TIẾU NGẠO GIANG HỒ

064. Cuộc tranh luận giữa hai phe kiếm, khíBỗng nghe lão già phái Hành sơn nói: -Nhạc huynh! Công việc nội bộ quí phái,
đáng lý bọn tiểu đệ là người ngoài không nên chõ miệng vào. Nhưng Ngũ nhạc
kiếm phái chúng ta đã liên minh với nhau, chia xẻ vinh nhục, vậy một phái nào
cư sử không hay để đồng đạo giang hồ chê cười là bốn phái kia phải chịu nhục
lây. Thế mà vừa rồi Nhạc phu nhân lại bảo bốn phái Tung Sơn, Hằng sơn, Thái
sơn, Hành sơn không nên can thiệp vào việc người ngoài thì thật là vô lý.
Lệnh Hồ Xung nghe lão nói mấy câu này đã hơi yên lòng, miệng lẩm bẩm: -Té
ra họ cãi vã hàng nửa ngày trời vì vụ tranh chấp này chứ chưa hề động thủ.
May được Lục sư đệ phi báo kịp thời mình về đến nơi chưa muộn.
Nhạc phu nhân hỏi: -Bành sư huynh nói vậy thì ra phái Hoa Sơn này xử sự
không ra gì làm liên lụy đến thanh danh quí phái?
Lão già họ Bành phái Hành Sơn tên gọi Bành Liên Vinh. Miệng lão nói không
ưa can thiệp vào việc người ngoài mà thiệt ra bình sinh lão có tính hay lý luận
những vụ chẳng dính líu gì đến lão.
Chuyến này lão đến phái Hoa Sơn đã không phải là chủ nhân lại cũng chẳng
phải là một nhân vật phái Tung Sơn chấp chưởng Ngũ nhạc minh kỳ, song vẫn
quen thói nhiều lời lắm chuyện.
Lão nghe Nhạc phu nhân nói vậy, liền cười lạt đáp: -Tại hạ thường nghe đồn
Ninh Nữ hiệp là “Thái thượng chưởng môn” phái Hoa Sơn, trước vẫn không tin,
bữa nay được hội diện mới hiểu là danh bất hư truyền.
Nhạc phu nhân tức giận nói: -Bành sư huynh đến Hoa Sơn, dù sao cũng là
một vị tân khách, bữa nay tiểu muội không tiện sỗ sàng. Có điều một tay nổi
tiếng anh hùng phái Hành sơn tưởng không nên ăn nói hồ đồ như vậy. Mai đây
có gặp Mạc Đại tiên sinh, tiểu muội sẽ thỉnh giáo y.
Bành Liên Vinh cười lạt hỏi móc: -Vì tại hạ là khách nên Nhạc phu nhân không
tiện sỗ sàng. Giả tỷ nơi đây không phải là núi Hoa Sơn, chắc phu nhân đã vung
kiếm lên chặt cái đầu tại hạ rồi. Có đúng thế không?
Nhạc phu nhân cũng không vừa, bà đáp: -Cái đó tại hạ đâu dám. Phái Hoa
Sơn đời nào dám lý luận đến việc nội bộ quí phái? Người bên quí phái mà đi
câu kết với bọn ma giáo thì đã có Tả minh chủ phái Tung Sơn thanh trừng, tệ
phái bất tất phải dúng tay vào.
Phu nhân nói móc mấy câu này thì thật là đáo để. Vụ Lưu Chính Phong phái
Hành sơn cùng trưởng lão ma giáo là Khúc Dương bị chết ơ ngoài thành Hành
Dương, bọn giang hồ đều biết do người phái Tung Sơn sát hại.
Sở dĩ Nhạc phu nhân nhắc tới vụ này một là để vạch vết hoen của phái Hành
sơn, hai là mỉa mai Bành Liên Vinh không nghĩ tới mối thù sư huynh bị giết hại,
lại đi phụ họa với phái Tung Sơn đến làm khó dễ vợ chồng bà.
