TIẾU NGẠO GIANG HỒ

176. Bởi tương tư mặt võ mình gầyĐiền Bá Quang ngừng lại một chút rồi kể tiếp cuộc đối thoại giữa gã và Bất
Giới hòa thượng.
Bất Giới hòa thượng nghe Điền Bá Quang trả lời như vậy rất lấy làm lạ liền hỏi
lại: -Tại sao ngươi lại muốn chết?
Điền Bá Quang đáp: -Vãn bối không đề phòng để đại sư kiềm chế thì còn hòng
sống làm sao được?
Bất Giới hòa thượng sa sầm nét mặt, nặng lời: -Ngươi bảo vì không kịp đề
phòng cẩn thận nên mới bị ta kiếm chế, tức là nếu ngươi đề phòng chắc là ta
không thể kiềm chế ngươi được. Giỏi lắm!
Lão vừa nói vừa giải khai huyệt đạo cho Điền Bá Quang.
Điền Bá Quang ngồi dậy hỏi: -Đại sư có điều gì dạy bảo?
Bất Giới hòa thượng hỏi lại: -Trong mình ngươi có đeo yêu đao, sao ngươi
không chém ta đi? Trời sinh ngươi có chân có cẳng, sao không nhẩy qua cửa
sổ trốn đi?
Điền Bá Quang đáp: -Điền mỗ đường đường là nam tử hán, là đại trượng phu.
Khi nào lại hành động như hạng tiểu nhân vô liêm sỉ?
Bất Giới hòa thượng cười khanh khách hỏi: -Ngươi không phải là hạng tiểu
nhân vô liêm sỉ ư? Thế thì sao ngươi đã hứa lời bái con gái ta làm sư phụ rồi lại
chối cãi?
Điền Bá Quang rất lấy làm kỳ hỏi lại: -Con gái của đại sư đấy ư?
Bất Giới hòa thượng nói: -Ngày ở trên tửu lầu, ngươi đánh cuộc với một tên đệ
tử phái Hoa Sơn đã hứa hẹn với gã hễ thua cuộc thì phải bái con gái ta làm sư
phụ. Chẳng lẽ câu chuyện này còn giả được ư? Lúc đó ta cũng ngồi uống rượu
tại một bàn bên cửa sổ. Các ngươi nói với nhau những gì ta đã nghe rõ hết từ
đầu đến đuôi không sót một câu nào.
Điền Bá Quang nói: -Té ra là thế! Vị tiểu ni cô kia là ái nữ của đại hòa thượng
ư? Nếu vậy thì thật là kỳ.
Lệnh Hồ Xung nghe Điền Bá Quang thuật chuyện đến đây không khỏi phì cười,
xen vào: -Chuyện này quả nhiên quái dị. Những người bán thế xuất gia sinh
con rồi mới quy y cửa phật là sự thường. Đằng này Bất Giới hòa thượng xuất
gia rồi mới sanh con là chuyện hiếm có. Thảo nào lão mang pháp hiệu là Bất
Giới để tỏ ra lão chẳng kiêng cữ một giới nào trong Phật giáo.
Điền Bá Quang chờ cho Lệnh Hồ Xung dứt lời rồi kể nốt câu chuyện.
Điền Bá Quang nghe Bất Giới hòa thượng chất vất về câu chuyện bái con gái
lão làm sư phụ, liền giải thích: -Sao đại sư lại lấy câu chuyện nói giỡn trong lúc
đánh cuộc làm sự thực? Lệnh Hồ Xung sở dĩ đặt cuộc như vậy là vì y sợ tại hạ
trêu trọc vị tiểu ni cô kia. Sau khi thua cuộc, tại hạ không quấy nhiễu nàng nữa
là xong việc rồi chứ gì?
Bất Giới hòa thượng nói: -Cái đó không được! Ngươi đã hứa lời thì phải làm
cho đúng. Ngươi chối cãi, không bái con gái ta làm sư phụ không xong.
