TIẾU NGẠO GIANG HỒ

067. Di ngôn huyền bí đoán không ra“Soạt” một tiếng vang lên! Nhạc phu nhân rút thanh trường kiếm ra khỏi vỏ
toan đâm thẳng vào Đào Hoa Tiên là một trong hai người đang khiêng giá gỗ.
Nhạc Bất Quần vội la lên: -Hãy khoan!
Lão chắp tay nhìn Đào cốc lục tiên nói: -Sáu vị giá lâm núi Hoa Sơn mà tại hạ
không biết trước để ra xa nghênh tiếp mong rằng các vị tha lỗi cho. Tại hạ
chưa hiểu tôn tính đại danh, các vị ở môn phái nào?
Đào cốc lục tiên nghe Nhạc Bất Quần hỏi vừa tức giận lại vừa thất vọng. Vì
theo lời Lệnh Hồ Xung thì Nhạc Bất Quần rất ngưỡng mộ bọn họ. Họ chắc
mẩm là khi gặp Nhạc Bất Quần sẽ được lão hoan nghênh vô cùng. Không ngờ
lão lạ hỏi họ tên thì hiển nhiên chưa biết Đào cốc lục tiên là ai.
Đào Căn Tiên nói: -Nghe nói hai vợ chồng các hạ rất đem lòng ngưỡng mộ sáu
anh em ta. Bây giờ các hạ nói vậy thì ra chuyện đó chẳng có gì hết.
Đào Chi Tiên nói: -Các hạ còn bảo rất lấy làm ân hận chưa được cùng Đào cốc
lục tiên uống mấy chung rượu giao hữu. Bữa nay sáu anh em ta lên đây, các
hạ đã không tỏ vẻ hân hoan, lại chẳng có ý mời chúng ta uống rượu. Thế là
chúng ta hoàn toàn bị lừa gạt.
Nhạc Bất Quần chẳng hiểu đầu đuôi gì hết, bụng bảo dạ: -Sáu người này tự
xưng là Đào cốc lục tiên nhưng toàn thất vẻ yêu tà, sao lại chẳng có chút tiên
phong đào cốt chi hết? Coi bọn chúng ra tay xé xác Thành Bất Ưu thì đủ biết
chúng là những tay cao thủ trong tà đạo. Họ đã lên núi Hoa Sơn thì dù sao
cũng là tân khách. Ta mời họ uống mấy chung rượu phỏng có hại gì? Nhưng
chúng đã lên núi Hoa Sơn giết người tỏ ra bất kính chủ nhân thì tiếp đãi theo
lối tan khách thế nào được? Vả lại tà chính khác nhau không theo một đường.
Sáu thằng cha này đã hành hạ Lệnh Hồ Xung đến thế kia thì làm gì còn có hảo
tâm.
Lão nghĩ vậy liền lạnh lùng đáp: -Các vị tự xưng là Đào cốc lục tiên, thì Nhạc
mỗ, một kẻ phàm phu tục tử, không dám kết giao với sáu vị tiên nhân.
Lão nói câu này đầy vẻ trào phúng mỉa mai, nhưng Đào cốc lục tiên vừa nghe
thấy lại lấy làm khoan khoái. Họ cho rằng Nhạc Bất Quần tự biết thân phận
hèn kém không dám với cao.
Mấy lão đồng thanh đáp: -Cái đó không cần. Bọn lục tiên chúng ta đã là bạn
với đồ đệ của các hạ thì có kết giao với chính các hạ cũng chẳng hề gì.
Đào Thực Tiên nói: -Tuy võ công các hạ thấp kém, bọn ta cũng không coi
thường đâu. Các hạ cứ yên tâm.
Đào Hoa Tiên nói: -Các hạ có chỗ nào không hiểu về võ nghệ thì cứ đưa ra hỏi.
Đào cốc lục tiên đã là bạn với các hạ, dĩ nhiên sẽ chỉ điểm cho.
