TIẾU NGẠO GIANG HỒ

018. Dư Thương Hải mưu đồ đại sựThiếu nữ cười nói: -Nếu được vậy lựa là còn phải bàn. Nhị sư ca sớm trở nên
tay đại tài chủ thì tiểu muội cũng có phần nhờ, được húp vô số dầu mỡ.
Mọi người nghe cô nói đều cười ồ.
Lao Đức Nặc lại cười nói: -Đừng coi thường gã Lâm thiếu tiêu đầu vì võ công
gã kém cỏi. Dù gã không đáng làm đồ đệ tiểu sư muội của chúng ta, nhưng gã
còn có cốt cách. Chứ cậu con Dư Thượng Hải là Dư Nhân Ngạn càng đui mù
hơn nữa. Gã dám động đến tiểu sư muội và ăn nói suồng sã. Lâm công tử thấy
sự bất bằng liền đánh gã …
Lâm Bình Chi cảm thấy những làn sóng tư tưởng cồn lên trong đầu óc chàng.
Chàng tức giận nghĩ thầm: -Té ra phái Thanh Thành đã cố gây chuyện động
thủ với tiêu cục ta để rửa cái nhục bị thua trong cuộc đấu kiếm cho người đời
trước. Bọn họ đến Phúc Châu nào phải chỉ có tụi Phương Nhân Trí bốn tên mà
thôi. Dù ta không giết Dư Nhân Ngạn thì bọn chúng cũng vẫn tìm đến trả oán
cũ.
Chàng ngẫm nghĩ lòng càng phiền não, nên Lao Đức Nặc thuật chuyện chàng
giết Dư Nhân Ngạn ra sao chàng cũng chẳng để lọt vào tai nữa. Chàng thấy
Lao Đức Nặc tiếp tục kể chuyện thì mọi người cười ồ cả lên. Hiển nhiên chúng
chế diễu võ công chàng kém cỏi. Những chiêu thức của chàng chưa sạch nước
cản.
Bỗng lại nghe Lao Đức Nặc nói: -Ta coi thủ đoạn của Lâm thiếu hiệp đối với Dư
Nhân Ngạn liền bàn nhỏ với tiểu sư muội là “Tịch tà kiếm pháp” của nhà họ
Lâm dù sự thực có lợi hại chăng nữa thì vị Lâm thiếu hiệp này cũng chưa luyện
được tới nơi.
Lão ngừng lại một chút rồi nói tiếp: -Tối hôm ấy ta cùng tiểu sư muội lại đến
Phước Oai tiêu cục để coi xem thế nào thì thấy Hầu Nhân Anh, Hồng Nhân
Hùng, Vu Nhân Hào, Phương Nhân Trí mười mấy người đều vào hạng đại đệ tử
phái Thanh Thành đã đến đông đủ. Chúng ta sợ bọn họ phát giác ra nên chỉ
đứng tận ngoài xa để coi vụ náo nhiệt đó. Chúng ta thấy bọn họ đánh chết
bọn tiêu đầu cùng bọn chạy hiệu trong tiêu cục. Những tên tiêu đầu được phái
ra ngoài cầu viện cũng bị hạ sát. Bao nhiêu thi thể đều đưa trả về tiêu cục. Họ
hạ thủ một cách rất độc ác. Khi ấy ta nghĩ rằng người đời trước phái Thanh
Thành là Trương Thanh Tử đã bị thất bại trong cuộc đấu kiếm với Lâm Viễn Đồ
thì Dư quán chủ có muốn trả mối hận này chỉ nên đấu kiếm với cha con Lâm
Chấn Nam để thắng bọn họ là đủ rồi. Không hiểu tại sao họ lại hạ thủ tàn nhẫn
đến thế. Chắc vì sảy chuyện Dư Nhân Ngạn tán mạng, bọn đệ tử phái Thanh
Thành nếu không tàn sát người trong Phước Oai tiêu cục thì lúc trở về chẳng
lấy gì mà phúc trình cùng sư phụ họ. Nhưng bọn họ lại chỉ tha vợ chồng Lâm
Chấn Nam và Lâm Bình Chi ba người không hạ sát mà chỉ đuổi ra khỏi tiêu cục.