Điền Bá Quang thấy Bất Giới hòa thượng cứ lăng líu về chuyện này hoài, liền
tự nhủ: -Lúc này không chuồn đi thì còn đợi đến bao giờ?
Nghĩ vậy, bất thình lình gã trở gót vọt mình qua cửa sổ chuồn ra ngoài. Gã ỷ
mình khinh công tuyệt đỉnh và chắc mẩm lão hòa thượng kia chẳng thể nào
đuổi kịp.
Dè đâu gã nghe tiếng động lịch kịch rồi tiếng chân nhộn lên ở phía sau. Bất
Giới hòa thượng đã đuổi tới nơi.
Điền Bá Quang vừa chạy vừa la: -Đại sư! Vừa rồi đại sư đã buông tha tại hạ,
bây giờ tại hạ cũng không giết đại sư. Thế là có vay có trả cho hợp lẽ công
bằng. Nếu đại sư còn rượt theo là bức bách tại hạ phải vô lễ với đại sư đó.
Bất Giới hòa thượng cười ha hả nói: -Ngươi định vô lễ với ta bằng cách nào?
Điền Bá Quang đáp: -Đại sư hãy coi chừng! Tại hạ phóng ám khi đây!
Gã vừa nói vừa xoay tay về phía sau vung ra.
Bỗng nghe đánh “véo” một tiếng! Một mũi tụ tiễn đã bắn ra.
Bất Giới hòa thượng mặc dầu gặp lúc đêm tối không trông rõ xong lão chỉ
nghe tiếng gió cũng đoán biết là loại ám khí gì. Lão không né tránh, giơ tay lên
bắt lấy mũi tụ tiễn rồi đáp: -Ngươi phóng ám khí thì đã làm gì nổi ta?
Điền Bá Quang thi triển khinh công đến độ chót chạy nhanh như bay nhưng
Bất Giới hòa thượng thân pháp cũng không phải tầm thường lão rượt theo như
hình với bóng.
Điền Bá Quang thấy đối phương đuổi sát tới nơi, gã nổi hung quay phắt lại,
vung đao chém lão một nhát.
Bất Giới hòa thượng nào phải tay vừa. Lão chỉ dùng đôi bàn tay bằng xương
bằng thịt mà đón đỡ đao thức của Điền Bá Quang một cách rất ung dung.
Điền Bá Quang bị lão kiềm chế không sử dụng đao pháp một cách linh động
được. Đồng thời thủ pháp của lão cực kỳ bí ẩn, tuyệt diệu khiến cho gã khó bề
né tránh.
Hai bên qua lại ngoài bốn chục chiêu, Bất Giới hòa thượng chụp được sau gáy
Điền Bá Quang đồng thời đoạt lấy yêu đao của gã. Lão đắc chí cười ha hả hỏi:
-Ngươi đã chịu phục ta chưa?
Điền Bá Quang đáp ngay: -Chịu phục rồi! Đại sư giết phứt tại hạ đi cho xong.
Bất Giới hòa thượng lớn tiếng: -Ta chẳng giết ngươi làm chi, mà chỉ chọc mù
mắt để mai đây ngươi có gặp đàn bà con gái chẳng phân biệt được đẹp hay
xấu. Có thể mới khỏi nổi thú tính.
Bỗng lão lại la lên: -À mà không được rồi! Ngươi là con quỷ háo sắc không
ngăn nổi dục vọng thì gian dâm gái đẹp dĩ nhiên là chuyện không hay, nhưng
ngươi đui mù không thấy gì lại đi hãm hiếp cả bà già bảy tám chục tuổi thì
càng tệ hại hơn nữa. Chi bằng ta chặt cẳng ngươi đi để ngươi biết hết làm
điều bại hoại.
Điền Bá Quang nói: -Xin đại sư giết phứa tại hạ đi cho rồi! Còn rườm lời làm gì
cho mất thì giờ?
