TIẾU NGẠO GIANG HỒ

059. Phong Thanh Dương chỉ điểm kiếm phápĐiền Bá Quang thấy Lệnh Hồ Xung vẻ mặt khác lạ tỏ ra hắn cố ý che giấu, gã
liền nói: -Bốn phái Thái Sơn, Tung Sơn, Hằng Sơn và Hành Sơn còn có những
bậc cao nhân tiền bối võ nghệ phi thường, nhưng trong quí phái thì chẳng còn
một vị kỳ cựu nào nữa. Đó là sự thực mà võ lâm đều biết cả. Lệnh Hồ huynh
buột miệng nói lừa khó mà tin được.
Lệnh Hồ Xung đáp ngay: -Phải! phải! phái Hoa Sơn quả không còn bậc cao
nhân tiền bối nào tồn tại đến ngày nay. Năm trước tệ phái không may bị chứng
ôn dịch hoành hành những tay cao thủ đời trước đều tàn tật hết.
Nguyên khí tệ phái bị thương tổn rất nhiều. Nếu không thì Điền huynh đừng
hòng đơn thương độc mã lên núi Hoa Sơn, đồng thời đánh cho tệ phái thua
liểng xiểng không còn sức chống đỡ. Điền huynh nói rất đúng. Trong sơn động
thiệt không có tay cao thủ nào của tệ phái cả.
Điền Bá Quang đã yên chí là Lệnh Hồ Xung lừa gã nên Lệnh Hồ Xung bảo
đúng thì gã cho là trật, bảo không gã lại cho là có. Bây giờ Lệnh Hồ Xung xác
nhận phái Hoa Sơn không còn một tay cao thủ tiền bối nào thì Điền Bá Quang
lại nhất định là có. Gã ngẫm nghĩ một chút, chợt nhớ ra điều gì liền vỗ đùi nói:
-Điền mỗ nhớ ra rồi. Té ra là Phong Thanh Dương lão tiền bối.
Lệnh Hồ Xung chẳng biết Phong Thanh Dương là ai, nhưng bất luận Điền Bá
Quang nói gì hễ hắn phủ nhận là gã lại nhất quyết là có thực. Hắn biết vậy liền
xua tay nói: -Điền huynh đừng nói ẩu Phong … Phong …
Hắn nghĩ trong ba chữ tên Phong Thanh Dương thì chữ “Thanh” thuộc vào
hàng nhân vật tiền bối còn cao hơn hai đời so với chữ “Bất” trong cái tên Nhạc
Bất Quần của sư phụ hắn.
Hắn liền nói tiếp: -Phong thái sư thúc tổ quy ẩn lâu năm, không hiểu lão nhân
gia đi đâu từ bao giờ mà cũng không chắc người còn sống hay đã chết rồi. Có
lý nào lão nhân gia trở lại núi Hoa Sơn nữa? Nếu Điền huynh không tin cứ vào
trong động mà coi sẽ biết rõ hư thực.
Điền Bá Quang càng thấy Lệnh Hồ Xung cố tình mời mình vào động, gã càng
không dám vào vì sợ mắc bẫy. Gã tự nhủ: -Thằng cha này vừa nghe mình nói
tới tên tuổi Phong Thanh Dương liền lộ vẻ hốt hoảng thì quả nhiên mình đoán
không sai. Mình nghe nói những bậc tiền bối phái Hoa Sơn trong một đêm đều
bị bạo bệnh mà chết hết, chỉ một mình Phong Thanh Dương hôm ấy không ở
trên núi mới thoát khỏi trường kiếp nạn đó. Nhưng bấm đốt ngón tay tính lại
thì hiện nay lão đã ngoài 80 tuổi. Dù võ công lão có cao đến đâu, tinh lực cũng
bị suy giảm nhiều rồi thì ta sợ cóc gì?
Gã nghĩ liền nói: -Lệnh Hồ huynh huynh! Chúng ta đã tỷ đấu một ngày một
đêm rồi, bây giờ có tỷ đấu nữa thì thủy chung Lệnh Hồ huynh huynh vẫn
không chống nổi. Dù có lệnh thái sư thúc tổ chỉ điểm hoài, chung qui cũng
bằng vô dụng. Vậy Lệnh Hồ huynh huynh nên vui vẻ theo Điền mỗ xuống núi
quách.
Lệnh Hồ Xung toan trả lời thì bất thình lình phía sau có tiếng người lạnh lùng
nói: -Nếu quả ta mà chỉ điểm cho gã mấy chiêu, chẳng lẽ lại không thu thập
được thằng lỏi kia hay sao?
Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi quay đầu nhìn lại thì thấy một lão già râu tóc
bạc mặc áo bào xanh đứng bên cạnh cửa sơn động. Sắc mặt lão lợt lạt không
còn chút huyết sắc và ra chiều lo buồn uất hận.
Lệnh Hồ Xung tự hỏi: -Lão tiên sinh này từ đâu tới đây? Sao lão đứng ngay
đằng sau mà mình chẳng biết gì hết?
Lệnh Hồ Xung còn đang kinh ngạc thì Điền Bá Quang ngập ngừng hỏi: -Phải
chăng … Tiền bối là Phong lão tiên sinh?
Lão già thở dài nói: -Chẳng lẽ trên thế gian này còn có kẻ biết danh hiệu
Phong mỗ ư?
Lệnh Hồ Xung xoay chuyển ý nghĩ rất mau, bụng bảo dạ: -Trong bản phái còn
có vị tiền bối này, nhưng ta chưa từng nghe sư phụ sư nương nói tới bao giờ.
Nếu lão nghe miệng Điền Bá Quang nói ra rồi mạo xưng mà mình cũng tiến lại
tham bái, há chẳng khiến những hảo hán trong thiên hạ cười cho ư? vả lại khi
nào có chuyện trùng hợp kỳ diệu đến thế?
Điền Bá Quang vừa nhắc đến Phong Thanh Dương là có Phong Thanh Dương
xuất hiện liền thì thật là chuyện phi lý.
Bỗng nghe lão già thở dài nói: -Thằng nhỏ Lệnh Hồ Xung kia! Mi thật chẳng ra
trò trống gì! Trước hết ta hãy dạy mi chiêu “Bạch hồng quán nhật” tiếp theo là
chiêu “Hữu phụng lai nghi” rồi đến “Kim nhạn hoành không” sau tới “Tuyệt kiếm
thức” …
Miệng lão nói thao thao bất tuyệt luôn một hồi 30 chiêu thức.
Ba chục chiêu này Lệnh Hồ Xung đều học qua rồi. Trong đó còn có mấy chiêu
hắn sử còn hết sức tầm thường. Giữa sư huynh sư đệ tập dượt hắn chưa dùng
tới. Dù hắn có thi triển đối phó với Điền Bá Quang, nhưng dù sao vẫn chưa đủ
uy lực.
Bỗng nghe lão già nói tiếp: -Mi còn ngần ngừ cái gì? Sử liền một mạch ba chục
quả là khó thiệt, song mi cứ biểu diễn hết một lượt cho ta coi thử.
Giọng lão nói trầm trầm tựa hồ rất đỗi thương tâm, song ngữ khí lại có vẻ rất
oai nghiêm.
Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ: -Mình cứ tuân theo lời lão chỉ điểm thử một lượt
cũng chẳng sao.
Hắn nghĩ vậy rồi sử chiêu “Bạch hồng quán nhật”. Lúc hắn thu chiêu về mũi
kiếm trỏ lên trên không để ra chiêu thứ hai là chiêu “Hữu phụng lai nghi” đâm
từ dưới lên trên để quãng giữa một chỗ trống lớn, không nghĩ ra cách nào thi
triển cho liền được. Hắn cứ để nguyên mũi kiếm trỏ lên trời rồi đứng thộn mặt
ra.
Lão tự xưng là Phong Thanh Dương thở dài nói: -Đồ ngu! Đồ ngu! Không
trách mi là đệ tử của Nhạc Bất Quần. Thật chẳng khác chi cục đất, không hiểu
biến hóa. Nghiên cứu về kiếm thuật phải làm sao hươi kiếm như nước chảy
mây trôi tùy theo ý mình, muốn lên là lên, muốn xuống là xuống. Mi sử xong
chiêu “Bạch hồng quán nhật” mũi kiếm hướng lên trên, chẳng lẽ không hiểu
thuận thế đảo xuống dưới ư? Trong kiếm chiêu không có tư thức này thì mi
phải tự ý phối hợp thuận chiều đưa tay vào chứ?