Quả nhiên Bành Liên Vinh vừa nghe bà nói mấy câu này, lập tức biến sắc, lớn
tiếng đáp: -Nhạc phu nhân! Từ xưa đến nay, phái nào chẳng có hạng đệ tử
phản bạn? Bữa nay chúng ta đến phái Hoa Sơn chính là mục đích duy trì công
đạo, giúp Phong đại ca thanh trừng bọn gian tà trong môn phái đó.
Nhạc phu nhân tay nắm chuôi kiếm dằn giọng hỏi: -Ai là bọn gian tà? Trượng
phu Nhạc Bất Quần được người ngoài tặng cho ngoại hiệu là Quân Tử kiếm.
Còn ngoại hiệu các hạ là gì?
Bành Liên Vinh thẹn đỏ mặt lên.
Nguyên ngoại hiệu lão là Kim nhãn điêu (con điêu mắt vàng), những người võ
lâm đều kêu sau lưng lão là “Kim nhãn ô nha” có ý chê lão lắm mồm lắm miệng
khiến mọi người đều chán ghét. Cái ngoại bất nhã hiệu này tuy không ai dám
gọi thẳng vào mặt lão, nhưng nó cũng đã lọt vào tai lão rồi.
Nhạc phu nhân nhắc tới chuyện này, dĩ nhiên không phải gọi lão là “Kim nhãn
điêu” mà là “Kim nhãn ô nha”.
Lão tức giận vô cùng lại lớn tiếng: -Hừ! Quân tử kiếm ư? Trên hai chữ “quân
tử” e rằng còn phãi thêm vào chữ “Ngụy” nữa.
Lão bảo Nhạc Bất Quần là “ngụy quân tử”.
Lệnh Hồ Xung nghe Bành Liên Vinh có ý nhục mạ vào mặt sư phụ mình thì
không nhịn được nữa, nhưng hắn không biết lai lịch lão thế nào, liền quay lại
hỏi Lao Đức Nặc: -Lao sư đệ! Ngoại hiệu thằng cha này là gì?
Lao Đức Nặc đã có võ công trước khi vào làm môn hạ phái Hoa Sơn. Lão bôn
tẩu giang hồ từ lâu, nên biết nhiều chuyện. Lão đáp: -Lão là “Kim nhãn ô nha”!
Lệnh Hồ Xung ngoài sảng đường lớn tiếng gọi: -Hạt nhãn ô nha! Lão có giỏi thì
ra đây!
Nhạc Bất Quần đã nghe tiếng Lệnh Hồ Xung cùng Lao Đức Nặc đối đáp nhau
từ trước, lão tự hỏi: -Sao Xung nhi lại xuống núi?
Lão liền lên tiếng quở trách: -Xung nhi! Không được vô l! Bành sư thúc từ xa
đến đây là tân khách. Sao ngươi dám hỗn xược, ăn nói không có đấng bậc chi
nữa?
Bành Liên Vinh căm tức, mắt dường tóe lửa. Vụ đại đệ tử phái Hoa Sơn là
Lệnh Hồ Xung gây nên nhiều chuyện rắc rối ở trong thành Hành Dương, lão đã
được nghe qua, liền lớn tiếng thóa mạ: -Ta cứ tưởng là ai. Té ra là thằng nhỏ
đã ngủ trong kỹ viện thành Hành Sơn. Quả nhiên dưới trướng phái Hoa Sơn
đủ mặt nhân tài.
Lệnh Hồ Xung cười đáp: -Phải rồi! Tại hạ ở trong kỹ viện thành Hành Sơn được
quen biết với cô em họ Bành.
Nhạc Bất Quần quát lên: -Ngươi … nói nhăng gì thế?
Lệnh Hồ Xung thấy sư phụ nổi giận không dám nói gì nữa.
Trong sảnh đường, lão già râu xanh phái Tung Sơn và Phong Bất Bình không
nhịn được tủm tỉm cười.
Bành Liên Vinh đột nhiên xoay chân đá đến binh một tiếng khiến cho một
mảnh cửa sổ bay đi. Lão không nhận được mặt Lệnh Hồ Xung liền trỏ vào bọn
đệ tử phái Hoa Sơn quát hỏi: -Vừa rồi tên súc sinh nào nói thế?
