TIẾU NGẠO GIANG HỒ

040. Vì bạn vàng toàn gia mắc nạnHồi lâu, một hán tử thanh niên nghẹn ngào lên tiếng: -Lưu sư bá! Bọn đệ tử
cam đành đắc tội với sư bá.
Rồi hơn 30 tên đệ tử phái Hành Sơn sang đứng bên quần ni phái Hằng Sơn.
Bọn này toàn là những hạng sư điệt Lưu Chính Phong còn những nhân vật
trực thuộc lão thì không ai bỏ đi.
Phí Bân lại giục: -Những đệ tử thân truyền của Lưu môn cũng qua mé tả hết
đi.
Hướng Đại Niên dõng dạc nói: -Bọn đệ tử chịu ân nặng của sư môn, nay gia
sư gặp nạn vậy nguyện cùng sống chết với ân sư.
Lưu Chính Phong nước mắt chạy quanh nói: -Hay lắm! Hay lắm! Đại Niên!
Ngươi nói vậy cũng khiến cho sư phụ đây được hả lòng. Nhưng các ngươi qua
bên đó đi! Việc sư phụ kết bạn không liên can gì đến các ngươi cả.
Mễ Vi Nghĩa rút thanh trường kiếm đánh soạt một cái nói: -Một ngành Lưu
môn không thể địch lại Ngũ nhạc kiếm phái. Bữa nay chỉ còn cái chết mà thôi.
Ai định gia hại ân sư thì trước hết hãy giết Mễ Vi Nghĩa này đã.
Gã nói xong lạng người ra đứng chắn trước mặt Lưu Chính Phong.
Phí Bân cười gằn nói: -Ánh lửa đom đóm mà cũng muốn lập lòe ư?
Hắn giơ tay trái lên. Véo một tiếng, một tia sáng bạc vọt ra nhanh như tên.
Lưu Chính Phong giật mình kinh hãi, đẩy Mễ Vi Nghĩa một cái, hất ra mé tả.
Tia sáng bạc nhằm bắn ngay tới trước mặt lão.
Hướng Đại Niên hốt hoảng nhảy ra đỡ đòn cho sư phụ.
Bỗng gã la lên một tiếng. Mũi ngân trâm bắn trúng vào trái tim, gã chết ngay
lập tức.
Lưu Chính Phong vươn tay trái ra nắm lấy thi thể gã. Lão sờ mũi thấy đã tắt
hơi liền quay sang bảo Đinh Trọng: -Đinh lão nhị! Phái Tung Sơn nhà lão đã hạ
thủ trước giết chết đệ tử của ta rồi!
Đinh Trọng nói: -Đúng đó! Đúng đó! Bọn ta động thủ trước thì đã sao?
Lưu Chính Phong nhấc bổng thi thể Hướng Đại Niên lên vận nội lực vào để
liệng về phía Đinh Trọng.
Đinh Trọng vừa nhìn cách vận kình lực của đối phương đã biết rằng nội công
của phái Hành Sơn có chỗ độc đáo. Lưu Chính Phong lại là tay cao thủ hạng
nhất phái Hành Sơn thì thế liệng ra không phải tầm thường. Hắn liền ngấm
ngầm đề tụ nội lực chuẩn bị đón lấy xác chết để hất ngược lại
Ngờ đâu Lưu Chính Phong nhấc xác chết lên, rõ ràng nhắm liệng về phía
trước, nhưng đột nhiên người lão chênh chếch đi, giơ hai tay lên liệng xác
Hướng Đại Niên vào trước ngực Phí Bân. Cử động này cực kỳ mau lẹ mà Phí
Bân đang lúc bất ngờ, hắn vội giơ thẳng song chưởng lên vận kình lực vào để
ngăn chặn xác chết liệng tới.
Giữa lúc ấy hắn thấy hai cánh tay tê chồn thì ra đã bị Lưu Chính Phong điểm
huyệt.
Lưu Chính Phong ra một chiêu thành công, liền vươn tay trái ra cướp lấy cây
cờ lệnh trong tay Phí Bân. Tay phải rút kiếm chí vào yết hầu hắn, bỏ mặc cho
xác Hướng Đại Niên rớt xuống đất. Động tác của Lưu Chính Phong biến hóa
mau lẹ đến nỗi Phí Bân bị kiềm chế, cờ lệnh bị cướp rồi mọi người mới nhìn
thấy và hiểu mưu thâm của lão.
