Thông tin truyện

Thế Giới Nghịch

Tác giả:

Michael Crichton

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

1252

Thế Giới Nghịch

Cảm thấy muốn giao thiệp xã hội ư? Cảm giác ấy đã được đăng ký bản quyền!

Muốn chửi thề bằng nhiều thứ tiếng ư? Hãy đến học cùng đười ươi biết nói ở Bukut Alam!

Brad Pitt hay Pamela Anderson sẽ bán mỡ của mình chứ? Tại sao lại không?

Xin đón chào bạn đến với Thế giới nghịch - thế giới gien. Nhanh, mãnh liệt và vượt tầm kiểm soát. Đây không phải thế giới của tương lai - đây là thế giới ở ngay hiện tại. Thế giới nghịch - khi các Đấng Toàn Năng không còn giữ vai trò độc quyền trong sáng tạo thế giới, khi chỉ một chuỗi gien cũng có thể làm đảo lộn lịch sử, khi ngay cả người đã chết cũng bị đưa lên bàn đấu giá, khi tất cả mọi điều đều trở thành có thể…

Hồi hộp, bất ngờ và dễ hiểu ngay cả trong những vấn đề tưởng như đậm tính chuyên môn, với Thế giới nghịch, Michael Crichton mang đến cho độc giả một tác phẩm không-thể-bỏ-qua của thể loại, một thành công nối tiếp những đột phá vang dội của ông trong Công viên kỷ Jura.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Thế Giới Nghịch – Phần mở đầu 18/05/2018
2 Thế Giới Nghịch – Phần mở đầu – Phần 2 18/05/2018
3 Thế Giới Nghịch – Chương 001 18/05/2018
4 Thế Giới Nghịch – Chương 002 18/05/2018
5 Thế Giới Nghịch – Chương 003 18/05/2018
6 Thế Giới Nghịch – Chương 004 18/05/2018
7 Thế Giới Nghịch – Chương 005 18/05/2018
8 Thế Giới Nghịch – Chương 006 18/05/2018
9 Thế Giới Nghịch – Chương 007 18/05/2018
10 Thế Giới Nghịch – Chương 008 18/05/2018
11 Thế Giới Nghịch – Chương 009 18/05/2018
12 Thế Giới Nghịch – Chương 010 18/05/2018
13 Thế Giới Nghịch – Chương 011 18/05/2018
14 Thế Giới Nghịch – Chương 012 18/05/2018
15 Thế Giới Nghịch – Chương 013 18/05/2018
16 Thế Giới Nghịch – Chương 014 18/05/2018
17 Thế Giới Nghịch – Chương 015 18/05/2018
18 Thế Giới Nghịch – Chương 016 18/05/2018
19 Thế Giới Nghịch – Chương 017 18/05/2018
20 Thế Giới Nghịch – Chương 018 18/05/2018
21 Thế Giới Nghịch – Chương 019 18/05/2018
22 Thế Giới Nghịch – Chương 020 18/05/2018
23 Thế Giới Nghịch – Chương 021 18/05/2018
24 Thế Giới Nghịch – Chương 022 18/05/2018
25 Thế Giới Nghịch – Chương 023 18/05/2018
26 Thế Giới Nghịch – Chương 024 18/05/2018
27 Thế Giới Nghịch – Chương 025 18/05/2018
28 Thế Giới Nghịch – Chương 026 18/05/2018
29 Thế Giới Nghịch – Chương 027 18/05/2018
30 Thế Giới Nghịch – Chương 028 18/05/2018
31 Thế Giới Nghịch – Chương 029 18/05/2018
32 Thế Giới Nghịch – Chương 030 18/05/2018
33 Thế Giới Nghịch – Chương 031 18/05/2018
34 Thế Giới Nghịch – Chương 032 18/05/2018
35 Thế Giới Nghịch – Chương 033 18/05/2018
36 Thế Giới Nghịch – Chương 034 18/05/2018
37 Thế Giới Nghịch – Chương 035 18/05/2018
38 Thế Giới Nghịch – Chương 036 18/05/2018
