TIẾU NGẠO GIANG HỒ

071. Trị nội thương, Bất Giới ra tayNhà sư to béo cười ha hả nói: -Lâm nhi! Ngươi bảo cho gã biết pháp danh gia
gia là gì đi!
Nghi Lâm mỉm cười nói: -Lệnh Hồ đại ca! Pháp danh gia gia tiểu muội là Bất
Giới. Tuy lão nhân gia ở trong cửa phật nhưng bao nhiêu giới luật thanh qui
chẳng giữ một thứ gì nên mới lấy pháp danh như vậy, xin đại ca đừng cười.
Lão nhân gia ăn mặn, giết người lấy tiền, chẳng từ một thứ gì, mà còn … còn
sinh ra tiểu muội nữa.
Nàng nói tới dây không nhịn được bật tiếng cười hích hích.
Lệnh Hồ Xung cũng cười ha hả nói: -Hòa thượng như vậy mới khiến cho người
ta thích thú!
Hắn vừa nói vừa gắng gượng đứng lên nhưng không đủ sức, Nghi Lâm vội đưa
tay ra đỡ lấy hắn.
Tuy nàng là một vị ni cô xinh đẹp lả lướt nhưng cũng có võ công, đừng nói
nâng đỡ mà dù xách cả người hắn lên cũng chẳng khó gì.
Lệnh Hồ Xung cười hỏi: -Lão bá ơi! Lão bá làm hết mọi sự sao không cả gan
trở về trần tục mà còn mặc áo cà sa làm chi?
Bất Giới đáp: -Cái đó ngươi không hiểu được. Chính vì lẽ ta chẳng kiêng kỵ một
điều gì nên mới cần làm hòa thượng. Ta cũng như ngươi đem lòng yêu cả ni cô
xinh đẹp.
Nghi Lâm nói xen vào: -Gia gia lại nói nhăng rồi.
Lúc nàng nói câu này mặt đỏ bừng lên, nhưng may ở trong đêm tối người
không nhìn rõ.
Bất Giới nói: -Bậc đại trượng phu làm việc phải cho quang minh lỗi lạc đã làm
ai là làm, ai chê cười cũng mặc, ai trách mắng cũng cóc cần. Bất Giới hòa
thượng đường đường tấm thân nam tử thì còn sợ gì ai?
Cả Lệnh Hồ Xung lẫn Điền Bá Quang đều reo lên: -Đúng lắm! Đúng lắm!
Bất Giới nghe hai gã tán dương lại càng cao hứng nói tiếp: -Vị ni cô xinh đẹp
đó là má má con nhỏ này.
Lệnh Hồ Xung lẩm bẩm: -Té ra Nghi Lâm tiểu sư muội là con nhà sư, má má
nàng cũng là ni cô.
Bất Giới nói tiếp: -Khi trước ta mới là tên đồ tể giết heo mổ bò, đã đem lòng
yêu má má y, nhưng má má y không thèm nhìn nhỏi gì đến. Ta không còn cách
nào khác đành phải làm sư. Ta nghĩ rằng ông sư bà vải là người cùng nhà. Bà
không yêu đề tể chắc là phải yêu nhà sư.
Nghi Lâm tắc miệng nói: -Gia gia! Gia gia bấy nhiêu tuổi đầu mà miệng còn
lém lỉnh như trẻ nít.
Bất Giới nói: -Ta nói vậy không phải hay sao? Nhưng khi ấy ta không nghĩ tới
đã là sư thì chẳng những không thể gần đàn bà mà cả bà vải cũng không
được. Ta cùng má má ngươi yêu nhau rồi sự kề cận lại càng khó khăn. Ta định
không làm sư nữa, nhưng sư phụ ta bảo ta có căn cơ làm đệ tử chân chính
nhà Phật, người không cho hoàn tục. Má má ngươi cũng đâm liều, vì lòng
chân thành của ta làm cho mụ cảm động. Có thế mới sinh ra ngươi. Xung nhi!
Ngày nay ngươi được tùy tiện. Ngươi thương yêu tiểu ni cô nầy bất tất phải
làm hòa thượng.