Lưu Chính Phong thi triển công phu này là một tuyệt chiêu của phái Hành Sơn
kêu bằng “Bách biến thiên ảo Hành Sơn vân vụ thập tam thức”. Mọi người
nghe thấy tên này từ lâu nhưng đây là lần đầu được mở rộng tầm mắt.
Bọn Thiên Môn đạo nhân, Nhạc Bất Quần tuy đã nghe tiếng lớn của “Bách biến
thiên ảo Hành Sơn vân vụ thập tam thức” từ lâu, có khi đã thấy đệ tử phái này
sử dụng lúc lâm địch, nhưng đến độ xuất quỷ nhập thần như Lưu Chính Phong
thì chưa được thấy bao giờ, nên ai cũng thán phục, nhất là Phí Bân, một tay
cao thủ phái Tung Sơn, bản lãnh chẳng kém gì Lưu Chính Phong. Nay hắn thấy
Lưu Chính Phong ra đòn mới biết là ghê gớm.
Công phu “Bách biến thiên ảo Hành Sơn vân vụ thập tam thức” là do một vị
cao thủ đời trước phái Hành Sơn sáng chế ra. Vị cao thủ đó thường đi phô
diễn hí kịch khắp nơi trên chốn giang hồ làm kế sinh nhai. Hí pháp này thanh
đông kích tây như hư như thực biến ảo khôn lường để che tai mắt mọi người.
Lúc lão tuổi già võ công càng cao, bí pháp biến ảo càng tăng tiến. Lão dùng
công phu nội gia để thi triển biến pháp, ai trông thấy cũng phải khen là kỳ
tuyệt. Về sau lão đem bí pháp biến ảo đưa vào bản lãnh võ công rồi “ngũ hoa
bát môn” đi tới chỗ vô cùng xảo diệu. Khi lão sáng chế võ công này chỉ là cách
làm trò du hí cho mình, không ngờ truyền đến đời sau nó lại thành một trong
ba đại tuyệt kỷ của phái Hành Sơn. Công phu này biến hóa tuy quái lạ, nhưng
lúc lâm địch cũng không bổ ích gì mấy, vì những tay cao thủ ra chiêu họ đề
phòng nghiêm mặt, môn hộ toàn thân giữ không sơ hở mà chiêu này chỉ cốt
lòe mắt mọi người, nên sử dụng khó thành công. Vì thế khi phái Hành Sơn
truyền thụ võ công cho môn đồ vẫn coi thường công phu này. Nếu đồ đệ là
người nông nổi nhẹ dạ thì không được truyền thụ để họ tránh khỏi cái nạn
chuyên về hư ảo mà khiếm khuyết công phu thực lực.
Lưu Chính Phong là con người thâm trầm ít nói. lão học được công phu này ở
nơi sư phụ rồi mà thường ngày chưa từng dùng tới. Nay gặp lúc cấp bách lão
mới sử dụng, ai ngờ một chiêu đã thành công, kiềm chế ngay được một tên
cao thủ nổi tiếng phái Tung Sơn là Phí Bân.
Lưu Chính Phong tay phải giơ cây lệnh cờ của Ngũ nhạc kiếm phái lên, tay trái
dí trường kiắm vào yết hầu Phí Bân dằn giọng nói: -Đinh sư huynh! Lục sư
huynh! Lưu mỗ cả gan cướp cây Ngũ Nhạc lệnh kỳ chỉ là để năn nỉ với hai vị.
Đinh Trọng cùng Lục Bách đưa mắt nhìn nhau nghĩ thầm: -Phi sư đệ đã bị lão
ám toán, bây giờ mình đành hãy nghe xem lão nói gì.
Đinh Trọng nghĩ vậy liền hỏi: -Năn nỉ điều chi?
Lưu Chính Phong đáp: -Lưu mỗ năn nỉ hai vị chuyển bẩm lên Tả minh chủ
chuẩn cho Lưu mỗ được toàn gia quy ẩn, từ đây không can dự đến bất cứ việc
gì trong võ lâm. Lưu mỗ cùng Khúc đại ca cũng bắt đầu từ hôm nay không gặp
nhau nữa. Đồng thời Lưu mỗ xin chia tay … cùng các vị sư huynh cùng bằng
hữu. Lưu mỗ dắt díu gia nhân cùng đệ tử xa chạy cao bay, còn sống ngày nào
cũng không bước chân vào đất trung nguyên nữa.
