Trí Thông Minh Thực Dụng

Phụ Lục IIIWebsite www.EQ.org – Danh mục hàng trăm website và dịch vụ EQ.

www.6seconds.org – Six Seconds, Mạng trí tuệ xúc cảm, cung cấp thông tin và công cụ mới giúp thay đổi các tác nhân, tạo ra sự khác biệt tích cực.

www. Eiconsortium.org – Nghiên cứu về ứng dụng của EQ trong các tổ chức.

www. sixseconds.com – Six Seconds Consulting làm đối tác với các nhà lãnh đạo để tạo ra một bầu không khí, trong đó các nhóm phát triển vượt trội và tài năng phát triển rực rỡ.

www. NexusEQ.com – Hội nghị quốc tế hàng đầu về EQ.

www.mhs.com – Cung cấp các đánh giá tâm lý trong hơn 20 năm qua, bao gồm bài kiểm tra BarOn Emotional Quotient Inventory (EQ-i) và Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence (MSCEIT).

www. peoplesmithglobal.com – Huấn luyện và đào tạo các cá nhân và tổ chức sử dụng EQ.

www.davidcory.com – Công ty đào tạo trí tuệ xúc cảm. David Cory là giảng viên có chứng nhận về lĩnh vực trí tuệ xúc cảm cùng với công ty MHS và được coi là một chuyên gia quốc tế trong tích hợp trí tuệ xúc cảm và phát triển khả năng lãnh đạo.

www.leabrovedani.com – Diễn giả và chuyên gia trí tuệ xúc cảm, sở trường của Lea là xây dựng nhóm trong các tổ chức.

www.talentsmart.com – Sách, công cụ lựa chọn, và các bài kiểm tra trí tuệ xúc cảm hàng đầu để phát triển một đội ngũ lao động có trí tuệ xúc cảm.

www.haygroup.com/TL – Cung cấp các công cụ, biện pháp và số liệu giúp thay đổi mọi người và các tổ chức.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.