Lệnh Hồ Xung bẽn lẽn vô cùng, bụng bảo dạ: -Bữa trước Nghi Lâm sư muội bị
Điền Bá Quang vây hãm giữa đường gặp chuyện bất bằng mà ta rút kiếm giúp
đỡ nàng. Nàng là một vị nữ ni phái Hằng Sơn ở chốn thanh tu, sao lại cùng
người tục kết duyên tình được? Nàng sai Điền Bá Quang cùng bọn Đào cốc lục
tiên đi mời ta đến. Ta e rằng nàng là một thiếu nữ nhỏ tuổi, lần đầu gần gũi
đàn ông sẽ động lòng trần tục, ta cẩn thận giữ ý và tìm cách xa lánh cho sớm.
Nếu làm thương tổn đến danh dự phái Hoa Sơn và phái Hằng Sơn thì sư phụ
sư nương trách phạt còn là chuyện nhỏ, rồi đây cả Nhạc Linh San tiểu sư muội
cũng không thèm nhìn gì đến ta nữa.
Nghi Lâm vừa hổ thẹn vừa xao xuyến trong lòng. Nàng nói: -Gia gia! Lệnh Hồ
đại ca đã có ý trung nhân rồi thì khi nào còn để mắt đến người ngoài. Từ nay
gia gia … đừng nói tới chuyện này để người ta cười cho.
Bất Giới nói: -Thằng lỏi này có ý trung nhân khác rồi ư? Thế thì ta tức đến
chết, ta tức đến chết.
Lão xòe bàn tay mặt to tướng nắm lấy ngực Lệnh Hồ Xung.
Lệnh Hồ Xung đã đứng không vững thì còn tránh làm sao được, nên bị lão
nắm trúng nhấc bổng lên.
Bất Giới hòa thượng tay trái nắm sau gáy Điền Bá Quang, tay phải nắm trước
ngực Lệnh Hồ Xung. Lão dang hai tay ra như chiếc đòn gánh gánh hai người.
Nghi Lâm vội la lên: -Gia gia! Buông Lệnh Hồ đại ca xuống mau! Gia gia không
buông thì hài nhi phát cáu bây giờ.
Bất Giới nghe con gái nói đến hai chữ “phát cáu” liền buông Lệnh Hồ Xung
xuống ngay. Miệng lão vẫn lẩm bẩm: -Gã lại vừa ý một tiểu ni cô xinh đẹp nào
khác ư? Có lý nào thế được? Có lý nào thế được?
Bình sinh lão chỉ biết yêu ni cô xinh đẹp, nên lão cho rằng trên đời ngoài ni cô
xinh đẹp không còn hạng người nào khả ái nữa.
Nghi Lâm nói: -Y¨ trung nhân của Lệnh Hồ đại ca là Nhạc Linh San tiểu thư, sư
muội của y.
Bất Giới gầm lên một tiếng đinh tai nói: -Cô nương họ Nhạc nào đó! Mẹ nó! Có
cái gì khả ái đâu? Lần sau mà ta gặp thị sẽ bóp chết tươi.
Lệnh Hồ Xung không nhúc nhích được, lại bi lão nhấc bổng lên. Người hắn
mềm rũ như búi dẻ.
Hắn nghĩ bụng: -Lão thầy chùa này là một tên thất phu lỗ mãng. Y cùng Đào
cốc lục tiên tuy không cùng phe phái mà tà công giống nhau. Y nói thế nào là
làm như vậy. Y dám sát hại tiểu sư muội mình thiệt chứ chẳng phải chuyện
chơi. Biết làm thế nào cho được?
Nghi Lâm rất nóng nảy la lên: -Gia gia! Lệnh Hồ đại ca đã bị trọng thương, gia
gia mau tìm cách chữa trị cho y đã. Còn ngoài ra có chuyện gì sẽ tính sau chưa
vội.
Bất Giới hòa thượng coi lời nói của cô con như một mệnh lệnh lập tức phải
tuân theo. Lão đáp: -Được rồi! Muốn trị thương thì trị thương được ngay chứ
có khó gì?