Thiếu nữ nói: -Võ công Lâm tổng tiêu đầu tuy cao cường hơn thiếu tiêu đầu
nhưng cũng không thể đến trình độ của tổ phụ y được. Nhị sư ca bảo phái
Thanh Thành luyện kiếm cả đêm thì không chừng đây là vấn đề nhỏ mọn mà
có những hành động lớn lao.
Lao Đức Nặc nói: -Ngày trước Trương Thanh Tử đã bị thua về “Tịch tà kiắm
pháp”. Dư Thượng Hải dĩ nhiên không dám coi thường kiếm pháp này. Có biết
người biết mình thì đánh đâu mới thắng đấy. Phái Thanh Thành trước khi đến
tấn công Phước Oai tiêu cục mà luyện Tịch tà kiếm phổ không phải là vấn đề
nhỏ mọn để hành động lớn lao. Có điều cha con Lâm Bình Chi bị bọn đệ tử
phái Thanh Thành bức bách ra khỏi tiêu cục mà chính Dư quán chủ còn đến
tiêu cục và trú ngụ trong đó đã ba ngày rồi thì vụ này dường như họ nhân câu
chuyện nhỏ mọn để mưu đồ lớn lao thiệt.
Lâm Bình Chi giật mình kinh hãi. Chàng tự hỏi: -Tại sao cả lão tặc Dư Thượng
Hải cũng đến tiêu cục nhà mình. Hắn đến làm gì?
Hai nghi vấn này lập tức được mấy tên đệ tử phái Hoa Sơn đưa ra hỏi Lao Đức
Nặc. Lão nói: -Vụ này nói ra thì câu chuyện hơi dài. Nhà Lâm Chấn Nam có ba
người trốn ra khỏi tiêu cục rồi. Bọn Phương Nhân Trí liền rượt theo. Tiểu sư
muội cũng đòi đi xem cuộc náo nhiệt này. Thế là hai người chúng ta lại đi sau
bọn đệ tử phái Thanh Thành. Khi đến một quán cơm nhỏ ở chốn thâm sơn
phía Nam thành Phúc Châu, bọn Phương Nhân Trí, Vu Nhân Hào, Giả Nhân Đạt
ba tên mới ra mặt bắt ba người nhà họ Lâm. Tiểu sư muội bảo ta: “Lâm công
tử vì tiểu muội mới giết Dư Nhân Ngạn thì chúng ta chẳng thể thấy y bị giết
mà không cứu giúp”. Ta phải hết sức ngăn trở bảo cô ta rằng: “Nếu mình ra
tay tất làm thương tổn đến hòa khí giữa hai phái Thanh Thành, Hoa Sơn.
Huống chi bọn đệ tử phái Thanh Thành tụ tập rất đông đảo ở Phúc Châu mà
bên mình chỉ có hai người thì lâm vào tình thế quả bất địch chúng, tội gì mà tự
rước lấy cái nhục vào mình. Làm như vậy không hay đâu”.
Lục Đại Hữu nói: -Nhị sư ca lớn hơn mấy tuổi nên hành động thận trọng quá
đáng. Làm như thế há chẳng khiến cho tiểu sư muội phải cụt hứng?
Lao Đức Nặc cười đáp: -Tiểu sư muội hứng chí bồng bột, ta có muốn làm cho y
cụt hứng cũng không được. Lúc đó y xuất hiện, vẫn giả trang làm cô gái bán
rượu. Giả Nhân Đạt vừa trông thấy đã nhận ra y. Hai bên mới nói được vài câu,
tiểu sư muội đã hất gã lộn đi ba vòng. Lần sau y còn hất gã xuống thùng phân
khiến gã phải uống một bữa no nước tiểu cùng nước phân.
Lục Đại Hữu vỗ tay nói: -Tuyệt diệu! Tuyệt diệu! Tiểu đệ biết mà! Sở dĩ mà tiểu
sư muội mà cứu gã tiểu tử họ Lâm là y còn khả dụng.
