THIÊN LONG BÁT BỘ

15. Hạnh tử lâm trung thương lược bình sinh nghĩaAi hay trăm sự đảo điên,
Một tay chèo chống oan khiên cũng đành.
Dẫu cho người đã phụ mình,
Tròn câu nghĩa khí giữ tình anh em.
¤
Người đó trên lưng đeo năm cái túi vải, là đệ tử ngũ đại trong Cái Bang. Y hốt
hoảng bỏ chạy, không cần hỏi cũng biết là người đã giả truyền hiệu lệnh đánh
lừa Hạng trưởng lão lên trên thuyền. Truyền Công, Chấp Pháp hai người nhìn
nhau thở dài, không nói gì. Chỉ thấy bóng người thấp thoáng, một người đã
phóng ra chặn gã đệ tử năm túi kia lại. Người đó mặt mũi hồng hào tay cầm
quỉ đầu đao, chính là Ngô trưởng lão trong tứ đại trưởng lão, hậm hực quát: –
Lưu Trúc Trang, sao ngươi lại bỏ chạy?
Gã đệ tử ngũ đại kia run rẩy đáp: -Tôi … tôi … tôi …
Y lập cập liên tiếp sáu bảy chữ “tôi” mà vẫn không nói thêm được tiếng thứ
hai. Ngô trưởng lão nói: -Chúng ta đã là đệ tử Cái Bang thì phải biết tuân thủ
di pháp của tổ tông. Đại trượng phu hành sự, đúng thì nói đúng, sai thì nói
sai, dám làm dám chịu.
Ông ta quay lại nói với Kiều Phong: -Kiều bang chủ, bọn chúng tôi họp nhau
bàn tính định truất phế chức vị bang chủ của ông. Chuyện này Tống Hề Trần
Ngô bốn trưởng lão đều có tham dự. Chúng tôi sợ Truyền Công, Chấp Pháp hai
vị trưởng lão không đồng ý nên tính kế giam hai người lại. Chuyện đó cũng vì
đại nghiệp của bản bang nên đành phải mạo hiểm mà làm. Hôm nay tình thế
bất lợi khiến ông chiếm được thượng phong, chúng tôi để ông toàn quyền xử
trí. Ngô Trường Phong này ở trong Cái Bang đã ba mươi năm, ai cũng biết tôi
không phải là phường tham sống sợ chết.
Nói đến đây nghe choang một tiếng ông đã ném thanh quỉ đầu đao ra xa, hai
tay khoanh trước ngực ra vẻ hiên ngang không sợ sệt gì cả. Ông ta dõng dạc
nói ra âm mưu “truất phế bang chủ” khiến bang chúng ai nấy đều chấn động.
Chuyện đó những người tham dự vào biến động này đều biết cả nhưng chẳng
một ai dám nói thẳng ra, Ngô Trường Phong là người đầu tiên tiết lộ.
Chấp Pháp trưởng lão Bạch Thế Kính lớn tiếng nói: -Tống Hề Trần Ngô bốn
trưởng lão phản bội bang chủ, vi phạm điều thứ nhất của bang qui. Chấp
pháp đệ tử, trói bốn người đó lại.
Các đệ tử chấp pháp thủ hạ của ông ta liền lấy dây gân bò trói Ngô Trường
Phong trước. Ngô Trường Phong mỉm cười đứng yên không chống cự gì cả. Kế
đó Tống Hề hai trưởng lão cũng vứt bỏ binh khí, bó tay chịu trói.
Trần trưởng lão bộ mặt thật là khó coi, lầm bầm: -Đồ khiếp nhược! Tất cả xông
lên chắc gì đã thua, có điều ai cũng sợ Kiều Phong.
Y nói quả không sai, ngay khi Toàn Quan Thanh vừa bị chế ngự, những người
tham dự mật mưu nếu cùng ùa lên thì Kiều Phong không khỏi quả bất địch
chúng. Ngay cả khi Chấp Pháp, Truyền Công hai trưởng lão cùng Đại Nhân,
Đại Nghĩa, Đại Tín, Đại Dũng, Đại Lễ năm đà chủ cùng đến nơi thì số phản
loạn vẫn đông hơn. Thế nhưng Kiều Phong hiên ngang đứng trước mặt mọi
người, tự nhiên sinh uy, nên không một ai dám xông vào thành thử bỏ qua cơ
hội, ai nấy đành thúc thủ.
Đến khi Tống Hề Ngô ba trưởng lão đã bị trói rồi, Trần trưởng lão có quyết tâm
đánh một trận thì vào thế một bàn tay không vỗ thành tiếng được. Y thở dài
vứt chiếc bao vải để cho hai tên đệ tử chấp pháp lấy gân bò buộc cổ tay, cổ
chân lại.
Lúc đó trời đã tối đen, Bạch Thế Kính sai đệ tử đốt củi lên, ánh lửa bập bùng
chiếu vào mặt những người bị trói, ai nấy ủ rũ đầy vẻ chán chường. Bạch Thế
Kính chăm chăm nhìn Lưu Trúc Trang nói: -Việc làm của ngươi có còn xứng
đáng là đệ tử Cái Bang chăng? Ngươi tự liệu lấy hay phải để người ngoài ra
tay?
Lưu Trúc Trang lắp bắp: -Tôi … tôi …
Y không nói nên lời nhưng tay rút đơn đao ở bên mình ra toan tự vẫn nhưng
tay run lên bần bật, không sao đưa lên cắt cổ được. Một tên đệ tử chấp pháp
quát lớn: -Thật là đồ vô dụng, vậy mà sao ngươi ở trong Cái Bang được lâu
đến thế.
Y nắm tay Lưu Trúc Trang, dùng sức cứa mạnh một cái cắt đứt yết hầu. Lưu
Trúc Trang gượng nói: -Tôi … cám … cám ơn.
Rồi tắt thở. Thì ra qui củ trong Cái Bang, nếu như phạm phải bang qui bị xử tử
hình, nếu tự mình cắt cổ thì người trong bang vẫn coi là anh em, một khi chết
rồi bao nhiêu tội nghiệt xóa sạch. Còn như để cho chấp pháp đệ tử phải ra tay
thì bao nhiêu tội lỗi vĩnh viễn không bao giờ hết. Mới rồi gã đệ tử chấp pháp
thấy Lưu Trúc Trang quả có ý tự vẫn có điều không có sức mà làm nên tới giúp
y một tay.
Đoàn Dự cùng Vương Ngữ Yên, A Châu, A Bích bốn người vô ý chứng kiến một
trường đại biến trong nội bộ Cái Bang, đều cảm thấy mình là người ngoài xem
trộm chuyện riêng của người ta thật không phải chút nào, thế nhưng nếu bây
giờ rút lui không khỏi khiến cho người trong Cái Bang nghi kỵ, đành phải ngồi
xa xa làm như không quan tâm đến. Trước mắt thấy Lý Xuân Lai và Lưu Trúc
Trang hai người đổ máu chết tại đương trường, còn Tống Hề Trần Ngô bốn
trưởng lão mới đây uy phong lẫm lẫm, nay đã bị trói ngồi kia, e rằng sẽ còn
nhiều biến cố kinh tâm động phách khác nữa.
Bốn người nhìn nhau thấy mình ở vào hoàn cảnh thật khó xử. Đoàn Dự và
Kiều Phong kết nghĩa kim lan, khi Phong Ba Ác trúng độc rồi chính Kiều Phong
tự mình mở miệng bảo đưa thuốc giải khiến cho Vương Ngữ Yên và hai nàng
Châu Bích đều có lòng cảm kích, lúc này thấy ông bình định được đám phản
loạn, chế ngự tất cả bọn nghịch tặc kia ai nấy đều cảm thấy hoan hỉ.
Về phần Kiều Phong ông ngồi chết lặng ở một bên, không thấy chút gì vui
mừng là đã thắng lợi. Ông nghĩ mình từng chịu ơn sâu của Uông bang chủ đã
truyền chức vị bang chủ cho mình, chấp chưởng Cái Bang trong tám năm qua
trải không biết bao nhiêu phong ba bão táp, trong thì hòa giải phân tranh,
ngoài thì đánh lui cường địch, trước sau hết lòng hết dạ chăm lo không có
chút tư tâm nào. Trong bấy nhiêu năm ông chỉnh đốn lại cho bản bang ngày
thêm hưng vượng, danh tiếng trên giang hồ nổi như cồn, nghĩ lại phận mình
chỉ có công mà không có tội, sao thật bất ngờ có bao nhiêu người âm mưu
phản loạn là thế nào?
Nếu bảo là Toàn Quan Thanh mang dạ xấu xa toan tính chuyện khuynh loát
bản bang, thì sao những nguyên lão như Tống trưởng lão, Hề trưởng lão …
hoặc người tính tình thẳng thắn như Ngô trưởng lão cũng tham gia vào
chuyện này? Chẳng lẽ mình vô ý làm chuyện gì không phải với anh em cho chí
mình cũng không hay biết?
Bạch Thế Kính dõng dạc nói: -Hỡi các anh em, Kiều bang chủ kế nhiệm Uông
bang chủ làm thủ lãnh bản bang, chẳng phải là dùng mưu dùng chước mà
đoạt lấy, dùng thủ đoạn bất chính chiếm được địa vị. Năm xưa Uông bang chủ
đã thử ông ta ba chuyện khó khăn, sai lập bảy đại công lao lúc đó mới truyền
thụ Đả Cẩu Bổng. Năm xưa Thái Sơn đại hội, bản bang bị người ta vây đánh, ở
vào cảnh ngộ cực kỳ nguy hiểm, đều nhờ Kiều bang chủ đánh bại chín tên
cường địch mới chuyển nguy thành an, chuyện đó nhiều anh em đã chính mắt
thấy rồi.
Trong tám năm qua, danh tiếng bản bang càng lúc càng nổi, ai mà chẳng biết
đó là nhờ công Kiều bang chủ chủ trì. Kiều bang chủ đãi người nhân nghĩa, xử
sự công minh, chúng ta ủng hộ còn chưa xong, lại có kẻ tâm địa mờ tối mưu
toan phản loạn? Toàn Quan Thanh, ngươi nói ra cho mọi người cùng nghe nào!
Toàn Quan Thanh bị Kiều Phong vỗ vào á huyệt, những lời Bạch Thế Kính nói
ra y nghe rõ mồn một, nhưng không cách nào mở miệng trả lời. Kiều Phong
bước lên vỗ nhẹ lên lưng y hai cái, giải huyệt cho y nói: -Toàn đà chủ, Kiều
Phong này làm chuyện gì không phải với các anh em, xin công khai tận mặt
nói ra, không phải e ngại, cũng đừng úy kỵ làm chi.
Toàn Quan Thanh đứng nhỏm lên nhưng đùi vẫn còn tê dại, một bên gối lại
khuỵu xuống lớn tiếng đáp: -Chuyện không phải đối với anh em, lúc này ông
chưa làm, nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ làm.
Y nói xong câu đó lúc này mới gượng đứng lên được. Bạch Thế Kính nghiêm
giọng quát: -Chỉ nói năng láo lếu! Kiều bang chủ xử sự quang minh lỗi lạc,
trước nay chưa từng làm chuyện sai quấy thì sau này cũng đâu có tệ bạc.
Ngươi chỉ do một lời toàn vô chứng cớ như thế để sách động nhân tâm bội
phản bang chủ. Ta nói thẳng cho mà nghe, cái tiếng đồn đó cũng đã đến tai ta
rồi nhưng lão tử chỉ coi như lời bá láp, đánh cho cái đứa nói nhăng kia một
quyền gãy ba rẻ xương sườn.
Chỉ có đứa mê muội hồ đồ mới nghe lời đồn nhảm. Ngươi nói qua nói lại cũng
chỉ có mấy câu đó, thôi mau tự xử đi cho xong.
Kiều Phong nghĩ thầm: “Thì ra ở sau lưng ta đã có những lời bất lợi, Bạch
trưởng lão đã nghe thấy rồi, có điều không tiện nói cho ta hay, thế thì hẳn là
chuyện khó nghe lắm. Đại trượng phu đâu có chuyện gì phải giấu không nói
cho người khác nghe được?”. Ông bèn từ tốn nói: -Bạch trưởng lão, ông
không phải gấp gáp, cứ để cho Toàn đà chủ từ đầu chí cuối, nói rõ ràng minh
bạch xem ra sao. Ngay cả Tống trưởng lão, Hề trưởng lão cũng chống lại tôi,
ắt hẳn Kiều Phong này có chuyện gì không phải.
Hề trưởng lão nói: -Ta chống lại bang chủ quả là điều sai trái, ông không cần
phải nói thêm. Khi nào tuyên án xong rồi, ta sẽ cắt cái đầu nằm trên cái cổ rụt
này đưa lên ông là xong.
Lời nói ông ta nghe thật tức cười, có điều ai nấy nghe ra thật chua xót nên
không ai nở cất tiếng cười cả. Bạch Thế Kính nói: -Bang chủ nói vậy phải lắm.
Toàn Quan Thanh, ngươi nói ra đi.
Toàn Quan Thanh thấy bốn vị trưởng lão Tống Hề Trần Ngô đồng mưu với
mình đều đã bị trói, thật thua không còn đường gỡ nhưng sự đời còn nước
còn tát, lớn tiếng nói: -Mã phó bang chủ bị người ta sát hại, tôi tin là do sự sắp
xếp của Kiều Phong.
Kiều Phong giật nảy người hoảng hốt hỏi lại: -Cái gì?
Toàn Quan Thanh đáp: -Ngươi xưa nay chán ghét Mã phó bang chủ, nên
không thể không nhổ cái gai trong mắt càng sớm càng tốt để cho ngôi vị bang
chủ của ngươi được yên ổn.
Kiều Phong chậm rãi lắc đầu: -Không phải thế. Ta với Mã phó bang chủ giao
tình tuy không thân thiết, nói năng không hợp tính nhau nhưng xưa nay chưa
từng có ý muốn hại ông ta. Nói như thế có đất trời chứng giám, Kiều Phong
này nếu có ý gia hại Mã Đại Nguyên thì để ta thân bại danh liệt, chịu ngàn vạn
mũi dao để cho anh hùng thiên hạ phỉ nhổ.
Mấy câu đó nghe thật thành khẩn, đầy vẻ anh hùng khí khái không một ai dám
tỏ vẻ hoài nghi. Toàn Quan Thanh lại tiếp: -Thế tại sao tất cả chúng ta cùng
kéo rốc xuống Cô Tô kiếm nhà Mộ Dung báo thù, ngươi nằng nặc hết lần này
đến lần khác cấu kết với địch?
Y chỉ vào bọn ba người Vương Ngữ Yên nói: -Ba cô này là gia nhân quyến
thuộc của Mộ Dung Phục, ngươi chăm chăm bảo vệ.
Lại chỉ vào Đoàn Dự nói: -Còn gã này là bằng hữu của Mộ Dung Phục, ngươi
lại kết làm anh em …
Đoàn Dự xua tay liên tiếp nói: -Sai bét rồi, không phải vậy! Ta nào có phải là
bằng hữu của Mộ Dung Phục, ta đã gặp Mộ Dung công tử bao giờ đâu? Còn
ba vị cô nương này, nói là gia nhân thân thích của Mộ Dung công tử thì còn có
lý, chứ nói là quyến thuộc thì chưa hẳn.
Chàng nghĩ bụng Vương Ngữ Yên chỉ là “thân thích” của Mộ Dung Phục, chứ
đâu đã là “quyến thuộc”, hai đằng khác xa không thể không biện bạch. Toàn
Quan Thanh đáp: -“Phi dã, phi dã” Bao Bất Đồng hiện là trang chủ Kim Phong
Trang. Nhất Trận Phong Phong Ba Ác là trang chủ Huyền Sương Trang đều là
hạ thuộc của Mộ Dung Phục, hai đứa đó nếu không được Kiều Phong giải vây
thì một đứa đã bị loạn đao phân thi, một đứa trúng độc chết tươi rồi. Chuyện
đó ai ai cũng chính mắt trông thấy, ngươi còn chối vào chỗ nào nữa đây?