Bất Giới hòa thượng nói: -Thằng lỏi này thật là quật cường! Có điều ngươi là
đồ đệ của con gái ta mà ta chặt chân tay ngươi đi thì đồ đệ của y thành phế
nhân, còn vẻ vang gì nữa? Biết làm sao cho ngươi từ nay khỏi là một tên đại
đạo hái hoa? … à được rồi! Ta phải dùng cách này mới xong.
Lão dứt lời liền điểm huyệt cho Điền Bá Quang ngã lăn ra. Đoạn lão cầm cây tụ
tiễn xuyên vào bên sinh dục của gã. Lão còn xoay tay mấy vòng, đồng thời nổi
tràng cười hô hố nói: -Tên dâm tặc hái hoa này! Chắc từ nay ngươi không còn
càn rỡ được nữa.
Lệnh Hồ Xung nghe tới đây vừa buồn cười vừa kinh hãi hỏi xen vào: -Có
chuyện đó ư? Vị quái hòa thượng này có những hành động kỳ dị ngoài sức
tưởng tượng của con người.
Điền Bá Quang nhăn nhó cười nói: -Lúc đó tại hạ đau điếng người cơ hồ ngất
xỉu, không nhịn được nữa lớn tiếng thóa mạ: “Lão trọc kia! Ngươi muốn giết ta
thì sao không giết đi, lại hành hạ ta mộc cách dã man tàn độc thế này?”. Lão
cười đáp: “Thế là ta nhân nhượng lắm rồi đó. Đời ngươi đã sát hại bao nhiêu
phụ nữ lương thiện? Ta nói cho ngươi hay, sau này ta gặp ngươi sẽ khám lại.
Nếu ngươi rơi mất cây tụ tiễn thì ta sẽ cắm hai cây khác vào. Cứ mỗi lần là lại
thêm một cây đó nghe chưa?”.
Lệnh Hồ Xung ôm bụng mà cười. Điền Bá Quang trái lại hổ thẹn vô cùng,
muốn chui xuống đất để khỏi nhìn thấy ai nữa.
Lệnh Hồ Xung nói: -Xin Điền huynh đừng giận. Thật tình tại hạ không có ý
diễu cợt Điền huynh mà chỉ buồn cười về hành động của nhà sư thật khác
người.
Điền Bá Quang nói: -Sau lão lấy thuốc dấu rịt cho tại hạ và bảo đi kiếm nơi tĩnh
dưỡng. Lão biết sư phụ tại hạ thương nhớ công tử liền sai tại hạ lên núi Hoa
Sơn mời công tử về cho sư phụ được thấy mặt.
Bây giờ Lệnh Hồ Xung mới hiểu ngày trước Điền Bá Quang đã vâng theo chỉ
thị của Bất Giới hòa thượng lên núi Hoa Sơn rủ chàng xuống núi.
Bỗng chàng sực nhớ ra điều gì tự hỏi: -Nghi Lâm tiểu sư muội muốn gặp ta
làm chi? Ngày ở núi Hành Sơn nàng cùng ta phải trải bao lúc gian nguy. Sau
đó đôi khi ta cùng nàng chạm trán song đều trước mặt nhiều người khác.
Ngoài những lời nàng cảm ơn ta, không hiểu trong thâm tâm nàng còn điều
chi bí ẩn nữa không? Có lẽ nàng có nhiều tâm sự mà không tiện hở môi.
Bây giờ Lệnh Hồ Xung nghe Điền Bá Quang nhắc lại những chuyện đã qua thì
mối tình êm ái của Nghi Lâm đối với chàng lại hiện lên trong đầu óc.