Thiếu nữ hỏi: -Tiểu muội còn có dụng gì khác?
Lục Đại Hữu đáp: -Ta vì phái Thanh Thành mà bị sư phụ đánh đòn. Trong lòng
tiểu sư muội không khỏi tức giận nên trả đũa cho ta. Cảm ơn sư muội nhé …
Gã nói xong đứng lên xá dài một cái.
Thiếu nữ cười khúc khích vái trả nói: -Lục hầu nhi sư ca bất tất phải đa lễ.
Gã tay cầm bàn tính cười nói: -Tiểu sư muội! Bọn đệ tử phái Thanh Thành thật
khiến cho người ta phải tức mình. Có đúng thế không? Vụ này xét cho kỹ thì
sư phụ đánh đòn nào phải một mình Lục hầu nhi phải chịu mà thôi.
Lao Đức Nặc cười nói: -Lần này Lục sư đệ nói đúng. Tiểu sư muội! Gã Giả Nhân
Đạt đúng là đã làm cho Lục sư đệ được hả giận. Mai mốt về Hoa Sơn sư phụ
có hỏi ta cũng nói vậy.
Lục Đại Hữu xua tay lia lịa nói: -Món nhân tình này … tiểu đệ không dám nhận
đâu, đừng khoác vào cho tiểu đệ nữa, để tiểu đệ khỏi ốm đòn.
Thiếu nữ cười nói: -Lục sư ca có bị ốm đòn thì cũng chẳng uổng, việc gì mà
sợ? Lần trước Lục sư ca được lãnh mười côn theo gót đại sư ca, chẳng lẽ đại
sư ca không dành phần tử tế cho ư?
Lục Đại Hữu lấy làm kỳ hỏi: -Hừ! Ốm đòn thì còn có chỗ nào tử tế? Tiểu muội
nói gì mà kỳ vậy?
Thiếu nữ bĩu môi đáp: -Lục sư ca đừng giả ngây giả dại nữa. Sư ca đónh kịch
khéo quá, nhưng không che mắt được tiểu muội đâu. Hôm ấy ở phía sau núi
sư ca lén lút luyện đấm đá khiến cho mười mấy cây đào bị tan nát. Đó chẳng
phải là đại sư ca đã dạy riêng cho lục sư ca ư?
Lục Đại Hữu đỏ mặt lên đáp: -Ta thấy đại sư ca đá một cái mà Hầu Nhân Anh
và Hồng Nhân Hùng bị té nhào xuống thang lầu. Ta khâm phục quá mới xin y
dạy cho phép đá đó. Như vậy không phải là đại sư ca có tư tình gì với ta.
Thiếu nữ cười hỏi: -Lục sư ca có học được không?
Lục Đại Hữu lại đỏ mặt lên đáp: -Đâu có chuyện dễ thế được? Tiểu sư muội
muốn học thì rồi đại sư ca sẽ dạy cho.
Thiếu nữ nói: -Lục sư ca học trước rồi, tiểu muội chả thèm theo đuôi.
Gã tam sư huynh hỏi: -Sau khi tiểu sư muội đánh Giả Nhân Đạt rồi sao nữa?
Lao Đức Nặc đáp: -Nhỡn lực của gã Phương Nhân Trí thiệt là lợi hại! Gã nhận
ra ngay tiểu sư muội là người trong bọn ta. Nghe gã nói có vẻ rất úy kỵ. Tiểu
sư muội giải khai huyệt đạo cho Lâm thiếu tiêu đầu toan buông tha y chạy đi,
nhưng Phương Nhân Trí và Vu Nhân Hào không nghe. Tiểu sư muội liền bày trò
giễu cợt họ. Cô lấy phấn sáp hòa vào rượu bảo là “huyết tửu” bức bách chúng
uống. Hai gã Phương, Vu không dám uống. Không ngờ Lâm thiếu tiêu đầu lại
là tay dũng khí. Y uống một hơi cạn sạch bát rượu phấn sáp của tiểu sư muội.
