Thông tin truyện

Vụ Giết Người Trên Sân Golf

Tác giả:

AGATHA CHRISTIE

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

1465

Vụ Giết Người Trên Sân Golf

Vụ Giết Người Trên Sân Golf là một tác phẩm của nữ văn sĩ Agatha Christie , Agatha Christie là nhà văn có tác phẩm bán chạy nhất mọi thời đại của thể loại trinh thám, và đứng thứ hai nếu tính cả các thể loại khác (chỉ xếp sau William Shakespeare). Ước tính đã có khoảng 1 tỷ bản in bằng tiếng Anh và khoảng 1 tỷ bản in bằng 103 thứ tiếng khác những tác phẩm của Christie được tiêu thụ. Một ví dụ cho sự hấp dẫn của những tác phẩm của Agatha Christie ở nước ngoài là bà cũng là tác giả ăn khách nhất mọi thời đại ở Pháp với 40 triệu bản in bằng tiếng Pháp đã tiêu thụ (tính cho đến năm 2003), trong khi người xếp thứ 2 là nhà văn Pháp Emile Zola chỉ là 22 triệu bản.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Vụ Giết Người Trên Sân Golf – CHƯƠNG MỘT 22/01/2018
2 Vụ Giết Người Trên Sân Golf – CHƯƠNG HAI 22/01/2018
3 Vụ Giết Người Trên Sân Golf – CHƯƠNG BA 22/01/2018
4 Vụ Giết Người Trên Sân Golf – CHƯƠNG BỐN 22/01/2018
5 Vụ Giết Người Trên Sân Golf – CHƯƠNG NĂM 22/01/2018
6 Vụ Giết Người Trên Sân Golf – CHƯƠNG SÁU 22/01/2018
7 Vụ Giết Người Trên Sân Golf – CHƯƠNG BẢY 22/01/2018
8 Vụ Giết Người Trên Sân Golf – CHƯƠNG TÁM 22/01/2018
9 Vụ Giết Người Trên Sân Golf – CHƯƠNG CHÍN 22/01/2018
10 Vụ Giết Người Trên Sân Golf – CHƯƠNG MƯỜI 22/01/2018
11 Vụ Giết Người Trên Sân Golf – CHƯƠNG MƯỜI MỘT 22/01/2018
12 Vụ Giết Người Trên Sân Golf – CHƯƠNG MƯỜI HAI 22/01/2018
13 Vụ Giết Người Trên Sân Golf – CHƯƠNG MƯỜI BA 22/01/2018
14 Vụ Giết Người Trên Sân Golf – CHƯƠNG MƯỜI BỐN 22/01/2018
15 Vụ Giết Người Trên Sân Golf – CHƯƠNG MƯỜI NĂM 22/01/2018
16 Vụ Giết Người Trên Sân Golf – CHƯƠNG MƯỜI SÁU 22/01/2018
17 Vụ Giết Người Trên Sân Golf – CHƯƠNG MƯỜI BẢY 22/01/2018
18 Vụ Giết Người Trên Sân Golf – CHƯƠNG MƯỜI TÁM 22/01/2018
19 Vụ Giết Người Trên Sân Golf – CHƯƠNG MƯỜI CHÍN 22/01/2018
20 Vụ Giết Người Trên Sân Golf – CHƯƠNG HAI MƯƠI 22/01/2018
21 Vụ Giết Người Trên Sân Golf – CHƯƠNG HAI MƯƠI MỐT 22/01/2018
22 Vụ Giết Người Trên Sân Golf – CHƯƠNG HAI MƯƠI HAI 22/01/2018
23 Vụ Giết Người Trên Sân Golf – CHƯƠNG HAI MƯƠI BA 22/01/2018
24 Vụ Giết Người Trên Sân Golf – CHƯƠNG HAI MƯƠI BỐN 22/01/2018
25 Vụ Giết Người Trên Sân Golf – CHƯƠNG HAI MƯƠI LĂM 22/01/2018
26 Vụ Giết Người Trên Sân Golf – CHƯƠNG HAI MƯƠI SÁU 22/01/2018
27 Vụ Giết Người Trên Sân Golf – CHƯƠNG HAI MƯƠI BẢY 22/01/2018
28 Vụ Giết Người Trên Sân Golf – CHƯƠNG HAI MƯƠI TÁM 22/01/2018

Bình luận