Sự thực Lệnh Hồ Xung nào phải hạng người ngớ ngẩn, có lý nào chàng chẳng
hiểu Nghi Lâm đối với mình đã chớm nở mối tình yêu say đắm? Có điều chàng
cho rằng một là nàng đã xuất gia, hai là nàng còn nhỏ tuổi thì mối tình đó có
thể theo thời gian mà phai lợt rồi xóa nhòa. Sau hai người được tái hội trên
Tiên Hà Lĩnh rồi cùng đi với nhau từ đất Mân tới đất Tấn nhưng thủy chung
chẳng lúc nào vắng vẻ để hai người trò chuyện riêng với nhau. Đến khi Lệnh
Hồ Xung lên làm chưởng môn phái Hằng Sơn chàng càng phải né tránh mối
hiềm nghi. Chàng nghĩ rằng thanh danh mình chẳng có gì tốt đẹp tuy chàng
không mảy may quan tâm đến những sự khen chê của người đời, nhưng
chàng đã chịu lời trọng thác của Định Nhàn sư thái thì chẳng thể để cho thanh
danh phái Hằng Sơn vì chàng mà bị tổn thương. Ngoài những lúc truyền thụ
kiếm pháp cho những nữ đệ tử phái này chàng tới ngay biệt điện ở chung với
bọn quần hào.
Bỗng nghe Điền Bá Quang nói tiếp: -Không hiểu tại sao giữa hòa thượng thái
sư phụ cùng tại hạ lại có mối cơ duyên rất hợp. Tuy hòa thượng lắm phen
mắng nhiếc tại hạ đến cùng cực, mà bình nhật lão nhân gia đối với tại hạ thật
tử tế. Người bảo tuy tại hạ đã bái con gái người làm sư phụ mà y chưa truyền
thụ cho tại hạ được môn võ công nào. Thế là không hết đạo làm thầy. Rồi
người thay mặt con gái mà truyền cho tại hạ khá nhiều tuyệt kỷ võ công.
Lệnh Hồ Xung xen vào: -Đó là một điều đáng mừng cho Điền huynh.
Điền Bá Quang lại nói: -Sau tại hạ nghe tin công tử lên làm chưởng môn phái
Hằng Sơn, thái sư phụ liền bảo tại hạ quy thuận phái này để giúp việc công tử.
Mấy bữa trước đây, trong khi đi đường có người nhận ra tại hạ, họ thóa mạ tại
hạ là tên đại đạo hái hoa và gây cuộc động thủ, thái sư phụ liền đánh đuổi họ
đi. Lão nhân gia lại bảo tại hạ xuống làm sư và đặt cho pháp danh là Bất Khả
Bất Giới. Người muốn tại hạ thuật chuyện này cho công tử hay để công tử khỏi
trách mắng tệ sư phụ.
Lệnh Hồ Xung nói ngay: -Khi nào tại hạ lại trách mắng lệnh sư? Chẳng bao giờ
có chuyện đó được.
Điền Bá Quang nói: -Thái sư phụ bảo mỗi lần gặp tệ sư là một lần thấy y gầy
còm đi, dung nhan ngày càng tiều tụy. Thái sư phụ có hỏi đến là y chỉ sa lệ
chứ không nói gì. Rồi thái sư phụ nhất quyết là công tử đã khinh khi y.
Lệnh Hồ Xung kinh hãi la lên: -Không có chuyện đó đâu! Tại hạ đối đãi với lệnh
sư cực kỳ tử tế. Trước nay không hề nặng lời với y bao giờ. Hơn nữa y là người
hoàn hảo về mọi phương diện thì khi nào tại hạ lại rầy la y được?
Điền Bá Quang nói: -Chính vì chuyện công tử không rầy la y câu nào nên y
càng muốn khóc.
Lệnh Hồ Xung nói: -Nếu thế thì tại hạ càng không sao hiểu được.
Điền Bá Quang nói: -Vì việc này mà thái sư phụ đã đánh tại hạ một trận nên
thân.
Lệnh Hồ Xung vò đầu dứt tai bụng bảo dạ: -Cái ông Bất Giới đại sư này rắc rối
những chuyện không đâu thật chẳng kém gì bọn Đào cốc lục tiên. Lão có khác
bọn này chăng nữa là ở chỗ hành động và nói năng, còn tính khí gàn dở hồ đồ
thì giống hệt.
Điền Bá Quang nói: -Thái sư phụ kể: Lão nhân gia cùng thái sư mẫu thành đôi
vợ chồng rồi thường gây lộn đánh nhau luôn, nhưng càng cãi cọ lớn là nguồn
ân ái càng thắm hơn. Công tử không mắng mỏ sư phụ tại hạ tức là không
muốn lấy y làm vợ.