Đào cốc lục tiên là những người chất phác, không hiểu thế sự. Họ nói mấy câu
nầy với cả tấm lòng thành thực. Song Nhạc Bất Quần, một vị tôn sư võ học,
nghe chẳng lọt tai chút nào. Lão cho đó là một điều rất nhục nhã. Còn may ở
chỗ lão là người quân tử, dày công tu dưỡng, nên tuy trong lòng phẫn nộ mà
ngoài mặt tủm tỉm cười đáp: -Cái đó tại hạ xin đa tạ.
Đào Cán Tiên nói: -Các hạ bất tất phải đa tạ. Bọn Đào cốc lục tiên chúng ta đã
là bạn với các hạ thì biết đâu nói đấy một cách chân thành.
Đào Thực Tiên nói: -Ta thi triển mấy môn quyền cước ở đây để cho quí phái, từ
trên xuống dưới, ai nấy đều mở rộng tầm mắt, nên chăng?
Nhạc phu nhân nghe bọn lục tiên ăn nói càn rỡ thì tức giận đến cực điểm
không thể nhẫn nại được. Bà giơ trường kiếm lên chí mũi kiếm vào trước ngực
Đào Thực Tiên nhưng dừng lại ở đó chứ không đâm vào.
Bà quát: -Giỏi lắm! Để ta lãnh giáo mấy chiêu công phu của lão.
Đào Thực Tiên cười nói: -Đào cốc lục tiên trước nay không dùng binh khí bao
giờ. Phu nhân đã hâm mộ võ công của chúng ta thì có lý đâu chẳng rõ điểm
này?
Nhạc phu nhân cho đó là câu nói khinh miệt để làm nhục mình. Bà lạnh lùng
nói: -Ta không biết đâu!
Đột nhiên bà phóng kiếm đâm tới.
Nhạc phu nhân là một tay cao thủ trong phe “khí tông” phái Hoa Sơn. Bà đã
phóng kiếm cực kỳ mau lẹ mà khí thế càng lợi hại vô cùng!
Đào Thực Tiên vốn không có ý cừu địch với Nhạc phu nhân, lão không ngờ bà
nói đâm là đâm.
Mũi kiếm nhọn của bà trong chớp mắt đã xuyên vào bụng lão. Lão cả kinh vội
né tránh, nhưng Nhạc phu nhân phóng kiếm lẹ quá nghe đánh soạt một tiếng.
Mũi kiếm đã xiên vào lồng ngực.
Đào Thực Tiên phóng chưởng đánh trúng vai Nhạc phu nhân.
Nhạc phu nhân loạng choạng người đi lùi về phía sau hai bước phải buông tay
kiếm ra.
Thanh trường kiếm cắm ở trước ngực Đào Thực Tiên, rung rinh không ngớt.
Bọn Đào Căn Tiên năm người lớn tiếng la hoảng.
Đào Chi Tiên táng đởm kinh tâm ôm ngay lấy Đào Thực Tiên xoay mình chạy
trốn. Bóng người thoáng một cái đã ra xa mấy chục trượng.
Còn bốn lão nhảy xổ tới mau lẹ phi thường, nắm lấy hai tay, hai chân Nhạc phu
nhân giơ lên.
Nhạc Bất Quần biết bốn lão này sắp kéo mạnh ra bốn phía để xé người Nhạc
phu nhân làm bốn mảnh. Tuy lão là người bình tĩnh, lúc lâm sư không hoang
mang, nhưng trước tình cảnh này, lão vung trường kiếm nhằm đâm vào Đào
Căn Tiên và Đào Diệp Tiên thì cổ tay lão cứ run bần bật.
Lệnh Hồ Xung đang nằm trên giá ngó thấy sư nương lâm vào tình trạng cực kỳ
nguy ngập, không biết một luồng nội lực từ đâu kéo đến, hắn đứng phắt dậy
thét lên: -Chớ sát hại sư nương ta! Bằng không ta tự vận đứt kinh mạch mà
chết.
Hắn vừa thét xong hai câu thì miệng hộc máu tươi ra rất nhiều té xuống ngất
xỉu.