39 Thế Giới Nghịch – Chương 037 18/05/2018
40 Thế Giới Nghịch – Chương 038 18/05/2018
41 Thế Giới Nghịch – Chương 039 18/05/2018
42 Thế Giới Nghịch – Chương 040 18/05/2018
43 Thế Giới Nghịch – Chương 041 18/05/2018
44 Thế Giới Nghịch – Chương 042 18/05/2018
45 Thế Giới Nghịch – Chương 043 18/05/2018
46 Thế Giới Nghịch – Chương 044 18/05/2018
47 Thế Giới Nghịch – Chương 045 18/05/2018
48 Thế Giới Nghịch – Chương 046 18/05/2018
49 Thế Giới Nghịch – Chương 047 18/05/2018
50 Thế Giới Nghịch – Chương 048 18/05/2018
51 Thế Giới Nghịch – Chương 049 18/05/2018
52 Thế Giới Nghịch – Chương 050 18/05/2018
53 Thế Giới Nghịch – Chương 051 18/05/2018
54 Thế Giới Nghịch – Chương 052 18/05/2018
55 Thế Giới Nghịch – Chương 053 18/05/2018
56 Thế Giới Nghịch – Chương 054 18/05/2018
57 Thế Giới Nghịch – Chương 055 18/05/2018
58 Thế Giới Nghịch – Chương 056 18/05/2018
59 Thế Giới Nghịch – Chương 057 18/05/2018
60 Thế Giới Nghịch – Chương 058 18/05/2018
61 Thế Giới Nghịch – Chương 059 18/05/2018
62 Thế Giới Nghịch – Chương 060 18/05/2018
63 Thế Giới Nghịch – Chương 061 18/05/2018
64 Thế Giới Nghịch – Chương 062 18/05/2018
65 Thế Giới Nghịch – Chương 063 18/05/2018
66 Thế Giới Nghịch – Chương 064 18/05/2018
67 Thế Giới Nghịch – Chương 065 18/05/2018
68 Thế Giới Nghịch – Chương 066 18/05/2018
69 Thế Giới Nghịch – Chương 067 18/05/2018
70 Thế Giới Nghịch – Chương 068 18/05/2018
71 Thế Giới Nghịch – Chương 069 18/05/2018
72 Thế Giới Nghịch – Chương 070 18/05/2018
73 Thế Giới Nghịch – Chương 071 18/05/2018
74 Thế Giới Nghịch – Chương 072 18/05/2018
75 Thế Giới Nghịch – Chương 073 18/05/2018
76 Thế Giới Nghịch – Chương 074 18/05/2018
77 Thế Giới Nghịch – Chương 075 18/05/2018
78 Thế Giới Nghịch – Chương 076 18/05/2018
79 Thế Giới Nghịch – Chương 077 18/05/2018
80 Thế Giới Nghịch – Chương 078 18/05/2018
81 Thế Giới Nghịch – Chương 079 18/05/2018
82 Thế Giới Nghịch – Chương 080 18/05/2018
83 Thế Giới Nghịch – Chương 081 18/05/2018
84 Thế Giới Nghịch – Chương 082 18/05/2018
85 Thế Giới Nghịch – Chương 083 18/05/2018
86 Thế Giới Nghịch – Chương 084 18/05/2018
87 Thế Giới Nghịch – Chương 085 18/05/2018
88 Thế Giới Nghịch – Chương 086 18/05/2018
89 Thế Giới Nghịch – Chương 087 18/05/2018
90 Thế Giới Nghịch – Chương 088 18/05/2018
91 Thế Giới Nghịch – Chương 089 18/05/2018
92 Thế Giới Nghịch – Chương 090 18/05/2018
93 Thế Giới Nghịch – Chương 091 18/05/2018
94 Thế Giới Nghịch – Chương 092 18/05/2018
95 Thế Giới Nghịch – Chương 093 18/05/2018
96 Thế Giới Nghịch – Chương 094 18/05/2018
97 Thế Giới Nghịch – Chương 095 18/05/2018
98 Thế Giới Nghịch – Ghi chú của tác giả 18/05/2018
99 Thế Giới Nghịch – Thư mục tham khảo 18/05/2018
100 Thế Giới Nghịch – Bài viết từ báo và tạp chí (Hết) 18/05/2018

Bình luận