Lâm Bình Chi lại một phen hổ thẹn. Chàng lẩm bẩm: -Cô gái xấu xa này khinh
miệt mình thật. Té ra là phấn sáp. Thảo nào có mùi thơm ngào ngạt. Mình là
nam hán tử, là đại trượng phu mà để họ lừa gạt uống nước phấn sáp thì thật
xúi quẩy vô cùng.
Lục Đại Hữu nói: -Tiạu đệ đã biết gã họ Lâm gì mà chả uống. Dù tiểu sư muội
có cho gã uống nước rửa …, gã cũng không từ.
Hắn định nói nước rửa chân, nhưng sợ khiếm nhã và tiắt mạn đến sư muội
nên hắn phải đổi giọng. Nhưng thiếu nữ cũng biết hắn rồi liền trợn mắt lên
nhìn.
Lao Đức Nặc nói: -Phương Nhân Trí không dám uống rượu độc giả thì thôi đi
cũng không sao, nhưng gã lại làm phách nói là trong mình có thuốc giải bách
độc, không sợ bất luận chất độc gì. Tiểu sư muội liền lấy “Hàng long phục hổ
hoàn” ra hòa vào rượu mời hai gã Phương, Vu uống. Các vị thử nghĩ coi: “hàng
long phục hổ hoàn” tuy không phải là thuốc độc, nhưng dược lực cực kỳ mãnh
liệt. Chúng ta lấy thuốc này hòa với nước cho lợn, cho cừu uống rồi liệng vào
rừng. Cả trăn lớn cả mãnh hổ bắt lợn, bắt cừu để ăn thịt rồi say lử một ngày
một đêm bị chúng ta bắt được. Giả tỷ bọn đệ tử phái Thanh Thành mà uống
vào thì lập tức phải một phen ê mặt.
Lục Đại Hữu hỏi: -Bọn chúng có uống không?
Lao Đức Nặc đáp: -Dĩ nhiên chúng không dám uống. Chúng vừa ngửi thấy mùi
cay xé nồng nặc đã sợ rồi. Chỉ có Lâm thiếu tiêu đầu không biết sợ trời sợ đất
là gì, chàng ta uống cả ba chén rượu thuốc một hơi cạn sạch. Các vị sư đệ!
Chàng Lâm thiếu tiêu đầu tuy võ công tầm thường, nhưng chàng dám uống
ba chén rượu thuốc này thì ta sinh lòng kính trọng chàng là một bậc trượng
phu cương liệt. Một nhân vật khí khái như vậy thật hiếm thấy trong võ lâm.
Dịch địa là ta thì ta không chịu uống hay nói cho đúng là không dám uống.
Mọi người đều lẳng lặng một lúc không nói gì. Nét mặt lộ vẻ khâm phục, ai nấy
đều nghĩ thầm trong bụng: -Việc này quả là khó khăn vô cùng.
Lục Đại Hữu hỏi: -Y uống hết ba chung rượu chắc là phải say nằm lăn ra đó
chứ?
Lao Đức Nặc đáp: -Dĩ nhiên là thắ! Thứ rượu này dược lực mãnh liệt phi
thường mà Lâm công tử lại không có căn bản về nội công, y uống rồi say như
chết. Phương Nhân Trí rất đỗi tinh ranh. Gã không tin thò tay ra sờ mũi Lâm
công tử mới tin là y đã chết thật. Thế rồi hai gã áp giải vợ chồng Lâm Chấn
Nam đưa đi. Ta cùng tiểu sư muội đào lỗ chôn vùi Lâm công tử. Nhưng đã xắp
cành cây cùng hốc đá xung quanh và trên người y để y có chỗ thở hơi và lúc
tỉnh lại mới đứng dậy được. Chúng ta chôn vùi Lâm công tử rồi thì bọn người
phái Thanh Thành có quay trở lại cũng chẳng thể khám phá ra nổi. Vả lại nếu
không vùi kín y đi, cứ để y nằm trơ không nhúch nhích có thể y đã bị thú ăn
thịt và phụ tấm lòng hảo tâm của tiểu sư muội muốn cứu người.
Lâm Bình Chi nghe tới đây mới tỉnh ngộ, bụng bảo dạ: -Té ra cô gái xấu xa kia
bắt mình uống rượu rồi đem chôn vùi xuống đất là để cứu mình.