Tiện tay lão liệng Cỗ Ngang đi và từ từ đặt Lệnh Hồ Xung xuống lớn tiếng hỏi:
-Ngươi bị thương thế nào?
Lệnh Hồ Xung đáp: -Tại hạ bị người đánh trúng một chưởng vào trước ngực.
Cái đó chẳng quan hệ mấy …
Bất Giới đã nóng tính lại lỗ mãng, lão không chờ chàng nói hết đã ngắt lời: –
Trước ngực trúng chưởng mà ngươi lại là người luyện võ thì nhất định bị
thương ở Nhâm mạch …
Lệnh Hồ Xung vội nói ngay: -Tại hạ bị Đào cốc …
Bất Giới gạt đi: -Trong Nhâm mạch chẳng có Đào Cốc Đào kiếc gì ráo. Phái Hoa
Sơn ngươi không tinh thâm về nội công nên không hiểu rõ lý lẽ. Trong thân thể
con người tuy có một huyệt đạo tên là Hợp Cốc thuộc về Dương minh đại
trường kinh tức là quãng giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ, nó không liên
quan gì đến Nhâm mạch cả. Được rồi! Để ta trị thương ở Nhâm mạch cho
ngươi.
Lệnh Hồ Xung vội nói: -Không không! Bọn Đào cốc lục …
Bất giới lại chặn lời: -Cái gì mà Đào cốc lục với Đào cốc thất hoài? Các huyệt
trong người chỉ có thủ tam giáng, túc tam lý, Dương cương tuyền, Ty không
trúc, làm gì có Đào cốc lục với Đào cốc thất? Ngươi đừng nói nhăng nữa.
Tiện tay lão điểm vào á huyệt Lệnh Hồ Xung và nói: -Ta đem nội lực tinh thuần
đả thông các huyệt Thừa trong, Thiên đột, Đản trung, Cửu Vỹ, Cự khuyết, Khí
hải, Thạch môn, Quan nguyên, Trung cực thuộc Nhâm mạch ta cả quyết với
ngươi là nội lực tới đâu sẽ hết thương tới đó. Ngươi chỉ nghỉ ngơi trong bảy
tám ngày là sẽ biết thành con rồng thiên tha hồ mà vùng vẫy.
Lão xòe hai bàn tay to tướng, tay mặt ấn vào huyệt Thừa tương ở hàm dưới
còn tay trái đặt lên huyệt Trung cực trên bụng dưới rồi trút hai luồng chân khí
qua hai huyệt mạch đó vào trong người Lệnh Hồ Xung.
Đột nhiên hai luồng chân khí của Bất giới đụng vào sáu luồng chân khí của
Đào cốc lục tiên, suýt nữa hai tay lão bị hất ra. Bất giác lão cả kinh lớn tiếng
la: -U¨i chà!
Nghi Lâm vội hỏi: -Gia gia! Cái gì thế?
Bất giới đáp: -Trong người gã có mấy luồng chân khí rất cổ quái. Một luồng hai
luồng … ba luồng, bốn luồng, tất cả bốn luồng. Ồ không phải còn một luồng
nữa là năm. Úi chà! Lại thêm một luồng! Mẹ cha nó! Có đến sáu
luồng ca thảy, không chừng còn nữa cũng nên. Ha ha! Vụ này thiệt đáo để!
Hay tuyệt, hay tuyệt! Hai luồng chân khí của ta đấu với sáu luồng chân khí của
con mẹ nó. Bất giới hòa thượng nầy đâu có ngán
hạng chó đẻ như gã.
Nguyên trước lão là một tên đồ tể ngoài đầu đường xó chợ rồi sau khi vào cửa
Phật cũng chỉ biết nói mỗi câu “Nam mô a di đà phật”, còn ngoài ra chẳng biết
chữ nào, hễ mở miệng là nói nhăng nói tục, đến già vẫn không thay đổi tính
nết.