Câu nói đó thức tỉnh Lệnh Hồ Xung ngay tức khắc. Hắn dừng thanh kiếm lại rồi
tự nhiên sử được chiêu “Hữu phụng lai nghi”. Hắn không chờ cho kiếm chiêu đi
hết đường đã chuyển sang chiêu “Kim nhạn hoành không”. Chiêu này vung lên
ở trên đỉnh đầu. Tiện đường vòng của thanh kiếm, hắn nhẹ nhàng biến ra
chiêu “Triệt thủ thức”. Lúc chiêu thức vòng vèo chuyển biến thành một màng
kiếm quang dầy đặc không còn một kẽ hở, hắn cảm thấy trong lòng khoan
khoái vô cùng. Đoạn hắn theo lời lão già tiếp tục sử những chiêu sau cho tới
chiêu “Chung cổ tế minh” thì thu kiếm về. Cả thảy vừa đúng 30 chiêu.
Lão già thở dài nói: -Đúng rồi! Đúng rồi! Có điều đáng tiếc là hãy còn vụng về
nếu đem tỷ đấu với những tay cao thủ dĩ nhiên chưa ăn thua gì song đối với
thằng lỏi kia tưởng thế cũng đủ rồi. Mi hãy thử đi coi!
Lệnh Hồ Xung tuy không tin hẳn lão chính là thái sư thúc tổ của hắn, song bất
luận lão là ai thì võ học này cũng vào hạng cao thủ phi thường không còn nghi
ngờ gì nữa. Hắn liền khom lưng kính cẩn thi lễ tạ ơn lão, đoạn quay sang bảo
Điền Bá Quang: -Xin mời Điền huynh!
Điền Bá Quang đáp: -Điền mỗ đã coi Lệnh Hồ huynh sử hết 30 chiêu tức là đã
biết rõ những ưu khuyết điểm mà còn tỷ đấu thì có thắng cũng chẳng vẻ vang
gì.
Lệnh Hồ Xung nói: -Điền huynh không muốn động thủ càng hay. Vậy xin Điền
huynh tùy tiện. Tại hạ cần ở lại học hỏi lão tiền bối đây kha khá một chút
không rảnh để đi với Điền huynh được.
Điền Bá Quang lớn tiếng: -Sao lại nói thế được? Lệnh Hồ huynh không theo
Điền mỗ xuống núi, chẳng lẽ để cái mạng này chết uổng về tay Lệnh Hồ huynh
chăng?
Đoạn gã quay lại nói với lão già: -Thưa Phong lão tiền bối! Điền Bá Quang này
là kẻ tiểu tử hậu sinh, không đáng đối chiêu với lão nhân gia. Lão nhân gia mà
động thủ thì không khỏi tổn thương đến bề thế.
Lão già gật đầu, thở dài rồi từ từ ngồi xuống tảng đá lớn.
Điền Bá Quang yên tâm. Gã nạt lớn: -Coi đao đây!
Gã vừa hô vừa vung đao chém Lệnh Hồ Xung.
Lệnh Hồ Xung né mình tránh khỏi đồng thời phóng kiếm đâm trả. Hắn sử chiêu
thứ tư là “Triệt thủ thức” mà lão già vừa dạy hắn. Hắn phóng chiêu rồi, kiếm khí
vẫn tung hoành không ngớt mà kiếm pháp lại nhẹ nhàng linh động. Chiêu số
hắn thi triển đây là do lão già chỉ điểm, có chỗ ra ngoài 30 chiêu mà lão già nói
trước. Vì hắn lĩnh hội được ý nghĩa câu: “Nước chảy mây trôi tùy theo ý muốn”
nên kiếm thuật tiến bộ khác thường.
Lệnh Hồ Xung quay lộn với Điền Bá Quang tỷ đấu hơn 200 chiêu mà vẫn bất
phân thắng bại.
Nhưng về sau Lệnh Hồ Xung đuối sức dần, Điền Bá Quang quát lên một tiếng
thật to cầm đao chém thẳng xuống.
Lệnh Hồ Xung thấy khó lòng tránh khỏi liền phóng kiếm nhắm trước ngực đối
phương đâm tới.
Điền Bá Quang xoay đao lại phang kiếm đánh choang một tiếng rùng rợn. Gã
không chờ cho Lệnh Hồ Xung thu kiếm về đã buông đao ra nhảy vọt lên đưa
hai tay chịt cổ Lệnh Hồ Xung.
Lệnh Hồ Xung bị nghẹt, thanh trường kiếm liền rớt khỏi tay.
Điền Bá Quang quát hỏi: -Ngươi có theo lão gia hạ sơn không thì lão gia bóp
chết?
Trước nay đối với Lệnh Hồ Xung Điền Bá Quang vẫn kêu huynh gọi đệ, ăn nói
rất từ tốn.