Đinh Trọng ngần ngừ một chút rồi nói: -Ta cùng Lục sư đệ không có quyền giải
quyết việc này mà phải chờ chỉ thị của Tả sư ca định đoạt.
Lưu Chính Phong nói: -Hai vị chưởng môn phái Thái Sơn và Hoa Sơn đã có ở
đây, Định Dật sư thái phái Hằng Sơn có thể đại diện cho chưởng môn là sư tỷ
của y. Ngoài ra các anh hùng hảo hán cũng đều chứng kiến, tưởng là đủ lắm.
Lão đảo mắt nhìn vào mặt mọi người rồi trầm giọng nói tiếp: -Lưu mỗ năn nỉ
cùng các vị bằng hữu cho Lưu mỗ được vẹn toàn nghĩa bạn bè và giữ cho gia
nhân cùng đệ tử được chu toàn.
Định Dật sư thái là người bề ngoài cứng rắn nhưng bề trong lại rất ôn hòa. Mụ
nóng tính mà lòng dạ hiền từ, lên tiếng trước: -Thế là hay lắm! Chúng ta
không bị tổn thương đến hòa khí đồng đạo. Đinh sư huynh! Lục sư huynh!
Chúng ta nên ưng thuận lời yêu cầu của Lưu hiền đệ đi! Y đã thôi kết giao với
người Ma giáo lại tránh xa trung nguyên thì khác gì trên cõi đời này không còn
có y nữa. Hà tất phải giết người cho thêm tội nghiệt?
Thiên Môn đạo nhân cũng gật đầu nói: -Thế là phải! Nhạc hiền đệ! Hiên đệ
tính sao? Lưu hiền đệ lời nói coi trọng bằng non. Y đã hứa như vậy chúng ta
có thể tin được lắm. Nào Lưu hiền đệ hãy buông Phí hiền đệ ra chúng ta uống
chung rượu giải hòa. Sáng sớm mai hiền đệ nên đưa gia quyến cùng đệ từ rời
khỏi thành Hành Sơn ngay.
Lục Bách cất giọng âm trầm nói: -Hai vị chưởng môn Thái Sơn và Hoa Sơn đã
nói vậy, Định Dật sư thái cũng hết sức cởi mở cho Lưu Chính Phong, bọn tại hạ
khi nào dám trái các vị? Có điều Phí sư đệ phái Tung Sơn bị Lưu Chính Phong
ám toán mà bọn tiểu đệ cũng ưng thuận thì không khỏi mang tiếng với đồng
đạo giang hồ là phái Tung Sơn bị Lưu Chính Phong uy hiếp nên đành phải cúi
đầu hàng phục. Thế thì còn chi là thể diện cho phái Tung Sơn.
Định Dật sư thái nói: -Đây là Lưu hiền đệ năn nỉ phái Tung Sơn chứ có phải uy
hiếp đâu? Vậy danh từ “cúi đầu hàng phục” kể cũng quá đáng.
Lục Bách hắng giọng một tiếng rồi nói: -Địch Tu! Chuẩn bị đi!
Gã đệ tử phái Tung Sơn tên gọi Địch Tu đứng ở đằng sau người con lớn của
Lưu Chính Phong dạ một tiếng rồi nhẹ nhàng chí mũi đoản kiếm trong tay qua
làn da sau lưng Lưu công tử.
Lục Bách vẫn giữ giọng âm trầm nói: -Lưu Chính Phong! Ngươi muốn năn nỉ
thì theo chúng ta lên núi Tung Sơn ra mắt Tả minh chủ để năn nỉ với người.
Chúng ta vâng mệnh minh chủ không thể tự quyết định được. Ngươi trả trả
lệnh cờ tức khắc và buông tha Phí sư đệ ngay đi.
Lưu Chính Phong nở một nụ cười thê thảm nhìn con hỏi: -Hài nhi! Ngươi có sợ
chết không?
Lưu công tử đáp: -Hài nhi đã nghe lời gia gia quyết không sợ chết.
Lưu Chính Phong nói: -Thế thì hay lắm!