Bọn đệ tử phái Hoa Sơn lặng yên không trả lời.
Bành Liên Vinh lại quát mắng: -Mẹ kiếp! Vừa rồi thằng súc sinh nào đã nói láo?
Lệnh Hồ Xung cười đáp: -Vừa rồi chính lão nói. Tại hạ làm sao mà biết được ai
là súc sinh?
Bành Liên Vinh bị Lệnh Hồ Xung nhục mạ, giận quá bất giác gầm lên như sấm.
Câu Lệnh Hồ Xung nói: “Tại hạ ngủ trong kỹ viện thành Hành Sơn có quen biết
một cô em họ Bành” thì còn sỉ nhục nào bằng.
Nên biết Bành Liên Vinh là người phái Hành Sơn, nguyên quán ở Hồ Nam,
Lệnh Hồ Xung nói thế tức là bảo người nhà lão đi làm kỹ nữ. Còn câu hắn nói
“Tại hạ làm sao mà biết được ai là súc sinh?” thì mắng thẳng vào mặt lão như
hạng cầm thú.
Ngũ nhạc kiếm phái đã liên minh, vậy Bành Liên Vinh là bậc tôn trưởng của
Lệnh Hồ Xung. Thế mà lão bị kẻ dưới cãi vã hỗn xược thì còn nhẫn nại làm sao
được?
Lão gầm lên một tiếng nhảy xổ về phía Lệnh Hồ Xung.
Lệnh Hồ Xung thấy lão hăng quá, liền lui lại để tránh. Hắn toan rút kiếm chống
cự thì đột nhiên bóng người thấp thoáng. Từ trong sảnh đường một bóng
người vọt ra, ngân quang rực rỡ lại có tiếng loảng choảng. Dĩ nhiên bóng
người này vọt ra để tỷ với Bành Liên Vinh. Người đó chính là Nhạc phu nhân.
Nhạc phu nhân vừa nhảy ra, rút kiếm đỡ gạt, phản kích. Bấy nhiêu cử động
liền một giây mà tư thức trông lại tuyệt mỹ. Cử động của bà tuy mau lẹ hết
chỗ nói, song người ngoài coi vào lại thấy rất ung dung nhàn nhã, chỉ thấy đẹp
mắt chứ không ra vẻ hoang mang hấp tấp.
Nhạc Bất Quần nói: -Chúng ta là người một nhà, có điều chi thủng thẳng bảo
nhau, hà tất phải động thủ?
Lão nói mấy câu này với một thái độ thản nhiên, rồi ung dung bước ra ngoài
sảnh đường.
Tiện tay Nhạc Bất Quần rút thanh trường kiếm ở sau lưng Lao Đức Nặc nhẹ
nhàng đưa tới rồi xoay chiều kiếm một cái. Đồng thời thanh trường kiếm của
lão đã đè cả hai thanh kiếm của Bành Liên Vinh và Nhạc phu nhân xuống.
Bành Liên Vinh vận kình lực vào cánh tay hất kiếm ngược lên, không ngờ
chẳng nhúc nhích được tý nào. dĩ nhiên là không hất được thanh trường kiếm
của Nhạc Bất Quần đi. Lão tức quá mặt đỏ bừng lại vận động chân khí …
Nhạc Bất Quần cười nói: -Ngũ nhạc kiếm phái chúng ta đã đồng khí liên chi thì
khác nào người một nhà. Bành sư huynh chẳng nên chấp nhặt với bọn trẻ nít.
Đoạn lão quay lại mắng Lệnh Hồ Xung: -Ngươi ăn càn nói dỡ, sao còn chưa bồi
tội với Bành lão bá?
Lệnh Hồ Xung nghe lời sư phụ không dám cưỡng lại, đành tiến tới khom lưng
thi lễ nói: -Bành sư bá! Đệ tử đui mắt, chẳng hiểu trọng khinh, thiệt chẳng
khác con quạ đen thối tha cứ ngoác mồm ra mà kéo quang quác làm dơ bẩn
đến danh dự cao nhân võ lâm, thiệt không bằng giống súc sinh. Bành sư bá
đừng nóng giận nữa! Đệ tử không thoá mạ Bành sư bá đâu. Con quạ đen thối
tha nó có kêu réo thì chúng ta để xuống dưới quần.
