Vươn đến sự hoàn thiện

PHẦN BẢY – KHÁT VỌNGMục tiêu:

I. Thổi bùng ngọn lửa khát khao trong bạn.

II. Chỉ ra những khiếm khuyết của bạn.

III. Giúp bạn chuyển bại thành thắng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.