Kiều Phong từ tốn đáp: -Cái Bang chúng ta khai mở đã mấy trăm năm, được
tôn kính trên chốn giang hồ, chẳng phải vì mình người đông thế mạnh, võ
công cao cường mà vì chúng ta hành hiệp trượng nghĩa, chủ trì công đạo.
Toàn đà chủ, ông trách ta che chở cho ba cô gái này quả là đúng lắm, ta thực
sự có che chở cho họ, cũng chỉ vì ta quí trọng cái tiếng tăm của bản bang mấy
trăm năm qua chẳng nỡ để cho thiên hạ anh hùng bảo là “các trưởng lão Cái
Bang xúm nhau hiếp đáp ba cô gái nhỏ dại”. Tống Hề Trần Ngô bốn trưởng
lão, có ai không là tiền bối vọng trọng võ lâm? Cái danh dự của Cái Bang và
bốn trưởng lão, ông coi là nhẹ nhưng anh em trong bang có ai mà không coi
trọng.
Mọi người nghe mấy câu đó, ai nấy liếc nhìn bọn Vương Ngữ Yên ba cô gái liễu
yếu đào tơ đều cảm thấy thật là có lý, nếu việc mình làm khó mấy người này
mà truyền ra ngoài thì danh thanh của Cái Bang bị tổn thương rất lớn. Bạch
Thế Kính nói: -Toàn Quan Thanh, ngươi còn gì để nói nữa chăng?
Ông quay sang nói với Kiều Phong: -Bang chủ, cái thứ bạn đồ không biết đại
thể này, không việc gì phải nhiều lời với chúng, cứ chiếu theo tội phản nghịch
trong bang qui mà trừng trị.
Kiều Phong nghĩ thầm: “Bạch trưởng lão nhất quyết xử tử Toàn Quan Thanh
càng sớm càng tốt để y khỏi thổ lộ chuyện bất lợi cho ta”. Ông dõng dạc nói: –
Toàn đà chủ lôi kéo được bây nhiêu người âm mưu nổi loạn, hẳn phải có
nguyên nhân cực kỳ trọng đại. Đại trượng phu hành sự, đúng thì bảo đúng,
sai thì bảo sai. Hỡi các anh em, Kiều Phong này làm gì sai sót, có gì không phải
xin tất cả nói rõ cho nghe.
Ngô trưởng lão chép miệng thở dài nói: -Bang chủ, hoặc ông là người đại gian
hùng giả ngây giả điếc, hoặc là hảo hán tử bụng dạ thẳng thắn, Ngô Trường
Phong này không thể nào biết được, ông hãy cứ đem ta ra giết đi cho xong.
Kiều Phong trong lòng càng thêm nghi hoặc, hỏi lại: -Ngô trưởng lão, vì cớ gì
ông lại bảo tôi là kẻ đại bịp là sao? Ông … ông.. có chỗ nào mà lại có bụng
nghi ngờ tôi?
Ngô Trường Phong lắc đầu nói: -Chuyện này nói ra liên quan quá nhiều, nếu
như truyền ra ngoài, Cái Bang không còn chỗ nào mà ngóc đầu lên được,
người ta sẽ coi chúng ta chẳng còn ra gì nữa. Bọn ta vốn đã định một dao giết
ngươi đi thế là xong.
Kiều Phong lại càng như rơi vào chốn mây mù, không hiểu đầu đuôi ra sao,
lẩm bẩm: -Vì sao vậy? Chuyện gì thế này?
Ông ngửng đầu lên nói: -Ta cứu hai viên đại tướng thủ hạ của Mộ Dung Phục,
các ông nghĩ ta cấu kết với họ, phải không nào? Thế nhưng các ông đã mưu
tính phản loạn trước rồi, chuyện cứu người là về sau, hai chuyện này có liên
can gì với nhau đâu? Hơn nữa, chuyện này sai đúng thế nào, lúc này đâu đã
đoan quyết được, vì ta sớm biết Mã phó bang chủ không phải do Mộ Dung
Phục làm hại.
Toàn Quan Thanh hỏi lại: -Làm sao ngươi biết?
Câu hỏi đó y đã hỏi một lần rồi nhưng rồi hết chuyện nọ qua chuyện kia chưa
có câu trả lời, lúc này y lại đề cập đến. Kiều Phong đáp: -Ta nghĩ Mộ Dung
Phục là đại anh hùng, hảo hán tử không lẽ lại ra tay sát hại Mã nhị ca.
Vương Ngữ Yên nghe Kiều Phong khen biểu ca mình là “đại anh hùng, hảo
hán tử” khiến lòng mừng như trẩy hội, nghĩ bụng: “Vị Kiều bang chủ này quả
thực là đại anh hùng, hảo hán tử”. Còn Đoàn Dự hơi chau mày nghĩ thầm:
“Chưa chắc, chưa chắc! Mộ Dung Phục đã thấy gì là đại anh hùng, hảo hán tử
đâu?”. Toàn Quan Thanh nói: -Trong hai tháng qua, trên giang hồ cao thủ bị
hại không phải là ít, đều chết vì thành danh tuyệt kỹ của chính mình, ai chẳng
biết đó là độc thủ của nhà Mộ Dung đất Cô Tô. Hành vi tàn ác ra tay giết bằng
hữu võ lâm như thế, có chỗ nào mà bảo là anh hùng hảo hán?
Kiều Phong chậm rãi đi qua đi lại trên quãng trường nói: -Này các anh em,
hôm qua lúc xế chiều, ta ngồi trên Vọng Giang Lâu ở đất Giang Âm cạnh sông
Trường Giang uống rượu, gặp một nho sinh trung niên, một hơi uống mười bát
liệt tửu lớn, mặt không đổi sắc, quả là tửu lượng cao, hảo hán tử.
Đoàn Dự nghe nói đến đây, không khỏi mỉm cười nghĩ thầm: “Thì ra hôm qua
đại ca đã cùng với người ta uống rượu thi rồi. Người ta tửu lượng cao, uống
rượu sảng khoái, anh ta thích thú bèn khen ngay là hảo hán tử, e rằng như
thế thật hời hợt quá”.
Lại nghe Kiều Phong kể tiếp: -Ta cùng y đối ẩm ba bát, nói chuyện nhân vật võ
lâm Giang Nam, y tự cho rằng mình chưởng pháp đứng thứ nhì, còn thứ nhất
là Mộ Dung Phục Mộ Dung công tử. Ta liền cùng y đối ba chưởng, chưởng đầu
và chưởng thứ hai y đỡ được, đến chưởng thứ ba tay trái y cầm bát rượu bị
chấn động vỡ nát, miểng văng lên mặt máu chảy đầm đìa.
Y thần sắc vẫn như thường nói: “Tiếc quá! Tiếc quá! Uổng mất một bát rượu”.
Ta nổi bụng yêu tài, không đánh ra chưởng thứ tư nói: “Các hạ chưởng pháp
tinh diệu, quả không hổ cái tên Giang Nam đệ nhị”. Y bèn đáp: “Giang Nam
thứ hai nhưng trong thiên hạ thì hạng bét”. Ta nói: “Huynh đài bất tất quá
khiêm nhường, cứ chưởng pháp mà luận, huynh đài đúng là một cao thủ hạng
nhất”. Y nói: “Thì ra Kiều bang chủ của Cái Bang đến đây, huynh đệ thua mà
mười phần bội phục, cũng may ông ra tay nhẹ đòn, không để ta bị thương, ta
kính thêm ông một bát nữa”.
Hai người uống thêm ba bát nữa, lúc chia tay ta hỏi họ tên y, y nói họ kép là
Công Dã, đơn danh Can. Can đó chẳng phải theo nghĩa càn khôn, mà là chữ
can trong chữ “can bôi”. Y bảo y là hạ thuộc của Mộ Dung công tử, trang chủ
Xích Hà Trang, mời ta đến trang viện của y uống rượu ba ngày. Hỡi các anh
em, người như thế anh em nghĩ sao? Có đáng kết bạn không?
Ngô Trường Phong hăng hái đáp: -Gã Công Dã Can đó quả là hảo hán tử, hảo
bằng hữu. Bang chủ, bao giờ có dịp ông cho tôi gặp mặt y.
Ông ta quên rằng mình đang mang đại tội phạm thượng tác loạn, là kẻ tù dưới
bệ, trong chốc lát sẽ bị xử tử hình, nghe nói có người nói năng anh hùng như
thế chợt nổi bụng muốn kết giao. Kiều Phong mỉm cười, trong bụng than
thầm: “Ngô Trường Phong hào sảng thống khoái, vô ý để rơi vào trong cái âm
mưu phản nghịch này”. Tống trưởng lão hỏi lại: -Bang chủ, rồi sau ra sao?
Kiều Phong đáp: -Ta cùng Công Dã Can cáo biệt rồi, liền thẳng đường đi Vô
Tích. Đi tới canh hai bỗng nghe thấy có tiếng hai người ở trên một chiếc cầu
nhỏ cãi nhau ỏm tỏi. Khi đó trời đã tối mịt, sao lại còn người tranh biện gì đây?
Ta thấy lạ mới đi lên xem thử, thì ra chiếc cầu đó là một thân cây bắc ngang,
một đầu là một hán tử mặc áo đen, đầu kia là một người nhà quê, vai gánh
một gánh phân, hai người đang giành đường.
Người áo đen bảo gã nhà quê lùi lại, vì y tới đầu cầu trước. Gã nhà quê thì bảo
y đang gánh nặng, không thể nào lùi được, vậy người áo đen phải nhường.
Người áo đen nói: “Chúng mình ở đây từ canh một sang canh hai, thì cứ đứng
cho tới lúc trời sáng chứ ta nhất định không nhường ai”. Người nông phu nói:
“Ngươi không sợ ngửi cứt thối thì cứ đứng đây”. Người áo đen đáp: “Ngươi
gánh phân không sợ đau vai thì cứ ở đây mà chịu cho tới sáng”.
Ta thấy tình hình như thế thật tức cười nghĩ bụng: “Người áo đen này tính cố
chấp thật, lùi lại vài bước nhường người ta một tí thì đã chết chóc gì, chứ mà
đứng chăm bẩm đối diện với gã gánh phân kia có gì thú vị? Nghe giọng lưỡi
hai người thì họ đã đứng đây một canh rồi”. Ta nổi tính hiếu kỳ cũng muốn
xem kết quả rồi ra sao, để xem cuối cùng người áo đen sợ hôi thối phải bỏ
cuộc, hay người nhà quê phải chịu thua. Ta cũng không muốn ngửi mùi hôi
nên đứng xa xa trên đầu gió.
Chỉ nghe hai người, anh một câu, tôi một câu giọng thổ ngữ Giang Nam ta
nghe cũng không hiểu rõ lắm, nhưng đâu đó đại khái nói mình có lý hơn. Gã
nhà quê kia cũng quả là cứng cổ, gánh phân từ vai trái đổi sang vai phải, lại từ
vai phải đổi qua vai trái nhưng nhất định không chịu lùi một bước.
Đoàn Dự nhìn Vương Ngữ Yên, lại nhìn hai nàng A Châu, A Bích, thấy ba cô
gái mủm mỉm cười lắng tai nghe, xem chừng vô cùng thú vị, nghĩ thầm: “Hiện
nay trong bang đang cơn đại loạn, tình thế cực kỳ khẩn cấp, Kiều đại ca anh
hùng như thế sao vẫn còn tính trẻ con?”. Ngờ đâu tất cả mấy trăm bang
chúng Cái Bang, ai nấy chăm chú theo dõi câu chuyện chẳng ai xem câu
chuyện của Kiều Phong là nhàm chán. Kiều Phong lại tiếp tục: -Ta đứng coi
một hồi mới thấy kinh ngạc, phát giác gã áo đen kia đứng trên chiếc cầu khỉ,
thân hình vững chãi như núi, chính là một người mang võ công thượng thừa.
Còn người gánh phân nhà quê kia thì chỉ là một người bình thường, tuy vạm
vỡ rắn rỏi nhưng không biết chút võ công nào. Ta càng xem càng thấy kỳ quái
nghĩ thầm: “Võ công người áo đen kia ghê gớm như thế, chỉ cần giơ một ngón
tay ra, đẩy nhẹ một cái là gã kia cả người lẫn phân rơi tòm xuống rạch nhưng
y lại không giở võ ra. Với một cao thủ như vậy, y phải là người hàm dưỡng cực
cao, nếu như không chịu nhường đối phương thì chỉ cần nhảy nhẹ một cái vọt
qua đầu người nhà quê thật là dễ dàng. Vậy mà y lại nhất định ăn thua đủ với
người gánh phân, quả thật nực cười”.
Lại nghe người áo đen cao giọng: “Này, nếu ngươi không nhường đường cho
ta, ta chửi cho mà xem!”. Người nhà quê cũng chẳng vừa: “Chửi thì chửi,
ngươi biết chửi dễ thường ta chịu nhịn hay sao?”. Thế là y mồm năm miệng
mười cất tiếng chửi trước. Người áo đen cũng chẳng kém, anh một câu, tôi
một câu, bao nhiêu tiếng bẩn thỉu lôi ra hết.
Hai người chửi nhau bằng tiếng Giang Nam ta nghe mười câu chẳng hiểu được
một. Hai người rủa xả độ nửa giờ, người nhà quê đã mỏi lắm, còn người áo
đen nội lực sung mãn nên vẫn thần khí đầy đủ. Ta xem người gánh phân lảo
đảo, xem chừng chỉ độ thời gian uống một chén trà là sẽ ngã nhào xuống
sông.
Đột nhiên người nhà quê thò tay vào thùng cứt, bốc ra một nắm ném luôn vào
mặt người áo đen. Người áo đen đâu có ngờ y lại giở trò bẩn thỉu như thế, “Ối
trời” một tiếng, mặt đã trúng ngay bãi phân. Ta kêu lên: “Chao ôi, gã này tự
tìm cái chết, còn trách ai được nữa?”. Người áo đen kia nổi hung lên, giơ tay
toan đánh xuống đầu người gánh phân.
Đoàn Dự tuy tai nghe Kiều Phong kể chuyện, nhưng mắt chỉ nhìn thấy Vương
Ngữ Yên hé đôi môi anh đào, hết sức chăm chú lắng tai. Chàng lại thấy A
Châu, A Bích hai người nhìn nhau mỉm cười, dường như đã biết cả rồi. Lại
nghe Kiều Phong kể tiếp: -Biến cố đó xảy ra quá nhanh, ta vì sợ phải ngửi mùi
hôi nên đứng cách xa phải trên mười trượng, muốn cứu người nhà quê cũng
không thể nào kịp được. Ngờ đâu người áo đen kia chưởng giơ lên sắp đánh
xuống đầu người gánh phân, đột nhiên ngừng tay giữa chừng cười ha hả nói:
“Lão huynh, ngươi với ta xem ai lì hơn ai, thế thì ai thắng nào?”. Người nhà
quê kia quả là cứng đầu, y thua rõ ràng nhưng nhất định không nhận nói: “Ta
phải gánh phân nên ngươi mới được lợi thế. Có giỏi thì ngươi gánh phân, ta
đứng không xem ai thua ai được?”. Người áo đen đáp: “Nói thì làm”. Y giơ tay
nhắc gánh phân trên vai người kia, duỗi thẳng tay ra cầm vào giữa đòn gánh
để nằm ngang như thế.
Người nhà quê thấy y chỉ một tay cầm gánh phân, cánh tay thẳng băng,
không khỏi ngẩn người lắp bắp: “Ngươi … ngươi …”. Người áo đen mỉm cười:
“Ta chỉ cầm thế này, chẳng cần đổi tay, hai người đứng đây để xem ai thua thì
người đó phải ăn hết gánh cứt này”.