Đào Căn Tiên né tránh nhát kiếm của Nhạc Bất Quần đồng thời la lên: -Thằng
lỏi kia lại đòi tự vận đứt kinh mạch tự tử, chúng ta không làm thế được. Buông
tha cho mụ thôi!
Bốn lão đặt Nhạc phu nhân xuống, trong lòng lo lắng đến thương thế của Đào
Thực Tiên. Bốn anh em tâm ý tương thông, chẳng ai bảo ai đều rượt theo Đào
Chi Tiên và Đào Thực Tiên.
Nhạc Bất Quần cùng Nhạc Linh San chạy lại bên Nhạc phu nhân toan đưa tay
ra nâng đỡ thì Nhạc phu nhân nhảy phắt lên. Bà vừa kinh hãi vừa tức giận, sắc
mặt xám xanh không còn chút huyết sắc, người run lẩy bẩy không ngớt.
Nhạc Bất Quần khẽ nói: -Sư muội không nên nóng giận. Chúng ta nhất định sẽ
trả thù. Sáu thằng cha nầy đều là những tay đại kình địch. May mà sư muội đã
giết được một tên.
Nhạc phu nhân hơi bình tĩnh lại sau cơn khủng khiếp, bà nghĩ tới tình trạng
Đào cốc lục tiên xé xác Thành Bất Ưu hôm trước thì trái tim lại đập loạn lên.
Miệng ấp úng: -Cái nầy … cái nầy … cái nầy …
Rồi không thốt nên lời nữa. Nhạc Bất Quần biết bà vợ khiếp hãi quá độ liền
bảo Nhạc Linh San: -San nhi! Ngươi đưa má má về phòng an ngơi.
Lão lại đến coi Lệnh Hồ Xung thì thấy trên mặt và trước ngực hắn đầy máu
tươi, hơi thở rất yếu ớt, thở vào thì ít, hắt ra thì nhiều, xem chừng khó sống
được.
Lão liền đặt tay vào huyệt Linh đài sau lưng hắn, muốn đem nội lực thâm hậu
của mình để kéo dài sinh mạng cho hắn. Nhưng lão vừa vận khí thì cảm thấy
mấy luồng nội lực rất kỳ bí đẩy ngược lại, cơ hồ bàn tay lão bị hất ra.
Nhạc Bất Quần đã luyện thành “Tử hà thần công” thì nội lực của lão trong võ
lâm ít có tay bì kịp.
Thế mà mấy luồng nội lực kỳ bí trong người Lệnh Hồ Xung thúc đẩy khiến tay
mặt lão phải chấn động.
Lão cực kỳ kinh hãi, sau phát giác mấy luồng nội lực cổ quái trong người Lệnh
Hồ Xung tự nhiên đang
xung kích lẫn nhau không ngớt.
Nhạc Bất Quần lại đạt tay lên huyệt Đản trung trước ngực Lệnh Hồ Xung thì
thấy lòng bàn tay chấn động kịch liệt, khiến cho lão càng kinh hãi hơn. Lão
nhận thấy mấy luồng chân khí trong người hắn đang chạy xuôi chạy ngược và
đúng là nội công cực cao của bàng môn tả đạo.
Mỗi luồng chân khí nầy tuy so với Tử hà thần công của lão còn kém chút đỉnh,
song chỉ hai luồng hợp nhất lại, hoặc chia ra để liên công thì lão không thể
chống nổi được.
Nhạc Bất Quần để ý nhận xét kỹ hơn thì chân khí trong người Lệnh Hồ Xung
chia làm sáu luồng chạy nhộn nhạo trong kỳ kinh bát mạch một cách rất bá
đạo.
Nhạc Bất Quần sợ mình hao tổn nội lực không dám để lâu, rụt tay về nghĩ
thầm: -Chân khí nầy chia làm sáu luồng, dĩ nhiên là do sáu quái nhân trút vào
trong người Xung nhi khiến hắn sống không sống được chết chẳng chết cho.