Trong khi hai tay lão ấn vào hai huyệt đạo Lệnh Hồ Xung thì đầu óc lão dần
dần bốc lên một luồng bạch khí. Ban đầu lão còn mồm loa mép giải, sau mỗi
lúc phải vận kình lực thêm nhiều rồi không nói gì nữa.
Trời đã gần sáng. Luồng bạch khí trên đầu Bất giới hòa thượng mỗi lúc một
dầy đặc trông tựa như làn mù vây bọc lấy đầu lão vào giữa.
Sau một lúc lâu nữa. Bất giới hòa thượng nhấc hai tay ra, lớn tiếng cười ha hả.
Đột nhiên tiếng cười im bặt.
Huỵch một tiếng! Lão ngã xuống đất.
Nghi Lâm hốt hoảng la gọi: -Gia gia! Gia gia!
Nàng vội lại nâng lão lên, nhưng người lão nặng quá đang nâng dậy dở dang
thì cả hai người lại ngồi phệt xuống. áo quần toàn thân Bất giới ướt đẫm mồ
hôi. Miệng lão vừa thở hồng hộc vừa la: -Ta, ta … mẹ kiếp! … ta, ta … mẹ
kiếp! …
Nghi Lâm nghe phụ thân lên tiếng thóa mạ, nàng đã hơi yên lòng liền hỏi: -Gia
gia! Gia gia làm sao thế? Gia gia mệt lắm phải không?
Bất giới hòa thượng lại thóa mạ: -Mẹ cha nó! Trong mình thằng lỏi này có sáu
luồng chân khí rất lợi hại muốn tỷ đấu … với lão gia. Mẹ kiếp! Lão gia phải huy
động chân khí đến tột độ mới đàn áp được sáu luồng tà khí của gã. Hà hà!
ngươi cứ yên tâm, thằng lỏi này không chết đâu.
Nghi Lâm bây giờ mới thật yên tâm. Nàng ngoảnh đầu nhìn lại quả nhiên Lệnh
Hồ Xung đang từ từ đứng dậy.
Điền Bá Quang cười nói: -Chân khí đại hòa thượng thiệt là ghê gớm! Mới trong
khoảng khắc, đại sư đã chữa cho Lệnh Hồ huynh hết trọng thương.
Bất giới nghe Điền Bá Quang tán tụng mình, thích quá nói: -Còn thằng lỏi nầy
nữa! Ngươi đã gây nên lắm điều tội lỗi. Đáng lý bản hòa thượng bóp chết
ngươi rồi, nhưng ngươi đã có công tìm được gã tiểu tử Lệnh Hồ Xung, vậy ta
sinh phúc tha mạng cho. Biết điều thì cút sớm đi!
Điền Bá Quang tức quá mắng lại: -Biết điều thì cút sớm đi là nghĩa làm sao?
Mẹ cha nó! Đại hòa thượng đã nói gì bây giờ sao không nhớ? Lão bảo trong
vòng một tháng mà tìm thấy Lệnh Hồ Xung sẽ cho ta thuốc giải độc. Sao bây
giờ lại cãi lời? Cái mạng Điền Bá Quang nầy chẳng kể làm chi, nhưng lão mà
không cho thuốc giải thì chỉ là một tên thầy chùa thối tha không bằng con chó,
con heo …
Lạ thay! Điền Bá Quang thóa mạ nhà sư thậm tệ như vậy mà lão không hề tức
giận, lại cười nói: -Thằng lỏi con sợ chết kia thiệt chẳng ra trò gì. Ngươi chỉ lo
Bất giới đại sư hứa lời rồi lại cãi phăng không cho thuốc giải. Mẹ cha quân chó
đẻ! Ta cho thuốc giải đây.
Lão thò tay vào bọc để lấy thuốc giải. Nhưng vừa rồi, lão dùng sức quá độ, tay
lão còn tun bần bật, đã nắm vào chiếc bình sứ mấy lần rồi lại tuột đi.