Người kia thấy y trổ chút thần công như vậy nào còn dám cùng y tranh giành
hơn thua, vội vàng lùi lại, ngờ đâu luống cuống làm sao, bước hụt một cái, rơi
tòm ngay xuống rạch. Người áo đen thò tay nắm cổ áo y nhắc lên giơ thẳng
ra. Thế là một bên tay cầm gánh phân, một bên tay cầm người nhà quê, cười
ha hả nói: “Thú quá! Thú quá!”. Y tung người một cái nhẹ nhàng nhảy qua bờ
bên kia, để cả người nhà quê lẫn gánh phân xuống, thi triển khinh công chạy
vụt vào trong khu rừng cây.
Người áo đen kia bị ném cứt vào mồm, nếu muốn giết người nhà quê thật chỉ
cần giơ tay một cái là xong, cũng không ai bảo là y vô cớ hành hung, hoặc như
đấm mấy cái thì cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng y không hề cậy mạnh
hiếp đáp người yếu, người đó quả cũng đặc biệt, ở trong võ lâm thực là khó
kiếm. Hỡi các anh em, việc này chính mắt ta trông thấy, ta với y cách nhau
quá xa, chưa chắc y đã phát hiện tung tích của ta để mà phải giữ ý giữ tứ.
Một người như thế, liệu có phải là một hảo bằng hữu, hảo hán tử chăng?
Cả bọn Ngô trưởng lão, Trần trưởng lão, Bạch trưởng lão ai nấy cùng reo lên: –
Quả đúng thế! Thực là một hảo hán tử!
Trần trưởng lão nói thêm: -Tiếc thay bang chủ không hỏi họ tên y để cho mọi
người cùng biết ở trong võ lâm Giang Nam có một người được như thế.
Kiều Phong vẫn chậm rãi nói: -Vị bằng hữu đó, mới rồi vừa cùng Trần trưởng
lão động thủ, lưng bàn tay bị bò cạp độc cắn.
Trần trưởng lão kinh ngạc hỏi: -Là Nhất Trận Phong Phong Ba Ác đấy ư?
Kiều Phong gật đầu: -Chính thị.
Đoàn Dự bấy giờ mới hay, Kiều Phong sở dĩ kể đầu đuôi ngọn ngành câu
chuyện, chỉ vì muốn tường thuật tính cách của Phong Ba Ác, nghĩ thầm người
này mặt mũi khó coi, thích đánh nhau ưa hoạt náo nhưng thiên tính cực kỳ
lương thiện, đúng là xét người không nên xét bề ngoài. Hóa ra Vương Ngữ
Yên chăm chú đứng nghe còn Châu Bích hai nàng mủm mỉm cười cũng vì nhị
nữ đã biết rõ tính tình Phong Ba Ác nên hiểu ngay người làm chuyện ngược
đời thế này đúng là y rồi, nhất định không thể nào giết người vô tội.
Lại nghe Kiều Phong nói tiếp: -Trần trưởng lão, Cái Bang chúng ta vẫn được
coi là đệ nhất đại bang trên giang hồ, ông lại là nhân vật quan trọng trong bản
bang, dẫu thân phận hay tên tuổi, so với Phong Ba Ác của Giang Nam không
kém chút nào. Phong Ba Ác kia chịu nhục mà không giết hại người không tên
tuổi, lẽ nào cao thủ của Cái Bang lại thua sút người ta hay sao?
Trần trưởng lão mặt mày bẽn lẽn nói: -Bang chủ dạy chí phải, ông bảo tôi đưa
thuốc giải cho y cũng chính vì danh phận tiếng tăm của tôi mà ra, vậy mà tôi
lại đem lòng oán trách, thật quả là ngu như bò.
Kiều Phong đáp: -Nói tới danh tiếng của bản bang và thân phận của Trần
trưởng lão cũng còn là chuyện thứ yếu. Chúng ta là người học võ, việc đầu
tiên là không giết hại người vô tội. Dẫu cho Trần trưởng lão không phải là nhân
vật thủ não trong bản bang, không phải là người tiếng tăm vang dội trên giang
hồ, cũng không thể chưa biết trắng đen phải quấy đã hại người ta.
Trần trưởng lão cúi đầu đáp: -Trần Cô Nhạn này biết lỗi rồi.
Kiều Phong thấy câu chuyện của mình đã thuyết phục được cả người ngang
ngạnh nhất trong tứ đại trưởng lão là Trần Cô Nhạn, trong bụng thật mừng,
chậm rãi nói tiếp: -Gã Công Dã Can kia hào khí hơn người, Phong Ba Ác đen
trắng phân minh. Bao Bất Đồng tiêu sái phóng khoáng, còn ba vị cô nương
này ôn văn lương thiện. Những người đó nếu chẳng phại là hạ thuộc thì cũng
là bà con bằng hữu. Người đời thường nói: Vật dĩ loại tụ, nhân dĩ quần phân.
Các anh em cứ bình tâm tĩnh khí mà xem, Mộ Dung công tử quen biết giao
thiệp với những người như thế, không lẽ bản thân y lại là người đại gian đại ác
hèn hạ vô liêm sỉ hay sao?
Các cao thủ trong Cái Bang ai nấy đều trọng nghĩa khí, quí bạn bè nghe ông
nói quả có lý nên không ít người lên tiếng phụ họa. Toàn Quan Thanh lại nói: –
Bang chủ, nếu cứ như ý ông thì kẻ sát hại Mã phó bang chủ không phải là Mộ
Dung Phục hay sao?
Kiều Phong đáp: -Ta không dám nói Mộ Dung Phục không phải là hung thủ sát
hại Mã phó bang chủ, cũng không dám nói là chắc chắn y đã giết Mã phó
bang chủ. Việc báo cừu không phải chỉ một ngày một buổi, mình cần phải tra
xét cho rõ ràng, nếu quả là Mộ Dung Phục thì nhất định sẽ bắt y để báo thù
cho Mã phó bang chủ, còn như không phải là y thì cũng sẽ phải bắt cho bằng
được hung thủ thực sự mới thôi. Còn như chỉ đoán sằng đoán bậy để đến nỗi
giết hại người lành còn chân hung thủ vẫn tiêu dao tự tại, đứng ngoài cười
thầm Cái Bang hồ đồ vô năng, chúng ta không những có lỗi với người bị chết
oan, có lỗi với Mã phó bang chủ mà còn làm bại hoại tiếng thơm của Cái Bang
nữa. Lúc đó các anh em đi lại trên giang hồ bị người ta mắng chửi cười chê thì
có sướng gì không?
Quần hùng Cái Bang nghe vậy ai nấy chạnh lòng. Truyền Công trưởng lão từ
nãy giờ không lên tiếng, lúc này giơ tay vuốt chòm râu lưa thưa dưới cằm nói:
-Lời đó quả là có lý. Năm xưa ta giết oan một người vô tội, đến nay vẫn còn áy
náy, hừm, vẫn còn khắc khoải chưa yên.
Ngô Trường Phong lớn tiếng nói: -Bang chủ, chúng tôi sở dĩ phản ông cũng vì
tin lầm người khác, tưởng là vì ông với Mã phó bang chủ bất hòa nên ngầm
cấu kết với thủ hạ nhà Mộ Dung giết hại ông ta. Bao nhiêu chuyện cũng từ đó
mà ra, đến giờ nghĩ lại thấy mình quả là hồ đồ. Bạch trưởng lão, xin ông đem
pháp đao ra, chiếu theo bang qui để cho chúng tôi tự xử.
Bạch Thế Kính mặt lạnh như tiền, trầm giọng nói: -Chấp pháp đệ tử, đem
pháp đao của bản bang ra.
Chín tên thuộc hạ dưới quyền ông ta cùng đáp lời: -Tuân lệnh!
Mỗi người lấy trong túi đeo sau lưng ra một cái bao màu vàng, mở bao lấy ra
một thanh đoản đao. Chín thanh đao vàng sáng chói xếp ngay ngắn, chiếc nào
chiếc nấy giống hệt nhau, dưới ánh lửa bập bùng, lưỡi đao chiếu ra màu xanh
biếc. Một tên chấp pháp đệ tử đem tới một cây gỗ, chín người đồng thời cầm
dao đâm phập vào thân cây vào đủ biết lưỡi đao sắc bén dị thường. Cả chín
người cùng dõng dạc kêu lên: -Pháp đao đã xếp đủ, kiểm lại không có gì sơ
sót.
Bạch Thế Kính thở dài một tiếng tuyên án: -Tống Hề Trần Ngô bốn trưởng lão
nghe lời đồn nhảm, đồ mưu phản loạn, làm nguy hại cho đại nghiệp của bản
bang, tội đáng một đao xử tử. Đại Trí phân đà đà chủ Toàn Quan Thanh truyền
bá dao ngôn mê hoặc lòng người, xúi giục nổi loạn, tội chịu chín đao xử tử. Đệ
tử các phân đà tham dự phản loạn đều có tội, sau này tra cứu rõ ràng sẽ xử
tội từng người.
Khi ông tuyên bố hình phạt, mọi người ai nấy yên lặng không nói một lời. Trên
giang hồ bất cứ bang hội nào, tội bội phản bản bang, mưu hại bang chủ thì
đương nhiên bị xử tử, không một ai dám có điều qua tiếng lại. Những người
tham dự mưu toan chuyện này ai cũng biết cái hậu quả mà mình phải chịu.
Ngô trưởng lão hiên ngang bước lên khom lưng cúi chào Kiều Phong nói: –
Bang chủ, Ngô Trường Phong có lỗi với ông, xin tự xử lấy mình. Xin bang chủ
biết cho sự hồ đồ của tôi mà tha thứ cho Ngô Trường Phong này sau khi đã
chết.
Nói xong đi đến chỗ đặt pháp đao, lớn tiếng nói: -Ngô Trường Phong tự xử lấy
mình, chấp pháp đệ tử cởi trói cho ta.
Một tên chấp pháp đệ tử đáp: -Vâng!
Y tiến lên toan cởi dây trói, Kiều Phong quát lên: -Khoan đã.
Ngô Trường Phong mặt mày tái nhợt, run run hỏi: -Bang chủ, tôi tội nghiệt lớn
đến nỗi ông không cho tôi tự xử hay sao?
Theo qui củ Cái Bang, người phạm bang qui nếu tự xử đoán thì sau khi chết
rồi thanh danh vẫn còn, tội lỗi không được truyền ra ngoài, trên giang hồ nếu
ai nhắc nhở đến hành vi xấu xa của y thì Cái Bang sẽ ra mặt can thiệp. Hảo
hán trong võ lâm coi danh tiếng của mình cực kỳ quan trọng, không chịu để
cho mình chết rồi mà người đời vẫn cười chê, Ngô Trường Phong thấy Kiều
Phong ngăn không cho mình tự xử không khỏi bàng hoàng sợ hãi.
Kiều Phong không trả lời, đi đến bên cạnh pháp đao nói: -Mười lăm năm trước,
người Khất Đan xâm nhập Nhạn Môn Quan, Tống trưởng lão hay tin, ba ngày
không ăn, bốn đêm không ngủ liên tiếp chạy về thông báo quân tình khẩn cấp,
đường đi chết chín con tuấn mã, chính bản thân ông cũng quá mệt nên bị nội
thương hộc cả máu mồm. Chính nhờ thế mà quân nhà Đại Tống phòng bị kịp,
kỵ binh người Hồ phải tháo lui. Đó là một đại công đối với đất nước, tuy anh
hùng trên giang hồ không biết được rõ ràng nội dung nhưng người Cái Bang
chúng ta phải biết.
Chấp Pháp trưởng lão, Tống trưởng lão công lao thật lớn, xin ông xét lại có thể
đem công chuộc tội được không?
Bạch Thế Kính đáp: -Bang chủ nói thay cho Tống trưởng lão, lời lẽ quả thật
hữu lý. Thế nhưng bang qui đã có chép: “Đại tội phản bang quyết không thể
nào tha thứ, dẫu có đại công cũng không chuộc được. Qui định thế để khỏi ai
cậy mình có đại công mà hoành hành sinh sự, nguy hại đến cơ nghiệp trăm
năm của bản bang”. Bang chủ, lời cầu tình của ông không hợp bang qui,
chúng ta không thể đi trái lại qui củ mấy trăm năm nay của tổ tông để lại.
Tống trưởng lão nở một nụ cười buồn bã, tiến lên mấy bước nói: -Chấp Pháp
trưởng lão nói quả không sai chút nào. Chúng ta đã lên đến chức trưởng lão
trong bang, có ai là không từng lập được công lao hãn mã? Nếu như ai ai cũng
kể lể công lao thì còn ai phạm tội gì nữa. Bang chủ, xin ông thương cho để tôi
được tự xử lấy mình.
Chỉ nghe mấy tiếng lách cách, sợi dây gân bò đang trói cổ tay ông ta đã bị bứt
đứt. Quần cái ai nấy đều sờn lòng, chiếc dây gân bò đó vừa dai vừa chắc, dù
có dùng dao sắc bén mà cắt, nhất thời chưa chắc đã được. Vậy mà Tống
trưởng lão vùng tay ra là đứt ngay quả thật không hổ danh thủ lãnh tứ đại
trưởng lão Cái Bang.
Tống trưởng lão tay vừa tự do, liền đưa tay cầm pháp đao lên toan tự xử lấy
mình. Ngờ đâu có một luồng nội lực nhu hòa ở đâu ập tới, bàn tay còn cách
pháp đao chừng một thước thì không tiến thêm được nữa, chính là Kiều Phong
không để cho ông ta lấy được con dao.
Tống trưởng lão mặt biến sắc kêu lên: -Bang chủ, ông …
Kiều Phong giơ tay ra, rút lấy con dao ở phía bên trái. Tống trưởng lão kêu lên:
-Thôi rồi, thế là xong. Ta có ý muốn giết ông, thế này quả là báo ứng, ông hạ
thủ đi.
Chỉ thấy ánh đao lóe lên, nghe soẹt một tiếng nhỏ, Kiều Phong đã đâm pháp
đao vào vai trái của chính mình. Cả bọn ăn mày kêu lên thất thanh, không ai
bảo ai cùng đứng bật dậy. Đoàn Dự hoảng hốt gọi: -Đại ca, anh …
Ngay cả Vương Ngữ Yên là người ngoài cuộc, thấy biến cố bất ngờ cũng tái
mặt, buột miệng kêu lên: -Kiều bang chủ, ông chớ nên …
Kiều Phong nói: -Bạch trưởng lão, trong bang qui có một điều: “Bản bang đệ
tử phạm qui, không thể tha thứ được, bang chủ nếu muốn khoan dung thì
phải tự mình chảy máu mới rửa được tội cho người đó”. Có đúng không nào?
Bạch Thế Kính mặt vẫn lạnh như tiền, chậm rãi nói: -Bang qui quả có điều đó
thật. Thế nhưng bang chủ tự mình chảy máu để rửa tội cho người cũng phải
xét xem có đáng hay không?
Kiều Phong đáp: -Chỉ cần không làm tổn hại đến di pháp của tổ tông thế là đủ
rồi.
Ông quay lại nói với Hề trưởng lão: -Hề trưởng lão năm xưa chỉ điểm võ công
cho tôi, tuy không có tiếng sư phụ nhưng thực sự đã là thầy. Chuyện đó là ân
đức riêng đối với tôi. Nghĩ đến thuở nào Uông bang chủ bị năm cao thủ Khất
Đan thiết kế bắt nhốt trong động Hắc Phong ở núi Kỳ Liên để uy hiếp Cái Bang
bắt phải đầu hàng. Uông bang chủ thân hình lùn mập, Hề trưởng lão vóc dáng
cũng giống đôi phần nên giả làm Uông bang chủ cam chịu chết thay nhờ thế
Uông bang chủ mới thoát hiểm. Công lao đó cả với quốc gia lẫn với bản bang,
bản nhân không thể không miễn tội cho ông ta.
