Thông tin truyện

Suy nghĩ và làm giàu

Tác giả:

Napoleon Hill

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

235

Suy nghĩ và làm giàu

Đây là một trong những cuốn sách đầu tiên nêu lên quan điểm: vũ khí đầu tiên, và cũng là quan trọng nhất, của một người khi muốn làm giàu (về tiền bạc, kiến thức,…) là phải trang bị những suy nghĩ đúng đắn. Suy nghĩ của ta sẽ quyết định tất cả. Trước đó, quan điểm phổ biến trong “dân gian” là sự thành bại của con người do số phận quyết định, hoặc do xã hội hoàn toàn chi phối,… Về sau này, những cuốn sách dạng phát triển bản thân nổi tiếng khác (như 7 thói quen của người thành đạt, Bí mật của hạnh phúc, Pho mát của tôi đâu rồi,…) đều dựa trên những ý chính của cuốn sách này.Được xuất bản năm 1937, cuốn sách của Napoleon Hill tổng hợp quá trình nghiên cứu, phỏng vấn trong suốt hơn 20 năm đối với những người giàu nhất đương thời (ở nước Mỹ), trong đó nổi bật nhất là: vua thép Carnegie, Henry Ford (người sáng lập ra hãng xe Ford), Thomas Edison (nhà phát minh vĩ đại), King Gillette (sáng lập hãng Gillette)… Tác giả cố gắng tìm ra những điểm chung nhất của những người giàu nhất này, rồi từ đó đúc kết lại điểm mấu chốt: điều quan trọng nhất giúp những người này trở nên giàu có là vì họ có suy nghĩ hoàn toàn khác với những người luôn phải vật lột với sự nghèo khó.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Suy nghĩ và làm giàu – Mở đầu 05/04/2018
2 Suy nghĩ và làm giàu – Chương 01 05/04/2018
3 Suy nghĩ và làm giàu – Chương 02 phần 1 05/04/2018
4 Suy nghĩ và làm giàu – Chương 02 phần 2 05/04/2018
5 Suy nghĩ và làm giàu – Chương 03 phần 1 05/04/2018
6 Suy nghĩ và làm giàu – Chương 03 phần 2 05/04/2018
7 Suy nghĩ và làm giàu – Chương 04 05/04/2018
8 Suy nghĩ và làm giàu – Chương 05 phần 1 05/04/2018
9 Suy nghĩ và làm giàu – Chương 05 phần 2 05/04/2018
10 Suy nghĩ và làm giàu – Chương 06 phần 1 05/04/2018
11 Suy nghĩ và làm giàu – Chương 06 phần 2 05/04/2018
12 Suy nghĩ và làm giàu – Chương 07 phần 1 05/04/2018
13 Suy nghĩ và làm giàu – Chương 07 phần 2 05/04/2018
14 Suy nghĩ và làm giàu – Chương 07 phần 3 05/04/2018
15 Suy nghĩ và làm giàu – Chương 07 phần 4 05/04/2018
16 Suy nghĩ và làm giàu – Chương 08 05/04/2018
17 Suy nghĩ và làm giàu – Chương 09 phần 1 05/04/2018
18 Suy nghĩ và làm giàu – Chương 09 phần 2 05/04/2018
19 Suy nghĩ và làm giàu – Chương 10 05/04/2018
20 Suy nghĩ và làm giàu – Chương 11 phần 1 05/04/2018
21 Suy nghĩ và làm giàu – Chương 11 phần 2 05/04/2018
22 Suy nghĩ và làm giàu – Chương 12 05/04/2018
23 Suy nghĩ và làm giàu – Chương 13 05/04/2018
24 Suy nghĩ và làm giàu – Chương 14 05/04/2018
25 Suy nghĩ và làm giàu – Chương 15 phần 1 05/04/2018
26 Suy nghĩ và làm giàu – Chương 15 phần 2 05/04/2018
27 Suy nghĩ và làm giàu – Chương 15 phần 3 05/04/2018
28 Suy nghĩ và làm giàu – Chương 15 phần 4 [Hết] 05/04/2018

Bình luận