Thông tin truyện

Thuật Đọc Nguội

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

1788

Thuật Đọc Nguội

Tâm lý học là một bộ môn thú vị. Một trong những ứng dụng của nó là giúp cải thiện quan hệ giữa con người với con người.

Thế nhưng, nhiều cuốn sách lại không thể cung cấp cho người đọc những kỹ năng mang tính ứng dụng chuẩn xác và hiệu quả. Thật may mắn, Thuật Đọc Nguội không nằm trong danh sách những cuốn sách nhàm chán kia.

Giao tiếp là một việc chúng ta thường xuyên làm trong cuộc sống. Nhưng làm thế nào để ứng dụng tâm lý học vào việc cải thiện giao tiếp giữa người và người.
Trong tình huống không có sự chuẩn bị trước, kỹ năng này dùng để nắm bắt tâm lý của đối phương và dự báo sự việc sẽ ra trong tương lai, nhờ đó có thể nhanh chóng được đối phương tin tưởng.
Dựa trên những kết quả nghiên cứu ứng dụng tâm lý học trong một thời gian dài, tác giả sẽ giúp bạn hiểu về thuật đọc nguội một cách hệ thống.

Trong các kỹ năng giao tiếp của con người, thuật đọc nguội chỉ là một cách gọi, còn bản chất của nó vẫn là ứng dụng những kiến thức tâm lý học như: đọc hiểu nội tâm, cảm ứng, thôi miên.

Bạn sẽ nắm bắt được chín loại hình ngôn ngữ đọc nguội quan trọng nhất trong giao tiếp xã hội ở chương cuối cùng của cuốn sách. Khi đã nắm vững kỹ năng, vận dụng thành thục thuật đọc nguội để hiểu thấu và điều khiển suy nghĩ của đối phương, bạn sẽ chiếm được cảm tình của rất nhiều người, các mối quan hệ xã hội của bạn cũng từ đó sẽ ngày càng được mở rộng.

Danh sách chương

Bình luận