Nói xong rút thanh đao thứ hai, vung lên nhẹ nhàng cắt đứt dây gân bò trói
tay Hề trưởng lảo, quay ngược đao lại đâm thanh đao đó vào vai mình.
Mục quang Kiều Phong chầm chậm quay sang Trần trưởng lão. Trần trưởng lão
tính tình gàn bướng, năm xưa có chuyện sai quấy với người thân phải thay họ
đổi tên trốn đi, sợ người ngoài nhắc đến vết thương lòng, trong bụng vẫn thấp
thỏm ngại Kiều Phong tinh minh nhìn ra được nên lúc nào cũng lạnh nhạt
tránh né, không gần gũi, bây giờ thấy Kiều Phong quay sang nhìn mình liền
lớn tiếng nói: -Kiều bang chủ, ta với ông không có giao tình gì, bình thời đắc
tội đã nhiều, không dám mong ông lưu huyết xá tội.
Ông ta lật một cái, cánh tay từ đằng sau chuyển ra đằng trước nhưng cổ tay
vẫn còn bị trói bằng gân bò. Thì ra môn Thông Tí Quyền Công của ông ta đã
luyện đến mức xuất thần nhập hóa, hai cánh tay thu vào duỗi ra tùy ý, hụp
người xuống vươn tay ra đã cầm được một thanh pháp đao.
Kiều Phong vươn tay chộp bắt, nhẹ nhàng khéo léo làm sao cướp ngay được
con dao, dõng dạc nói: -Trần trưởng lão, Kiều Phong này là một hán tử thô lỗ,
không thích kết giao với những người tính tình cẩn thận, việc gì cũng dè dặt
chu đáo, cũng không thích người chẳng biết uống rượu, không ăn nói huyên
thuyên, cười đùa vui vẻ, đó cũng là thiên tính mà thôi không sao sửa được. Ta
với ông tính tình không hợp nhau, bình thời ít khi trò chuyện. Ta cũng không
ưa Mã phó bang chủ thành thử thấy mặt ông ta là lảng ngay, thà rằng đi kiếm
mấy đệ tử một túi, hai túi nhậu nhẹt rượu chè, đụng đĩa thịt chó với nhau còn
hơn. Cái tính khí đó ai cũng biết cả. Thế nhưng nếu nghĩ rằng ta vì thế mà
muốn trừ khử ông hay Mã phó bang chủ ấy là cực kỳ sai lầm. Ông và Mã phó
bang chủ lão thành trì trọng, chưa từng say sưa, ấy là chỗ hay của hai ông,
Kiều Phong này không sao bì kịp.
Nói đến đây, ông lại cầm thanh pháp đao đâm vào vai mình rồi tiếp: -Công lao
đâm chết Tả Lộ Phó Nguyên Soái nước Khất Đan Gia Luật Bất Lỗ người ngoài
không biết, không lẽ ta cũng không biết hay sao?
Trong Cái Bang liền có tiếng thì thầm to nhỏ, thanh âm vừa hỗn loạn vừa kinh
ngạc, vừa bội phục vừa tấm tắc. Thì ra mấy năm trước quân Khất Đan tấn
công, bỗng dưng mấy đại tướng bất ngờ bạo tử, ra quân bất lợi đành phải rút
về khiến cho Đại Tống thoát được một tai kiếp lớn. Trong số các đại tướng bị
chết bất thình lình kia có cả Tả Lộ Phó Nguyên Soái Gia Luật Bất Lỗ. Trong Cái
Bang trừ vài nhân vật thủ lãnh tối cao, không ai biết đó là đại công của Trần
trưởng lão.
Trần trưởng lão thấy Kiều Phong tuyên dương công lao mình trước mặt mọi
người, trong bụng hết sức cảm kích hạ giọng nói nhỏ: -Trần Cô Nhạn này được
danh dương thiên hạ đều là nhờ vào đại ân đại đức của bang chủ.
Cái Bang xưa nay ám trợ Đại Tống chống lại ngoại địch, bảo quốc hộ dân
nhưng vì không muốn cho kẻ địch dòm ngó khiến có thể đem toàn lực đến
đánh Cái Bang nên tất cả các đóng góp dù thành hay bại cũng chỉ bàn thảo
tính toán với nhau không tiết lộ ra bên ngoài nên phần lớn giang hồ không ai
biết đến đã đành mà ngay trong bang cũng vẫn giữ bí mật.
Trần Cô Nhạn xưa nay kiêu ngạo vô lễ, vẫn tự cho mình tuổi tác lớn hơn Kiều
Phong, kinh lịch ở trong Cái Bang cũng lâu hơn nhiều nên bình thời đối với ông
không được khiêm tốn kính trọng, quần cái ai ai cũng biết, bây giờ thấy bang
chủ không nghĩ đến hiềm khích cũ lại chịu đổ máu để rửa tội cho mình nên hết
sức cảm động.
Kiều Phong đến trước mặt Ngô trưởng lão nói: -Ngô trưởng lão, năm xưa ông
một mình trấn thủ ải Ưng Sầu chống lại các cao thủ trong Nhất Phẩm Đường
của Tây Hạ khiến cho âm mưu ám sát Dương gia tướng không thể thực hiện
được. Chỉ cần một tấm Ký Công Kim Bài của Dương nguyên soái ban cho ông
cũng đũ miễn tội cho ông hôm nay rồi, vậy đem ra cho ta xem nào.
Ngô Trường Phong đột nhiên mặt mày đỏ ké, thần sắc cực kỳ bối rối lắp bắp: –
Cái đó … cái đó …
Kiều Phong nói: -Chúng ta đều là anh em với nhau, Ngô trưởng lão có chuyện
gì khó xử cứ nói ra không việc gì phải ngại.
Ngô Trường Phong ấp úng: -Cái Ký Công Kim Bài đó, không dám giấu bang
chủ, đã … cái đó … cái đó … cái đó … để đâu mất rồi không thấy nữa.
Kiều Phong lạ lùng: -sao lại để mất?
Ngô Trường Phong đáp: -Chẳng biết tôi làm sao, ôi …
Y định thần lớn tiếng nói: -Hôm đó tôi thèm rượu quá, trong túi không tiền,
đem kim bài đi cầm mất rồi.
Kiều Phong cười ha hả nói: -Sảng khoái thực, sảng khoái thực! Có điều như
thế thật có lỗi với Dương nguyên soái.
Nói xong ông rút một thanh pháp đao, cắt đứt dây trói Ngô Trường Phong rồi
lại đâm vào vai trái của mình. Ngô Trường Phong lớn tiếng nói: -Bang chủ đại
nhân đại nghĩa, cái mạng của Ngô Trường Phong này từ nay trao lại cho ông.
Người ta có bảo ông là gì là gì chăng nữa, ta cũng không tin đâu.
Kiều Phong vỗ nhẹ lên vai ông cười nói: -Chúng mình đã là dân ăn xin, nếu
không có cơm ăn, không rượu uống thì đi xin người ta chớ đâu lại đi cầm kim
bài.
Ngô Trường Phong cười đáp: -Người đời thường bảo là: “Cơm no đã tử tế rồi,
lại còn đòi rượu say nữa thì quá lắm. Không cho!”
Xin cơm thì dễ lắm thay,
Xin rượu hồ dễ có người đem cho.
Mọi người nghe y nói thế, ai nấy cười vang. Xin rượu uống bị người ta từ chối,
anh em ăn mày trải qua đã nhiều, nhất là Kiều Phong tha tội cho tất cả bốn
trưởng lão, người nào cũng như trút được gánh nặng. Mọi người quay sang
Toàn Quan Thanh, nghĩ bụng y là người chủ mưu xúi bẩy anh em nổi loạn,
Kiều Phong dù có khoan hồng đại lượng đến đâu cũng không thể tha y.
Kiều Phong đi đến trước mặt Toàn Quan Thanh nói: -Toàn đà chủ, ngươi có
điều gì muốn nói chăng?
Toàn Quan Thanh đáp: -Tôi sở dĩ phản ông, cũng vì giang sơn nhà Đại Tống, vì
cơ nghiệp lâu đời của Cái Bang, tiếc thay kẻ đã nói cho tôi hay chân tướng
thân thế của ông, nay sợ bị giết nên không dám ra mặt. Ông cứ một đao giết
tôi đi là xong.
Kiều Phong trầm ngâm một hồi rồi nói: -Thân thế của ta có chuyện gì không
hay, ngươi cứ việc nói ra.
Toàn Quan Thanh lắc đầu: -Tôi bây giờ nói năng không chứng cớ, ai thèm tin,
ông cứ giết tôi đi cho xong.
Kiều Phong trong bụng đầy nghi hoặc, lớn tiếng nói: -Đại trượng phu có
chuyện cần phải nói cứ nói, việc gì phải úp úp mở mở, định nói rồi lại thôi?
Toàn Quan Thanh, đã là hảo hán có chết cũng không sợ, sá gì chuyện nói ra
mà phải cấm kỵ?
Toàn Quan Thanh cười khẩy: -Phải đó, chết còn chẳng sợ thì còn việc gì phải
sợ nữa? Họ Kiều kia, ngươi cứ thản nhiên vung đao giết ta đi để ta khỏi sống ở
trên đời mà nhìn thấy Cái Bang tốt đẹp này lọt vào tay quân Hồ Lỗ, giang sơn
gấm vóc nhà Đại Tống rơi vào tay Di Địch.
Kiều Phong hỏi lại: -Cái Bang tốt đẹp sao lại lọt vào tay Hồ Lỗ? Ngươi nói rõ ra
xem nào.
Toàn Quan Thanh đáp: -Bây giờ ta có nói ra, các anh em ai mà tin được, lại
tưởng Toàn Quan Thanh này tham sống sợ chết, đặt điều bịa chuyện. Ta đã
sớm tìm cái chết rồi, lẽ nào lại để chết đi còn bị người ta chửi rủa.
Bạch Thế Kính lớn tiếng nói: -Bang chủ, tên này ngụy kế đa đoan, mở mồm
nói năng láo lếu một hồi e rằng bang chủ sẽ tha cho y đó. Chấp pháp đệ tử
đâu, lấy pháp đao ra hành hình.
Một tên chấp pháp đệ tử đáp lời hùng dũng tiến ra, rút phắt một thanh pháp
đao đi đến trước mặt Toàn Quan Thanh. Kiều Phong chăm chăm nhìn mặt y
thấy Toàn Quan Thanh đầy vẻ công phẫn nhưng không có vẻ gì gian trá giảo
hoạt, cũng không sợ hãi, trong lòng càng thêm nghi ngờ liền bảo tên đệ tử
chấp pháp: -Đưa pháp đao cho ta.
Tên đệ tử đó hay tay cầm đao cung kính dâng lên. Kiều Phong cầm lấy pháp
đao nói: -Toàn đà chủ, ngươi bảo ngươi biết chân tướng thân thế của ta, lại
bảo chuyện này có liên quan đến an nguy của bản bang, thực sự chân tướng
đó thế nào mà lại không dám thổ lộ?
Nói tới đây ông đút pháp đao trở vào bao, bỏ vào túi mình rồi nói: -Ngươi xúi
giục phản loạn, khó mà miễn tội chết, hôm nay ta tạm để đó, để khi mọi việc
minh bạch rõ ràng, ta sẽ tự tay giết ngươi. Kiều Phong này không phải là thứ
mềm yếu như đàn bà phải mua chuộc lòng người. Ta đã nhất quyết không tha
cho ngươi thì có chạy đằng trời cũng không thoát. Cút ngay đi, cởi bỏ các túi
trên lưng xuống, từ nay trở đi Cái Bang không còn người như ngươi nữa.
Cái câu “cởi bỏ các túi trên lưng xuống” chính là ra lệnh trục xuất y ra khỏi
bang. Trong Cái Bang ngoại trừ những người vừa gia nhập chưa có chức vụ gì,
ai ai trên lưng cũng có đeo túi vải, nhiều thì chín cái, ít thì một cái, cứ xem
nhiều ít mà định chức vị danh phận cao thấp. Toàn Quan Thanh nghe Kiều
Phong bảo y cởi bị đeo trên lưng xuống, mắt liền lóe lên một tia hung dữ, lập
tức xoay qua rút ngay một thanh pháp đao nhắm ngay ngực mình đâm vào.
Các bang hội trên giang hồ nếu ai bị trục xuất khỏi bang, mối nhục đó không
có gì sánh bằng, thà bằng đương trường xử tử còn dễ chịu hơn. Kiều Phong
lạnh lùng nhìn y thử xem y có dám đâm vào ngực hay không. Toàn Quan
Thanh cầm chặt con dao, tay không run chút nào quay đầu lại nhìn Kiều
Phong. Hai người trừng trừng nhìn nhau, trong giây lát cả khu rừng hạnh
không một tiếng động. Toàn Quan Thanh bỗng nói: -Kiều Phong, ngươi giả vờ
hay thật. Không lẽ ngươi thực không biết hay sao?
Kiều Phong hỏi lại: -Biết cái gì?
Toàn Quan Thanh mấp máy đôi môi nhưng không nói ra thành tiếng, chậm rãi
để con dao trở lại chỗ cũ, rồi từ từ cởi từng chiếc, từng chiếc những túi trên
lưng xuống, cung kính xếp dưới đất.
Toàn Quan Thanh cởi đến chiếc túi thứ năm, bỗng nghe tiếng chân ngựa rồn
rập, từ phương bắc có người chạy đến, kế đến là hai tiếng còi hiệu. Trong đám
ăn mày lập tức có người huýt còi trả lời, kẻ cưỡi ngựa kia càng chạy nhanh
hơn, mỗi lúc một gần. Ngô Trường Phong lẩm bẩm: -Có biến cố gì khẩn cấp
nữa đây?
Người cưỡi ngựa kia chưa đến nơi đột nhiên từ phía đông cũng có tiếng ngựa
chạy tới, nhưng vì còn xa nên tiếng vó câu văng vẳng nhất thời không phân
biệt được y chạy về hướng nào.
Chỉ trong giây lát, người cưỡi ngựa từ phương bắc đã đến bên bìa rừng, một
người phóng ngựa chạy thẳng vào, xoay mình nhảy xuống. Người đó mặc áo
thụng, y phục thật là sang trọng, nhưng nhanh như chớp cởi ngay áo ngoài ra
để lộ bên trong áo vá chằm vá đụp chính là người của Cái Bang. Đoàn Dự hơi
suy nghĩ lập tức hiểu ra: người của Cái Bang cưỡi ngựa rất dễ khiến cho người
ta chú ý, qua phủ thể nào cũng giữ lại tra vấn hạch sách, nhưng đã đưa tin tất
phải chạy cho nhanh nên phải ăn mặc như kẻ phú thương giàu có, bên trong
vẫn mặc áo vá để tỏ mình không vong bản.
Người đó đến trước mặt đà chủ Đại Tín phân đà, cung kính trình lên một cái
túi nhỏ nói: -Khẩn cấp quân tình …
Y chỉ nói được bốn chữ rồi thở không ra hơi, đột nhiên con ngựa y cưỡi đến hí
lên một tiếng thảm thiết ngã lăn ra đất dãy mấy cái chết ngay. Kẻ đưa tin kia
cũng loạng choạng, gục luôn xuống. Chẳng nói cũng biết cả người lẫn ngựa
chạy đường xa không nghỉ đã kiệt sức cả rồi.
