Tay trắng làm nên

Chương 9Ít người tập được thói quen dành dụm. Người nào ngay từ hồi  trẻ đã biết dành dụm là biết sửa soạn cho con đường thành công  của mình sau này đấy. 
Sự tiết kiệm rèn tư cách của ta. Nó làm cho quyết định của  ta mạnh lên, nó nâng đỡ cái chí quyết thắng của ta trên đường đời. 
Tuy nhiên ở thời buổi này, chỉ có tính tiết kiệm thôi thì chưa  đủ để làm giàu được. 
Những người đã lựa ngành kinh doanh mà muốn làm giàu  tất phải biết rằng theo cách thức đánh thuế hiện nay(1), nếu chỉ  nhịn tiêu pha thôi thì không thịnh vượng được. Cũng may còn  những cách khác để cải thiện “lối sống” và tình thế của ta. 
Muốn cho một số vốn nhỏ lớn dần lên thì phải lựa những  hoạt động có thể phát triển được. 
Thanh niên nào muốn làm ăn, có thể lựa những hoạt động đó  trong kĩ nghệ, trong ngành bán buôn và bán lẻ. Nhưng muốn  thành công trong những ngành đó thì phải để dành một phần lớn  số lời của mình. Phải có tài gây vốn và phát triển tài chính. Vì vậy,  nền tảng là sự tiết kiệm. 
Theo tôi nhận xét, năm người không có được một người biết  tiết kiệm. Mà trong số những người biết tiết kiệm đó, nhiều kẻ chỉ  nhắm mục đích tích cốc phòng cơ, thành thử rốt cuộc chỉ còn một  số rất ít là biết tiết kiệm để gây vốn, để đầu tư. Rất nhiều người lo  sợ những lúc đau ốm, mất việc, gặp tai nạn, hoặc chết yểu. Họ  dành dụm một số tiền, khi thấy đủ để bảo đảm sự an toàn rồi thì  thôi, không chịu gắng sức nữa. 
Rất hiếm người biết tiết kiệm với mục đích gây vốn làm ăn,  sớm tập được nhiều thói tốt tùy chủ đích của họ. 
Họ biết coi thời giờ là tiền bạc. Một mặt họ tiết kiệm tiền bạc,  một mặt họ được lợi thời giờ. Họ làm luôn tay chứ không chịu ngồi không.Hễ có công việc làm là họ làm hoài làm huỷ, hết việc rồi mới  chịu nghỉ. 
Y như một sinh viên chăm chỉ, học bài cho tới thuộc lòng mới  thôi. Y như một nhà nông siêng năng, tham công tiếc việc, mờ mờ  sáng ra đồng gặt, tới xẩm tối mới chịu về. Khi công việc làm ăn  phát đạt, họ hăng say làm việc, mà khi công việc phát đạt thì họ  làm việc còn gắt hơn nữa. 
Hạng người đó rất ít, trái lại hạng người dưới đây mới nhiều.  Hạng này tuyên bố rằng xã hội phải nuôi họ. Lạ chưa! Xã hội  có thiếu nợ họ gì đâu. Trái lại chứ, chính họ mang nợ xã hội vì xã  hội nuôi họ chứ. Khi công việc phát đạt thì họ làm việc bốn giờ một  ngày thôi vì cần phải làm mới có ăn; mà khi công việc không phát  đạt thì họ cũng chỉ làm bốn giờ một ngày thôi vì không ai có cách  nào bắt họ làm trên số giờ đó được. Họ sống thanh thản nhàn nhã  như vậy. 
Phần lớn số thuế thu trong nước là nhờ số tiết kiệm đem đầu  tư, nghĩa là nhờ số lời của kĩ nghệ. Có công nhất với sự phú cường  của quốc gia là hạng người biết tiết kiệm rồi đầu tư số vốn của  mình. Tự nhiên là hạng người đó phải đóng nhiều thuế để cho bộ  máy chính quyền chạy được vì họ giàu có. 
Không nên phàn nàn cho họ vì họ phải trả nhiều thuế. Mà họ  cũng không muốn ai phàn nàn cho họ. Chính vì phải đóng thuế  nặng mà khả năng của họ tăng lên để làm ăn cho có hiệu năng  hơn. Những người như vậy bình thản, không ngại một chính sách  thuế má nào của một chính thể nào cả, họ chỉ bất bình với một  chính sách không cho họ cái quyền làm việc thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.