Hắn nhắc đi nhắc lại câu “Quạ đen thối tha”, ai cũng hiểu là hắn thóa mạ Bành
Liên Vinh. Người ngoài không sao nhịn được, nhất là Nhạc Linh San bật lên
tiếng cười hinh hích.
Nhạc Bất Quần cảm thấy Bành Liên Vinh vận kình lực đến ba lần, liền tủm tỉm
cười nhấc thanh trường kiếm lên trả lại cho Lao Đức Nặc.
Bành Liên Vinh đột nhiên thấy áp lực không còn, tay kiếm của lão cũng bật lên
theo. Bỗng nghe lách cách hai tiếng. Hai đoạn trường kiếm gãy rớt xuống đất.
Trong tay lão cùng Nhạc phu nhân mỗi người chỉ còn lại một đoạn.
Bành Liên Vinh đang lúc gắng sức đối kháng với Nhạc Bất Quần vận động kình
lực quá mãnh liệt. Mảnh kiếm gãy vọt lên mạnh quá, xuýt nữa đập vào bên
trán. May mà lão thu kình lực về kịp, nhưng cũng phải một phen hoang mang
luống cuống. Lão thẹn quá mặt đỏ đến mang tai, liền lớn tiếng quát: -Ngươi …
ngươi định hai người đánh một …
Nhưng lão nghĩ tới thanh trường kiếm của Nhạc phu nhân cũng bị Nhạc Bất
Quần phát huy nội lực thượng thừa đè gãy. Hiển nhiên Nhạc Bất Quần đã hạ
thủ một cách rất ung dung, ai cũng thấy rõ là lão có ý ngăn cản hai bên bãi
chiến, chứ không thiên vị bên nào.
Tuy nhiên, Nhạc phu nhân có bị chồng đánh gãy kiếm cũng chẳng sao, còn
Bành Liên Vinh bị hạ như vậy thì nhục nhã vô cùng. Lão lắp bắp: -Ngươi …
ngươi …
Rồi đột nhiên dậm mạnh chân xuống đất, cầm thanh kiếm gãy chạy vọt xuống
núi đi biến không ngoảnh cổ lại nữa.
Lúc Nhạc Bất Quần đè gãy hai thanh kiếm đã ngó thấy Đào cốc lục tiên đứng
ở sau lưng Lệnh Hồ Xung. Tướng mạo sáu người này dị dạng khác thường
khiến lão không khỏi ngạc nhiên. Lão liền chắp tay nói: -Sáu vị quang lâm núi
Hoa Sơn, tạo hạ không kịp nghinh tiếp xin thứ lỗi.
Đào cốc lục tiên chỉ trố mắt ra nhìn lão, không đáp lễ cũng không trả lời.
Lệnh Hồ Xung liền giới thiệu: -Đây là sư phụ tại hạ, chưởng môn phái Hoa Sơn

Hắn chưa dứt lời, Phong Bất Bình đã lớn tiếng xen vào: -Y là sư phụ ngươi thì
đúng, nhưng không phải chưỏng môn phái Hoa Sơn. Nhạc Bất Quần!
Môn “Tử hà công” của ngươi giỏi thiệt! Nhưng chỉ ỷ vào “Tử hà thần công” thì
chưa chắc đã giữ nổi ngôi chưởng môn phái Hoa Sơn. Ai cũng biết Hoa Sơn là
một trong Ngũ nhạc kiếm phái. Đã là kiếm phái thì dĩ nhiên phải lấy kiếm làm
chủ. Thế mà ngươi lại đi luyện khí, như vậy là theo đường ma đạo rồi chứ
không phải rèn luyện tâm pháp chính tông của bản môn.