Đại Tín đà chủ nhận ra người đưa thư là một trong số bang chúng gửi qua Tây
Hạ dò thám tin tức. Tây Hạ vẫn thường hưng binh xâm phạm cảnh giới, chiếm
đất quấy nhiễu lương dân nhưng không hại như người Khất Đan. Cái Bang vẫn
thường sai gián điệp qua Tây Hạ nghe ngóng tình hình. Y thấy người này bất
kể sống chết chạy về đủ biết tin tức cực kỳ trọng yếu, lại cực kỳ khẩn cấp nên
không mở ra đem luôn chiếc túi trình cho Kiều Phong nói: -Đây là quân tình
khẩn cấp của nước Tây Hạ. Tín sứ là người đi theo anh em Dịch Đại Hổ sang
bên đó.
1. Đại đây là cái túi, không phải đời
2. Chỗ này chơi chữ cũng rất hay. Thân là họ hàng bên nội, thích là họ hàng
bên ngoại. Quyến thuộc là người trong cùng một gia đình. Đoàn Dự nói thế để
minh định là Vương Ngữ Yên và Mộ Dung Phục chỉ là họ hàng chứ chưa phải
là người nhà với nhau (nghĩa là anh chàng vẫn còn tí ti hi vọng).
3. Càn (hay Kiền) và Can viết cùng một mặt chữ, đọc khác nhau. Càn trong
chữ càn khôn. Can trong can bôi là cạn chén. Nếu giải thích như vậy thì người
này phải đọc là Công Dã Can chứ không phải Công Dã Càn như bản cũ.
4. Ở miền quê nước ta cầu bắc ngang sông rạch bằng một thân cây gọi là cầu
khỉ
5. Vật cùng loại thì tụ với nhau, người cùng bọn thì tính giống nhau.
6. Đây là Dương Nghiệp (hay Kế Nghiệp? – 986), tên thật là Trọng Quí, người
đất Thái Nguyên một danh tướng đời Bắc Tống từng lập nhiều chiến công
chống lại xâm lăng từ các bộ tộc du mục miền Bắc nên còn được gọi là Dương
Vô Địch. sau thất thế bị quân Khất Đan bắt nên nhịn đói mà chết. Ông là
người trung liệt nên đời sau nhiều tuồng tích được diễn về ông, tiểu thuyết gọi
là Dương gia tướng hay Dương lão lệnh công.
-Kiều Phong, viên sáp truyền tin là quân tình đại sự, ngươi không được coi.
Mọi người đều giật mình kinh hãi, nhìn lại thấy người đó đầu râu tóc bạc, mặc
một chiếc áo rách nát, là một người ăn mày đã thật già. Truyền Công, Chấp
Pháp hai vị trưởn lão cùng đứng lên nói: -Có chuyện gì mà Từ trưởng lão phải
đại giá quang lâm?
Quần cái thấy Từ trưởng lão đến ai nấy đều kinh động. Vị Từ trưởng lão này ở
trong Cái Bang bối phận cực cao, năm nay đã tám mươi bảy tuổi, Uông bang
chủ tiền nhiệm vẫn tôn xưng là sư bá, trong Cái Bang ai ai cũng đều là hậu bối
của ông ta. Ông ta qui ẩn đã lâu, xưa nay không màng đến thế sự. Kiều Phong
và Truyền Công, Chấp Pháp các trưởng lão hàng năm đến thăm hỏi cũng chĩ
nói chuyện thông thường trong bang. Không ngờ giờ phút nào ông lại đến
đây, ngăn Kiều Phong không cho đọc quân tình nước Tây Hạ khiến mọi người
ai nấy đều ngạc nhiên.
Kiều Phong lập tức nắm chặt tay giữ tờ giấy lại, khom lưng thi lễ nói: -Từ
trưởng lão khỏe chứ?
Nói xong ông mở tay ra đưa tờ giấy đến trước mặt Từ trưởng lão. Kiều Phong
là bang chủ Cái Bang, bối phận tuy có thấp hơn Từ trưởng lão nhưng khi gặp
đại sự trong bang thì vẫn phải do ông ta ra lệnh, không nói gì Từ trưởng lão
chỉ là một tiền bối đã thoái ẩn, dẫu có những vị bang chủ đời trước phục sinh
thì địa vị cũng vẫn phải ở dưới. Ngờ đâu Từ trưởng lão không cho Kiều Phong
đọc quân tình nước Tây Hạ, ông ta không kháng cự chút nào mọi người đều
thật kinh ngạc.
Từ trưởng lão nói: -Xin lỗi nhé.
Ông cầm ngay tờ giấy trong tay Kiều Phong, nắm chặt trong tay, kế đó đưa
mắt nhìn khắp lượt những người trong Cái Bang, dõng dạc nói: -Di sương của
Mã Đại Nguyên Mã huynh đệ là Mã phu nhân sẽ tới ngay để trần thuyết cùng
tất cả quí vị, xin mọi người đợi bà ta một lát có được không nào?
Mọi người đưa mắt nhìn Kiều Phong xem ông ta xử trí ra sao. Kiều Phong bụng
đầy nghi hoặc nói: -Nếu như việc này có liên quan trọng đại thì mọi người có
đợi một chút cũng không sao.
Từ trưởng lão đáp: -Việc này có liên quan trọng đại.
Ông nhắc lại mấy chữ đó mà không giải thích như thế nào, chỉ quay sang thi lễ
với Kiều Phong tham kiến bang chủ rồi ngồi nhích sang một bên. Đoàn Dự
thừa cơ tán gẫu với Vương Ngữ Yên mấy câu ghé tai nàng nói nhỏ: -Vương cô
nương, chuyện trong Cái Bang thật là rắc rối, chẳng hay mình tránh ra một
bên hay đứng ở đây xem thế nào?
Vương Ngữ Yên chau mày đáp: -Mình là người ngoài đúng ra chẳng nên nghe
chuyện cơ mật đại sự của người ta. Có điều … có điều … chuyện tranh chấp
của họ có liên quan đến biểu ca của tôi nên tôi muốn nghe xem thế nào.
Đoàn Dự liền phụ họa: -Đúng đó. Vị Mã phó bang chủ này cứ như họ nói là bị
biểu ca cô giết chết, để lại một người vợ góa không nơi nương tựa, xem ra
thật đáng thương.
Vương Ngữ Yên vội đáp: -Không, không đâu! Mã phó bang chủ không phải do
biểu ca tôi giết, Kiều bang chủ đã chẳng nói rồi là gì?
Ngay lúc đó lại có tiếng vó ngựa vang lên, hai người cưỡi ngựa chạy đến khu
rừng hạnh. Người của Cái Bang tụ hội nơi đây, bên đường hẳn để những ký
hiệu, chung quanh cũng có người tiếp dẫn chặn đường phòng địch nhân đến
tấn công.
Ai cũng tưởng một trong hai người đó phải là quả phụ Mã Đại Nguyên, nào
ngờ người ngồi trên lưng ngựa lại là một ông già và một bà lão. Người đàn ông
thân thể nhỏ bé còn người đàn bà thì lại cao to, hai bên chênh lệch thật tức
cười. Kiều Phong vội đứng lên nói: -Hiền kháng lệ Đàm công, Đàm bà ở Xung
Tiêu Động, Thái Hàng Sơn giá lâm Kiều Phong này không ra xa nghinh đón,
xin tạ lỗi nơi đây.
Từ trưởng lão và Truyền Công, Chấp Pháp các trưởng lão khác cũng vội vàng
đứng lên thi lễ. Đoàn Dự thấy cảnh tượng đó đoán chừng Đàm công, Đàm bà
phải là những nhân vật có tiếng tăm trong võ lâm. Đàm bà nói: -Kiều bang
chủ, trên vai ông có đeo mấy món gì thế này?
Bà ta vươn tay ra nhổ luôn bốn chiếc dao ra, thủ pháp thật là nhanh nhẹn. Bà
ta vừa rút dao ra, Đàm công liền thò tay vào túi lấy ra một cái hộp nhỏ, mở
nắp thò ngón tay quệt chút thuốc cao, trét lên vai Kiều Phong. Kim sang vừa
đồ lên máu tại vết thương đang chảy ra như suối liền ngừng lại. Thủ pháp rút
đao của Đàm bà nhanh nhẹn hiếm có trên đời nhưng cũng chỉ là một môn võ
công, còn như Đàm công lấy hộp ra, mở nắp, quệt thuốc, trét cao, cầm máu
những động tác đó thật nhịp nhàng, tuy nhanh thật đấy nhưng ai nấy đều
nhìn thấy rõ ràng chẳng khác gì người làm ảo thuật.
Thuốc cầm máu thần hiệu thật khó mà tưởng tượng nổi, bôi đến đâu máu
ngừng chảy tới đó không phải làm đến lần thứ hai. Kiều Phong thấy Đàm
công, Đàm bà không hỏi đầu đuôi câu chuyện đã giúp mình nhổ dao trị
thương, tuy có vẻ hơi đường đột nhưng quả là cảm kích, miệng nói cám ơn
thấy đầu vai ngứa ngáy chỉ giây lát đau nhức đã giảm rất nhiều. Kim sang đó
linh nghiệm chưa từng thấy qua mà cũng chưa bao giờ nghe tiếng đến. Đàm
bà lại hỏi: -Kiều bang chủ, trên đời này có kẻ nào lớn mật đám lấy dao đâm
ông thế?
Kiều Phong cười đáp: -Ấy là tôi tự mình đâm mình.
Đàm bà ngạc nhiên: -sao lại tự mình đâm mình? Bộ hết chuyện làm rồi hay
sao?
Kiều Phong mỉm cười đáp: -Tôi tự đâm cho vui, cái vai này da dày thịt chắc
không chạm tới gân cốt.
Tống Hề Trần Ngô bốn trưởng lão thấy Kiều Phong cố ý giấu chuyện cho mình,
vừa hổ thẹn lại vừa cảm kích. Đàm bà cười ha hả nói: -Ngươi lại nói xạo
chăng? Ta biết rồi, gã này rắn mắt lắm, nghe nói Đàm công mới có được hàn
ngọc miền cực bắc lẫn huyền băng thiềm thừ chế tạo được thuốc chữa thương
thật linh nghiệm nên muốn thử cho biết chớ gì?
Kiều Phong không cãi lại chỉ mỉm cười, nghĩ thầm: “Lão bà bà này thật là xởi
lởi, trên đời này có ai ở không tự mình đâm mình mấy dao để xem thuốc có
linh nghiệm hay không”.
Lại nghe tiếng lộp cộp, một con lừa chạy vào trong rừng, trên lưng là một
người ngồi xoay đầu ngược lại, mặt hướng về phía đuôi. Đàm bà thấy y liền
cười toét miệng gọi lớn: -Sư ca, anh lại làm trò quái đản gì nữa đây? Tiểu muội
phải đét đít anh mới được.
Người ngồi trên lưng lừa thân hình rút lại thành một cục chẳng khác gì một
đứa bé bảy tám tuổi, Đàm bà giơ tay vỗ vào mông y, người đó liền rơi ngay
xuống đất, đột nhiên vươn vai, duỗi chân tay biến thành một người cao lớn
khiến ai nấy đều kinh ngạc. Đàm công mặt mày ra vẻ không vui, hừ một tiếng
liếc xéo y một cái nói: -Ta tưởng ai hóa ra là ngươi.
Nói xong quay lại nhìn Đàm bà. Người cưỡi lừa ngược kia bảo xấu thì cũng
chẳng xấu mà bảo đẹp thì cũng chẳng đẹp, bảo già thì cũng chẳng già, mà
bảo rằng trẻ thì cũng chẳng trẻ, trong khoảng từ ba mươi đến sáu mươi.
Người đó đờ đẫn nhìn Đàm bà, thần sắc cực kỳ đắm đuối, dịu dàng hỏi: -Tiểu
Quyên, hổm rày nàng có được khỏe không?
Đàm bà thân thể dềnh dàng, tóc trắng như sương, mặt mũi nhăn nheo vậy mà
gọi là “Tiểu Quyên” nghe thật yểu điệu, người với tên thật không xứng chút
nào, ai nấy nghe thấy thật tức cười. Thế nhưng bà lão nào đã chẳng qua thời
son trẻ, khi còn là một thiếu nữ gọi Tiểu Quyên, đến lúc già có ai gọi Lão
Quyên bao giờ? Đoàn Dự còn đang ngẫm nghĩ lại nghe tiếng vó ngựa lộp cộp
thêm mấy người nữa cưỡi ngựa chạy đến nhưng lần này không có vẻ gì gấp
rút.
Kiều Phong còn đang đánh giá người khách cưỡi lừa, đoán không được y
thuộc hạng người nào. Y là sư huynh của Đàm bà, ngồi trên lưng lừa tỏ chút
công phu Xúc Cốt Công cao minh như thế ắt không phải là người tầm thường
nhưng có điều trước nay ông không hề nghe nói đến tên y.
Trong những người khách vừa cưỡi ngựa chạy đến, đi đầu là năm thanh niên,
người nào cũng mày rậm mắt to, mặt mũi hao hao giống nhau, lớn tuổi nhất
chừng ngoài ba mươi còn trẻ nhất cũng phải ngoài đôi mươi hiển nhiên là anh
em cùng một mẹ. Ngô Trường Phong lớn tiếng nói: -Thái Sơn ngũ hùng đã đến
đây, hay lắm, hay lắm! Chẳng hay ngọn gió lành nào thổi năm vị cùng đến một
lượt thế này?
Người thứ ba trong Thái Sơn ngũ hùng là Đơn Thúc Sơn quen biết rất thân với
Ngô Trường Phong liền trả lời: -Ngô tứ thúc khỏe chứ? Cha cháu cũng sắp đến
rồi.
Ngô Trường Phong mặt hơi biến sắc ấp úng hỏi: -Thật sao? Cha cháu …
Ông ta vi phạm bang qui, trong bụng vẫn đang thấp thỏm nghe nói Thiết Diện
Phán Quan đất Thái Sơn Đơn Chính đột nhiên tới đây không khỏi chột dạ.
Thiết Diện Phán Quan Đơn Chính bình sinh ghét kẻ ác như kẻ thù, chỉ cần
nghe trên giang hồ có chuyện gì bất hợp công đạo là ra tay can thiệp ngay.
Bản thân ông ta võ công cực kỳ cao siêu, ngoài năm đứa con ruột ra lại còn rất
đông học trò, đồ tử đồ tôn phải đến hơn hai trăm, cái tiếng Thái Sơn Đơn Gia
trong võ lâm ai nghe thấy cũng phải e ngại ba phần.
Ngay lúc đó một con ngựa từ ngoài chạy vào rừng, Thái Sơn ngũ hùng cùng
tiến lên giữ lấy đầu ngựa, một người mặc trường bào bằng gấm nhẹ nhàng
nhảy xuống, quay sang phía Kiều Phong chắp tay nói: -Kiều bang chủ, Đơn
Chính này không được mời mà tự tiện đến, quả là làm phiền quí vị.
Kiều Phong đã từng nghe tên Đơn Chính đã lâu, bây giờ mới có dịp gặp, thấy
ông ta mặt mũi phương phi, có thể nói là “đồng nhan hạc phát”, thần thái thật
là khiêm hòa không như giang hồ vẫn truyền tụng là ra tay không nể nang ai.
Ông bèn ôm quyền đáp lễ nói: -Nếu biết Đơn lão tiền bối đại giá quang lâm, họ
Kiều đã sớm ra ngoài nghinh tiếp rồi.
Người khác cưỡi lừa đột nhiên cao giọng quái lạ nói: -Chu choa, Thiết Diện
Phán Quan đến thì kẻ đón người đưa, còn Thiết Thí Cổ Phán Quan đến thì
chẳng có ma nào ngó tới.
Mọi người nghe y nói Thiết Thí Cổ Phán Quan cái danh hiệu kỳ quặc như thế,
ai nấy bật cười ha hả. Vương Ngữ Yên, A Châu, A Bích ba nàng tuy biết rằng
cười là bất nhã nhưng cũng phải mủm mỉm cười. Thái Sơn ngũ hùng nghe gã
này nói thế biết y có ý khích bác phụ thân ai nấy đều sầm mặt xuống. Có điều
nhà họ Đơn gia giáo nghiêm minh, Đơn Chính chưa nói, các con không ai dám
mở lời.
