Thông tin truyện

Thủy Hử

Tác giả:

Thị Nại Am

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

3774

Thủy Hử

Thủy Hử (nghĩa đen là “bến nước”) là một trong Tứ đại danh tác của văn học cổ điển Trung Quốc. Đây là pho tiểu thuyết được ưa thích và lưu truyền rộng rãi trong lịch sử, khắc họa thành công hình tượng những anh hùng hảo hán võ nghệ cao cường, giàu lòng vị tha, xả thân vì nghĩa.

Cốt truyện là sự hình thành và những chiến tích của cuộc khởi nghĩa nông dân chống triều đình nhà Tống, do Tống Giang lãnh đạo. Thủy hử phản ánh thực trạng trong xã hội phong kiến muôn đời: “quan bức thì dân phản”. Và thời thế đó đã tất yếu đã sinh ra những “Anh hùng thời loạn” – những người có khả năng dựng ngọn cờ “Thế thiên hành đạo” để quy tụ lực lượng quần chúng lao khổ nhất tề đứng lên chống cường quyền áp bức, đó chính là 108 Anh hùng Lương Sơn Bạc.

Bên cạnh việc xây dựng rất thành công hàng loạt nhân vật anh hùng hảo hán, Thủy Hử hấp dẫn người đọc còn ở cách kể chuyện gần gũi với truyện kể dân gian. Thủy Hử giữ được tính sống động của nhân vật trong ngôn ngữ gần gũi với đời sống hằng ngày, trong lối hành văn ít trang sức tô điểm.”
Ở nước ta, bản dịch của Á Nam Trần Tuấn Khải được nhiều người yêu thích bởi văn phong hàn lâm, trau chuốt. Á Nam Trần Tuấn Khải đã dịch từ bản Thủy Hử gồm 70 hồi chính truyện, 140 câu đề mục do Kim Thánh Thán – một nhà phê bình nổi tiếng đời Thanh soạn lại. Đây là bản Thủy Hử phổ biến nhất, giữ được tinh hoa cốt truyện, văn chương được gọt dũa, nhuận sắc.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Thủy Hử – Hồi 1 13/10/2017
2 Thủy Hử – Hồi 2 14/10/2017
3 Thủy Hử – Hồi 3 14/10/2017
4 Thủy Hử – Hồi 4 14/10/2017
5 Thủy Hử – Hồi 5 14/10/2017
6 Thủy Hử – Hồi 6 14/10/2017
7 Thủy Hử – Hồi 7 14/10/2017
8 Thủy Hử – Hồi 8 14/10/2017
9 Thủy Hử – Hồi 9 14/10/2017
10 Thủy Hử – Hồi 10 14/10/2017
11 Thủy Hử – Hồi 11 14/10/2017
12 Thủy Hử – Hồi 12 14/10/2017
13 Thủy Hử – Hồi 13 14/10/2017
14 Thủy Hử – Hồi 14 14/10/2017
15 Thủy Hử – Hồi 15 14/10/2017
16 Thủy Hử – Hồi 16 14/10/2017
17 Thủy Hử – Hồi 17 14/10/2017
18 Thủy Hử – Hồi 18 14/10/2017
19 Thủy Hử – Hồi 19 14/10/2017
20 Thủy Hử – Hồi 20 14/10/2017
21 Thủy Hử – Hồi 21 14/10/2017
22 Thủy Hử – Hồi 22 14/10/2017
23 Thủy Hử – Hồi 23 14/10/2017
24 Thủy Hử – Hồi 24 14/10/2017
25 Thủy Hử – Hồi 25 14/10/2017
26 Thủy Hử – Hồi 26 14/10/2017
27 Thủy Hử – Hồi 27 14/10/2017
28 Thủy Hử – Hồi 28 14/10/2017
29 Thủy Hử – Hồi 29 14/10/2017
30 Thủy Hử – Hồi 30 14/10/2017
31 Thủy Hử – Hồi 31 14/10/2017
32 Thủy Hử – Hồi 32 14/10/2017
33 Thủy Hử – Hồi 33 14/10/2017
34 Thủy Hử – Hồi 34 14/10/2017
35 Thủy Hử – Hồi 35 14/10/2017
36 Thủy Hử – Hồi 36 14/10/2017
37 Thủy Hử – Hồi 37 14/10/2017
38 Thủy Hử – Hồi 38 14/10/2017
39 Thủy Hử – Hồi 39 14/10/2017
40 Thủy Hử – Hồi 40 14/10/2017
41 Thủy Hử – Hồi 41 14/10/2017
42 Thủy Hử – Hồi 42 14/10/2017
43 Thủy Hử – Hồi 43 14/10/2017
44 Thủy Hử – Hồi 44 14/10/2017
45 Thủy Hử – Hồi 45 14/10/2017
46 Thủy Hử – Hồi 46 14/10/2017
47 Thủy Hử – Hồi 47 14/10/2017
48 Thủy Hử – Hồi 48 14/10/2017
49 Thủy Hử – Hồi 49 14/10/2017
50 Thủy Hử – Hồi 50 14/10/2017
51 Thủy Hử – Hồi 51 14/10/2017
52 Thủy Hử – Hồi 52 14/10/2017
53 Thủy Hử – Hồi 53 14/10/2017
54 Thủy Hử – Hồi 54 14/10/2017
55 Thủy Hử – Hồi 55 14/10/2017
56 Thủy Hử – Hồi 56 14/10/2017
57 Thủy Hử – Hồi 57 14/10/2017
58 Thủy Hử – Hồi 58 14/10/2017
59 Thủy Hử – Hồi 59 14/10/2017
60 Thủy Hử – Hồi 60 14/10/2017
61 Thủy Hử – Hồi 61 14/10/2017
62 Thủy Hử – Hồi 62 14/10/2017
63 Thủy Hử – Hồi 63 14/10/2017
64 Thủy Hử – Hồi 64 14/10/2017
65 Thủy Hử – Hồi 65 14/10/2017
66 Thủy Hử – Hồi 66 14/10/2017
67 Thủy Hử – Hồi 67 14/10/2017
68 Thủy Hử – Hồi 68 14/10/2017
69 Thủy Hử – Hồi 69 14/10/2017
70 Thủy Hử – Hồi 70 (Hồi kết) 14/10/2017

Bình luận