Nghĩ vậy chàng không khỏi cảm kích trong lòng. Bao nhiêu điều bất mãn với cô
từ trước bây giờ đều tiêu tan hết.
Lúc này trời đổ mưa rào, hạt mưa lớn bằng hạt đậu. Trận mưa mỗi lúc một lớn.
Bỗng thấy một lão già gánh hoành thánh đi tới chạy vào hiên quán trà đứng
trú mưa. Tay lão gõ mảnh tre lát chát để ra hiệu bán hàng. Nước trong nồi bốc
hơi lơn nghi ngút. Bọn đệ tử phái Hoa Sơn đều đói bụng. Lục Đại Hữu lên
tiếng gọi: -Này lão kia! Nấu cho chúng ta mười bảy, mười tám bát hoành
thánh, đập thêm trứng gà vào.
Lão già vâng dạ rồi mở vung, bỏ hoành thánh vào nồi nước lào đang sôi sình
sịch. Thoáng cái lão đã nấu được năm bát bưng vào.
Lúc này Lục Đại Hữu lại giữ khuôn phép. Bát đầu đưa cho nhị sư ca Lao Đức
Nặc. Bát thứ hai đưa cho tam sư ca Lương Phát. Rồi cứ theo thứ tự đưa tới tứ
sư ca Thi Đới Tử, ngũ sư ca Cao Căn Minh. Bát thứ nam đáng lý đến lượt gã tự
cầm lấy mà ăn. Nhưng gã lại đặt xuống trước mặt thiếu nữ nóng
-Tiểu sư muội hãy ăn trước đi.
Thiếu nữ vốn cùng gã ưa nói giỡn lêu gã bằng Lục Hầu nhi nhưng cô thấy gã
bưng hoành thánh đưa cho mình, liền đứng dậy nói: -Đa tạ sư ca!
Coi vụ này đủ biết quy củ của sư môn họ rất nghiêm minh. Lúc bình thường
tuy nói cười với nhau, nhưng không quên thứ bậc kẻ trên người dưới.
Bọn Lao Đức Nặc đều bưng hoành thánh ăn ngay còn thiếu nữ vẫn chờ cho
Lục Đại Hữu cùng các vị sư huynh có đủ cả rồi mới cùng nhau bắt đầu ăn.
Bỗng Lương Phát cất tiếng hỏi: -Nhị sư ca! Vừa nãy nhị sư ca nói Dư quán chủ
thân hành tới Phước Oai tiêu cục rồi sau sao nữa?
Lao Đức Nặc đáp: -Tiểu sư muội cứu Lâm công tử rồi còn định ngấm ngầm
theo dõi bọn Phương Nhân Trí để chờ cơ hội cứu cả vợ chồng Lâm Chấn Nam
nữa. Ta phải khuyên y:” Bữa trước Dư Nhân Ngạn vô lễ với sư muội, Lâm công
tử trượng nghĩa ra tay. Tiểu sư muội cảm kích mà cứu mạng cho một mình y là
đủ báo đền rồi. Giữa phái Thanh Thành và Phước Oai tiêu cục đã kết oán thù
từ đời trước, cách đây mấy chục năm. Chúng ta chẳng nên nhúng tay vào làm
chi. Tiểu sư muội nghe lời. Hai chúng ta liền quay về thành Phúc Châu thì thấy
mười mấy tên đệ tử phái Thanh Thành vẫn canh gác nghiêm mật cả mặt trước
lẫn ngả sau Phước Oai tiêu cục …
Lao Đức Nặc ngừng lại một chút rồi kể tiếp: -Chúng ta thấy vậy rất lấy làm kỳ,
tự hỏi: “Mọi người trong tiêu cục đã giải tán, cả vợ chồng Lâm Chấn Nam cũng
đi rồi thì phái Thanh Thành còn úy kỵ gì nữa mà ở lại đây?” Ta liền cùng tiểu sư
muội bàn mảnh với nhau nhưng vẫn không đoán được lý do vụ này. Động tính
hiếu kỳ, tối hôm ấy chúng ta lại đi dò xét. Mình đã biết bọn đệ tử phái Thanh
Thành canh giữ nghiêm mật như vậy thì dẫu ban đêm muốn trà trộn vào cũng
không phải chuyện dễ dàng. Chúng ta liền thừa cơ lúc chập tối họ đi thay
phiên canh ăn cơm liền lẻn vào nấp trong vườn rau. Khi vào tới tiêu cục thì
không khỏi giật mình kinh hãi vì bọn đệ tử phái Thanh Thành đang lục soát
khắp chỗ mở cả bồ, phá cả rương, dùi tường khoét vách, tưởng chừng cả tòa
Phước Oai tiêu cục không còn chỗ nào bỏ sót. Trong tiêu cục vô số tiền bạc
châu báu chưa mang đi hết còn bỏ lại. Nhưng bọn người này thấy những món
đó liền quẳng sang một bên chứ không thèm khát gì. Ta tự hỏi: Bọn họ hẳn
đang sục tìm một vật trọng yếu. Nhưng vật đó là vật gì?