Đơn Chính công phu hàm dưỡng rất cao, nhất thời chưa biết được lai lịch
người này thế nào, giả vờ như không nghe thấy chỉ sang sảng nói: -Xin mời Mã
phu nhân bước ra nói chuyện.
Một chiếc kiệu do hai hán tử khỏe mạnh từ trong rừng cây tiến ra nhanh như
bay, đến giữa phu đất liền hạ xuống, vén rèm lên. Một thiếu phụ mặt đồ toàn
trắng từ trong kiệu khoan thai bước ra. Người đàn bà đó cúi đầu, quay sang
Kiều Phong lạy phục xuống nói: -Vị vong nhân Ôn thị nhà họ Mã, tham kiến
bang chủ.
Kiều Phong đáp lại một lễ nói: -Xin chào tẩu tẩu, không dám.
Mã phu nhân nói: -Tiên phu chẳng may qua đời, may được bang chủ và các vị
bá bá thúc thúc lo liệu tang ma, kẻ sống thừa này nguyện ghi lòng tạc dạ.
Giọng nói của bà ta thật trong trẻo dễ nghe, xem ra tuổi còn trẻ lắm, có điều
trước sau vẫn cúi gầm mặt xuống nên không ai nhìn rõ dung mạo ra sao. Kiều
Phong cho rằng Mã phu nhân đã tìm ra chuyện gì hết sức trọng đại liên quan
đến cái chết của chồng nên mới đích thân tới đây, nhưng chuyện trong bang
sao không bẩm trước cho bang chủ, lại đi tìm Từ trưởng lão và Thiết Diện
Phán Quan chủ trì ắt hẳn bên trong có điều gì hết sức kỳ lạ nên quay lại đưa
mắt nhìn Chấp Pháp trưởng lão, cũng vừa lúc Bạch Thế Kính nhìn ông ta, hai
người ánh mắt đầy vẻ hoang mang.
Kiều Phong đành phải tiếp khách từ ngoài đến trước rồi chuyện nội bộ sẽ tính
sau nên nói với Đơn Chính: -Đơn lão tiến bối, đây là Đàm thị kháng lệ của
động Xung Tiêu, núi Thái Hàng, không biết hai bên đã quen biết nhau chưa?
Đơn Chính ôm quyền nói: -Đã từ lâu nghe đến uy danh của hiền kháng lệ, nay
may mắn được gặp.
Kiều Phong nói: -Đàm lão gia tử, xin ông giới thiệu cho được biết vị tiền bối
này để khỏi thất lễ.
Đàm công chưa kịp trả lời, người khách cưởi lừa đã cướp lời: -Ta họ Song, tên
Oai, ngoại hiệu là Thiết Thí Cổ Phán Quan.
Thiết Diện Phán Quan Đơn Chính tuy công phu hàm dưỡng cao thật, đến nước
này cơn giận vẫn bùng lên nghĩ thầm: “Ta họ Đơn, ngươi lại bảo ngươi họ
Song. Ta tên Chính, ngươi lại bảo ngươi tên Oai, thế có khác gì cố tình gây sự
với mình?”.
Ông ta đang định nổi nóng thì đã nghe Đàm bà nói: -Đơn lão gia tử, xin ông
đừng nghe Triệu Tiền Tôn nói năng tầm xàm, gã này điên điên khùng khùng
đừng có coi là thiệt.
Kiều Phong nghĩ thầm: “Người này tên là Triệu Tiền Tôn ư? Xem ra không phải
tên thật rồi”. Ông bèn nói: -Tất cả quí vị, nơi đây không có ghế ngồi vậy xin
tùy tiện ngồi xuống đất.
Đợi cho mọi người phân biệt yên chỗ rồi ông mới nói tiếp: -Chỉ trong một ngày
mà gặp được các vị tiền bối cao nhân, quả thật vinh hạnh xiết bao. Không biết
quí vị giá lâm có điều gì dạy bảo?
Đơn Chính đáp: -Kiều bang chủ, quí phái là đại bang số một trên giang hồ,
mấy trăm năm qua hiệp danh đã vang dậy trong thiên hạ, võ lâm mỗi khi nhắc
đến hai chữ Cái Bang có ai mà không mười phần kính trọng, Đơn mỗ từ xưa
tới nay lúc nào cũng thật tôn vinh.
Kiều Phong đáp: -Không dám.
Triệu Tiền Tôn tiếp lời: -Kiều bang chủ, quí phái là đại bang số một trên giang
hồ, mấy trăm năm qua hiệp danh đã vang dậy trong thiên hạ, võ lâm mỗi khi
nhắc đến hai chữ Cái Bang có ai mà không mười phần kính trọng, Song mỗ từ
xưa tới nay lúc nào cũng thật tôn vinh.
Câu nói của y nhắc lại lời Đơn Chính từng chữ một, chỉ đổi một chữ Đơn thành
chữ Song. Kiều Phong biết những tiền bối cao nhân trong võ lâm nhiều người
tính tình thật là quái dị, gã Triệu Tiền Tôn này cứ châm chọc Đơn Chính mãi,
không hiểu vì cớ gì, mình chẳng nên đắc tội với bên nào thành thử cũng chỉ
chắp tay nói: -Không dám.
Đơn Chính mỉm cười, quay sang nói với đưa con trai cả là Đơn Bá Sơn: -Bá
Sơn, những chuyện tới đây con nói cho Kiều bang chủ hay. Người ngoài muốn
học con ta thì phải học cho chu đáo.
Mọi người nghe qua không khỏi cười ồ lên, nghĩ bụng Thiết Diện Phán Quan
nói như thế quả thực hết sức thâm trầm, Triệu Tiền Tôn nếu như lại nhại lời
Đơn Bá Sơn thì có khác gì học làm con ông ta. Ngờ đâu Triệu Tiền Tôn lại cũng
nói: -Bá Sơn, những chuyện tới đây con nói cho Kiều bang chủ hay. Người
ngoài muốn học con ta thì phải học cho chu đáo.
Y nói thế lại đâm ra chơi trèo Đơn Chính một lần nữa, tự coi là cha của Đơn Bá
Sơn. Đứa con út của Đơn Chính là Đơn Tiểu Sơn tính tình nóng nảy liền cất
tiếng chửi ngay: -Con mẹ ngươi, bộ mi hết chuyện làm, không muốn sống nữa
hay sao?
Triệu Tiền Tôn lẩm bẩm nói một mình: -Con mẹ nó chứ, cái thứ con chết tiệt
này, đẻ bốn đứa đã là quá, còn thêm đứa thứ năm làm gì. Ha ha, dám chừng
không phải con ruột mình đâu.
Nghe y công nhiên khiêu khích mình, Đơn Chính dù con giun xéo lắm cũng
quằn bèn quay sang nói với Triệu Tiền Tôn: -Chúng mình là khách của Cái
Bang, nếu như hơn thua với nhau có khác nào không nể mặt chủ nhân, đợi
mọi việc xong xuôi rồi sẽ xin được thỉnh giáo cao chiêu của các hạ. Bá Sơn,
ngươi cứ việc nói đi.
Triệu Tiền Tôn lại nhại lại: -Chúng mình là khách của Cái Bang, nếu như hơn
thua với nhau có khác nào không nể mặt chủ nhân, đợi mọi việc xong xuôi rồi
sẽ xin được thỉnh giáo cao chiêu của các hạ. Bá Sơn, ông đã bảo ngươi nói,
ngươi cứ việc nói đi.
Đơn Bá Sơn hận không thể xông lên rút đao chém cho y mấy nhát mới hả
giận, cố nén nộ khí nói với Kiều Phong: -Kiều bang chủ, chuyện của quí bang,
cha con chúng tôi đáng ra không nên can dự vào, nhưng cha tôi đã nói là:
Quân tử ái nhân dĩ đức …
Y nói tới đây, đưa mắt nhìn Triệu Tiền Tôn xem y có lập lại hay không, nếu như
cố nhại thể nào cũng nói” “Cha tôi đã dạy: Quân tử ái nhân dĩ đức” thì có khác
gì gọi Đơn Chính bằng gia gia.
Ngờ đâu Triệu Tiền Tôn cũng nhắc lại: -Kiều bang chủ, chuyện của quí bang,
cha con chúng tôi đáng ra không nên can dự vào, nhưng con tôi đã nói là:
Quân tử ái nhân dĩ đức …
Y đổi chữ “cha tôi” thành ra “con tôi” hóa ra lại chiếm phần hơn so với Đơn
Chính. Mọi người nghe thế ai nấy đều chau mày, xem ra gã Triệu Tiền Tôn này
đã đi quá đà e rằng không tránh khỏi một cuộc đổ máu. Đơn Chính thản nhiên
nói: -Các hạ nhất định phải gây chuyện với Đơn mỗ cho bằng được, tuy nhiên
huynh đệ với các hạ chưa hề quen biết nhau, không biết đắc tội với các hạ ở
chỗ nào xin được nói rõ cho nghe. Nếu quả như huynh đệ có điều sai quấy, lập
tức sẽ xin lỗi các hạ ngay.
Mọi người đều khen thầm Đơn Chính, không hổ là bậc tiền bối đã nổi danh đất
Trung Nguyên. Triệu Tiền Tôn đáp: -Ngươi không đắc tội với ta nhưng đã đắc
tội với Tiểu Quyên, như thế còn gấp mười đắc tội với ta nữa.
Đơn Chính ngạc nhiên hỏi lại: -Tiểu Quyên là ai? Ta đắc tội với bà ta hồi nào?
Triệu Tiền Tôn chỉ vào Đàm bà nói: -Vị này là Tiểu Quyên đây. Tiểu Quyên là
khuê danh của nàng, trong thiên hạ ngoài ta ra không ai được gọi như thế,
nghe chưa?
Đơn Chính nghe vừa bực mình, vừa tức cười nói: -Thì ra đó là khuê danh của
Đàm bà bà, tại hạ không biết nên mạo muội xưng hô, mong được thứ lỗi.
Triệu Tiền Tôn làm ra vẻ kẻ cả đáp: -Không biết thì không có tội, sơ phạm tha
cho, lần sau không được thế nữa.
Đơn Chính nói: -Tại hạ từng ngưỡng một uy danh Đàm thị kháng lệ ở động
Xung Tiêu, núi Thái Hàng đã lâu, nhưng vô duyên gặp gỡ nhưng tự xét chưa
từng ở sau lưng nói đụng đến ai, sao lại có chuyện đắc tội với bà bà nhà họ
Đàm?
Triệu Tiền Tôn hầm hầm đáp: -Ta vừa mới mở miệng hỏi Tiểu Quyên: “Hổm rày
nàng có được khỏe không?”, nàng chưa trả lời thì năm thằng cốt đột của nhà
ngươi đã làm bộ làm tịch, hùng hùng hổ hổ đi vô ngắt lời, cho tới giờ này cũng
chưa trả lời cho ta hay. Đơn lão huynh, ngươi thử hỏi xem Tiểu Quyên là hạng
người nào? Triệu Tiền Tôn Lý, Chu Ngô Trịnh Vương này là hạng người nào?
Đâu phải bọn ta đang nói chuyện rồi ai cũng vô đây quấy rầy được?
Đơn Chính nghe thấy y nói mấy câu tưởng như thông mà không thông đó,
nghĩ thầm người này đầu óc quả là không bình thường bèn đáp: -Huynh đệ có
một chuyện chưa rõ ràng, xin được thỉnh giáo.
Triệu Tiền Tôn đáp: -Chuyện chi đây? Nếu như ta cao hứng chỉ cho ngươi tỏ
tường thì cũng không hề chi.
Đơn Chính nói: -Đa tạ! Các hạ bảo là khuê danh của Đàm bà trên đời này chỉ
một mình các hạ được gọi đến, có phải không nào?
Triệu Tiền Tôn đáp: -Chính thế. Nếu ngươi không tin, thử gọi thêm một tiếng
nữa xem cái thằng Triệu Tiền Tôn Lý, Chu Ngô Trịnh Vương, Phùng Trần Chử
Vệ, Tưởng Thẩm Hàn Dương này có xông lên đánh cho ngươi một trận không?
Đơn Chính đáp: -Huynh đệ dĩ nhiên không dám gọi, nhưng không lẽ cả đến
Đàm công cũng không dám gọi hay sao?
Triệu Tiền Tôn mặt mày tái nhợt, chết sững một hồi, ai nấy nghĩ rằng câu hỏi
ngoắt ngoéo đó khiến y không trả lời được. Ngờ đâu đột nhiên Triệu Tiền Tôn
khóc òa lên, nước mắt ràn rụa thật là thương tâm.
Chuyện xảy ra thật ngoài dự liệu của mọi người, con người trời không sợ, đất
không sợ, dám cùng Thiết Diện Phán Quan gây chuyện cho tới nơi không ngờ
chỉ vì một câu nói nhẹ nhàng lại khóc rống lên không sao cầm được nước mắt.
Đơn Chính thấy y khóc thật thống thiết nên nổi lòng từ tâm, lúc đầu trong
bụng chứa đầy lửa giận, lúc này lại nguội lạnh bèn an ủi: -Triệu huynh, quả
thật huynh đệ không ra gì …
Triệu Tiền Tôn nghẹn ngào nức nở: -Ta không phải họ Triệu.
Đơn Chính lại càng ngạc nhiên hỏi lại: -Thế thì các hạ họ gì?
Triệu Tiền Tôn đáp: -Ta không có họ, đừng hỏi nữa.
Mọi người đoán chừng Triệu Tiền Tôn phải có chuyện gì cực kỳ đau lòng nhưng
thực sự thế nào nếu như y không nói ra, người ngoài không tiện hỏi thêm nên
đành để y sụt sùi nức nở khóc cho hả lòng. Đàm bà sầm mặt xuống nói: -Anh
lại phát khùng rồi, trước mặt các vị bằng hữu không sợ mất mặt hay sao?
Triệu Tiền Tôn đáp: -Nàng bỏ ta đi lấy lão chết tiệt Đàm công, lòng ta không
rầu, không đau sao được? Lòng ta tan nát rồi, ruột đã đứt đoạn rồi, cái mặt bề
ngoài kia có còn gì mà mất hay không mất?
Mọi người nhìn nhau mỉm cười, thì ra chuyện chẳng có gì gọi là ly kỳ cả, ai
cũng biết ngay là trước đây Triệu Tiền Tôn và Đàm bà có một đoạn tình sử, về
sau Đàm bà lại đi lấy Đàm công khiến cho Triệu Tiền Tôn đau lòng đến nỗi tên
tuổi củng chẳng còn cần đến, ngơ ngẩn điên điên rồ rồ. Nhìn lại vợ chồng họ
Đàm ai nấy cũng trên sáu mươi cả rồi vậy mà Triệu Tiền Tôn kia tình vẫn sâu
đậm, mấy chục năm qua vẫn tơ tưởng không thôi?
Đàm bà mặt đã nhăn nheo, tóc trắng xóa, không ai hiểu được tại sao bà lão
cao to này lúc còn trẻ có điểm nào khiến người ta phải động lòng mà Triệu Tiền
Tôn đến già vẫn còn lưu luyến. Đàm bà vẻ mặt ngượng ngập nói: -sao sư ca
còn đề cập đến chuyện cũ làm chi? Chuyện Cái Bang muốn bàn bạc hôm nay
là chuyện đàng hoàng chính đáng, sư ca ngồi yên nghe là hơn.
Mấy câu khuyên bảo vừa giận dỗi vừa nhỏ nhẹ kia, Triệu Tiền Tôn nghe rất vừa
lòng bèn nói: -Vậy sư muội cười với ta một chút coi, ta mới nghe lời nàng.