Nghi Lâm liền thò tay vào lấy bình ra. Nàng vừa mở nút thì Bất giới nói ngay: –
Lấy cho gã ba viên. Bây giờ bảo gã uống một viên. Sau ba ngày uống viên thứ
hai. Rồi cách sáu ngày nữa hãy uống viên sau cùng. Trong chín ngày đó dù gã
có bị ai giết chết cũng không can gì đến bản hòa thượng.
Điền Bá Quang cầm lấy một viên thuốc trong tay Nghi Lâm rồi nói: -Đại hòa
thượng! Lão bức bách tại hạ phải uống thuốc độc đến bây giờ mới cho thuốc
giải. Tại hạ không mắng cho là tử tế lắm rồi chẳng việc gì phải tạ ơn. Lệnh Hồ
huynh! Lệnh Hồ huynh nhất định còn có chuyện phải nói với tiểu sư phụ. Điền
mỗ đi đây. Sau nầy sẽ có ngày tái hội.
Gã nói xong chắp tay thi lễ rồi trở gót xuống núi.
Lệnh Hồ Xung vội gọi lại: -Điền huynh hãy khoan!
Điền Bá Quang hỏi: -Còn gì nữa?
Lệnh Hồ Xung đáp: -Điền huynh! Lệnh Hồ Xung nầy mấy phen được Điền
huynh tha chết nên kết giao bằng hữu.
Nhưng có một điều tiểu đệ cần nói thẳng để khuyên Điền huynh. Nếu Điền
huynh không sửa đổi hành vi tội lỗi thì tình bằng hữu giữa chúng ta chẳng thể
bền lâu được.
Điền Bá Quang cười nói: -Lệnh Hồ huynh không nói thì Điền mỗ cũng biết rồi.
Lệnh Hồ huynh khuyên Điền mỗ từ đây không nên gian dâm những phụ nữ
nhà lương thiện. Được lắm! Điền mỗ xin nghe lời Lệnh Hồ huynh. Trong thiên
hạ thiếu gì đàn bà con gái dâm đãng. Điền mỗ có tham hoa hiếu sắc bất tất
phải dính vào lương gia phụ nữ hoặc giết hại mạng người. Ha ha! Lệnh Hồ
huynh! Viện Quần Ngọc núi Hành sơn còn lắm vẻ phong lưu!
Lệnh Hồ Xung cùng Nghi Lâm nghe Điền Bá Quang nhắc nhở việc Quần Ngọc
núi Hành sơn không khỏi thẹn đỏ mặt.
Điền Bá Quang nổi lên tràng cười ha hả bước ra đi. Bất giác chân gã nhủn ra
ngã lăn tròng trọc xuống sườn núi khá xa. Lúc dừng lại được, gã gắng gượng
ngồi dậy lấy viên thuốc giải ra uống. Gã biết rằng nếu không trừ giải chất độc
thì kiếp này đừng hòng rời khỏi núi Hoa Sơn.
Vừa rồi Bất giới hòa thượng đem hai luồng chân khí rất mãnh liệt trút vào
người Lệnh Hồ Xung để áp chế sáu luồng chân khí của Đào cốc lục tiên. Lệnh
Hồ Xung cảm thấy bao nhiêu nỗi bức rứt khó chịu trong ngực đều tiêu tan hết.
Luồng kình lực dưới chân ngấm ngầm phát sinh, hắn mừng rỡ vô cùng tiến lại
trước mặt Bất giới hòa thượng, kính cẩn xá dài nói: -Đa tạ đại sư cứu mạng
cho vãn bối.
Bất giới cười hô hố nói: -Cái gì phải tạ ơn. Rồi đây chúng ta là người cùng nhà.
Ngươi là con rể, ta là bố vợ thì còn tạ tùng cóc gì?
Nghi Lâm đỏ mặt lên nói: -Gia gia … gia gia lại nói nhăng rồi!
Bất giới lấy làm kỳ hỏi: -Ô hay! Sao lại nói nhăng? Ngươi ngày đêm thương
nhớ gã, chẳng lẽ không muốn lấy gã làm chồng ư? Dù cho không muốn lấy gã
thì cũng mong cùng gã sinh được một tiểu ni cô sinh đẹp mới phải chứ?