Nhạc Bất Quần nói: -Phong huynh nói câu này thật là quá độ. Ngũ nhạc kiếm
phái đều sử trường kiếm. Cái đó cố nhiên là đúng rồi. Nhưng bất luận môn
phái nào cũng nghiên cứu về cách lấy khí chống kiếm. Kiếm thuật là cái học
bên ngoài còn khí công là cái học trong người. Nội ngoại cùng rèn luyện thì võ
công mới thành tựu được một chút. Theo lời phong sư huynh thì chỉ cần luyện
kiếm thuật, nếu gặp phải tay cao thủ nội gia tất bị thất bại.
Phong Bất Bình cười lạt nói: -Cái đó chưa chắc. Cái tốt đẹp nhất thiên hạ
chẳng gì bằng cửu lưu tam giáo, Y bốc tinh tướng, Tứ thư, ngũ kinh, Thập bát
bàn võ nghệ đều tinh thông hết. Đao pháp giỏi, thương pháp cũng giỏi. Cái gì
chẳng muốn hơn đời. Nhưng thọ mạng con người có hạn làm sao mà luyện hết
mọi môn được? Một người chuyên luyện một môn kiếm pháp còn khó đến chỗ
tinh thâm thì làm sao có thể phân tâm để luyện nội công được? Cho nên người
ta nói: Đồng thời tay trái vạch hình vuông, tay phải vẽ vòng tròn thì rồi chẳng
ra hình thù gì cả. Đến vẽ hình vuông hình tròn cùng một lúc còn chưa xong thì
nói chi đến chuyện đồng thời vừa luyện kiếm vừa luyện khí? Ta không bảo
luyện khí là dở. Có điều phái Hoa Sơn chúng ta lấy kiếm thuật làm môn võ học
chính tông còn ngoài ra Nhạc huynh muốn luyện bàng môn tả đạo gì chẳng
được, dù là luyện công phu Ma giáo, cũng không ai giữ nổi, huống chi là luyện
khí? Nhưng người tầm thường vì tham lam muốn được nhiều món để đến nỗi
hư hỏng võ công thì chỉ mình làm mình chịu chứ không có hại lớn. Hiện giờ
Nhạc huynh đã chấp chưởng quyền hành phái Hoa Sơn mà đi vào nẻo tà thì
để họa đến con em, di tộc mãi mãi.
Nhạc Bất Quần mỉm cười nói: -Để họa cho con em, di tộc mãi mãi, cái đó chưa
biết thế nào.
Lão lùn đứng bên Phong Bất Bình hỏi: -Sao lại chưa biết thế nào?
Người lão lùn tịt mà tiếng nói lại như chuông đồng. Lão rất ít lời, nhưng đột
nhiên lão lên tiếng thì tuởng chừng đất lở trời long. Lão mới nói một câu mà
mọi người đều giật mình kinh hãi.
Chỉ có Nhạc Bất Quần là luyện khí đến trình độ tinh thâm, nội lực hùng hậu,
nên không biến đổi sắc mặt chút nào.
Lão già lùn đã thử công phu “Sư tử hống” này trăm lần đúng cả trăm. Nay lão
không kinh động được Nhạc Bất Quần, thì ngấm ngầm bực mình, lớn tiếng
hỏi: -Ngươi đã dạy cái đó cho bao nhiêu đệ tử đem ra úng dụng sao còn bảo là
không để họa cho con em, di tộc mãi mãi?
Mấy câu này đập vào màng tai mọi người. Ai cũng ù tai rất là khó chịu.
Nhạc Bất Quần mỉm cười, thản nhiên đáp: -Thành huynh! Công phu “Sư tử
hống” của Thành huynh nguyên là công phu nội gia thượng thặng trong cửa
phật. Nếu luyện công đến chỗ thành tựu thì chỉ một tiếng quát cũng đủ khiến
muôn người phải ngã lăn ra vì uy lực nó ghê gớm vô cùng!
Lão lùn người họ Thành tên gọi là Thành Bất Ưu lấy nghĩa câu “nhân giả bất
ưu” nhưng tính lão nóng như lửa chẳng nhân giả chút nào.
