Thông tin truyện

Trưởng Thành - Trách Nhiệm Là Chính Mình

Tác giả:

Osho

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

1355

Trưởng Thành - Trách Nhiệm Là Chính Mình

Trong nền văn hoá say mê với tuổi trẻ và nhất quyết né tránh tuổi già bằng mọi giá, cuốn sách này giám nêu ra một câu hỏi đã từng là tất cả nhưng bị quên lãng đi trong thời đại của Viagra và giải phẫu thẩm mĩ. Có lợi gì trong việc chấp nhận quá trình già đi là tự nhiên, thay vì cố gắng giữ lấy tuổi trẻ và những thú vui của nó trên đường tới nấm mồ?Osho đưa chúng ta trở về gốc rễ của điều ngụ ý sự trưởng thành thay vì chỉ già đi. Cả hai điều này nằm trong mối quan hệ của chúng ta với người khác và trong việc hoàn thành định mệnh cá nhân riêng của chúng ta, người nhắc nhở chúng ta về những vui thích mà chỉ sự trưởng thành đúng mới có thể đem lại được. Người vạch ra mười chu kì phát triển chính trong cuộc sống con người, từ vũ trụ được định tâm ở cái ta ở thời trước tuổi đi học cho tới việc nở hoa của trí tuệ và từ bi trong tuổi già.Sự thông minh tinh nghịch của Osho như sợi chỉ xuyên suốt cả cuốn sách, cùng với lòng từ bi âu lắng và hiểu biết về việc chúng ta dễ dàng bị sao lãng khỏi ý nghĩa và mục đích sâu sắc hơn của các kiếp sống của mình - điều mà, chung cuộc, nở hoa thành tính độc đáo và sự trưởng thành cá nhân duy nhất của riêng chúng ta với thái độ lễ hội và niềm vui sướng.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Trưởng Thành - Trách Nhiệm Là Chính Mình – Lời nói đầu: Nghệ thuật sống 19/05/2018
2 Trưởng Thành - Trách Nhiệm Là Chính Mình – Định nghĩa Từ dốt nát tới hồn nhiên 19/05/2018
3 Trưởng Thành - Trách Nhiệm Là Chính Mình – Trưởng thành và già đi 19/05/2018
4 Trưởng Thành - Trách Nhiệm Là Chính Mình – Trưởng thành của tâm linh 19/05/2018
5 Trưởng Thành - Trách Nhiệm Là Chính Mình – Chu kì bảy năm của cuộc sống 19/05/2018
6 Trưởng Thành - Trách Nhiệm Là Chính Mình – Hội chứng Người lạ trong phòng khách 19/05/2018
7 Trưởng Thành - Trách Nhiệm Là Chính Mình – Mãn kinh – Đó không chỉ là “Thứ của con gái” 19/05/2018
8 Trưởng Thành - Trách Nhiệm Là Chính Mình – Quan hệ trưởng thành Phụ thuộc, Độc lập, Tương phản 19/05/2018
9 Trưởng Thành - Trách Nhiệm Là Chính Mình – Nhu cầu và việc cho, yêu và có 19/05/2018
10 Trưởng Thành - Trách Nhiệm Là Chính Mình – Tình yêu và hôn nhân 19/05/2018
11 Trưởng Thành - Trách Nhiệm Là Chính Mình – Bố mẹ và con cái 19/05/2018
12 Trưởng Thành - Trách Nhiệm Là Chính Mình – Tình yêu cộng với nhận biết bằng hiện hữu 19/05/2018
13 Trưởng Thành - Trách Nhiệm Là Chính Mình – Đứng ở ngã tư đường Khi vĩnh hằng thấm vào thời gian 19/05/2018
14 Trưởng Thành - Trách Nhiệm Là Chính Mình – Luật của già đi 19/05/2018
15 Trưởng Thành - Trách Nhiệm Là Chính Mình – Chuyển tiếp Từ không tới có 19/05/2018
16 Trưởng Thành - Trách Nhiệm Là Chính Mình – Tích hợp và định tâm 19/05/2018
17 Trưởng Thành - Trách Nhiệm Là Chính Mình – Khi sinh và tử trở thành một 19/05/2018
18 Trưởng Thành - Trách Nhiệm Là Chính Mình – Vứt bỏ trò chơi 19/05/2018
19 Trưởng Thành - Trách Nhiệm Là Chính Mình – Câu đố Giết người biện minh được 19/05/2018
20 Trưởng Thành - Trách Nhiệm Là Chính Mình – Sống không thái độ 19/05/2018
21 Trưởng Thành - Trách Nhiệm Là Chính Mình – Từ dục tới dâm dục 19/05/2018
22 Trưởng Thành - Trách Nhiệm Là Chính Mình – Cuộc hành trình tiếp diễn 19/05/2018
23 Trưởng Thành - Trách Nhiệm Là Chính Mình – Về tác giả 19/05/2018
24 Trưởng Thành - Trách Nhiệm Là Chính Mình – NƠI THIỀN Cộng đồng Osho quốc tế 19/05/2018

Bình luận