Lệnh Hồ Xung cười thầm trong bụng nói: -Cái này … Sư phụ của Điều huynh
đã là người xuất gia, nên tại hạ không hề nghĩ tới chuyện đó bao giờ.
Điền Bá Quang nói: -Tại hạ cũng đã trình bày như vậy thì thái sư phụ nổi giận
đùng đùng lại đánh cho một trận đòn nhừ tử. Lão nhân gia bảo: Thái sư mẫu
cũng là một vị ni cô. Lão nhân gia muốn lấy bà nên mới làm hòa thượng. Nếu
người xuất gia không thể thành vợ chồng thì trên cõi đời này làm gì có sư phụ
của tại hạ? Trên đời đã không có sư phụ thì làm gì có tại hạ?
Lệnh Hồ Xung không nhịn được nữa phải phì cười nói: -Điền huynh còn hơn
Nghi Lâm tiểu sư muội của tại hạ khá nhiều tuổi. Việc đại sư sinh ra tiểu sư
muội và việc tiểu sư muội nhận Điền huynh làm đồ đệ là hai việc riêng rẽ sao
lại bắt chằng vào nhau được?
Điền Bá Quang nói: -Thái sư phụ còn hỏi tại hạ: Nếu công tử không muốn lấy
sư phụ tại hạ làm vợ thì sao công tử lại lên làm chưởng môn phái Hằng Sơn?
Lão nhân gia còn nói: trong phái Hằng Sơn biết bao nhiêu là ni cô, nhưng
chẳng có ai đẹp bằng sư phụ tại hạ thì có lý đâu công tử lại không thích sư
phụ được?
Lệnh Hồ Xung than thầm trong bụng: -Thế này thì chết cha người ta rồi! Ngày
trước Bất Giới đại sư vì muốn lấy một vị ni cô mới xuất gia làm sư. Lão tưởng
hết thảy mọi người trong thiên hạ đều có tâm tình như lão. Nếu câu chuyện
này mà đồn đại ra ngoài thì còn thể thống gì nữa?
Điền Bá Quang lại cười nói: -Thái sư phụ hỏi tại hạ: “Phải chăng sư phụ ngươi
là một cô gái đẹp nhất thiên hạ?”. Tại hạ đáp: “Dù cho người không đẹp nhất
thì cũng là đẹp lắm!”. Thái sư phụ nghe tại hạ trả lời như vậy liền vung quyền
đánh tại hạ gẫy hết hai cái răng cửa. Lão nhân gia còn nổi trận lôi đình quát
tháo: “Sao mi không bảo là đẹp nhất? Nếu con gái ta không đẹp nhất sao mi
ngày trước toan làm điều vô lễ? Tại sao tên tiểu tử Lệnh Hồ Xung lại liều mạng
cứu y?”. Tại hạ vội la lên: “Sư phụ của vãn bối đẹp nhất thiên hạ! Đẹp như
thiên tiên! Thái sư phụ lão nhân gia đã sinh hạ cô nương nào tất cô nương ấy
phải đẹp nhất thiên hạ”. Thái sư phụ nghe tại hạ nói vậy lấy làm sung sướng
vô cùng. Cơn giận tiêu tan hết, người cười ha hả khen: “Ngươi thật là có con
mắt tinh đời!”.
Lệnh Hồ Xung nghe Điền Bá Quang nói vậy liền mỉm cười đáp: -Nhan sắc Nghi
Lâm tiểu sư muội quả là hiếm có. Bất Giới đại sư khoe trương như vậy cũng
không có gì quá đáng.
Điền Bá Quang lộ vẻ mừng vui hỏi: -Công tử cũng công nhận sư phụ tại hạ
đẹp lắm chứ? Vậy là hay lắm!
Lệnh Hồ Xung ngạc nhiên hỏi lại: -Điền huynh nói thế nghĩa là làm sao? Hay ở
chỗ nào?