Nên biết Đào cốc lục tiên đều tự ý dồn nội lực vào trị thương cho Lệnh Hồ
Xung. Kết quả là sáu luồng chân khí đã dùng người hắn làm chiến trường
xung đột. Nội lực lục tiên suýt soát ngang nhau, nên sáu
luồng chân khí khôn phân cường nhược, ở vào thế giằng co không hơn không
kém mới biến thành cục
diện xuất tích không tiêu tan được. Đây là một trường hợp quái đản cổ kim
chưa từng thấy trong võ lâm.
Nhạc Bất Quần lấy lý lẽ thông thường để suy luận thì làm sao đoán ra được lý
do chân chính trong vụ nầy?
Nhạc Bất Quần sai Cao Căn Minh và Lục Đại Hữu khiêng Lệnh Hồ Xung vào
trong nhà. Đoạn lão đi thăm bà vợ.
Nhạc phu nhân tuy phải một phen bở vía nhưng chưa bị thương. Lúc này bà
ngồi cạnh giường, nắm lấy cổ tay cô con gái trong lòng xao xuyến không yên.
Bà vừa thấy Nhạc Bất Quần vào liền hỏi ngay: -Xung nhi thế nào? Thương thế
gã có đáng lo ngại không?
Nhạc Bất Quần không trả lời, hồi lâu mới nói: -Lạ thiệt! Lạ thiệt!
Nhạc phu nhân hỏi: -Có điều chi kỳ lạ?
Nhạc Bất Quần đem tình hình sáu luồng chân khí bằng môn xung kích trong
người gã kể lại.
Nhạc phu nhân nói: -Bây giờ cần phải hóa tán hết sáu luồng chân khí bàng
môn đó đi mới được, nhưng chẳng hiểu còn kịp nữa hay không?
Bà nói bằng một giọng rất thiết tha.
Nhạc Bất Quần ngửng đầu lên ngẫm nghĩ, hồi lâu mới hỏi: -Sư muội! Sư muội
thử nghĩ xem lục quái hành hạ Xung nhi như vậy là có dụng ý gì?
Nhạc phu nhân đáp: -Hoặc giả bọn họ muốn bắt buộc Xung nhi chịu thua, hay
là họ muốn tra hỏi hắn điều bí mật gì trong phái ta. Dĩ nhiên Xung nhi thà chết
chứ không chịu khuất phục nên sáu con quỉ đó mới dùng hình phạt khốc liệt
để gia hại gã.
Nhạc Bất Quần gật đầu nói: -Theo lẽ thì như vậy, nhưng bản phái chẳng có
điều gì bí mật mà lục quái kia đối với vợ chồng ta đã không quen biết lại không
thù oán. Bọn họ đã bắt Xung nhi đem đi sao còn quay trở lại.
Nhạc phu nhân ngập ngừng đáp: -E rằng:
Rồi bà phát giác ra ý nghĩ của mình không đứng vững được liền lắc đầu nói
tiếp: -Nhưng không phải.
Hai ông bà trông nhau không nói gì nữa, chỉ chau mày, mỗi người theo đuổi
một ý nghĩ.
Nhạc Linh San nói xen vào: -Phái ta tuy chẳng có điều gì bí mật nhưng về võ
công thiên hạ đều biết tiếng. Sáu lão quái kia bắt giữ đại sư ca rồi, không
chừng muốn tra hỏi chỗ tinh diệu về khí công và kiếm pháp cũng chưa biết
chừng.
Nhạc Bất Quần hỏi: -Về điểm này ta đã nghĩ tới, nhưng bản lãnh cùng nội lực
Xung nhi chưa đến chỗ cao thâm mà nội công lục quái lại rất hùng hậu. Họ chỉ
thử qua là biết ngay. Còn về ngoại công thì đường lối võ công của lục quái
chẳng có chỗ nào ăn nhậu với Hoa Sơn kiếm pháp cả. Vậy họ chẳng hoài hơi
phí bao nhiêu công phu để tra hỏi gã những chuyện vô ích. Vả lại nếu muốn
tra hỏi thì nên đưa gã rời xa núi Hoa Sơn thủng thẳng gia hình mà cật vấn chứ
đưa gã về đây làm chi?