Lục Bách quát lên: -Giết đi!
Địch Tu liền phóng kiếm về phía trước suốt qua sau lưng thấu vào trái tim Lưu
công tử. Thanh đoản kiếm vừa rút ra, Lưu công tử té xuống liền, máu tươi trào
ra như suối.
Lưu phu nhân thét lên một tiếng nhảy xổ về phía thi thể con mình.
Lục Bách lại quát lên: -Giết đi!
Địch Tu giơ kiếm lên phóng tới. Thanh kiếm lại đâm vào sau lưng Lưu phu
nhân.
Định Dật sư thái cả giận vung chưởng lên đánh Địch Tu và thóa mạ: -Thật là
quân cầm thú!
Đinh Trọng nhảy lại phóng chưởng ra nghinh địch. Song chưởng gặp nhau,
nhưng chưởng lực của sư thái yếu hơn, mụ phải lùi lại ba bước.
Mụ lợm giọng máu trào lên miệng. Nhưng bản tính cương cường hiếu thắng,
mụ nuốt máu xuống chứ không thổ ra.
Đinh Trọng tủm tỉm cười nói: -Đa tạ sư thái đả nhẹ đòn.
Nguyên Định Dật sư thái không sở trường về chưởng lực, huống chi phát
chưởng này mụ phóng ta để đánh Địch Tu là kẻ dưới, mụ không vận toàn lực.
Còn chưởng lực Đinh Trọng thì thế mạnh bằng lay non dốc biển. Định Dật sư
thái bị thương nôn huyết, mụ tức quá toan phóng phát chưởng thứ hai.
Nhưng lúc vận nội lực thấy huyệt đan điền đau như dao cắt thì biết là mình đã
bị thương trầm trọng, hiện không còn đủ sức chống đối nữa.
Mụ hầm hầm vẫy tay nói: -Chúng ta đi thôi!
Rồi rảo bước đi ra cổng lớn. Bọn quần ni dưới trướng theo mụ đi luôn.
Lục Bách lại quát lên: -Giết nữa đi!
Hai tên đệ phái Tung Sơn lại phóng đoản kiếm giết chết hai tên đệ tử nhà họ
Lưu.
Lục Bách lớn tiếng: -Đệ tử Lưu môn hãy nghe đây! Tên nào muốn sống thì quỳ
xuống năn nỉ kể tội Lưu Chính Phong ta sẽ tha chết cho.
Con gái Lưu Chính Phong là Lưu Tinh căm giận quát mắng: -Quân gian tặc kia!
Phái Tung Sơn các ngươi còn gian ác gấp trăm ngàn lần Ma giáo.
Luc Bách thét: -Giết đi!
Vạn Thái Bình giơ trường kiếm lên chém sã bả vai bên hữu thẳng xuống Lưu
Tinh.
Sử Đăng Đạt cùng bọn đệ tử phái Tung Sơn cũng chém mỗi tên một nhát. Bao
nhiêu đệ tử phái Hành Sơn đã bị điểm huyệt kiềm chế rồi, bây giờ bị giết sạch.
Quần hùng trong nhà đại sảnh, tuy đều đã trải qua nhiều trận đao kiếm mà
thấy vụ giết chóc thê thảm này cũng không khỏi kinh tâm động phách.
Có mấy vị anh hùng tiền bối muốn đứng ra ngăn cản nhưng phái Tung Sơn
động thủ quá lẹ, chỉ chần chờ một chút là thây chết đã nằm ngổn ngang khắp
sảnh đường.
Mọi người tự nhủ: -Trước nay chính tà không thể chung sống. Cử động này
của phái Tung Sơn tuy tàn bạo, nhưng không phải để báo thù riêng với Lưu
Chính Phong mà là vì mục đích đối phó với Ma giáo, vậy họ có ra tay tàn nhẫn
một chút cũng không phải là đại tội. Hơn nữa phái Tung Sơn đã kiềm chế toàn
cục, cả Định Dật sư thái phái Hằng Sơn danh tiếng lẫy lừng cũng cúp đuôi bỏ
đi.
Còn Thiên Môn đạo nhân, Nhạc Bất Quần là những tay cao thủ hơn đều không
lên tiếng.
Đây là việc riêng của Ngũ nhạc kiếm phái, mình là người ngoài can thiệp vào
làm chi?