Lão nghe Nhạc Bất Quần nói mấy câu nầy thì trong lòng run lên tự nghĩ: –
Thằng cha này quả nhiên biết người biết của. Mình theo một vị thiền sư vô
danh học môn công phu này mà hắn cũng nhận ra được.
Nhưng chỉ thoáng qua lão lại nổi giận hỏi: -Ngươi bảo nội công ta không thuần
thục và môn “Sư tử hống” chưa luyện được đến nơi, có đúng thế không?
Nhạc Bất Quần cười đáp: -Tiểu đệ không dám. Có điều “Sư tử hống” là thần
công của nhà Phật, muốn học được đến nơi đâu phải chuyện dễ dàng. Hiện
nay ở đời những vị cao tăng hiểu được môn này một cách chân chính e rằng
cũng chẳng được mấy người.
Lão nói câu này vẫn bình tĩnh ra vẻ người quân tử phong nhã nhưng kỳ thực
lão có ý chê công phu của Thành Bất Ưu là tầm thường.
Thành Bất Ưu tính tình nóng nảy, nhưng cân não không xoay chuyển ý nghĩ
được mau lẹ. Lão ngẩn người ra một lúc rồi mới hiểu ý tứ lời nói của Nhạc Bất
Quần.
Đột nhiên lão đùng đùng rút thanh trường kiếm ở sau lưng đánh soạt một
tiếng rồi quát lớn: -Phong sư huynh bảo ngươi luyện công phu của bàng môn
tả đạo không xứng đáng làm chưởng môn phái Hoa Sơn. Ta coi cũng chẳng
thuận mắt chút nào. Ngươi tự động thoái vị đi hay là nhẹ không ưa lại ưa
nặng, bắt người phải đánh đổ.
Nhạc Bất Quần hỏi lại: -Thành huynh! Phe “Kiếm tông” của các vị 30 năm trước
đã ly khai bản môn, tự nhận không phải đệ tủ phái Hoa Sơn nữa sao nay còn
đến đây sinh sự? Giả tỷ các vị tự cho là công phu của mình tinh thâm thì cứ tự
ý dựng ra môn phái để nở mày nở mặt trong võ lâm, đè bẹp phái Hoa Sơn thì
Nhạc mỗ bội phục. Bữa nay các vị chỉ bi bô lỗ miệng thì ngoài việc làm tổn
thương đến hòa khí mọi người chẳng được lợi ích gì cả.
Thành Bất Ưu lớn tiếng nói: -Nhạc sư huynh! Tại hạ và sư huynh không có thù
oán với nhau, chính ra không nên để tổn thương hòa khí, chỉ vì sư huynh
chiếm đoạt chức chưởng môn phái Hoa Sơn lại dạy bọn đệ tử luyện khí chứ
không luyện kiếm khiến cho thanh danh phái Hoa Sơn ngày một suy kém thì
tội lỗi đó sư huynh không thể chối được. Thành mỗ đã là đệ tử phái Hoa Sơn
chẳng thể tự thủ bàng quang mà không hỏi đến.
Lệnh Hồ Xung nghe mấy người đối đáp với nhau như vậy liền bụng bảo dạ: –
Té ra Phong Bất Bình cùng lão lùn này đều là đệ tử phe “kiếm tông” bản phái.
Rõ ràng lúc bọn họ luyện công đã đi lầm đường mà còn đến trách móc sư phụ
mình thì thật là đáng giận và đáng buồn cười!
Bỗng nghe Nhạc Bất Quần nói: -Thành huynh! Vụ tranh chấp giữa hai phe “khí
tông” và “kiếm tông” trong bản phái xảy ra từ lâu rồi. Ngày ấy hai phe tỷ kiếm
trên Ngọc nữ phong đã quyết thắng bại và phân phải trái rồi. Việc nầy cách
đây đến mấy chục năm. Câu chuyện cũ rích đó còn nhắc lại làm chi vô ích.
Thành Bất Ưu nói: -Ngày ấy tỷ kiếm thua được ra sao có ai biết đâu? Nói tóm
lại Nhạc huynh cướp ngôi chưởng môn này một cách không minh bạch. Vì thế
mà Tả minh chủ, thủ lãnh Ngũ nhạc kiếm phái ban cờ lệnh xuống yêu cầu
Nhạc huynh nhường ngôi.