Nghi Lâm bĩu môi nói: -Già mà không đứng đắn. Ai lại … ai lại …
Giữa lúc ấy bỗng nghe trên đường lên núi có tiếng bước chân. Hai người dắt
tay nhay lên núi chính là chưởng môn phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần và con gái
ông là Nhạc Linh San.
Lệnh Hồ Xung ngó thấy thì trong lòng vừa kinh hãi vừa mừng thầm, vội ra đón.
Hắn cất tiếng gọi: -Sư phụ! Tiểu sư muội! Các vị đã về đấy ư? Còn sư nương
đâu?
Nhạc Bất Quần không trả lời. Lão liếc mắt ngó Lệnh Hồ Xung một cái, vẻ mặt
lạnh như tiền.
Đoạn lão quay sang nhìn Bất giới hòa thượng chắp tay hỏi: -Cách xưng hô đại
sư thế nào? Đại sư giá lâm tệ xứ có điều chi dạy bảo?
Bất giới đáp: -Bần tăng là Bất giới hòa thượng, giá lâm tệ xứ để … kiếm chàng
rể.
Lão nói xong quay lại trỏ vào Lệnh Hồ Xung.
Nguyên lão xuất thân là một tên đồ tể, chẳng hiểu văn chương, khách sáo là
gì. Nhạc Bất Quần nói “giá lâm tệ xứ” là một câu tự khiêm, lão liền bắt chước
nói theo.
Nhạc Bất Quần đã không hiểu gốc ngọn, hơn nữa nhà sư lại bảo đi kiếm chàng
rể liền tưởng là nhà sư có ý dỡn cợt khinh nhờn thì trong lòng tức giận vô
cùng. Có điều lão là người tu dưỡng nhẫn nại, nên không lộ vẻ gì ra mặt, chỉ
nói hời hợt một câu: -Đại sư khéo nói đùa.
Bỗng thấy Nghi Lâm tiến lại thi l, lão hỏi ngay: -Nghi Lâm sư điệt bất tất phải
đa l. Phải chăng sư điệt tới Hoa Sơn là vâng lệnh tôn sư?
Nghi Lâm hơi đỏ mặt, ngập ngừng đáp: -Không phải! Đệ tử … đệ tử …
Nàng lặp lại hai tiếng “đệ tử” rồi không biết nói gì nữa.
Nhạc Bất Quần cũng không hỏi thêm. Lão quay sang bảo Điền Bá Quang: –
Điền Bá Quang! Ngươi thiệt là lớn mật! Hừ! Ngươi thiệt là lớn mật!
Điền Bá Quang đáp: -Tại hạ nhớ lệnh đồ đệ là Lệnh Hồ Xung, nên quảy hai vò
rượu lên núi cùng y uống một bữa cho phỉ chí. Như vậy có chi là lớn mật?
Vẻ mặt Nhạc Bất Quần càng nghiêm khắc, lạnh lẽo hơn, lão hỏi: -Rượu đâu?
Điền Bá Quang đáp: -Bọn tại hạ đã uống hết sạch lúc còn ở trên ngọn núi sám
hối.
Nhạc Bất Quần liền hỏi Lệnh Hồ Xung: -Gã nói vậy có thiệt không?
Lệnh Hồ Xung đáp: -Sư phụ! Đầu đuôi câu chuyện này khá dài, để đồ nhi
thủng thẳng bẩm lại.
Nhạc Bất Quần lại hỏi: -Điền Bá Quang lên núi Hoa Sơn đã mấy bữa rồi?
Chừng hai mươi bữa trước.
-Trong hai chục ngày trời gã cứ ở lỳ trên núi Hoa Sơn ư?
Lệnh Hồ Xung đáp: -Vâng.
Nhạc Bất Quần lớn tiếng: -Sao ngươi không báo cho ta hay?
Lệnh Hồ Xung đáp: -Hồi ấy sư phụ cùng sư nương đều không ở trên núi.
Nhạc Bất Quần hỏi: -Ta cùng sư nương ngươi đi đâu?