Nhạc phu nhân nghe giọng nói của trượng phu ra chiều xác định thì bà biết
lão đã tìm được lý lẽ giải khai mối nghi ngờ nầy. Bà liền hỏi: -Vậy thì vì duyên
cớ gì?
Nhạc Bất Quần vẻ mặt nghiêm nghị trịnh trọng nói: -Họ muốn mượn thương
thế Xung nhi để tiêu hao nội lực của ta.
Nhạc phu nhân nhảy lên nói: -Đúng rồi! Đúng rồi! Họ biết sư ca muốn cứu vãn
cho Xung nhi, tất nhiên dùng nội lực hóa tán sáu luồng chân khí bàng môn
của bọn chúng. Chúng chờ cho đến lúc đại công sắp hoàn thành mới xuất hiện
đột ngột, dùng kế dĩ dật đãi lao là có thể đưa chúng ta vào chỗ chết.
Bà ngừng lại một chút rồi nói tiếp: -May ở chỗ hiện giờ chúng chỉ còn có năm
tên. Này sư ca! Lúc nãy rõ ràng chúng đã bắt được tiểu
muội mà sao vừa nghe Xung nhi quát lên một tiếng liền buông tha tiểu muội
ngay?
Nhạc Bất Quần đáp: -Sở dĩ ta sinh lòng ngờ vực là ở chỗ đó. Bọn chúng chỉ sợ
Xung nhi tự chấn động kinh mạch mà chết nên mới buông tha sư muội. Sư
muội thử nghĩ coi: Nếu chúng không có cuộc mưu đồ trọng đại thì tiếc làm gì
cái mạng Xung nhi?
Nhạc phu nhân lẩm bẩm: -Thật là nham hiểm! Thật là độc ác!
Nguyên Đào cốc tứ tiên đã hạ thủ một cách tàn nhẫn để xé xác Thành Bất Ưu
là một việc hiếm thấy trong võ lâm. Phái Hoa Sơn từ trên xuống dưới được
mục kích tấn thảm kịch rùng rợn đó chẳng ai là không bở vía.
Lúc nầy Đào cốc lục tiên lại đưa Lệnh Hồ Xung lên núi mà hắn chỉ thoi thóp
thở thì bất luận là ai cũng cho bọn họ chẳng tử tế gì, không phải vợ chồng
Nhạc Bất Quần lấy khí độ tiểu nhân đo bụng dạ người quân tử.
Nhạc phu nhân lại nói: -Sư ca nói vậy thì không thể lấy nội lực để trị thương
cho Xung nhi được. Nội lực của tiểu muội tuy còn kém sư ca xa nhưng cũng có
thể trợ giúp cho tính mạng gã kéo dài thêm.
Bá nói xong liền đi ra cửa phòng.
Nhạc Bất Quần gọi giựt lại: -Sư muội!
Nhạc phu nhân dừng bước ngoảnh mặt lại.
Nhạc Bất Quần lắc đầu nói: -Không được đâu! Chân khí bàng môn của bọn lục
quái ghê gớm lắm! …
Lão biết bà vợ có tính tranh cường hiếu thắng, nên không nói thêm gì nữa.
Nhạc phu nhân ngần ngừ một chút rồi trở lại ngồi xuống cạnh giường hỏi: -Chỉ
có “Tử hà công” của sư ca là tiêu giải được thôi ư? Nếu vậy biết làm thế nào?
Nhạc Bất Quần đáp: -Hiện giờ chỉ có cách dò lần từng bước. Trước hết hãy
khiến cho Xung nhi giữ được hơi thở rồi sẽ liệu. Như vậy không cần hao phí
nhiều hơi sức.
Ba người tiến vào trong phòng Lệnh Hồ Xung.
Nhạc phu nhân thấy hắn hơi thở chỉ còn thoi thóp, liền đưa tay ra bắt mạch.