Đàm bà chưa kịp cười, người ngoài đã có lắm người cười ồ lên. Bà lão dường
như chẳng ai coi vào đâu, quay lại nhìn y nhoẻn một nụ cười, Triệu Tiền Tôn
đờ đẫn trông theo, nhìn vẻ mặt cũng biết là thần tình mê mẩn, hồn vía lên
mây rồi. Đàm công ngồi một bên mặt hầm hầm giận dữ nhưng không biết làm
sao hơn.
Cái cảnh đó Đoàn Dự nhìn thấy bất giác kinh hãi: “Ba người này ai nấy tình
cảm sâu xa như vậy, coi thế nhân chẳng vào đâu, còn ta … ta đối với Vương
cô nương mai đây cũng giống như Triệu Tiền Tôn hay sao? Không! Không!
Đàm bà kia đối với sư ca hiển nhiên còn có chút tình ý, Vương cô nương canh
cánh không quên là biểu ca nàng Mộ Dung công tử. So với Triệu Tiền Tôn ta
thật chẳng thể nào bằng, không sao bì kịp được”.
Còn Kiều Phong thì lại suy nghĩ vào một chiều khác: “Gã Triệu Tiền Tôn này
quả nhiên không phải họ Triệu. Trước nay ta vẫn nghe Đàm công, Đàm bà của
Xung Tiêu động, Thái Hàng sơn là đích truyền tuyệt kỹ của phái Thái Hàng,
thế nhưng khi nghe ba người này nói chuyện, dường như họ không cùng sư
môn. Thế thì Đàm công là người của phái Thái Hàng? Hay Đàm bà mới là
người của phái Thái Hàng? Nếu Đàm công là phái Thái Hàng thì Triệu Tiền Tôn
và sư muội Đàm bà là người của phái nào?”.
Lại nghe Triệu Tiền Tôn nói: -Nghe nói Cô Tô Mộ Dung Phục có cái trò “dĩ bỉ chi
đạo hoàn thi bỉ thân” lớn mật làm càn, loạn sát người vô tội. Lão tử muốn gặp
y một chuyến xem tên tiểu tử này có tài cán gì mà “đập lưng ông” tên Triệu
Tiền Tôn Lý, Chu Ngô Trịnh Vương này? Tiểu Quyên, nàng gọi ta đến Giang
Nam, ta dĩ nhiên là phải đi rồi, huống hồ …
Triệu Tiền Tôn còn đang nói dở bỗng nghe có tiếng người khóc hu hu cực kỳ
thảm thiết, tiếng khóc giống hệt y mới rồi. Mọi người nghe thấy ai nấy đều
ngạc nhiên nghe thấy người kia vừa khóc vừa kể lể: -Sư muội yêu quí của ta
ơi, lão tử có chỗ nào không phải với nàng đâu? sao lại bỏ ta đi lấy cái lão họ
Đàm làm gì? Lão tử ngày nhớ đêm mong, ruột vò chín khúc lúc nào cũng nhớ
Tiểu Quyên sư muội. Nhớ hồi sư phụ còn tại thế, đối với mình chẳng khác con
cái trong nhà, nàng không lấy ta chẳng phụ lòng sư phụ hay sao?
Tiếng nói đó so với giọng của Triệu Tiền Tôn, thanh âm ngữ điệu giống hệt
không khác chút nào, nếu mọi người không thấy y há hốc mồm, đầy vẻ ngạc
nhiên thì ai cũng tưởng chính miệng y nói ra. Mọi người theo thanh âm mà tìm
thì thấy đó là một cô gái mặc áo dài màu hồng nhạt.
Người con gái đó xoay lưng lại, chính là A Châu. Đoàn Dự, A Bích và Vương
Ngữ Yên vốn đã biết tài mô phỏng ngôn ngữ và dáng điệu người khác không
sai một mảy nên không lấy gì làm lạ lùng, những người khác không ai không
lấy là kỳ lạ, lại thêm hoạt kê, tưởng rằng Triệu Tiền Tôn nghe xong thể nào
cũng nổi giận đùng đùng.
Ngờ đâu mấy lời của A Châu lại chạm đến nỗi niềm sâu kín của y, y vốn đã
ngừng khóc rồi, lúc này mắt lại đỏ hoe, miệng méo xệch, cùng với A Châu kẻ
xướng người họa hai bên cùng giọt vắn giọt dài.
Đơn Chính lắc đầu, dõng dạc nói: -Đơn mỗ tuy họ Đơn nhưng lại một vợ, bốn
nàng hầu, con cháu đầy nhà. Còn vị Song Oai Song huynh kia, rõ là chăn đơn
gối chiếc, vò võ một thân. Chuyện lỡ làng từ thuở xa xưa hôm nay lại đem ra
nói nữa, e rằng đến khuya cũng chưa hết. Song huynh, chúng ta được Từ
trưởng lão của Cái Bang và Mã phu nhân mời đến Giang Nam, để bàn về
chuyện hôn nhân đại sự của các hạ chăng?
Triệu Tiền Tôn lắc đầu: -Không phải.
Đơn Chính nói: -Thế thì chúng ta đến đây để bàn chuyện đại sự của Cái Bang,
đó mới là chuyện chính đáng.
Triệu Tiền Tôn bỗng nổi giận đùng đùng: -Cái gì? Chuyện của Cái Bang mới là
chuyện chính đáng, còn chuyện của ta với Tiểu Quyên không phải là chuyện
chính đáng hay sao?
Đàm công nghe tới đây không còn nhịn nổi nữa liền nói: -A Tuệ, nếu nàng
không ngăn y lại để khỏi nói chuyện điên điên rồ rồ thì ta không để yên đâu.
Mọi người nghe thấy hai chữ “A Tuệ” đều nghĩ thầm: “Thì ra Đàm bà cũng có
cái tên riêng, còn Tiểu Quyên chỉ một mình Triệu Tiền Tôn dùng để gọi mà
thôi”. Đàm bà dậm chân hậm hực nói: -Anh ấy có gì đâu mà bảo là điên rồ,
ông hại người ta ra nông nỗi đó thế mới thỏa lòng hay sao?
Đàm công ngạc nhiên hỏi lại: -Ta … ta … có làm gì đâu mà bảo là hại y?
Đàm bà đáp: -Ta lấy cái lão già vô tích sự như ông khiến sư ca phải buồn lòng

Đàm công cãi: -Khi bà lấy tôi, tôi đâu có vô tích sự, cũng đâu đã già.
Đàm bà nổi giận nói: -Nói mà không biết xấu, bộ ông tưởng hồi đó ông đẹp
trai lịch sự lắm đó hả?
Từ trưởng lão và Đơn Chính nhìn nhau lắc đầu, nghĩ thầm ba người này đều là
những người có danh vọng, tiền bối kỳ túc trong võ lâm, vậy mà trước mặt mọi
người tranh cãi về chuyện tình năm xưa, quả thật nực cười.
Từ trưởng lão đằng hắng một tiếng nòi: -Cha con Đơn huynh ở Thái Sơn, vợ
chồng họ Đàm ở Thái Hàng Sơn cùng các vị huynh đài, hôm nay nhủ lòng đến
đây, tệ bang trên dưới ai nấy đều thật là nở mày nở mặt. Mã phu nhân, xin bà
nói lại từ đầu cho mọi người nghe.
Vị Mã phu nhân kia vốn chỉ đứng cúi đầu xuôi tay ở một bên, quay lưng về
phía mọi người nghe thấy Từ trưởng lão nói thế, chậm rãi xoay lại nhỏ nhẹ nói:
-Tiên phu bất hạnh qua đời, tiểu nữ chỉ biết trách mình số mệnh long đong,
tiếc cho tiên phu không để lại chút con cái gì để khói hương nhà họ Mã …
Giọng bà ta tuy nhỏ nhưng thật thanh tao, từng chữ lọt vào tai khiến người
nghe thật mủi lòng. Nói tới đây dường như đã xúc động, trong giọng nói có
chiều nghẹn ngào. Trong khu rừng hạnh vô số anh hào ai nấy thật xót xa trong
dạ. Cũng một tiếng khóc mà Triệu Tiền Tôn làm cho mọi người bật cười, A
Châu làm cho người ta kinh ngạc, còn Mã phu nhân khiến mọi người cay đắng.
Lại nghe bà ta tiếp tục: -sau khi tiểu nữ lo liệu ma chay cho tiên phu rồi mới
kiểm soát lại các di vật, ở nơi cất giữ quyền kinh tìm thấy một phong thư dùng
xi gắn chặt. Trên bao thư có viết:
Nếu như ta thọ chung chính tẩm, phong thư này lập tức đốt ngay, nếu mở ra
xem ấy là hủy hoại thân xác ta, khiến cho ta ở nơi cửu tuyền không an ổn. Còn
như nếu ta chết bất đắc kỳ tử, phong thư này phải giao ngay cho các trưởng
lão trong bản bang cùng đọc, việc có liên quan trọng đại, không được sơ xuất.
Mã phu nhân nói đến đây trong khu rừng đều im phăng phắc, đến một chiếc
kim rơi xuống đất cũng nghe. Bà ta ngừng lại một chút rồi nói tiếp: -Thiếp thấy
tiên phu viết trịnh trong như thế, biết là việc thật trọng đại nên lập tức muốn
xin gặp bang chủ để trình di thư lên, cũng may bang chủ đang cùng các
trưởng lão đến Giang Nam để báo thù cho tiên phu, nếu không ắt chẳng thấy
được lá thư này.
Mọi người nghe thấy bà ta nói có chiều khác thường, sao lại “cũng may” rồi lại
“nếu không” nên cùng quay sang nhìn Kiều Phong dò hỏi. Kiều Phong từ chiều
tối tới giờ thấy sự tình mọi việc có một âm mưu cực kỳ quan trọng để đối phó
với mình, tuy Toàn Quan Thanh và bốn trưởng lão nổi loạn đã bình định được,
nhưng sự việc không vì thế mà kết thúc, bây giờ nghe Mã phu nhân nói lại
thấy nhẹ nhõm hơn, thần sác thản nhiên nghĩ thầm: “Bọn họ có âm mưu gì cứ
nói ra cho xong. Kiều mỗ bình sinh không hề làm điều gì sai quấy, dù cho vu
hãm thế nào họ Kiều này có sợ gì?”.
Lại nghe Mã phu nhân tiếp tục: -Thiếp biết lá thư này có liên hệ trọng đại đến
bản bang, bang chủ và các trưởng lão không có ở Lạc Dương, thiếp sợ lỡ việc
nên lập tức đến Trịnh Châu cầu kiến Từ trưởng lão trình lá thư lên để nhờ lão
nhân gia lo liệu. Chuyện về sau thế nào xin Từ trưởng lão cáo tri cho các vị đây
nghe.
Từ trưởng lão ho khúc khắc mấy tiếng nói: -Việc này ân ân oán oán, lão hủ
thấy quả là khó nói.
Mấy câu đó thanh âm trầm buồn, xem ra có chiều u uất. Ông ta chậm rãi cởi
một chiếc bao vải trên lưng xuống, mở ra lấy ra một cái bao bằng giấy dầu, lại
từ bên trong bao lấy ra một phong thư nói: -Đây là di thư của Mã Đại Nguyên.
Ông tổ của Đại Nguyên cho chí ông nội, rồi tới cha y mấy đời đều là người
trong Cái Bang, nếu không phải trưởng lão thì cũng là đệ tử tám túi. Ta biết
Đại Nguyên từ bé, bút tích của y ta nhận ra được dễ dàng, nét chữ trên bao
thư này đích xác là do Đại Nguyên viết. Khi Mã phu nhân giao cho ta phong
thư, vết khằn trên bao thư vẫn còn nguyên vẹn, chưa ai đụng tới. Ta cũng lo
rằng lỡ mất đại sự, không đợi tụ tập đủ các trưởng lão lập tức mở ra xem. Khi
ta mở bao thư thì có Thiết Diện Phán Quan đất Thái Sơn cũng đang ở đó, có
thể làm chứng việc này.
Đơn Chính nói: -Quả đúng vậy, lúc đó tại hạ quả đang ở Trịnh Châu làm khách
ở nhà Từ lão, chính mắt nhìn thấy ông ta mở lá thư ra xem.
Từ trưởng lão mở chiếc phong bì lấy ra một tờ giấy nói: -Ta vừa xem lá thư
này, thấy nét chữ cho chí kình lực không phải là của Đại Nguyên nên hơi kinh
ngạc thấy hàng người nhận đề là: Kiếm Nhiêm ngô huynh lại càng kỳ quái. Quí
vị cũng đã biết, Kiếm Nhiêm là biệt hiệu của tiền nhiệm bản bang Uông bang
chủ, nếu không phải là người giao tình rất hậu với ông ta thì không dám xưng
hô như thế. Uông bang chủ qua đời đã lâu, sao lại còn có ai viết thư cho ông
nữa đây? Ta không xem trong thư viết gì, vội giở đoạn cuối xem người ký tên,
vừa đọc đến lại càng kinh ngạc hơn nữa. Lúc đó ta buột miệng “Ồ” lên một
tiếng nói: “Thì ra là ông ta!”. Đơn huynh nổi dạ hiếu kỳ thò đầu tới xem cũng
kinh ngạc kêu lên: “Ồ, hóa ra là y!”.
Đơn Chính gật đầu, ý nói lúc đó quả là như vậy. Triệu Tiền Tôn chen vào: -Đơn
lão huynh làm thế là trật rồi. Đó là thư tín cơ mật của Cái Bang, ông đâu có
phải đệ tử một túi, hai túi gì trong bang, đến cả một tên ăn mày hạng bét giỡn
rắn kiếm cơm ăn cũng chưa phải, lẽ đâu lại đi dòm trộm chuyện riêng tư của
người ta?
Ai cũng tưởng y điên điên khùng khùng nhưng câu này quả hợp tình hợp lý.
Đơn Chính mặt hơi đỏ lên nói: -Ta chỉ nhìn thự danh dưới lá thư chứ không
nhìn bên trong lá thư viết gì.
Triệu Tiền Tôn nói: -Ông lấy một nghìn lạng vàng thì là ăn cắp dĩ nhiên rồi,
nhưng có lấy một xu teng thì cũng vẫn là ăn cắp, tiền nhiều ít khác nhau, nên
có ăn cắp lớn ăn cắp nhỏ. Thế nhưng ăn cắp lớn cũng là trộm mà ăn cắp vặt
thì cũng là trộm. Xem trộm thư của người ta thì không phải là quân tử, mà
không là quân tử thì phải là tiểu nhơn, là đồ hèn mạt xấu xa đáng chết lắm.
Đơn Chính giơ tay xua xua mấy đứa con, ý nói không được vọng động, để mặc
cho ông ta nói năng lăng nhăng, để rồi giải quyết sau, tuy trong bụng hết sức
tức tối nhưng cũng tự hỏi: “Gã này vừa gặp mình là đã tìm đủ cách để gây
chuyện, không lẽ y có thù oán cũ gì với mình chăng? Không coi Thái Sơn Đơn
gia vào đâu trên giang hồ cũng chẳng mấy người sao ta nghĩ mãi chẳng ra
nhỉ?”
Mọi người đang chờ Từ trưởng lão nói tên người thự danh dưới lá thư xem đó
là hạng người nào mà khiến cho ông ta và Đơn Chính phải kinh ngạc, lại thấy
Triệu Tiền Tôn lèm bèm, quấy phá mãi không thôi nên không ít người hầm hầm
nhìn y. Đàm bà bỗng nói: -Các ngươi nhìn gì? Sư ca ta nói câu nào câu nấy
đều trúng phóc.