Nhạc Bất Quần lắc đầu đáp: -Tại hạ coi chừng trong vụ này có điều ngoắt
nghéo. Tả minh chủ xưa nay là người thẩm việc rất minh mẫn, xét theo tình lý,
chứ không khi nào xuống cờ lệnh một cách đột ngột yêu cầu phái Hoa Sơn
thay đổi chưởng môn.
Thành Bất Ưu trỏ vào cây cờ lệnh Ngũ nhạc kiếm phái hỏi: -Chẳng lẽ cờ lệnh
nầy còn giả được hay sao?
Nhạc Bất Quần đáp: -Cờ lệnh thì không giả nhưng nó câm không biết nói.
Lão râu xanh phái Tung Sơn đột nhiên xen vào: -Nhạc sư huynh bảo cờ lệnh
câm, chẳng lẽ Thang Anh Ngạc nầy cũng câm hay sao?
Nhạc Bất Quần đáp: -Không dám việc này rất quan trọng, tại hạ phải gặp mặt
Tả minh chủ rồi mới quyết định được.
Thang Anh Ngạc tức lão già râu xanh hằn học hỏi: -Nhạc huynh nói vậy thì ra
không tin lời Thang mỗ nói hay sao?
Nhạc Bất Quần đáp: -Không dám! Dù Tả minh chủ có ý ấy thật, nhưng lão gia
chẳng thể chỉ nghe lời một bên đã truyền hiệu lệnh, mà còn phải nghe tiếng
chuông của tại hạ nữa mới được.
Thành Bất Ưu nói: -Sao còn lôi thôi hoài? Nói lui nói tới chẳng qua Nhạc huynh
không chịu nhường chức chưởng môn có phải thế không?
Lão nói năm tiếng sau cùng thì “soạt” một cái, thanh trường kiếm đã rút ra cầm
tay. Đến câu “Có đúng thế không” thì mỗi chữ đâm một nhát kiếm. Hết câu lão
đã đâm bốn nhát.
Bốn chiêu này mau lẹ chưa lấy gì làm kỳ, song bốn kiếm phóng ra rất ác liệt lại
là những chiêu thức khác nhau, thiệt biến ảo hết chỗ nói. Nhát kiếm thứ nhất
xuyên qua vạt áo mé vai tả Nhạc Bất Quần. Nhát thứ hai xuyên qua áo vai bên
hữu lão. Nhát thứ ba đâm vào cạnh sườn mé tả và nhát thứ tư đâm vào cạnh
sườn mé hữu. Bốn nhát kiếm chỉ xuyên qua vạt áo Nhạc Bất Quần thành tám
chỗ thủng. Kỳ ở chỗ lưỡi kiếm đều lướt qua bên da thịt Nhạc Bất Quần chứ
không chạm vào người lão chút nào. Thủ pháp đã mau lẹ chiêu thức lại kỳ
diệu, đích nhắm càng chuẩn xác. Nếu không phải là tay kiếm thuật phi thường
thì không tài nào có những chiêu tuyệt diệu này.
Bọn đệ tử phái Hoa Sơn thấy vậy đều cả kinh thất sắc. Chúng nghĩ bụng: -Bốn
chiêu kiếm này đều là kiếm pháp của bản phái, thế mà trước nay chưa từng
thấy sư phụ sử đến bao giờ. Những tay cao thủ phe “kiếm tông” quả nhiên
không phải tầm thường.
Nhưng bọn Thang Anh Ngạc, Phong Bất Bình lại rất bội phục Nhạc Bất Quần.
Họ thấy Thành Bất Ưu đâm bốn nhát kiếm mà nhát nào cũng lợi hại khủng
khiếp có thể sát hại Nhạc Bất Quần dễ như chơi. Dĩ nhiên bốn chiêu này tỏ ra
kiếm pháp của Thành Bất Ưu rất tinh thâm. Nhưng Nhạc Bất Quần vẫn mỉm
cười thản nhiên chịu đòn thì công phu hàm dương này không phải người
thường có thể bì kịp.