Nhạc Bất Quần nắm tay Nhạc phu nhân ngăn lại lắc đầu mấy cái rồi buông tay
bà ra. Lão áp hai bàn tay vào bàn tay Lệnh Hồ Xung, từ từ thúc đẩy nội lực “Tử
Hà Cong” vào trong người hắn.
Nội lực của lão vừa đụng vào chân khí trong người Lệnh Hồ Xung toàn thân lão
chấn động, mặt nổi sắc tía bừng bừng. Lão lùi lại một bước.
Nhạc Bất Quần ngưng thần. đề tụ chân khí vào huyệt Đan điền. Sắc tía trên
mặt lập tức tan đi.
Lão đưa mắt cho Nhạc phu nhân rồi hai vợ chồng sóng vai đi ra cửa phòng.
Nhạc Linh San toan theo đi, Nhạc Bất Quần liền giơ tay ra hiệu cho nàng ở lại.
Lão nói: -Ngươi hãy ở đây chiếu cố cho đại sư ca.
Lệnh Hồ Xung đột nhiên cất tiếng hỏi: -Lâm … Lâm sư đệ đâu?
Nhạc Linh San lấy làm kỳ hỏi lại: -Đại sư ca hỏi đến Lâm tiểu tử làm chi?
Lệnh Hồ Xung hai mắt vẫn nhắm nghiền đáp: -Phụ thân y … lúc lâm tử … có
dặn tiểu huynh một câu, nhờ chuyển lại cho y … Tiểu huynh …
nguy đến nơi rồi! … Mau mau kêu y đến đây!
Nhạc Linh San nước mắt đầm đìa, bưng mặt chạy ra.
Nhạc Bất Quần khẽ nói: -E rằng câu này rất quan trọng. Cần để gã nói ra mới
được.
Lão quay trở vào đến bên giường Lệnh Hồ Xung, vận “Tử hà thần công” vào
lòng bàn tay rồi ấn lên huyệt Linh đài hắn.
Bọn đệ tử phái Hoa Sơn đều chầu chực ngoài cửa.
Lâm Bình Chi vừa nghe Nhạc Linh San kêu vội chạy vào đến bên giường Lệnh
Hồ Xung nói: -Đại sư ca! Đại sư ca cần bảo trọng thân thể.
Lệnh Hồ Xung hỏi: -Có phải Lâm sư đệ đấy không? …
Lâm Bình Chi đáp: -Chính tiểu đệ đây!
Lệnh Hồ Xung nói: -Lệnh tôn … lúc sắp qua đời … tiểu huynh có ở bên cạnh …
Người dặn ta nói với hiền đệ …
Hắn nói đến đây tiếng nhỏ mãi đi. Mọi người nín thở, trong phòng yên lặng
như tờ.
Lệnh Hồ Xung từ từ hít vào một hơi rồi nói tiếp: -Lệnh tôn bảo: Ngõ Quỳ Hoa

Nhạc Bất Quần vừa nghe thất hai chữ “Quỳ Hoa” bất giác chấn động tâm thần.
Trong một giây lãng trí này, lão cảm thấy sáu luồng chân khí từ sáu chỗ kinh
mạch Lệnh Hồ Xung ồ ạt xông lên huyệt Linh Đài rất mãnh liệt, cơ hồ đẩy bật
tay lão ra.
Nhạc Bất Quần vội vận công lực, thúc đẩy một luồng chân khí cực kỳ hùng hậu
vào huyệt Linh đài Lệnh Hồ Xung.
Bỗng nghe Lệnh Hồ Xung nói tiếp: -Ngõ Quỳ Hoa … trong ngôi … nhà cũ … có
đồ vật … phải trông coi … nhưng chớ có … lật coi …
Không thì gặp tai họa … ghê gớm …
Lâm Bình Chi lấy làm kỳ hỏi: -Ngõ Quỳ Hoa ư? Chúng ta ở Phúc Châu đây
chẳng có ngõ Quỳ Hoa nào cả. Nhà cũ tiểu đệ ở cũng không phải trong ngõ
Quỳ Hoa.