Điền Bá Quang đáp: -Thái sư phụ ủy thác cho tại hạ cái sứ mạng đến nói với
công tử … công tử …
Lệnh Hồ Xung hỏi: -Bất Giới đại sư sai Điền huynh nói với tại hạ việc gì?
Điền Bá Quang ngập ngừng đáp: -Nói với công tử ưng thuận việc kết hôn
cùng sư phụ tại hạ.
Lệnh Hồ Xung thộn mặt ra, buông tiếng thở dài đáp: -Điền huynh ơi Bất Giới
đại sư vì quá thương con mà sai Điền huynh đến nói với tại hạ việc này, nhưng
chắc Điền huynh cũng hiểu cho tại hạ khó mà tuân lệnh được.
Điền Bá Quang đáp: -Tại hạ cũng biết lắm nên đã trình bày cùng thái sư phụ
là công tử đã thống lãnh quần hào kéo lên chùa Thiếu Lâm gây chiến chỉ vì
muốn cứu Nhậm đại tiểu thư. Tại hạ toan nói rõ hơn là Nhậm đại tiểu thư tuy
dong nhan còn kém tệ sư phụ mấy phần, nhưng nàng lại có cơ duyên với Lệnh
Hồ công tử nên đã làm cho công tử phải điên đảo thần hồn. Nhưng lại sợ còn
có mấy chiếc răng để ăn uống mà mình lỡ mồm lỡ miệng một chút thì sẽ bị vả
cho rụng hết, nên không dám nói nữa. Mong công tử hiểu cho như vậy!
Lệnh Hồ Xung mỉm cười đáp: -Cái đó Điền huynh không nói tại hạ cũng hiểu
rồi.
Điền Bá Quang lại nói: -Thái sư phụ cũng bảo rằng lão nhân gia biết vụ này có
nhiều điều khuất khúc song cố gắng cũng có thể làm được. Lão nhân gia còn
nêu ra ý định tìm cách hạ sát Nhậm đại tiểu thư mà không cho công tử biết.
Tại hạ vội ngăn cản lão nhân gia không thể làm việc đó được vì Nhậm đại tiểu
thư mà bị giết chết thì nhất định công tử sẽ vung kiếm tự vẫn. Thái sư phụ
cho là tại hạ nói phải. Người còn bảo Lệnh Hồ công tử mà chết đi thì con gái
người phải chịu ở góa một đời. Rồi người quyết định sai tại hạ đến nói với công
tử dù sư phụ tại hạ có cam bề lẻ mọn cũng đành. Tại hạ liền hỏi lại: “Thái sư
phụ đường đường là một nhân vật oai danh hiển hách võ lâm sao lại để cho vị
tiểu thư duy nhất chịu cảnh khuất nhục cúi đầu luồn xuống mái nhà như
vậy?”. Thái sư phụ tại hạ đáp: “Ngươi chỉ biết có một điều chứ không biết hai.
Nếu tiểu thư nhà ta mà không lấy được Lệnh Hồ Xung thì chẳng chết sớm
cũng chết muộn, quyết chẳng thể nào sống lâu được …”. Lão nhân gia nói tới
đây … khoé mắt long lanh ngấn lệ. Đó là thiên luân giữa tình phụ tử mà lão
nhân gia đã thổ lộ ra với nỗi lòng đau xót. Công tử tính có phải không?
Lệnh Hồ Xung nhớ lại những ngày gần đây, mỗi khi chàng chạm trán Nghi Lâm
thì quả nhiên thấy nàng mình gầy mặt võ, dong nhan tiều tụy. Chàng có biết
đâu là nàng đã bị bệnh tương tư hành hạ. Bây giờ chàng hiểu rõ sự tình càng
cảm thấy mình ở vào một tình thế khó xử.
