Thông tin truyện

Trên Chuyến Bay Đêm

Tác giả:

Ken Follett

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

163

Trên Chuyến Bay Đêm

Luther là một kỹ nghệ gia sản xuất vải len, có một thời anh đã gặp nhiều chuyện khó khăn với những người Cộng Sản trong Các nhà máy sợi của mình. Anh đã hoàn toàn phụ thuộc vào họ; họ đã làm cho anh gần sạt nghiệp. Nhớ lại chuyện này anh tức ứa cơm. Nhà máy sản xuất áo quần của bố anh đã thất bại, lại còn bị người Do thái cạnh tranh làm cho suy sụp thêm, rồi nhà máy len của Luther bị những người này hăm dọa - mà phần đông trong số này là người Do thái. Lúc bấy giờ Luther gặp được Ray Patrỉarca, và cuộc đời của anh được thay đổi. Thuộc hạ của Patriarca biết cách trị người Cộng sản. Anh ta đã thực hiện được nhiều vụ. Một người lãnh đạo phong trào đấu tranh đã bị máy dệt. nghiền nát một bàn tay. Một người hoạt động trong phong trào công đoàn đã bị một tay tài xế lái ẩu cho chầu Diêm vương. Hai người đàn ông than phiền về các qui chế bảo hiểm của công nhân không được thực hiện nghiêm túc, đã bị lôi kéo vào một cuộc ẩu đả trong quán rượu, rồl kết thúc cuộc đời trong bệnh viện. Một chị công nhân thường than vãn này nọ, đã tự động bỏ việc ở công ty sau khi nhà chị bị thần hỏa đến viếng. Những việc này chỉ xảy ra trong vòng mấy tuần, rồi từ đó về sau tất cả đều êm thấm. Patriarca đã học được sách lược của Hitler: phương pháp duy nhất để trị người Cộng sản là nghiền nát họ như nghiền gián. Luther nhịp chân lên đá, luôn luôn khẽ ngân nga trong miệng nhạc của Beethoven.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Trên Chuyến Bay Đêm – CHƯƠNG 1 – ANH QUỐC 29/06/2018
2 Trên Chuyến Bay Đêm – CHƯƠNG 2 29/06/2018
3 Trên Chuyến Bay Đêm – CHƯƠNG 3 29/06/2018
4 Trên Chuyến Bay Đêm – CHƯƠNG 4 29/06/2018
5 Trên Chuyến Bay Đêm – CHƯƠNG 5 29/06/2018
6 Trên Chuyến Bay Đêm – CHƯƠNG 6 29/06/2018
7 Trên Chuyến Bay Đêm – CHƯƠNG 7 29/06/2018
8 Trên Chuyến Bay Đêm – CHƯƠNG 8 29/06/2018
9 Trên Chuyến Bay Đêm – CHƯƠNG 9 29/06/2018
10 Trên Chuyến Bay Đêm – CHƯƠNG 10 29/06/2018
11 Trên Chuyến Bay Đêm – CHƯƠNG 11 – TỪ FOYNES ĐẾN GIỮA ĐẠI TÂY DƯƠNG 29/06/2018
12 Trên Chuyến Bay Đêm – CHƯƠNG 12 29/06/2018
13 Trên Chuyến Bay Đêm – CHƯƠNG 13 29/06/2018
14 Trên Chuyến Bay Đêm – CHƯƠNG 14 29/06/2018
15 Trên Chuyến Bay Đêm – CHƯƠNG 15 29/06/2018
16 Trên Chuyến Bay Đêm – CHƯƠNG 16 – TỪ GIỮA ĐẠI TÂY DƯƠNG CHO ĐẾN BOTWOOD 29/06/2018
17 Trên Chuyến Bay Đêm – CHƯƠNG 17 29/06/2018
18 Trên Chuyến Bay Đêm – CHƯƠNG 18 29/06/2018
19 Trên Chuyến Bay Đêm – CHƯƠNG 19 29/06/2018
20 Trên Chuyến Bay Đêm – CHƯƠNG 20 29/06/2018
21 Trên Chuyến Bay Đêm – CHƯƠNG 21 – TỪ BOTWOOD ĐẾN SHEDIAC 29/06/2018
22 Trên Chuyến Bay Đêm – CHƯƠNG 22 29/06/2018
23 Trên Chuyến Bay Đêm – CHƯƠNG 23 29/06/2018
24 Trên Chuyến Bay Đêm – CHƯƠNG 24 29/06/2018
25 Trên Chuyến Bay Đêm – CHƯƠNG 25 29/06/2018
26 Trên Chuyến Bay Đêm – CHƯƠNG 26 – TỪ SHEDIAC ĐẾN VỊNH FUNDY 29/06/2018
27 Trên Chuyến Bay Đêm – CHƯƠNG 27 29/06/2018
28 Trên Chuyến Bay Đêm – CHƯƠNG 28 29/06/2018
29 Trên Chuyến Bay Đêm – CHƯƠNG 29 29/06/2018

Bình luận