Lệnh Hồ Xung nói: -Hai câu … lệnh tôn dặn … là như vậy … Chỉ có hai câu thế
thôi.
Thanh âm hắn lại nhỏ dần đi. Nhạc Bất Quần thấy sáu luồng chân khí bàng
môn chạy rần rần mỗi lúc một thêm mãnh liệt. Dù lão có hao phí hết cả nội lực
cũng không tài nào giải trừ được. Lão liền rụt tay về.
Nhạc phu nhân rút khăn tay ra lau mồ hôi trán cho Nhạc Bất Quần.
Nhạc Bất Quần từ ngày luyện Tử Hà công đến nay, mỗi lần hành công, trong
người không ra một giọt mồ hôi thế mà lần này lau trán ướt đến nửa tấm khăn
tay. Cả Nhạc phu nhân thấy vậy cũng kinh hãi vô cùng!
Nhạc Bất Quần hỏi Lâm Bình Chi: -Tại Phúc Châu không có ngõ Quỳ Hoa ư?
Vậy có ngõ Quế Hoa hay gì gì hoa mà thanh âm tương tự như vậy không?
Lâm Bình Chi ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp: -Không có.
Nhạc phu nhân hỏi: -Vậy tòa nhà cũ của ngươi ở địa phương nào?
Lâm Bình Chi đáp: -Trước kia tằng tổ đệ tử ngụ ở Hướng nhật phường về sau

Nhạc Bất Quần nói xen vào: -Ồ! Hướng nhật phường, Hướng nhật phường!
Thứ hoa Hướng nhật tức là Hoa Quỳ. Không chừng Hướng nhật phường còn
có tên là Quỳ Hoa hạng cũng nên.
Lâm Bình Chi nói: -Có thể vì đệ tử hồi đó nhỏ tuổi nên không biết tới Hướng
nhật phường còn mang tên khác. Từ ngày về tay tổ phụ đệ tử tiêu cục được
mở mang rộng lớn hơn. Cả nhà đệ tử đều ngụ ở trong tiêu cục.
Nhạc Bất Quần nói: -Thế thì phải rồi!
Nhạc phu nhân hỏi: -Sự vật mà gia gia ngươi nói đó là gì vậy?
Nhạc Bất Quần gạt đi: -Cái đó khoan rồi sẽ bàn tới.
Lão quay lại bảo Nhạc Linh San cùng Lâm Bình Chi: -Các ngươi qua trông nom
cho đại sư ca, hễ thấy bệnh tình gã biến chuyển thì lập tức báo cho ta hay.
Lâm, Nhạc hai người vâng lệnh đi ngay.
Nhạc Bất Quần đưa mắt ra hiệu cho Nhạc phu nhân cùng trở về phòng mình.
Lão đóng cửa lại khẽ nói: -Sư muội, sư muội thử nghĩ coi sự vật đó là cái gì?
Nhạc phu nhân đáp: -Sự vật trong nhà gã kể có hàng ngàn hàng vạn, trùng
trùng điệp điệp thì tiểu muội biết là cái gì?
Nhạc Bất Quần nói: -Gã nói đến hai chữ “lật coi” …
Nhạc phu nhân tỉnh ngộ, xen vào: -Ồ phải rồi. Đúng là “Tịch Tà kiếm phổ” của
nhà gã.
Nhạc Bất Quần nói: -Nếu phải là “Tịch Tà kiếm phổ” thì việc gì Lâm Chấn Nam
Tổng tiêu đầu lúc lâm tử còn đinh ninh dặn lại chớ có lật coi, bằng không sẽ
gặp họa hoạn vô cùng?
Nhạc phu nhân mỉm cười đáp: -Cái trò bí mật này dễ đoán lắm! “Tịch Tà kiếm
phổ” của nhà họ Lâm rất tầm thường, dù có học được thành tài, cũng không
đủ khắc địch thủ thắng mà còn mang vạ sát thân. Vì vậy mà Lâm Chấn Nam
chỉ dặn con bảo thủ tổ vật chứ không nên học. Kinh nghiệm bản thân y đã
chứng minh điều đó.