Điền Bá Quang lại nói: -Thái sư phụ tại hạ sa lụy một lúc rồi đột nhiên như
người phát điên nắm lấy cổ tại hạ mà thóa mạ: “Thằng khốn kiếp này! Trăm
điều xảy ra cũng chỉ vì mi. Hôm ấy nếu mi không trêu chọc con gái ta thì thằng
lỏi Lệnh Hồ Xung việc gì phải ra tay cứu viện, mà con gái ta đâu đến nỗi phải
khổ sở ốm nheo ốm nhóc như ngày nay?”. Tại hạ đáp: “Thái sư phụ nói như
vậy chưa chắc đã hoàn toàn đúng hết. Vãn bối nghĩ rằng con người như sư
phụ đã đẹp như thiên tiên thì ai trông thấy mà chẳng thèm? Dù vãn bối không
trêu cợt, biết đâu Lệnh Hồ Xung không tìm cớ này cớ khác để đến bên cầu
cạnh? …”
Lệnh Hồ Xung chau mày ngắt lời: -Ủa! Điền huynh nói mấy câu này không sợ
đã ra ngoài sự thật hay sao?
Điền Bá Quang cười đáp: -Dù câu nói của tại hạ có là bịa đặt tưởng công tử
cũng nên thông cảm cho. Tại hạ đã biết tính nết của thái sư phụ rồi, nếu
không tán khéo như vậy, chắc lão nhân gia chẳng chịu buông tha. Quả nhiên
lão nhân gia nghe tại hạ nói vậy, bao nhiêu mối căm hận tiêu tan hết. Lão
buông tại hạ xuống nói: “Quân khốn kiếp này! Hôm ấy ta cũng ở trên tửu lâu,
đã chứng kiến cuộc giao tranh giữa mi và Lệnh Hồ Xung. Gã không đánh nổi
mi mà mi còn làm cho gã bị thương khắp mình. Giả sử đức con gái bị ngươi
trêu chọc không phải là con ta thì “cha mi” đã bóp nát cái đầu mi từ lâu rồi”.
Lệnh Hồ Xung lẩm bẩm: -Một nhà sư mà lại tự xưng là “chi mi” thì quả là một
chuyện hiếm có trên đời.
Bất giác chàng cất tiếng hỏi: -Bất Giới đại sư nói như vậy thì ra con gái lão bị
Điền huynh giỡn cợt mà lão lại lấy làm cao hứng?
Điền Bá Quang đáp: -Kể ra cũng không phải là cao hứng mà chỉ là cách tán
dương tại hạ có con mắt tinh đời, biết người biết của.
Lệnh Hồ Xung bất giác thoáng lộ nụ cười chua chát.
Điền Bá Quang nói: -Những lời của thái sư phụ sai tại hạ nói cho công tử hay
đến đây là hết. Tại hạ cũng biết vần đề này thật nan giải, nhất là hiện nay
công tử đã làm chưởng môn phái Hằng Sơn thì càng phải giữ gìn. Có điều tại
hạ khuyên công tử nên ân cần với tệ sự phụ để y được hài lòng rồi sẽ liệu.
Lệnh Hồ Xung gật đầu.
Trong khi hai người đang nói chuyện, bỗng thấy phía trước có mấy đệ tử phái
Tung Sơn đi tới.
Chúng vái chào Lệnh Hồ Xung rồi nói: -Các phái Thiếu Lâm, Võ Đương, Côn
Luân, Nga Mi, Không Động và Thanh Thành trên từ chưởng môn cùng các vị
tiền bối danh vọng dưới đến quần đệ tử nay đã tới tụ hội hết ở núi Tung Sơn
để tham dự cuộc tuyển lựa một vị chưởng môn cho Ngũ Nhạc phái. Lệnh Hồ
Xung chưởng môn bây giờ cũng tới nữa thật là hay lắm. Mọi người đang chờ
đợi chưởng môn ở trên núi.
Mấy tên đệ tử đều lộ vẻ nghênh ngang tự đắc. Giọng nói của chúng cũng tỏ ra
chức chưởng môn Ngũ Nhạc phái nhất định sẽ về tay chưởng môn phái Tung
Sơn, quyết chẳng để lọt vào tay người khác.
