Vị giám đốc một phút

Chương 12Chàng trai trở thành Giám đốc Một phút chẳng phải vì anh suy nghĩ hay nói năng như vị Giám đốc đứng tuổi trước đây, mà vì anh ứng xử rất xứng đáng là một Giám đốc như thế. 
Anh đặt ra những Mục tiêu Một phút thật rõ ràng cho nhân viên theo đó mà làm. 
Anh dành Một phút khen ngợi cho nhân viên khi họ xứng đáng. 
Anh sẵn sàng gác mọi bận rộn, để có Một phút khiển trách thuộc cấp khi họ phạm lỗi. 
Những câu hỏi anh đặt ra cho nhân viên luôn ngắn gọn. Những lời anh nói luôn đơn giản, chân tình. Anh động viên mọi người trò chuyện, cười vui trong những phút giải lao. Ai cũng cảm thấy dễ chịu nên họ làm việc rất tận tụy. 
Anh còn tạo ra một “Sơ đồ huấn luyện” dành cho những người muốn phấn đấu trở thành “Giám đốc Một phút” 

Bản tóm tắt Bí quyết của 
NGƯỜI GIÁM ĐỐC MỘT PHÚT 
Món quà cho bạn và mọi người để đạt được kết quả tốt nhât trong thời gian ngắn nhất. 
LẬP MỤC TIÊU ; THƯỞNG PHẠT PHÂN MINH; ĐỘNG VIÊN MỌI NGƯỜI; NÓI THẬT; CƯỜI VUI VẺ; LÀM VIỆC HẾT LÒNG; VUI VỚI CÔNG VIỆC. 
Và động viên mọi người cùng làm như vậy! 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.