VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 0083: Hoàng tử tranh đấuBốn người bọn họ dựa vào quan hệ của thái tử, có thể đi vào Thất Huyền võ phủ trực tiếp xem đấu xếp hạng đã là cực hạn, cũng không được phá vỡ quy củ của Thất Huyền võ phủ, lén tiếp xúc Lâm Minh lôi kéo nhân tài ở ngay trong võ phủ.

Ở Thiên Vận quốc, Thất Huyền võ phủ là tồn tại siêu nhiên, không chịu vương quyền quản lý, thậm chí không bị pháp luật ràng buộc. Chủ yếu là vì Thất Huyền võ phủ lệ thuộc tông môn tam phẩm Thất Huyền cốc, là một quái vật lớn bao trùm trên cả vương quyền! Nói không khách khí, Thất Huyền cốc có quyền lực hủy bỏ quân chủ bất kỳ quốc gia nào trong vòng hai mươi vạn dặm!

Nếu như không nghe mệnh lệnh, Thất Huyền cốc có thể trực tiếp phái ra ba bốn cao thủ Tiên Thiên kỳ đi tới, những người này ra vào hoàng cung như chỗ không người, lấy đầu hoàng đế dễ như trở bàn tay!

Phóng nhìn khắp Thiên Vận quốc, đám người Tần Tiêu, Mộc Dịch mạnh nhất cũng chỉ là Hậu Thiên trung kỳ, mà người như vậy càng thêm hiếm gặp, hơn nữa trong đó có không ít người tụ tập trong Thất Huyền võ phủ. Thật sự đánh lên, bọn họ giúp ai còn khó nói, chỉ dựa vào vài cao thủ Hậu Thiên trung kỳ ít ỏi trong hoàng cung mà chống lại ba bốn cường giả Tiên Thiên, cái này còn đánh kiểu gì?

Cho nên một khi hoàng đế chống lại mệnh lệnh của Thất Huyền võ phủ, vậy chỉ còn chờ chết thôi, sau đó Thất Huyền cốc bổ nhiệm Thất Huyền sứ sẽ lập ra tân hoàng. Nếu như toàn bộ hoàng thất đều chống cự, Thất Huyền cốc thậm chí có thể ra tay hủy diệt toàn bộ hoàng tộc!

Đối với tồn tại khủng bố vượt qua lẽ thường như thế, tất cả quốc gia nằm gần bao gồm cả Thiên Vận quốc đều thật cẩn thận thờ phụng Thất Huyền cốc như thần miếu, sợ có một chút không chu đáo. Còn các loại dược vật quý hiếm, quặng mỏ Chân Nguyên thạch trong quốc gia, đều hai tay dâng cho Thất Huyền cốc, thậm chí còn phái ra nhân công lao động giúp Thất Huyền cốc khai thác.

Chỉ cần hoàng thất ngoan ngoãn nghe lời, nhường ra những tài nguyên này, Thất Huyền cốc chưa bao giờ sẽ can thiệp vào nội chính quốc gia, thậm chí ngẫu nhiên còn ra tay giúp quốc gia bình ổn phản loạn.

Đương nhiên, ra tay này cũng có hạn chế, nếu như quốc vương hoang dâm vô đạo, triều đình không có năng lực trị quốc, dân chúng cả nước không sống nổi nữa, nháo nhào khởi nghĩa vũ trang, Thất Huyền cốc sẽ từ bỏ triều đình này, tái lập triều đình mới.

Từ ý nghĩa nào đó, Thất Huyền cốc thiết lập Thất Huyền võ phủ trong quốc gia, ngoài việc vơ vét nhân tài cho Thất Huyền cốc, cũng là theo dõi cùng quản lý quốc gia đó.

Phủ chủ võ phủ chủ yếu phụ trách không phải giảng dạy ở võ phủ, mà là phụ trách khai thác tài nguyên và khoáng sản trong nước, phụ trách không ngừng vận chuyển Chân Nguyên thạch, linh dược, tài liệu hung thú… Tới Thất Huyền cốc.

