Thông tin truyện

Thư kiếm ân cừu lục

Tác giả:

Kim Dung

Thể loại:

Kiếm hiệp

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

1419

Thư kiếm ân cừu lục

Thư kiếm ân cừu lục (書劍恩仇錄) là một tiểu thuyết võ hiệp của nhà văn Kim Dung, được đăng trên Tân vãn báo của Hồng Kông từ ngày 8 tháng 2 năm 1955đến ngày 5 tháng 9 năm 1956. Đây là tác phẩm đầu tay trong thể loại tiểu thuyết võ hiệp của nhà văn này mở đầu cho một loạt tác phẩm nổi danh sau này.Hồng Hoa Hội, một bang hội có tổ chức vô cùng rộng lớn với tôn chỉ "phản Thanh phục Minh". Sau khi lão hội chủ chẳng may qua đời, mọi người đều đồng lòng tôn Trần Gia Lạc lên làm hội chủ. Trần Gia Lạc, một bậc tài hoa vô song nhưng thân thế lại vô cùng bí ẩnTứ đương gia của Hồng Hoa Hội Bôn Lôi Thủ Văn Thái Lai vì mang trong mình một bí mật vô cùng trọng đại nên bị triều đình truy nã ráo riết...Thân thế của Trần Gia Lạc như thế nào và Văn Thái Lai nắm giữ bí mật gì mà lại bị truy tầm gắt gao như vậy?

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi thứ nhất: Núi hoang hào kiệt trừ ưng cẩu 04/05/2018
2 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi I – Chương 02 04/05/2018
3 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi I – Chương 03 04/05/2018
4 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi I – Chương 04 04/05/2018
5 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi I – Chương 05 04/05/2018
6 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi thứ hai: Khách điếm khuya tú tài thổi sáo 04/05/2018
7 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi II – Chương 02 05/05/2018
8 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi II – Chương 03 05/05/2018
9 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi II – Chương 04 05/05/2018
10 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi II – Chương 05 05/05/2018
11 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi thứ ba: Lánh nạn anh hùng lâm khổ cảnh 05/05/2018
12 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi III – Chương 02 05/05/2018
13 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi III – Chương 03 05/05/2018
14 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi III – Chương 04 05/05/2018
15 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi III – Chương 05 05/05/2018
16 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi III – Chương 06 05/05/2018
17 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi thứ bốn: Dùng rượu quân sư trêu hiệp nữ 05/05/2018
18 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi IV – Chương 02 05/05/2018
19 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi IV – Chương 03 05/05/2018
20 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi IV – Chương 04 05/05/2018
21 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi IV – Chương 05 05/05/2018
22 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi IV – Chương 06 05/05/2018
23 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi thứ năm: Ô Sào Lãnh quỷ hiệp chặn đường 05/05/2018
24 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi V – Chương 02 05/05/2018
25 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi V – Chương 03 05/05/2018
26 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi V – Chương 04 05/05/2018
27 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi V – Chương 05 05/05/2018
28 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi thứ sáu: Lâm hoạn nạn nảy sinh tình nghĩa 05/05/2018
29 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi VI – Chương 02 05/05/2018
30 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi VI – Chương 03 05/05/2018
31 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi VI – Chương 04 05/05/2018
32 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi thứ bảy: Đàm ngâm réo rắt như phượng gáy 05/05/2018
33 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi VII – Chương 02 05/05/2018
34 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi VII – Chương 03 05/05/2018
35 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi VII – Chương 04 05/05/2018
36 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi thứ tám: Thiên quân không dám vây hồ rộng 05/05/2018
37 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi VIII – Chương 02 05/05/2018
38 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi VIII – Chương 03 05/05/2018
39 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi VIII – Chương 04 05/05/2018
40 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi VIII – Chương 05 05/05/2018
41 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi thứ chín: Hang cọp không thua thua xích sắt 05/05/2018
42 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi IX – Chương 02 05/05/2018
43 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi IX – Chương 03 05/05/2018
44 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi IX – Chương 04 05/05/2018
45 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi IX – Chương 05 05/05/2018
46 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi thứ mười: Dập ngòi nổ hào kiệt nát mình 05/05/2018
47 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi X – Chương 02 05/05/2018
48 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi X – Chương 03 05/05/2018
49 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi X – Chương 04 05/05/2018
50 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi thứ mười một: Bảo tháp ngất trời thề cửu đinh 05/05/2018
51 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi XI – Chương 02 05/05/2018
52 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi XI – Chương 03 05/05/2018
53 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi XI – Chương 04 05/05/2018
54 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi thứ mười hai: Từ gia cát phỉ tình hương lửa 05/05/2018
55 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi XII – Chương 02 05/05/2018
56 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi XII – Chương 03 05/05/2018
57 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi XII – Chương 04 05/05/2018
58 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi XII – Chương 05 05/05/2018
59 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi XII – Chương 06 05/05/2018
60 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi thứ mười ba: Bôn Lôi Thủ ra tay sấm sét 05/05/2018
61 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi XIII – Chương 02 05/05/2018
62 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi XIII – Chương 03 05/05/2018
63 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi XIII – Chương 04 05/05/2018
64 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi thứ mười bốn: Vũ hội trao duyên quàng dây gấm 05/05/2018
65 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi XIV – Chương 02 05/05/2018
66 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi XIV – Chương 03 05/05/2018
67 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi XIV – Chương 04 05/05/2018
68 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi XIV – Chương 05 05/05/2018
69 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi thứ mười lăm: Triệu Tuệ ngốc toàn quân tan vỡ 05/05/2018
70 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi XV – Chương 02 05/05/2018
71 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi XV – Chương 03 05/05/2018
72 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi XV – Chương 04 05/05/2018
73 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi XV – Chương 05 05/05/2018
74 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi thứ mười sáu: Hai lão nhân thương tình không nỡ 05/05/2018
75 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi XVI – Chương 02 05/05/2018
76 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi XVI – Chương 03 05/05/2018
77 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi XVI – Chương 04 05/05/2018
78 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi XVI – Chương 05 05/05/2018
79 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi XVI – Chương 06 05/05/2018
80 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi thứ mười bảy: Vì dân trừ hại xứng danh hiệp 05/05/2018
81 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi XVII – Chương 02 05/05/2018
82 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi XVII – Chương 03 05/05/2018
83 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi XVII – Chương 04 05/05/2018
84 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi thứ mười tám: Quái hiệp gỡ tơ lòng nhi nữ 05/05/2018
85 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi XVIII – Chương 02 05/05/2018
86 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi XVIII – Chương 03 05/05/2018
87 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi XVIII – Chương 04 05/05/2018
88 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi thứ mười chín: Canh khuya oai vượt năm tòa điện 05/05/2018
89 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi XIX – Chương 02 05/05/2018
90 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi XIX – Chương 03 05/05/2018
91 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi XIX – Chương 04 05/05/2018
92 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi XIX – Chương 05 05/05/2018
93 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi XIX – Chương 06 05/05/2018
94 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi XIX – Chương 07 05/05/2018
95 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi XIX – Chương 08 05/05/2018
96 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi thứ hai mươi: Xương thịt mất còn đây bích huyết 05/05/2018
97 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi XX – Chương 02 05/05/2018
98 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi XX – Chương 03 05/05/2018
99 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi XX – Chương 04 05/05/2018
100 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi XX – Chương 05 05/05/2018
101 Thư kiếm ân cừu lục – Hồi kết: Hồn đến chốn nào 05/05/2018

Bình luận