Truyện Thơ Ngụ Ngôn

CHƯƠNG 16: SƯ TỬ VÀ LỪAMột hôm sư tử đi săn
Dẫn theo lừa sát bên thân vào rừng
Dặn rằng: anhthốc vô bưng
Cứ ra sức rống vang lừng rừng xanh
Bao muông thú sợ chạy quanh
Ta đây tóm gọn là anh giỏi rồi
Lừa ta một dạ vâng lời
Một hai ráng sức lấy hơi rống liền
Muông thú sợ chạy đảo điên
Vào tay sư tử tất nhiên tóm nhiều
Cuộc săn kết quả mĩ miều
Khen lừa, sư tử tỏ điều biểu dương
Lừa nghe phỉnh khoái lạ thường
Rống hoài, chờ được ngọt đường tiếng khen

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.