Phủ chủ cùng Thất Huyền sứ có quyền lực rất lớn ở Thiên Vận quốc, phủ chủ phụ trách tài nguyên cùng Thất Huyền võ phủ, Thất Huyền sứ phụ trách giám thị hoàng quyền, thậm chí địa vị của bọn họ còn vượt qua cả hoàng đế!

Có thể nói, Thất Huyền cốc chính là một con quỷ hút máu khổng lồ không ngừng hấp thu tài nguyên đông đảo quốc gia trong vòng hai mươi vạn dặm. Nhưng mà con quỷ hút máu này thật là quá mạnh mẽ, cho nên không có bất cứ quốc gia nào có gan dám chống cự. Trên thực tế đối với quốc vương các nước, hy sinh tài nguyên tu luyện của quốc gia để đổi lấy toàn bộ giang sơn xã tắc yên ổn là chuyện mà bọn họ sẵn sàng làm. Dù sao đối với người phàm, tài phú vô tận, mỹ nữ, quyền lực tột đỉnh, có lẽ càng dụ người hơn là Chân Nguyên thạch.

Cho nên đối mặt với Thất Huyền võ phủ, hoàng thất chẳng những không dám can thiệp quản lý, còn phải cẩn thận thờ phụng.

Chẳng qua chỉ cần là nơi có người là sẽ có quan hệ, dù sao Thất Huyền võ phủ xây dựng ở Thiên Vận quốc, sẽ cung cấp một ít thuận tiện cho hoàng thất, ví dụ cho phép con cháu hoàng thân quốc thích đặc biệt tiến vào học tập ở Nhân Chi đường, lại ví dụ như bây giờ, cho phép thám tử của hoàng tử tiến vào theo dõi đấu xếp hạng Vạn Sát trận trong Thất Huyền võ phủ.

– Xốc tinh thần lên, đừng thua những tên chó săn của thập hoàng tử.

Người áo xám dẫn đầu trong bốn người nói, hắn khoảng bốn mươi tuổi, mặt mũi bình thường.

– Rõ!

Ba người còn lại đáp.

Thái tử sẽ phái người tới đây, như vậy thập hoàng tử tranh giành ngôi vị hoàng đế với thái tử tự nhiên cũng sẽ phái người tới.

Đòi hỏi cường giả trợ giúp nhiều nhất, thường thường không phải đại gia tộc, đại thương hội gì, mà là tướng quân và hoàng tử!

Tướng quân trấn thủ ngoài biên ải, hành quân đánh trận cần có cường giả giết địch, lập công dựng nghiệp, cũng cần có cường giả bảo hộ mình, tránh khỏi ám sát.

Mà hoàng tử tranh giành giang sơn xã tắc, cũng cần cường giả phụ giúp, quét sạch kẻ địch!

Cho nên, làm sao người của thái tử và thập hoàng tử có thể vắng mặt được?

Trước Lâm Minh, được chú ý nhất Thất Huyền võ phủ ngoài Lăng Sâm, Thác Khổ, Trương Quan Ngọc, còn có mấy đệ tử hạch tâm.

Đệ tử hạch tâm võ phủ, tương lai nếu không có gì bất ngờ sẽ tiến vào Thất Huyền cốc, sau đó có thể sẽ ở lại Thất Huyền cốc, cũng có thể bị phái trở về, bổ nhiệm làm phủ chủ Thất Huyền võ phủ hoặc là Thất Huyền sứ.

Nếu ở lại Thất Huyền cốc thì cũng thôi, tuy rằng địa vị cao cả, nhưng không quá quan hệ tới Thiên Vận quốc. Nhưng nếu như trở thành phủ chủ Thất Huyền võ phủ hay Thất Huyền sứ, vậy thì quá đỉnh!

Ở Thiên Vận quốc, địa vị phủ chủ Thất Huyền võ phủ và Thất Huyền sứ còn vượt qua cả hoàng đế!

