Từ Tốt Đến Vĩ Đại

Phụ Lục 5.a : Xếp Hạng Phân Tích NgànhChúng tôi so sánh ngành hoạt động của công ty nhảy vọt trên tương quan với tất cả các ngành kinh doanh được liệt kê trong Sổ tay các Nhà phân tích Standard& Poor trong khoảng thời gian từ thời điểm chuyển đổi đến 1995. Chúng tôi thực hiện theo quy trình sau:

1. Đối với mỗi công ty nhảy vọt, xác định tất cả các ngành kinh doanh được liệt kê trong Sổ tay Nhà phân tích Standard & Poor từ thời điểm chuyển đối đến 1995.

2. Đối với mỗi ngành kinh doanh này, sử dụng tổng lợi nhuận từ năm chuyển đổi của công ty tương ứng đến 1995, để xác định tỉ lệ thay đổi về tổng lợi nhuận trong giai đoạn từ thời điểm chuyển đổi đến năm 1995.

3. Xếp hạng các ngành kinh doanh theo tỉ lệ lợi nhuận trong giai đoạn này.

Bảng dưới đây cho thấy công ty không nhất thiết phải hoạt động trong một ngành kinh doanh vĩ đại thì mới tạo ra được kết quả vĩ đại.

HIỆU SUẤT NGÀNH TỪ THỜI ĐIỂM CHUYỂN ĐỔI ĐẾN 1995 TƯƠNG ỨNG VỚI MỖI CÔNG TY

Công ty

Số năm

Số ngành được xếp hạng

Ngành tiêu biểu

Xếp hạng ngành

Phần trăm trong ngành

Abbott

1974-1995

70

Sản phẩm y tế

28

40%

Circuit City

1982-1995

80

Bản lề chuyên dụng

17

21%

Fannie Mae

1984-1995

90

Dịch vụ tài chính

69

77%

Gillette

1980-1995

76

Mỹ phẩm

19

25%

Kimberly-Clark

1972-1995

64

Hàng tiêu dùng

18

28%

Kroger

1973-1995

66

Chuỗi cửa hàng thực phẩm

12

19%

Nucor

1975-1995

71

Thép

70

99%

Philip Morris

1972-1995

57

Thuốc lá

2

4%

Pitney Bowes

1974-1995

70

Hệ thống máy tính

68

97%

Walgreens

1975-1995

71

Tiêm thuốc tây

13

18%

Wells Fargo

1983-1995

84

Ngân hàng vùng

64

76%

(*) Philip Morris được tính từ 1972 vì dữ liệu S&P trước đó không có.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.