Ba bốn tên đệ tử phái Hoa Sơn đồng thanh đáp: -Chắc họ xục tìm kiếm phổ về
“Tịch tà kiếm pháp”.
Lao Đức Nặc nói: -Ta cũng nghĩ vậy. Hiển nhiên họ đưa hết người trong Phước
Oai tiêu cục đi để tự do sục sạo. Nhưng tên nào cũng toát mồ hôi, nhọc mình
vô ích. Ta cùng tiểu sư muội muốn dò xét cho biết ngọn ngành, nhưng bọn
người phái Thanh Thành sục tìm khiếp quá, cả cầu tiêu cu, bếp núc cũng
không bỏ sót. Ta cùng tiểu sư muội ở vào tình trạng không còn chỗ nào ẩn
thân, đành rút lui bỏ đi.
Ngũ sư đệ là Cao Căn Minh hỏi: -Nhị sư ca! Lần này Dư Thượng Hải thân hành
xuất mã, Nhị sư ca tính có phải lão muốn nhân việc nhỏ mọn mà tính cuộc âm
mưu to tát không?
Lao Đức Nặc đáp: -Người đời trước phái Thanh Thành bị thua dưới thanh “Tịch
tà kiếm” của Lâm Viễn Đồ. Dù Lâm Chấn Nam có vào hạng con cháu kém cỏi
nhưng còn dựa vào tiếng ông cha, người ngoài cũng không rõ hư thực. Nếu
Dư quán chủ chỉ phái mấy tên đệ tử để tìm vật gì đó thì không khỏi quá ư tự
đắc có khi hỏng việc, vậy lão thân hành ra đi chưa thể kể là nhân chuyện nhỏ
mà âm mưu việc lớn được. Có điều ta coi vẻ mặt xét đoán thì chuyến này lão
tới Phúc Châu với chủ tìm pho kiếm phổ kia, còn chuyện báo thù chỉ là vấn đề
phụ.
Tứ sư đệ là Thi Đới Tử đáp: -Nhị sư ca! Nhị sư ca ở chùa Tùng Phong thấy bọn
họ luyện “Tịch tà kiếm pháp” mà họ đã biết sử dụng rồi thì cần chi phải đi tìm
kiếm phổ. Không chừng họ muốn kiếm vật gì khác.
Lao Đức Nặc lắc đầu đáp: -Không hiểu! Có điều Dư quán chủ là một cao nhân
như vậy thì ngoài võ công bí quyết lão còn có kiếm vật gì nữa? Sau ta cùng
tiểu sư muội đến Ngọc Sơn tỉnh Giang Tây lại gặp bọn họ lần nữa. Ta nghe Dư
quán chủ đang tra hỏi những đệ tử từ Hồ Nam, Quảng Đông về có tìm thấy
vật đó không? Mọi người đều lộ vẻ nóng nảy lo âu xem chừng chưa một ai tì
Thi Đới Tử vẫn chưa hiểu lại hỏi: -Nhị sư ca đã nói bọn họ biết sử kiếm pháp
kia thì còn tìm kiếm phổ làm chi? Thật là quái lạ.
