Thông tin truyện

Thay thái độ Đổi cuộc đời

Tác giả:

Keith D. Harrel

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

1887

Thay thái độ Đổi cuộc đời

Cuốn sách này chứa đựng 30 vấn đề then chốt mà những người muốn thành đạt luôn quan tâm và vận dụng một cách thật sự hữu ích trong cuộc sống của họ. Bất cứ khi nào bạn nhận thấy mình đang đuối sức, thiếu niềm tin hay mất phương hướng trong cuộc sống thì cuốn sách này sẽ rất cần thiết đối với bạn.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Thay thái độ Đổi cuộc đời – Thái độ quyết định thành công của bạn 14/10/2018
2 Thay thái độ Đổi cuộc đời – Ngày thứ 1 Thành quả 14/10/2018
3 Thay thái độ Đổi cuộc đời – Ngày thứ 2 Quyết tâm hành động để tạo thay đổi 14/10/2018
4 Thay thái độ Đổi cuộc đời – Ngày thứ 3 Thái độ của bạn sẽ quyết định và làm thay đổi cuộc đời bạn 14/10/2018
5 Thay thái độ Đổi cuộc đời – Ngày thứ 4 Niềm tin tạo con đường 14/10/2018
6 Thay thái độ Đổi cuộc đời – Ngày thứ 5 Chấp nhận thử thách 14/10/2018
7 Thay thái độ Đổi cuộc đời – Ngày thứ 6 Dám thay đổi 14/10/2018
8 Thay thái độ Đổi cuộc đời – Ngày thứ 7 Biết chọn lựa 14/10/2018
9 Thay thái độ Đổi cuộc đời – Ngày thứ 8 Kiên định với cam kết 14/10/2018
10 Thay thái độ Đổi cuộc đời – Ngày thứ 9 Rèn luyện nghệ thuất giao tiếp 14/10/2018
11 Thay thái độ Đổi cuộc đời – Ngày thứ 10 Hoàn tất những điều đã hoạch địn 14/10/2018
12 Thay thái độ Đổi cuộc đời – Ngày thứ 11 Sức mạnh của sự tự tin 14/10/2018
13 Thay thái độ Đổi cuộc đời – Ngày thứ 12 Sống với khát vọng 14/10/2018
14 Thay thái độ Đổi cuộc đời – Ngày thứ 13 Khám phá và vượt lên số phận 14/10/2018
15 Thay thái độ Đổi cuộc đời – Ngày thứ 14 Nuôi dưỡng sự hăng say, tâm huyết 14/10/2018
16 Thay thái độ Đổi cuộc đời – Ngày thứ 15 Vươn lên tầm xuất sắc 14/10/2018
17 Thay thái độ Đổi cuộc đời – Ngày thứ 16 Trung thành với niềm tin 14/10/2018
18 Thay thái độ Đổi cuộc đời – Ngày thứ 18 Lòng tri ân 14/10/2018
19 Thay thái độ Đổi cuộc đời – Ngày thứ 19 Sự khiêm tốn 14/10/2018
20 Thay thái độ Đổi cuộc đời – Ngày thứ 20 Hãy trung thực với chính mình và mọi người 14/10/2018
21 Thay thái độ Đổi cuộc đời – Ngày thứ 22 Lòng kiên định 14/10/2018
22 Thay thái độ Đổi cuộc đời – Ngày thứ 23 Khả năng là không có giới hạn 14/10/2018
23 Thay thái độ Đổi cuộc đời – Ngày thứ 24 Bừng sáng một mục đích sống 14/10/2018
24 Thay thái độ Đổi cuộc đời – Ngày thứ 25 Tìm kiếm niềm vui trong khó khăn 14/10/2018
25 Thay thái độ Đổi cuộc đời – Ngày thứ 26 Biết hy sinh 14/10/2018
26 Thay thái độ Đổi cuộc đời – Ngày thứ 28 Dám đối diện với khó khăn 14/10/2018
27 Thay thái độ Đổi cuộc đời – Ngày thứ 29 Tìm đến thành công 14/10/2018
28 Thay thái độ Đổi cuộc đời – Ngày thứ 30 Sự thông thái của trải nghiệm 14/10/2018
29 Thay thái độ Đổi cuộc đời – Ngày thứ 17 Luôn hướng đến mục tiêu 14/10/2018
30 Thay thái độ Đổi cuộc đời – Ngày thứ 21 Khám phá điều kỳ diệu của tình yêu thương 14/10/2018
31 Thay thái độ Đổi cuộc đời – Ngày thứ 27 Biết tôn trọng bản thân 14/10/2018

Bình luận