Nếu miễn cưỡng xuất đầu tất khó lòng tránh khỏi cái họa sát thân. Chi bằng tự
giữ lấy mình mới là người trí.
Bọn đệ tử Lưu môn bị giết sạch rồi chỉ còn lại đứa nhỏ tên gọi Lưu Cần mà Lưu
Chính Phong rất yêu dấu.
Thằng nhỏ này năm nay 15 tuổi. Gã mặt thanh mày sáng, thông minh lanh lợi.
Hoàng Diện Gia Cát Lục bách đã tra rõ minh bạch biết Lưu Chính Phong cực kỳ
sủng ái đức con nhỏ này.
Hắn dùng gã để đưa ra ngón đòn tối hậu với Lưu Chính Phong, liền quay lại
bảo Sử Đăng Đạt: -Ngươi thử hỏi thằng nhỏ đó xem gã đã chịu van lơn xin tha
chưa? Nếu không thì cắt mũi xẻo tai trước rồi móc mắt sau để gã phải đau khổ
muôn vàn.
Sử Đăng Đạt dạ một tiếng, đoạn quay lại hỏi Lưu Cần: -Ngươi có van xin
không?
Lưu Cần sợ quá mặt tái mét, toàn thân run bần bật.
Lưu Chính Phong an ủi gã: -Hảo hài tử! Con hãy coi gương anh chị con chết
một cách oanh liệt là thế! Bây giờ dù họ có giết con thì cứ việc mà giết can chi
phải sợ hãi?
Lưu Cần giọng run run nói: -Nhưng … nhưng … gia gia ơi! Họ lại xẻo mũi …
móc mắt … hài nhi.
Lưu Chính Phong cười ha hả nói: -Đã đến nước này, chẳng lẽ ngươi còn hòng
họ buông tha chúng ta nữa ư?
Lưu Cần ấp úng: -Gia gia ơi! … Gia gia chịu lời chịu giết … Khúc bá bá …
Lưu Chính Phong tức quát mắng: -Thằng tiểu súc sinh kia! Không được nói
bậy! Mi bảo sao?
Sử Đăng Đạt khoa lưỡi kiếm vào trước mũi Lưu Cần nói: -Tiểu tử! Nếu mi
không quỳ xuống năn nỉ thì lưỡi kiếm này hớt mũi mi ngay tức khắc. Nào …
Một … Hai … Ba …
Sử Đăng Đạt vừa đếm dứt tiếng “ba”, Lưu cần co gối quỳ mọp ngay xuống,
van lơn: -Đừng … giết cháu …
Lục Bách cười nói: -Hay lắm! Mi muốn chúng ta buông tha cũng chẳng khó gì.
Ta chỉ cần mi tố cáo trước các vị anh hùng thiên hạ hiện diện ở đây những
điều lầm lỗi của Lưu Chính Phong mà thôi.
Lưu Cần đăm chiêu ngó phụ thân bằng cặp mắt đầy vẻ van lơn.
Lưu Chính Phong vốn người rất bình tĩnh. Vợ con lão bị thảm tử trước mắt mà
da mặt vẫn không rung động chút nào. Thế mà bây giờ lão không nén nổi cơn
tức giận, lớn tiếng quát: -Tiểu súc sinh! Mi hành động hèn nhát như vậy thì
còn mặt mũi nào trông thấy mẫu thân mi nữa?
Lưu Cần đưa mắt ngó mẫu thân, ca ca cùng tỷ tỷ nằm chết trên vũng máu.
Một mặt Sử Đăng Đạt vẫn tiếp tục khoa kiếm vào trước mũi làm cho gã sợ đến
vỡ mật.
Gã nhìn Lục Bách năn nỉ: -Xin lão gia tha cho cháu … tha cả gia gia cháu nữa.
Lục Bách nói: -Gia gia mi cấu kết với quân ác nhân trong Ma giáo … như vậy
có được không? Mi thử nói nghe!
Lưu Cần khẽ lắp bắp: -Không … không được.
Lục Bách nói: -Hạng người như vậy có đáng giết đi không?
Lưu Cần cúi đầu xuống không dám trả lời.
Lục Bách nói: -Thằng lỏi này không chịu nói. Chém phứt gã đi cho rồi!