Lao Đức Nặc biết gã sư đệ này trí óc đần độn. Cả những việc rất giản dị gã vẫn
không hiểu. Có điều gã luyện công rất cần cù. Sự chuyên cần quả nhiên có thể
bổ sung vào chỗ chậm chạp vụng dại. Kể về võ công gã còn hơn được khá
nhiều sư huynh, sư đệ đồng môn. Lão chậm rãi đáp: -Tứ đệ thử nghĩ kỹ coi.
Ngày trước Lâm Viễn Đồ đã đánh bại được Trương Thanh Tử thì kiếm pháp lão
cao minh vô cùng. Nhưng những điều mà Trương Thanh Tử nhớ lại để truyền
thụ thì dĩ nhiên “Tịch tà kiếm pháp” phải tầm thường. Bữa nay Dư quán chủ
chính mắt trông thấy võ công cha con Lâm Chấn Nam chẳng có chi đáng kể.
Vậy trung gian chắc có chỗ nào không đúng.
Thi Đới Tử lại hỏi: -Sao lại không đúng?
Lao Đức Nặc đáp: -Tất nhiên “Tịch tà kiếm pháp” của nhà họ Lâm còn có một
yếu quyết nào khác. Kiếm chiêu tuy chỉ có bấy nhiêu, song uy lực cực kỳ mãnh
liệt. Những yếu quyết này Lâm Chấn Nam học chưa tới nơi.
Thi Đới Tử ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: -Tủ ra là thế! Có điều khẩu quyết về
kiếm pháp đều do miệng sư phụ truyền thụ. Lâm Viễn Đồ chết đã mấy chục
năm, bây giờ có tìm đến quan tài lôi tử thi ra cũng vô ích.
Lao Đức Nặc nói: -Thể lệ của bản phái sư phụ dạy đồ đệ theo lối khẩu truyền,
không viết thành sách, nhưng võ công các nhà, các phái khác chưa chắc đã
vậy.
Thi Đới Tử nói: -Nhị sư ca! Tiểu đệ còn có chỗ chưa hiểu là nếu trước kia bọn
họ tìm bí quyết “Tịch tà kiếm pháp” thì còn có lý. Nhưng bây giờ phái Thanh
Thành đã bắt vợ chồng Lâm Chấn Nam đem đi. Phước Oai tiêu cục cùng
những phân cục các nơi đều bị bọn họ phá hoại hết sạch thì còn chi nữa mà
báo thù? Dù “Tịch tà kiếm pháp” có bí quyết, nhưng bọn họ tìm kiếm để làm
gì?
Lao Đức Nặc cười hỏi: -Tứ đệ! Võ công phái Thanh Thành so với Ngũ nhạc
kiắm phái chúng ta thế nào?
Thi Đới Tử đáp: -Tiểu đệ không biết.
Hồi lâu gã tiếp: -Có lẽ họ không bằng được.
Lao Đức Nặc nói: -Phải rồi! Vì lý do không bằng đó mà Dư quán chủ lại là
người cao ngạo khi nào chịu thua kém ai mãi? Tỉ dụ “Tịch tà kiếm pháp” quả có
bí quyết. Cái bí quyết đó có thể làm cho chiêu số tầm thường trở nên uy mãnh
kinh người. Bí lục đó dùng vào Thanh Thành kiếm phá sẽ ra sao?
Thi Đới Tử ngẩn người ra một lúc rồi đột nhiên vỗ mạnh tay xuống bàn đứng
dậy la lên: -Tiểu đệ hiểu rồi! Té ra Dư Thượng Hải muốn làm “Vạn kiếm minh
chủ”.
Gã vỗ mạnh quá khiến cho bát hoành thánh trên bàn nảy tung lên rớt xuống
đất. Cao Căn Minh giơ chân khẽ đặt vào trôn bát nhẹ nhàng hất lên rồi đưa tay
trái ra đón lấy.
Bỗng lão già bán hoành thánh khẽ la lên: -Bọn đối đầu tìm đến nơi rồi! sao
không chạy lẹ đi?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.