Thông tin truyện

Tuổi Thơ Dữ Dội

Tác giả:

Phùng Quán

Thể loại:

Sách văn học

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

663

Tuổi Thơ Dữ Dội

Tuổi thơ dữ dội là cuốn sách không những chứa đựng một câu chuyện đầy xúc động mà lối viết của Phùng Quán còn rất hóm hỉnh, thông minh. Mình tin rằng Tuổi thơ dữ dội là chất liệu rất tuyệt vời để giáo dục các em nhỏ thời nay về lòng yêu nước cũng như những phẩm chất đạo đức tốt đẹp, hiếm có.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Tuổi Thơ Dữ Dội – Chương 1: Phần thứ nhất 01/07/2022
2 Tuổi Thơ Dữ Dội – Chương 2: Phần thứ nhất (tt) 01/07/2022
3 Tuổi Thơ Dữ Dội – Chương 3: Phần thứ hai 01/07/2022
4 Tuổi Thơ Dữ Dội – Chương 4: Phần thứ hai (2) 01/07/2022
5 Tuổi Thơ Dữ Dội – Chương 5: Phần thứ hai (3) 01/07/2022
6 Tuổi Thơ Dữ Dội – Chương 6: Phần thứ hai (4) 01/07/2022
7 Tuổi Thơ Dữ Dội – Chương 7: Phần thứ ba 01/07/2022
8 Tuổi Thơ Dữ Dội – Chương 8: Phần thứ ba (2) 01/07/2022
9 Tuổi Thơ Dữ Dội – Chương 9: Phần thứ tư 01/07/2022
10 Tuổi Thơ Dữ Dội – Chương 10: Phần thứ tư (2) 01/07/2022
11 Tuổi Thơ Dữ Dội – Chương 11: Phần thứ tư (3) 01/07/2022
12 Tuổi Thơ Dữ Dội – Chương 12: Phần thứ tư (4) 01/07/2022
13 Tuổi Thơ Dữ Dội – Chương 13: Phần thứ năm 01/07/2022
14 Tuổi Thơ Dữ Dội – Chương 14: Phần thứ năm (2) 01/07/2022
15 Tuổi Thơ Dữ Dội – Chương 15: Phần thứ sáu 01/07/2022
16 Tuổi Thơ Dữ Dội – Chương 16: Phần thứ sáu (2) 01/07/2022
17 Tuổi Thơ Dữ Dội – Chương 17: Phần thứ bảy 01/07/2022
18 Tuổi Thơ Dữ Dội – Chương 18: Phần thứ bảy (2) 01/07/2022
19 Tuổi Thơ Dữ Dội – Chương 19: Phần thứ bảy (3) 01/07/2022
20 Tuổi Thơ Dữ Dội – Chương 20: Phần thứ bảy (4) 01/07/2022
21 Tuổi Thơ Dữ Dội – Chương 21: Phần thứ bảy (5) 01/07/2022
22 Tuổi Thơ Dữ Dội – Chương 22: Phần thứ bảy (6) 01/07/2022
23 Tuổi Thơ Dữ Dội – Chương 23: Phần thứ bảy (7) 01/07/2022
24 Tuổi Thơ Dữ Dội – Chương 24: Phần thứ bảy (8) 01/07/2022
25 Tuổi Thơ Dữ Dội – Chương 25: Phần thứ bảy (9) 01/07/2022
26 Tuổi Thơ Dữ Dội – Chương 26: Phần thứ bảy (10) 01/07/2022
27 Tuổi Thơ Dữ Dội – Chương 27: Phần thứ bảy (11) 01/07/2022
28 Tuổi Thơ Dữ Dội – Chương 28: Phần thứ tám 01/07/2022
29 Tuổi Thơ Dữ Dội – Chương 29: Phần thứ tám 01/07/2022

Bình luận