Lệnh Hồ Xung đáp: -Hai vị đến quanh vùng Trường An kiếm Điền quân để hạ
sát y.
Nhạc Bất Quần “hừ” lên một tiếng rồi hỏi: -Chà! Điền quân, Điền quân! Ngươi
biết gã tội ác chất thành non cao, sao không rút kiếm giết đi?
Nếu ngươi không địch nổi thì để gã hạ sát đi cho rồi. Sao còn tham sống sợ
chết quay lại kết giao với gã?
Điền Bá Quang nói xen vào: -Đó là tại hạ không muốn giết y, vậy y còn cách
nào nữa? Chẳng lẽ y đã không địch nổi mà còn rút kiếm ra ở trước mặt tại hạ?
Nhạc Bất Quần nói: -Bây giờ ở trước mặt ta, thử xem ngươi còn nói gì được
nữa không?
Lão quay sang giục Lệnh Hồ Xung: -Ngươi giết gã đi!
Nhạc Linh San không nhịn được nói xen vào: -Gia gia! Đại sư ca đang bị trọng
thương thì còn tranh đấu với người ta làm sao được?
Nhạc Bất Quần nói: -“Người ta” cũng bị thương đó chứ không đâu? Việc gì
ngươi phải lo? Chẳng lẽ có ta ở đây mà để cho tên ác tặc giết chết đệ tử mình
ư?
Lão đã biết tên đại đệ tử này giảo quyệt lại nhiều mưu, bình sinh ghét bọn ác
ôn như kẻ cừu thù.
Trước đây chưa lâu gã lại bị thương trước lưỡi đao của Điền Bá Quang mà bảo
gã đi kết giao bạn hữu với tên đại dâm tặc kia thì ai mà tin được?
Lão cho là Lệnh Hồ Xung không địch nổi Điền Bá Quang, gã liền dùng cách
đấu trí, Điền Bá Quang mà bị trọng thương chắc cũng vì tên đại đệ tử của
mình. Vì thế nên lão nghe nói Lệnh Hồ Xung kết giao với Điền Bá Quang, cũng
không nổi giận thực sự, mà chỉ sai hắn giết gã đi thì vừa trừ được mối hại lớn
trên giang hồ vừa khiến cho đệ tử mình nổi danh.
Hôm qua lúc Nhạc Bất Quần xuống núi, lão thấy Lệnh Hồ Xung chỉ còn thoi
thóp thở tưởng chừng sắp chết đến nơi mà bây giờ gã đứng lên đi lại được,
trong lòng lão không khỏi nghi ngờ, nhưng lão chưa
rảnh để hỏi tra.
Còn tên Điền Bá Quang thanh danh tàn tạ, để gã sống thêm lúc nào chỉ tổ làm
dơ bẩn đất Hoa Sơn thêm lúc ấy, nên lão sai Lệnh Hồ Xung cầm kiếm lại chém
gã ngay tức khắc.
Lão tiên liệu Điền Bá Quang đang bị trọng thương thì dù Lệnh Hồ Xung có bị
thương nặng không chống nổi gã lão cũng chỉ búng ngón tay một cái là xong.
Ngờ đâu Lệnh Hồ Xung lại tìm lời chống chế, nói: -Điền huynh đây đã hứa với
đệ tử từ nay sửa đổi lỗi lầm, không dám ô nhục phụ nữ nhà lương thiện nữa.
Đệ tử biết y là người thủ tín, chi bằng …
Nhạc Bất Quần lớn tiếng chặn lời: -Ngươi … biết gã là người thủ tín? Một tên
ác tặc tội đáng muôn thác mà còn nói chuyện thủ tín nữa ư? Lưỡi đơn đao của
gã đã sát hại biết bao nhiêu người vô tội? Loại người như vậy mà còn không
giết đi thì học võ nghệ làm gì?
Lão quay lại bảo Nhạc Linh San: -San nhi! Đưa kiếm cho đại sư ca đi!
Nhạc Linh San đáp: -Vâng.
Rồi rút kiếm xoay chuôi lại đưa cho Lệnh Hồ Xung.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.