Thông tin truyện

Thạch thảo trong cơn bão

Tác giả:

Laura Kinsale

Thể loại:

Sách văn học

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

623

Thạch thảo trong cơn bão

Có những loài hoa mà bão tố cũng không thể cuốn bay. Dù chỉ là những nhành thạch thảo dại tím ngát trong một sáng cuối thu xám. Những cánh hoa ánh lên rực rỡ khi gã đứng đó, lồng lộng ngược chiều nắng sớm, bất ngờ xòe tay trước mắt nàng, đánh bại mọi tâm huyết của nàng hòng trốn tránh tình yêu.Sáu tháng trước, Maddy không hiểu sao nàng lại rơi lệ trước tin gã công tước ngạo mạn mà nàng ghét cay ghét đắng bỏ mạng. Sáu tháng sau, nàng gặp lại gã trong nhà thương điên, giữa xiềng xích, đôi mắc sắc cô-ban thẫm xanh cuồng nộ - một con thuyền mắc cạn.Sáu tháng trước, gã ở trên tất cả hạ cố cúi xuống nàng. Sáu tháng sau, nàng trở thành ánh sáng, là điểm bấu víu duy nhất của gã. Vượt ra ngoài khuôn khổ của một câu chuyện tình yêu đơn thuần, Thạch thảo trong cơn bão còn là câu chuyện về việc nhìn xa hơn những gì người đời thường thấy để tìm cho kỳ được con người thật vẫn bị chôn giấu bên trong. Đó cũng là câu chuyện về góp nhặt và dựng xây lại từ tro tàn cảm xúc.Với những trang viết đẹp, bi thương và ngọt ngào khiến người ta phải rơi lệ, Laura Kinsale đã cống hiến một tác phẩm để đời cho những bạn đọc yêu mến thể loại tiểu thuyết tình cảm.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Thạch thảo trong cơn bão – MỞ ĐẦU 16/03/2018
2 Thạch thảo trong cơn bão – Chương 01 phần 1 16/03/2018
3 Thạch thảo trong cơn bão – Chương 01 phần 2 16/03/2018
4 Thạch thảo trong cơn bão – Chương 02 phần 1 16/03/2018
5 Thạch thảo trong cơn bão – Chương 02 phần 2 16/03/2018
6 Thạch thảo trong cơn bão – Chương 03 16/03/2018
7 Thạch thảo trong cơn bão – Chương 04 phần 1 16/03/2018
8 Thạch thảo trong cơn bão – Chương 04 phần 2 16/03/2018
9 Thạch thảo trong cơn bão – Chương 05 phần 1 16/03/2018
10 Thạch thảo trong cơn bão – Chương 05 phần 2 16/03/2018
11 Thạch thảo trong cơn bão – Chương 06 phần 1 16/03/2018
12 Thạch thảo trong cơn bão – Chương 06 phần 2 16/03/2018
13 Thạch thảo trong cơn bão – Chương 07 16/03/2018
14 Thạch thảo trong cơn bão – Chương 08 phần 1 16/03/2018
15 Thạch thảo trong cơn bão – Chương 08 phần 2 16/03/2018
16 Thạch thảo trong cơn bão – Chương 09 16/03/2018
17 Thạch thảo trong cơn bão – Chương 10 phần 1 16/03/2018
18 Thạch thảo trong cơn bão – Chương 10 phần 2 16/03/2018
19 Thạch thảo trong cơn bão – Chương 11 phần 1 16/03/2018
20 Thạch thảo trong cơn bão – Chương 11 phần 2 16/03/2018
21 Thạch thảo trong cơn bão – Chương 12 16/03/2018
22 Thạch thảo trong cơn bão – Chương 13 16/03/2018
23 Thạch thảo trong cơn bão – Chương 14 phần 1 16/03/2018
24 Thạch thảo trong cơn bão – Chương 14 phần 2 16/03/2018
25 Thạch thảo trong cơn bão – Chương 15 phần 1 16/03/2018
26 Thạch thảo trong cơn bão – Chương 15 phần 2 16/03/2018
27 Thạch thảo trong cơn bão – Chương 16 phần 1 17/03/2018
28 Thạch thảo trong cơn bão – Chương 16 phần 2 17/03/2018
29 Thạch thảo trong cơn bão – Chương 17 phần 1 17/03/2018
30 Thạch thảo trong cơn bão – Chương 17 phần 2 17/03/2018
31 Thạch thảo trong cơn bão – Chương 18 phần 1 17/03/2018
32 Thạch thảo trong cơn bão – Chương 18 phần 2 17/03/2018
33 Thạch thảo trong cơn bão – Chương 19 phần 1 17/03/2018
34 Thạch thảo trong cơn bão – Chương 19 phần 2 17/03/2018
35 Thạch thảo trong cơn bão – Chương 20 17/03/2018
36 Thạch thảo trong cơn bão – Chương 21 17/03/2018
37 Thạch thảo trong cơn bão – Chương 22 17/03/2018
38 Thạch thảo trong cơn bão – Chương 23 phần 1 17/03/2018
39 Thạch thảo trong cơn bão – Chương 23 phần 2 17/03/2018
40 Thạch thảo trong cơn bão – Chương 24 17/03/2018
41 Thạch thảo trong cơn bão – Chương 25 phần 1 17/03/2018
42 Thạch thảo trong cơn bão – Chương 25 phần 2 17/03/2018
43 Thạch thảo trong cơn bão – Chương 26 phần 1 17/03/2018
44 Thạch thảo trong cơn bão – Chương 26 phần 2 17/03/2018
45 Thạch thảo trong cơn bão – Chương 27 17/03/2018
46 Thạch thảo trong cơn bão – Chương 28 17/03/2018
47 Thạch thảo trong cơn bão – Chương 29 phần 1 17/03/2018
48 Thạch thảo trong cơn bão – Chương 29 phần 2 17/03/2018
49 Thạch thảo trong cơn bão – Chương 30 phần 1 17/03/2018
50 Thạch thảo trong cơn bão – Chương 30 phần 2 17/03/2018
51 Thạch thảo trong cơn bão – Chương 31 17/03/2018
52 Thạch thảo trong cơn bão – Chương 32 phần 1 17/03/2018
53 Thạch thảo trong cơn bão – Chương 32 phần 2 17/03/2018
54 Thạch thảo trong cơn bão – Chương 33 phần 1 17/03/2018
55 Thạch thảo trong cơn bão – Chương 33 phần 2 17/03/2018
56 Thạch thảo trong cơn bão – Chương 34 phần 1 17/03/2018
57 Thạch thảo trong cơn bão – Chương 34 phần 2 17/03/2018
58 Thạch thảo trong cơn bão – Chương 35 17/03/2018
59 Thạch thảo trong cơn bão – Chương 36 17/03/2018
60 Thạch thảo trong cơn bão – Chương kết 17/03/2018

Bình luận