Có thể nói, hoàng tử nào lôi kéo được một đệ tử hạch tâm tương lai sẽ trở thành phủ chủ hay Thất Huyền sứ, nắm chắc kế thừa ngôi vị hoàng đế của hắn sẽ tăng lên năm thành!

Nếu như lôi kéo được đệ tử hạch tâm đã trở thành phủ chủ hay Thất Huyền sứ, như vậy chuyện hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế đã như ván đóng thuyền.

Nhưng mà, các đệ tử hạch tâm Thất Huyền võ phủ hiện giờ ngoài Tần Hạnh Hiên ra, còn lại đều đến từ những gia tộc tu võ xa xưa, thậm chí bọn họ còn không thuộc Thiên Vận quốc, căn bản không có hy vọng lôi kéo bọn họ.

Hơn nữa bởi vì bản thân bọn họ không thuộc Thiên Vận quốc, tương lai cũng chưa chắc sẽ trở lại Thiên Vận quốc đảm nhiệm Thất Huyền sứ hay phủ chủ, Tần Hạnh Hiên cũng sẽ không. Nàng có thiên phú lục phẩm lập chí theo đuổi cảnh giới Tiên Thiên, về sau quá nửa sẽ ở lại Thất Huyền cốc.

Không lôi kéo được đệ tử hạch tâm, tự nhiên chỉ còn lại các cao thủ trên Bài Danh thạch Thiên Chi phủ.

Đáng tiếc Lăng Sâm, Thác Khổ đều là người quân đội, hai người bọn họ đều tòng quân, là nhân tài mà thống soái biên quân tây nam bát thân vương Dương Võ coi trọng, cũng không thể lôi kéo.

Về phần Trương Quan Ngọc, người này xuất thân Liên Hợp thương hội, Liên Hợp thương hội tồn tại đã rất lâu đời, một cái quái vật lớn như vậy có thể sừng sững lâu như thế tự nhiên có đạo lý khôn khéo giữ mình, bọn họ cũng sẽ không tham dự vào trong tranh đấu ngôi vị hoàng đế.

Loại chuyện tranh giành ghế rồng này, thành công tự nhiên là công thành danh toại, nhưng mà Liên Hợp thương hội đã giàu nứt vách, căn bản không cần những phần thưởng này, ngược lại thế lực quá lớn sẽ còn e ngại công cao chấn chủ. Mà thất bại, vậy thì xong rồi, nhẹ thì tịch thu gia sản, nặng thì tru diệt cửu tộc, cho nên Trương Quan Ngọc sẽ không gia nhập vào bất cứ thế lực nào, sẽ chỉ phục vụ cho Liên Hợp thương hội của hắn.

Cho nên ngay trong thời điểm thay đổi ngôi vị hoàng đế hiện tại, Lâm Minh đột nhiên thành ngôi sao mới nổi liền đặc biệt chói lóa, dù cho thiên phú Lâm Minh có hạn, về sau có thể phai nhạt khỏi mắt mọi người, những hoàng tử cũng sẽ trả giá đắt để lôi kéo Lâm Minh. Ai dám nói không chừng hắn sẽ nối tiếp kỳ tích này, cuối cùng trở thành cao thủ siêu cấp vượt qua Lăng Sâm, Thác Khổ.

Về phần trở thành đệ tử hạch tâm, bọn họ cũng không nghĩ tới, dù sao tư chất của Lâm Minh quá bình thường.

Mười lăm phút trước khi bắt đầu khảo hạch Vạn Sát trận, người dẫn đầu bốn người áo xám thủ hạ của thái tử bỗng khẽ động, nhỏ giọng nói:

– Lâm Minh tới rồi.

– Xốc tinh thần lên!

– Rõ!

– Nhiệm vụ lần này, chúng ta chỉ được thành công, không được thất bại! Cho dù không lôi kéo được Lâm Minh, cũng tuyệt đối không thể cho hắn rơi vào trướng thập hoàng tử. Bằng không, chúng ta xách đầu đi gặp thái tử!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.