Hơn nữa Thành Bất Ưu lên núi Hoa Sơn đã nói rõ muốn đoạt chức chưởng
môn, thì dù con người trấn tĩnh đến đâu cũng chẳng thể không đề phòng đối
phương hạ sát thủ.
Thế mà Nhạc Bất Quần không chống đối mà cũng không né tránh, thản nhiên
tiếp thụ bốn kiếm như không có chuyện gì, tưởng chừng hễ Thành Bất Ưu mà
có ý gia hại thì tự nhiên lão sẽ có cách đối phó. Nếu trong thời gian khe chừng
sợi tóc mà lão vẫn có thể tùy thời ra tay bảo vệ thân mình cùng khắc chế đối
phương thì võ công lão còn cao thâm hơn Thành Bất Ưu nhiều. Tuy lão chưa
động thủ, song uy thế cũng đủ trấn áp thì chẳng khác gì đã ra tay thủ thắng.
Trong lòng Lệnh Hồ Xung đã yên trí không lo bốn nhát kiếm vừa rồi. Những
nhát kiếm này tuy kỳ dị nhưng hắn đã nhớ hết vì đó chính là những tuyệt
chiêu của phái Hoa Sơn đã khắc trên đồ hình ở vách đá hậu động. Nguyên nó
chỉ có hai chiêu mà Thành Bất Ưu đã biến hóa thành bốn chiêu khác hẳn nhau
tưởng chừng như những chiêu số vong biệt.
Hắn nghĩ thầm: -Hai chiêu này có chi là lạ, mà xem ra lão lấy làm đắc ý lắm.
Bỗng nghe Nhạc phu nhân nói: -Thành huynh! Chắc trượng phu nghĩ tình các
vị ở xa tới mà đây là khách nên mới nhường nhịn.
Thành huynh đã đâm thủng áo y bằng bốn chiêu kiếm, mà còn không biết điều
thì phái Hoa Sơn dù tôn
trọng khách đến đâu cũng không nể nữa.
Thành Bất Ưu rất tự phụ về bốn nhát kiếm của mình, tuy Nhạc Bất Quần đứng
ngang nhiên không nhúc nhích với một thái độ rất đáng phục, nhưng lão thấy
Nhạc phu nhân lộ vẻ kinh hãi thất sắc, hiển nhiên đã bị kiếm pháp của lão trấn
áp thì không khỏi nổi lòng cao ngạo đáp: -Nhạc phu nhân! Phu nhân nói cái gì
nhường nhịn khách phương xa lại? Bây giờ nếu phu nhân phá được bốn chiêu
này của Thành mỗ thì Thành mỗ lập tức ngoan ngoãn xuống núi, không dám
đặt chân lên ngọn Ngọc Nữ phong nầy nữa.
Lão là người biết nhiều hiểu rộng, tuy có ý tự phụ về kiếm pháp tinh thâm của
mình, nhưng thấy Nhạc Bất Quần bình tĩnh phi thường nên không dám khiêu
chiến với y. Lão cho Nhạc phu nhân là hàng nữ lưu, cứ khiêu chiến với bà ta là
không có điều gì đáng lo.
Hắn định nói khích cho bà ra tay để kiềm chế được bà rồi nhân đó có khi Nhạc
Bất Quần đâm ra úy kỵ mà chịu khuất phục, hay ít ra cũng làm kiếm pháp của
y rối loạn thì Phong Bất Bình đường thừa cơ thủ thắng.
Lão chống kiếm nói tiếp: -Nào xin mời Nhạc phu nhân! Ninh nữ hiệp là một tay
cao thủ phe “khí tông” phái Hoa Sơn thiên hạ đều biết tiếng bữa nay Thành
Bất Ưu ở phe “kiếm tông” muốn lãnh giáo về khí công của Ninh nữ hiệp.
Thành Bất Ưu nói câu này tỏ ra muốn cho hai phe “kiếm tông” và “khí tông”
phái Hoa Sơn lại mở cuộc tỷ đấu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.