Đoàn người đi được một lúc bỗng nghe tiếng nước chảy bì bõm như sấm dậy.
Hai dòng thác nước tựa hồ đôi ngọc long uốn khúc treo lơ lửng trên ngọn cây.
Mọi người men theo bờ thác nước đi lên núi.
Tên đệ tử dẫn đường bỗng cất tiếng hỏi: -Đây là ngọn Thắng Quan, Lệnh Hồ
chưởng môn! Chưởng môn so cảnh vật nơi đây với cảnh vật núi Hằng Sơn
khác nhau thế nào?
Lệnh Hồ Xung đáp: -Núi Hằng Sơn xinh đẹp kín đáo, còn núi Tung Sơn hùng vĩ
oai nghiêm. Mỗi nơi có một vẻ tuyệt mỹ khác nhau.
Gã đệ tử kia lại nói: -Tung Sơn ở giữa thiên hạ. Hai đời nhà Đường và nhà Hán
đặt vào khu vực quốc đô, nó lại đứng đầu quần sơn trong thiên hạ. Lệnh Hồ
chưởng môn hãy ngắm nhìn khí tượng, phong cảnh hùng vĩ này mới biết các vị
đế vương ngày trước dựng đô ở chân núi Tung Sơn là phải lắm.
Gã muốn nói Tung Sơn đã đứng đầu quần sơn thì phái Tung Sơn cũng xứng
đáng làm lãnh tụ các phái khác.
Lệnh Hồ Xung tủm tỉm cười hỏi: -Không hiểu sao bọn hào sĩ giang hồ chúng ta
có dính líu gì đến vua chúa quan lại mà Tả chưởng môn thường kết gian với
bọn quan nha?
Gã đệ tử kia biết Lệnh Hồ Xung hỏi móc liền thẹn đỏ mặt lên, tắc họng không
sao nói được nữa. Từ chỗ này đi ngược lên đường núi mỗi lúc một thêm hiểm
trở. Tên đệ tử dẫn đường vừa chỉ trỏ vừa nói: -Đây là Thanh Cương Phong,
Thanh Cương Bình. Đó là khe Đại Thiết Lương, Tiểu Thiết Lương. Mé hữu
những khe Thiết Lương này toàn mỏm đá kỳ dị còn mé tả là hang sâu muôn
trượng, nhìn không thấy đáy.
Một tên đệ tử bê một tảng đá lớn liệng xuống khe núi. Tảng đá đụng vào vách
núi đành sầm một tiếng như sấm nổ vang tai. Sau thanh âm nhỏ dần đi rồi im
bặt không nghe thấy nữa.
Điền Bá Quang cất tiếng hỏi tên đệ tử dẫn đường: -Này lão huynh! Lão huynh
có biết bữa nay ước chừng bao nhiêu người lên núi Tung Sơn không?
Gã đáp: -Ít ra là hai ngàn người.
Điền Bá Quang lại nói: -Cứ mỗi vị khách lên núi, các bạn lại gieo một khối đá
lớn để thị uy thì chẳng bao lâu khe núi Tung Sơn này sẽ bị lấp đầy.
Gã hán tử chỉ hứ một tiếng chứ không nói gì nữa.
Đoàn người chuyển qua một khúc quanh thì đột nhiên thấy mây mù mịt. Trên
đường sơn đạo, mười mấy hán tử đưa tay cầm trường kiếm chắn đường.
Một người cất giọng trầm trầm hỏi: -Bao giờ Lệnh Hồ Xung tới đây? Các bạn
thấy hắn đến thì báo cho bọn đui mù này hay biết nhé.
Lệnh Hồ Xung thấy người lên tiếng hỏi này râu đâm tua tủa, mặt mũi lầm lì,
cặp mắt đui mù mà trông gớm khiếp.
Chàng lại nhìn tới những người kia cũng đều đui mắt thì trong lòng không khỏi
run lên, lớn tiếng hỏi: -Lệnh Hồ Xung đã đến đây! Các hạ có điều chi dạy bảo?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.