Nhạc Bất Quần trầm ngâm không nói gì nữa.
Nhạc phu nhân biết trượng phu hiểu rõ sự vật hơn mình. Bà thấy ông không
phê bình lời nói của bà trúng hay trật thì chắc rằng ông cho bà nghĩ thế là sai.
Bà liền hỏi: -Vậy là nghĩa làm sao? Hay y chỉ muốn bày trò kỳ bí như vậy mà
thôi?
Nhạc Bất Quần nói: -Ý nghĩa thế nào ta cũng nghĩ không ra. Ngày trước tằng
tổ Lâm Bình Chi là Lâm Viển Đồ tiền bối nhờ 72 đường “Tịch Tà kiếm phổ” mà
vùng vẫy giang hồ, ít người địch nổi, lời đồn của những bậc cố lão quyết
không giả dối. Cả đến sư phụ Dư Thương Hải phái Thanh Thành là Trương
Thanh Tử cũng bị hại về tay lão thì “Tịch Tà kiếm phổ” chân chính quyết chẳng
phải tầm thường như Lâm Bình Chi vẫn biểu diển. Hơn nữa ta còn nghi sự vật
mà Lâm Chấn Nam tổng tiêu đầu dặn lại chưa chắc đã phải là “Tịch Tà kiếm
phổ”.
Nhạc phu nhân hỏi: -Nếu vậy thì kỳ thiệt! Sự vật đó không phải là “Tịch Tà
kiếm phổ” thì còn trỏ vào cái gì?
Nhạc Bất Quần lật gối đầu lên lấy một chiếc hộp sắt. Lão mở hộp lấy ra một
cuốn sách bằng gấm.
Nhạc phu nhân lấy làm kỳ hỏi: -Chẳng lẽ nhà họ Lâm cũng có “Tử hà bí lục” ư?
Nhạc Bất Quần mỉm cười đáp: -Pho “Tử hà bí lục” này là một cuốn sách bí mật
của phái ta không truyền thụ ra ngoài thì nhà họ Lâm lấy đâu ra mà có?
Lão lật trang sau chót pho “Tử hà bí lục” và trỏ vào 16 chữ cuối cùng nói: -Sư
muội hãy coi đây!
Nhạc phu nhân đưa mắt nhìn theo chỗ tay lão trỏ thì thấy 16 chữ đó là:
“Tử hà bí lục nhập môn cơ sở. Quỳ hoa bảo điển, đăng phong tháo cực”
Nhạc phu nhân hồi còn là bạn học đồng môn học võ nghệ với Nhạc Bất Quần
tuy sư phụ không lấy pho “Tử hà bí lục” này ra truyền dạy, nhưng từ ngày
thành hôn, vợ chồng hai người chẳng giấu nhau điều gì. Nhạc phu nhân đã lật
coi nhiều lần. Có điều luyện môn “Tử hà thần công” phải nhiều điều cấm kỵ mà
sự tiến bộ lại rất chậm chạp.
Nhạc phu nhân thấy môn công phu này phức tạp, luyện mấy tháng trời mà
không lượm được chút thành quả nào, bà liền phế bỏ. Cả 16 chữ kia bà cũng
đã đọc qua. Khi đó bà nghĩ rằng “Đây mới là môn học sơ đẳng lúc nhập môn
trong “Tử hà bí lục” mà ta luyện không xong thì nói chi đến chuyện Quỳ Hoa
bảo điển mới tới được chỗ siêu việt cùng tột?
Ngày đó chính bà hãy còn nông nổi nhận xét thô sơ nên thấy thế bà chẳng
buồn để tâm nữa. Bây giờ bà thấy trượng phu nói ra liền động tâm suy nghĩ,
buột miệng hỏi: -Quỳ Hoa bảo điển ư? Quỳ hoa hạng ở thành Phúc Châu với
Quỳ Hoa bảo điển có gì liên can với nhau? Trên cõi đời này có pho sách Quỳ
Hoa bảo điển thiệt ư?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.