Triệu Tiền Tôn thấy Đàm bà lên tiếng bênh mình, thật như mở cờ trong bụng
nói: -Các ngươi xem đó, đến Tiểu Quyên cũng còn nói thế thì còn làm sao mà
trật được? Tiểu Quyên nói gì, làm gì xưa nay không bao giờ sai.
Bỗng dưng một giọng nói y hệt cất lên: -Đúng đó, Tiểu Quyên nói gì, làm gì
không bao giờ sai. Bà ta lấy Đàm công, không lấy ngươi, thì đâu có trật được.
Người nói chính là A Châu. Nàng bực mình khi thấy Triệu Tiền Tôn buông lời
khinh miệt Mộ Dung công tử nên cũng đốp chát lại y. Triệu Tiền Tôn nghe nói
vậy nụ cười bỗng tắt ngấm, A Châu đúng là lấy giáo ông đâm khiên ông, dùng
đúng ngay thủ pháp “dĩ bỉ chi đạo hoàn thi bỉ thân” của nhà Mộ Dung để đối
lại.
Lập tức có hai ánh mắt nhìn nàng cực kỳ thắm thiết, bên trái là của Đàm công,
bên phải là của Đơn Chính. Ngay lúc đó bỗng có bóng ngưới thấp thoáng,
Đàm bà đã phóng đến ngay chỗ A Châu, giơ tay tát một cái vào má nàng, quát
lên: -Ta lấy chồng đúng hay sai, có liên quan gì đến con tiểu a đầu này?
Bà ta ra tay cực nhanh, A Châu vừa toan né tránh nhưng không kịp, người
ngoài cũng không cách nào cứu viện. Chỉ nghe bốp một tiếng nhỏ, trên đôi má
trắng trẻo của A Châu đã hằn năm vết ngón tay thâm tím. Triệu Tiền Tôn cười
sằng sặc nói: -Dạy cho con tiểu a đầu một bài học cho mi hết xía miệng vô
chuyện người khác.
A Châu nước mắt chạy quanh đang toan òa lên khóc, Đàm công đã bước tới,
lấy trong túi ra một chiếc hộp ngọc trắng nhỏ, mở nắp ra quệt chút cao trong
đó vươn tay ra xoa luôn lên má A Châu một lớp mỏng. Đàm bà đánh nàng một
cái tát, thủ pháp cực kỳ nhanh nhẹn, nhưng bất quá cũng chỉ vung tay ra rồi
rụt tay về, còn Đàm công thoa thuốc lên mặt, bao nhiêu động tác phiền phức
vậy mà cũng nhanh không khác gì Đàm bà, khiến cho A Châu không kịp tránh
ra thì thuốc đã bôi lên mặt rồi. Nàng còn đang ngạc nhiên, thấy khuôn mặt
vừa đau vừa rát, đang sưng húp đột nhiên thấy mát rượi khoan khoái, bàn tay
trái lại có thêm vật gì đó, mở ra coi, thấy đó là một cái hộp ngọc bóng loáng,
biết là Đàm công tặng cho mình loại diệu dược trị thương linh nghiệm nên
đang khóc cũng bật cười.
Từ trưởng lão không màng đến việc Đàm bà đang dằn vặt Đàm công, hạ thấp
giọng nói tiếp: -Các vị huynh đệ, người viết lá thư đó là ai, lúc này ta chưa tiện
nói ra. Từ mỗ ở trong Cái Bang hơn bảy mươi năm, ba mươi năm sau này thoái
ẩn sơn lâm, không còn xông pha giang hồ nữa, chẳng tranh chấp với ai, cũng
không gây thù chuốc oán. Ta sống trên đời cũng đã nhiều, không con cái,
không học trò tự thấy mình không có gì tư tâm. Ta nói mấy câu đây, liệu các vị
có tin nổi không nào?
Quần cái đồng thanh đáp: -Lời của Từ trưởng lão còn không tin thì biết tin ai?
Từ trưởng lão quay sang nói với Kiều Phong: -Ý bang chủ thế nào?
Kiều Phong đáp: -Kiều mỗ đối với Từ trưởng lão vốn dĩ kính trọng, tiền bối hẳn
đã biết rồi.
Từ trưởng lão nói: -Ta xem lá thư đó xong rồi, suy nghĩ thật lâu, trong bụng
nghi vấn không minh bạch, chỉ sợ có gì sai sót nên đưa lá thư cho Đơn huynh
xem. Đơn huynh với người viết thư trước nay giao hảo nhận ra ngay bút tích
của y. Việc này quá ư quan trọng nên ta phải nhờ Đơn huynh kiểm chứng thực
hư thế nào.
Đơn Chính trừng mắt nhìn Triệu Tiền Tôn ý như muốn bảo: “Ngươi còn gì để
nói nữa thôi?”. Triệu Tiền Tôn nói: -Từ trưởng lão đưa cho ngươi coi, ngươi coi
là được rồi. Thế nhưng lần đầu ngươi coi là coi lén. Cũng chẳng khác gì một
người trước kia là kẻ cắp, về sau ăn nên làm ra không đi ăn cắp nữa nhưng
dẫu y có là tài chủ cũng không rửa sạch cái gốc tích ăn cắp đã xuất thân.
Từ trưởng lão không thèm lý đến Triệu Tiền Tôn quấy hôi bôi nhọ, nói tiếp: –
Đơn huynh, nhờ ông nói cho mọi người biết phong thư đó là chân hay giả?
Đơn Chính đáp: -Tại hạ và người viết thư giao thiệp lâu năm, trong nhà còn
giữ nhiều lá thư của người đó nên lập tức cùng Từ trưởng lão và Mã phu nhân
đến tệ xá lấy những lá thư cũ ra so, tự tích quả nhiên giống hệt, ngay cả giấy
hoa tiên và phong bì cũng một thứ với nhau quả là thứ thật không còn ngờ gì
nữa.
Từ trưởng lão nói: -Lão hủ sống thêm vài năm nên việc này lại càng phải dè
dặt, huống chi có liên quan đến khí vận hưng suy của bản bang, lại liên quan
đến tính mạng danh dự của một vị anh hùng hào kiệt, đâu có thể mạo muội
làm càn?
Mọi người nghe ông ta nói thế, ai nấy đưa mắt nhìn Kiều Phong, biết ngay
người “anh hùng hào kiệt” mà ông ta ám chỉ chính là Kiều bang chủ. Thế
nhưng không một ai dám chạm vào ánh mắt ông ta, vừa nhìn trộm một cái lập
tức cúi đầu xuống. Từ trưởng lão nói tiếp: -Lão hủ biết Đàm thị kháng lệ của
Thái Hàng Sơn với người viết thư cũng có uyên nguyên nên đến Xung Tiêu
Động thỉnh giáo vợ chồng họ Đàm. Đàm công, Đàm bà liền đem mọi chuyện
nguyên ủy bên trong rành rọt kể cho tôi nghe, ôi, tại hạ thực không dám nói
thẳng, đau thương biết bao, xót xa biết bao.
Bấy giờ mọi người mới rõ chính Từ trưởng lão mời vợ chồng Đàm công, Đàm
bà và Đơn Chính tới Cái Bang là để làm chứng cho mình. Từ trưởng lão lại
tiếp: -Đàm bà lại bảo rằng bà có một vị sư huynh việc này chính mắt trông
thấy, nếu mời được ông ta chính miệng kể ra thì lại càng rõ ràng hơn, sư
huynh của bà ấy chính là Triệu Tiền Tôn tiên sinh đây. Vị này tính tình không
giống người khác, ai mời cũng không chịu đi. Thế nhưng Đàm bà rất có uy tín
thành thử khi thư vừa gửi tới vị tiên sinh đó đã nhận lời tới ngay …
Đàm công đột nhiên đầy vẻ giận dữ, quay sang Đàm bà hỏi: -Cái gì? Bà gọi y
tới đấy ư? sao không nói cho ta biết trước mà lại lén lút thậm thọt gì với nhau?
Đàm bà nổi sùng lên: -Cái gì mà bảo lén lút thậm thọt? Tôi viết lá thư nhờ Từ
trưởng lão sai người đưa tới là việc quang minh chính đại. Ông tính hay ghen
sằng, biết được lại ầm cửa ầm nhà nên tôi mới không cho ông hay.
Đàm công nói: -Làm mà không cho chồng biết vậy là không giữ đạo xướng tùy,
biết không?
Đàm bà không nói thêm, vung tay tát bốp một cái ngay mặt chồng. Đàm công
võ công rõ ràng cao hơn vợ nhiều nhưng bà ta đánh ra lại không đỡ gạt, cũng
chẳng né tránh, cứ để yên cho bà ta đánh một chưởng, thò tay vào túi lấy ra
một cái hộp nhỏ, quệt chút cao xoa lên mặt lập tức mặt bớt sưng liền. Người
đánh đã nhanh, người chữa lại còn nhanh hơn, chỉ có thế hai người liền hết
giận, người ngoài trông thấy ai cũng nực cười.
Chỉ nghe Triệu Tiền Tôn thở dài một tiếng, thanh âm thật là ai oán bi thương
nói: -Thì ra là thế, thì ra là thế! Ôi, nếu ta sớm biết ngay từ đầu để nàng đánh
mấy cái thì có gì là khó đâu?
Trong giọng nói đầy vẻ nuối tiếc. Đàm bà buồn bã nói: -Hồi đó tôi đánh anh
một cái, thể nào anh cũng phải đánh lại cho bằng được mới thôi, chẳng bao
giờ chịu nhường lấy một chút.
Triệu Tiền Tôn ngẩn người đứng chết sững xuất thần nhớ lại năm xưa, cô tiểu
sư muội tính tính nóng nảy, hay hờn dỗi, hơi một tí là đánh ngay, mỗi khi mình
vô duyên vô cố bị nàng đánh không thể nào nhịn được lại tranh cãi với nhau
thành ra mối lương duyên đành bỏ lỡ. Bây giờ trông thấy Đàm công chịu ép
một bề, bị đánh không hoàn thủ mới chợt hiểu ra, trong lòng đau đớn không
chịu nổi, mấy chục năm qua trách móc tiểu sư muội bỏ mình đi theo người
khác tưởng phải nguyên do trọng đại, biết đâu đối phương chỉ có một phép
“chịu đánh không đánh trả” mà thôi. Ôi, nếu như khi đó ta bảo nàng đánh
thêm mấy cái thì chắc nàng không chịu đâu.
Từ trưởng lão nói: -Triệu Tiền Tôn tiên sinh, xin ông nói ra trước mặt mọi
người, việc viết trong lá thư kia là thật hay là giả?
Triệu Tiền Tôn lẩm bẩm nói một mình: -Ta đúng là một thằng ngốc, sao lúc đó
lại không nghĩ ra? Học võ là để đánh người khác, đánh kẻ ác, đánh kẻ hèn hạ
tiểu nhân, lẽ đâu lại đi đánh người mình yêu, đánh người trong mộng? Đánh là
vì tình, chửi là vì yêu, vài cái tát có gì quan trọng đâu?
Mọi người thấy ông ta si tình cũng đáng thương nhưng ai nấy thật tức cười,
vậy mà ông ta vẫn chẳng coi chuyện đại sự Cái Bang đang cần phải giải quyết
vào đâu. Từ trưởng lão mời ông từ xa ngàn dặm đến làm chứng bây giờ thấy
người này si mê ngơ ngẩn, nói ra không biết có thể tin nổi hay không.
Từ trưởng lão hỏi thêm lần nữa: -Triệu Tiền Tôn tiên sinh, chúng tôi mời ông
tới đây là để nhờ ông nói chuyện trong bức thư.
Triệu Tiền Tôn đáp: -Đúng rồi, đúng rồi. Ồ, ông hỏi ta chuyện trong lá thư ư?
Lá thư đó tuy ngắn thật nhưng đầy tình ý triền miên:
Bốn mươi năm về trước,
Nghiên bút hai mái đầu.
Chung đường quyền ngọn kiếm,
Tưởng như vừa bên nhau.
Gió thoảng thương người cũ,
Giờ đây tóc điểm sương.
Phong tư còn như cũ?
Nét cười ai còn vương?
Từ trưởng lão hỏi là hỏi lá thư của Mã Đại Nguyên để lại, y lại đọc thuộc lòng lá
thư Đàm bà gửi cho ông ta. Từ trưởng lão không biết làm sao hơn, quay sang
Đàm bà nói: -Đàm phu nhân, nhờ bà bảo ông ta nói đi thôi.
Ngờ đâu Đàm bà thấy Triệu Tiền Tôn đem một lá thư bình thường của mình ra
đọc trơn như cháo chảy dủ biết trong cơn mơ ông ta đã đọc đi đọc lại không
biết bao nhiêu lần, hết sức cảm động dịu dàng nói: -Sư ca, anh nói lại khi đó
tình hình như thế nào?
Triệu Tiền Tôn đáp: -Tình cảnh lúc đó ư? Mọi chuyện ta nhớ như in vào óc. Sư
muội tết hai bím tóc, mỗi bên buộc một sợi dây điều, hôm đó sư phụ dạy
chúng mình chiêu Thâu Long Chuyển Phượng …
Đàm bà chầm chậm lắc đầu nói: -Sư ca, không phải nói chuyện chúng mình
thuở trước. Từ trưởng lão hỏi anh, năm xưa huyết chiến ở Loạn Thạch Cốc
ngoài Nhạn Môn Quan chính sư ca có tham dự, tình hình lúc đó như thế nào,
anh nói cho mọi người nghe.
Triệu Tiền Tôn run run nói: -Ngoài Nhạn Môn Quan ư? Nơi Loạn Thạch Cốc …
ta … ta …
Nói tới đó vẻ mặt hốt hoảng, y quay người chạy vụt về hướng tây nam nơi
không có người, thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn. Nếu như y chạy vào trong
rừng rồi thật khó mà đuổi kịp, mọi người cùng kêu lên: -Này, đừng chạy, mau
quay lại!
Triệu Tiền Tôn nào có nghe, lại càng ra sức chạy cho nhanh. Đột nhiên có
tiếng người dõng dạc nói:
Sư huynh xa từ lâu,
Mái tóc đà ngả màu.
Phong tư không bằng cũ,
Nụ cười nay còn đâu?
Triệu Tiền Tôn lập tức đứng lại, quay đầu hỏi: -Ai nói đó?
Người kia nói tiếp: -Nếu không thẹn vì thân tàn ma dại sao gặp Đàm công lại
phải co giò bỏ chạy?
Mọi người nhìn vào người đang nói thì ra đó là Toàn Quan Thanh. Triệu Tiền
Tôn bực tức đáp: -Cái gì mà bảo thẹn vì thân tàn ma dại? Y chỉ bất quá có
công phu “chịu đánh không đánh trả” mà thôi chứ có gì hơn ta đâu?
Đột nhiên từ bên kia khu rừng hạnh có tiếng người già nua trả lời: -Biết chịu
đánh không đánh trả đó là công phu số một trong thiên hạ rồi, đâu phải dễ
dàng gì?
7. Vợ chồng, tiếng dùng văn vẻ
8. tóc đã bạc nhưng mặt mũi còn trẻ
9. Thiết Diện là mặt sắt, Thiết Thí Cổ là đít sắt
10. vị vong là người chưa chết, ý nói đáng lẽ phải tuẫn tiết theo chồng nay có
sống cũng là thừa. Chữ dùng khiêm cung kiểu cách của người đời xưa.
11. Đơn là một, Song là hai. Chính là thẳng, Oai là cong vạy.
12. Người Tàu có một bài tứ tự dài gọi là Bách Gia Tính (trăm họ) ghi lại
những họ thông dụng nhất ở Trung Hoa mở đầu bằng Triệu Tiền Tôn Lý, Chu
Ngô Trịnh Vương … Lấy tên là Triệu Tiền Tôn cũng không khác gì người mình
bảo tên tôi là Nguyễn Lê Trần, không phải tên thật.
13. Đoạn đầu trong Bách Gia Tính


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.