Nhưng chuyến này gã phải kịch đấu với hắn hơn 200 chiêu, khí tức nổi lên
không dằn lòng được.
Gã hầm hầm chịt cổ Lệnh Hồ Xung đồng thời tự xưng là lão gia.
Lệnh Hồ Xung nét mặt xám xanh vẫn lắc đầu quầy quậy.
Điền Bá Quang nghiến răng nói: -200 chiêu cũng được 300 chiêu cũng không
sao. Lão gia đã thắng thì ngươi phải theo lão gia xuống núi. Mẹ kiếp! Lão gia
không đếm xỉa gì tới lời ước 30 chiêu nữa!
Lệnh Hồ Xung muốn nổi lên tràng cười rộ, nhưng bị mười đầu ngón tay của đối
phương chịt cổ không sao nói cười ra tiếng được.
Bỗng nghe lão già thở dài nói: -Đồ ngu xuẩn ơi! Trong tay không kiếm thì ngón
tay là kiếm chứ sao? Vậy chiêu “Kim ngọc múa đường” kia chẳng lẽ cũng cần
phải kiếm mới xử được ư?
Lệnh Hồ Xung nghe lão nói khác nào một tia chớp lóe ra trong đầu óc hắn.
Hắn không nghĩ ngợi gì nữa chìa năm ngón tay phải phóng ra phía trước. Đó là
chiêu “Kim ngọc múa đường”. Ngón giữa và ngón trỏ đâm vào huyệt Đản
Trung trước ngực Điền Bá Quang.
Điền Bá Quang rú lên một tiếng té lăn xuống đất, phải buông 10 đầu ngón tay
ra khỏi cổ Lệnh Hồ Xung.
Lệnh Hồ Xung không ngờ mình vừa đâm một cái mà uy lực lại ghê gớm đến độ
làm cho Vạn lý độc hành Điền Bá Quang khét tiếng giang hồ phải té xuống
một cách dễ dàng.
Hắn đưa tay lên sờ cổ họng vừa bị Điền Bá Quang chịt mạnh rất đau đớn.
Đoạn hắn đưa mắt ngó tên dâm tặc thấy gã nắm khoèo dưới đất, không ngớt
co quắp thì không khỏi vừa kinh hãi vừa mừng thầm.
Hắn sinh lòng kính ngưỡng lão già vô cùng liền vội chạy đến trước sụp lạy la
lên: -Bẩm thái sư thúc tổ! Xin thái sư thúc tổ tha thứ cho đồ tôn đã có thái độ
vô lễ.
Đoạn gã đập đầu binh binh.
Lão già cười mát hỏi: -Bây giờ ngươi không ngờ ta bịp nữa chứ?
Lệnh Hồ Xung dập đầu đáp: -Muôn ngàn lần đồ tôn không dám. Đồ tôn may
mà được bái kiến thái sư thúc tổ tiền bối bản môn là sự vui mừng lớn nhất đời.
Lão già Phong Thanh Dương nói: -Ngươi dậy đi!
Lệnh Hồ Xung lại dập đầu ba lần nữa rồi mới đứng lên. Hắn thấy nét mặt lão
già cực kỳ tiều tụy như người bệnh hoạn, liền hỏi: -Thưa thái sư thúc tổ. Thái
sư thúc tổ có đói bụng không? Trong động đồ tôn còn ít lương khô.
Hắn nói rồi toan đi lấy nhưng Phong Thanh Dương lắc đầu gạt đi: -Không cần
đâu!
Lão hướng mắt nhìn vầng thái dương cất giọng trầm trầm nói tiếp: -Bữa nay
trời nắng ấm nhỉ. Đã mấy chục năm ta không được nhìn ánh mặt trời.
Lệnh Hồ Xung tuy trong lòng rất lấy làm kỳ nhưng không dám hỏi.
Phong Thanh Dương lại đưa mắt ngó Điền Bá Quang nằm khoèo dưới đất nói:
-Gã bị ngươi đâm một chiêu vào huyệt Đản Trung nhưng gã nội công thâm hậu
thì sau một giờ là sẽ tỉnh lại. Khi đó gã lại liều chết với ngươi, vì gã biết ngươi
dùng ngón tay làm kiếm thì chỉ trong vòng 30 chiêu là có thể đả bại được gã
rồi. Tuy gã tự biết không phải là địch thủ của ngươi, nhưng ngươi cứ ngoan
ngoãn theo gã xuống núi. Bây giờ ngươi kiềm chế gã rồi cần bắt gã tuyên lời
thề độc không được tiết lộ việc liên quan đến ta với bất cứ một ai.