Sử Đăng Đạt dạ một tiếng. Nhưng hắn biết Lục Bách nói câu đó là cốt hăm
dọa thằng nhỏ chứ không phải giết thật. Hắn vung kiếm lên.
Lưu Cần vội nói: -Nên … nên giết.
Lục Bách nói: -Hay lắm! Từ đây trở đi mi không phải là người phái Hành Sơn
mà cũng không phải là con Lưu Chính Phong nữa. Ta tha mạng cho mi đó.
Lưu Cần vẫn quỳ mọp dưới đất. Hai đùi gã nhũn ra không đứng dậy được.
Quần hùng nhìn cảnh tượng này cũng lấy làm xấu hổ thay, không nhịn được.
Có người quay đầu nhìn ra chỗ khác.
Lưu Chính Phong buông tiếng thở dài nói: -Họ Lục kia! Thế là ngươi thắng rồi!
Lão vung tay phải liệng cây cờ về phía Lục Bách. Đồng thời chân trái đá hất
Phí Bân ra, dõng dạc nói: -Lưu mỗ nay đã thân danh tan nát, thôi chẳng giết
người làm chi nữa.
Tay trái cầm ngang thanh kiắm đưa lên cổ toan tự vẫn.
Giữa lúc ấy, trước thềm đột nhiên có bóng người áo đen xuất hiện. Người này
hành động nhanh như cơn gió thoảng.
Y vươn tay chụp lấy cổ tay trái Lưu Chính Phong quát lên: -Người quân tử báo
thù không phải chỉ trong một lúc mà sau mười năm cũng vẫn chưa muộn.
Chúng ta đi đi!
Tay phải y khoa về phía sau thành một đường vòng tròn kéo Lưu Chính Phong
hấp tấp chạy đi.
Lưu Chính Phong nói: -Khúc đại ca … đại ca …
Nguyên người áo đen này chính là Khúc Dương, trưởng lão Ma giáo.
Lưu Chính Phong chưa dứt lời Khúc Dương đã gạt đi: -Đừng nói nhiều nữa.
Y tăng gia kình lực vào chân vừa chạy được ba bước thì bọn Đinh Trọng, Lục
Bách, Phí Bân ba người sáu chưởng đồng thời phóng ra nhằm đánh tới sau
lưng hai người.
Khúc Dương biết trong Lưu Phủ có rất nhiều tay cao thủ mà người nào cũng
coi Ma giáo là tử thù. Nếu để họ xúm xít lại thì khó lòng thoát thân được. Y liền
thét lên giục Lưu Chính Phong: -Chạy lẹ đi!
Y vừa nói vừa đưa tay ra đẩy Lưu Chính Phong đi, đồng thời y vận nội kình sau
lưng ra để chịu đựng phát chưởng của bọn Đinh Trọng, Lục Bách, Phí Bân.
Sầm một tiếng vang lên phát chưởng của ba tay đại cao thủ tận lực phóng tới
hất người Khúc Dương bay ra ngoài.
Khúc Dương tuy là tay võ công cao cường nhưng chưởng lực của ba tay đại
cao thủ phái Tung Sơn cũng ghê gớm vô cùng. Bị trúng chưởng lực của một
người còn khó lòng chống chọi được huống chi cả sáu chưởng cùng đánh ra.
Khúc Dương oẹ lên một tiếng, miệng phun máu tươi. Lão xoay tay lại vung lên
một cái. Một nắm mũi kim đen liệng ra như mưa.
Đinh Trọng vội la lên: -“Hắc huyết thần trâm”! Tránh cho mau!
Lão hốt hoảng né sang một bên.
Quần hùng thấy Khúc Dương liệng những mũi kim đen sì và đã được nghe từ
lâu đại danh về “Hắc huyết thần trâm” của Ma giáo nên chẳng ai là không kinh
hãi. Kẻ lui người tránh nhộn nhạo cả lên.
Vậy mà vẫn còn nghe thấy những tiếng kêu thất thanh: -Úi chao!
-Nguy to rồi!
Mười mấy người đồng thanh la hoảng.
Nguyên trong sảnh đường đông đặc những người mà “Hắc huyết thần trâm”
liệng ra vừa nhiều vừa mau lẹ.
Số người bị trúng độc trâm gây ra tình trạng hỗn loạn.
Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong thừa cơ trốn biệt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.