Lệnh Hồ Xung nghi ngờ, ngập ngừng hỏi: -Đồ tôn dùng kiếm còn chưa địch
nổi gã thì sao lại tay không … tay không …
Phong Thanh Dương thơ dài buồn rầu nói: -Chỉ trong một giờ là đủ. Ngươi là
đệ tử Nhạc Bất Quần đáng lý ta không truyền thụ võ công cho ngươi. Nhưng
ta đã rửa tay gác kiếm không cùng ai động thủ đối chiêu nữa. Nếu chẳng
mượn tay ngươi thì khó mà bức bách gã lập lời trọng thệ giữ điều bí mật.
Ngươi theo ta vào đây.
Phong Thanh Dương trỏ lên vách đá nói: -Những đồ hình này đại khái ngươi
đã xem qua và nhớ rồi chỉ còn đem ra sử dụng, nhưng không hoàn toàn chỉ có
vậy mà thôi. Thằng nhỏ Nhạc Bất Quần thật là ngu như chó, chẳng hiểu gì
hết.
Ngươi có tư chất đặc biệt, song bị hắn huấn luyện cho thành ra ngựa gỗ trâu
đá.
Lệnh Hồ Xung vốn trong lòng cực kỳ kính ái sư phụ. Bây giờ hắn nghe Phong
Thanh Dương nhục mạ ân sư, liền ngửng đầu lên cãi: -Thái sư thúc tổ ơi! Đồ
tôn không muốn thụ giáo thái sư thúc tổ nữa. Bây giờ đồ tôn ra chém chết gã
Điền Bá Quang là xong.
Phong Thanh Dương sửng sốt, nhưng lão hiểu ngay ý Lệnh Hồ Xung liền lạnh
lùng nói: -Gã đã đả bại ngươi mấy lần mà không giết ngươi. Bây giờ ngươi mới
chiếm được thượng phong một lần đã hạ sát gã … Hừ! Như thế đâu phải cách
đối đãi của người đệ tử phái Hoa Sơn? Ngươi giận ta mắng sư phụ ngươi hử?
Được rồi! Từ đây ta không nói tới y nữa. Ngươi kêu ta là sư thúc tổ, ta gọi y là
tiểu tử không được hay sao?
Lệnh Hồ Xung đáp: -Nếu thái sư thúc tổ không nhục mạ sư phụ của đồ tôn thì
đồ tôn xin hết lời kính cẩn và nghe lời giáo hối.
Phong Thanh Dương tủm tỉm cười nói: -Thế ra ta đến cầu ngươi để dạy võ
nghệ ư?
Lệnh Hồ Xung khom lưng đáp: -Đồ tôn khi nào dám thế. Xin thái sư thúc tổ
tha tội cho.
Phong Thanh Dương trỏ vào đồ hình vẽ kiếm pháp phái Hoa Sơn trên vách đá
nói: -Những chiêu số này đúng là tuyệt chiêu của bản phái, nhưng có đến quá
nửa đã bị thất truyền.
Cả Nhạc … Nhạc … à … à sư phụ ngươi cũng không biết. Có điều tuy chiêu số
tuyệt diệu mà sử rời rạc từng chiêu một, thì sẽ bị người khác phá mất.
Lệnh Hồ Xung nghe tới đây xúc động tâm thần. Hắn ngấm ngầm giác ngộ tới
chỗ chí lý về kiếm thuật. Bất giác hắn lộ vẻ vui mừng khôn tả.
Phong Thanh Dương hỏi: -Ngươi biết cái gì thử nói ta nghe?
Lệnh Hồ Xung đáp: -Phải chăng thái sư thúc tổ dạy rằng những chiêu thức
này sử liền một mạch thì địch nhân không tài nào phá được?
Phong Thanh Dương gật đầu ra chiều hoan hỉ nói: -Ta đã bảo tư chất ngươi
khác thường, quả nhiên óc lãnh hội rất cao siêu. Bọn trưởng lão Ma giáo này

Lão vừa nói vừa chỉ vào những hình người sử côn bổng trên vách đá.
Lệnh Hồ Xung hỏi ngay: -Đó là những trưởng lão trong Ma giáo ư?
Phong Thanh Dương đáp: -Ngươi không biết hay sao? Mười bộ hài cốt kia là
của mười tên trưởng lão Ma giáo đó.
Lão nói xong giơ tay ra trỏ vào những bộ hài cốt nằm la liệt dưới đất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.