Thông tin truyện

Xử Thế Trí Tuệ Toàn Thư - Thuật Nói Chuyện

Tác giả:

Xích Quân

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

1385

Xử Thế Trí Tuệ Toàn Thư - Thuật Nói Chuyện

Cuốn Nghệ thuật nói chuyện không phải là những thuyết giáo lí luận sâu xa khó hiểu, mà nó chú trọng đến việc thông qua những ví dụ thực tiễn sinh động, dễ hiểu, điển hình để thể hiện điều quan trọng của ngôn ngữ trí tuệ. Tính trí tuệ, sự thú vị, tính thực tiễn chính là những đặc điểm mà cuốn sách này cố gắng thể hiện.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Xử Thế Trí Tuệ Toàn Thư - Thuật Nói Chuyện – Lời nói đầu 27/09/2019
2 Xử Thế Trí Tuệ Toàn Thư - Thuật Nói Chuyện – Phần I – Đi Đường Vòng 27/09/2019
3 Xử Thế Trí Tuệ Toàn Thư - Thuật Nói Chuyện – Chương 1: Bất Ngờ Mở Lối Đi Riêng 27/09/2019
4 Xử Thế Trí Tuệ Toàn Thư - Thuật Nói Chuyện – Chương 2: Khéo Đặt Câu Hỏi Đưa Vào Tròng 27/09/2019
5 Xử Thế Trí Tuệ Toàn Thư - Thuật Nói Chuyện – Chương 3: Khéo Ví Von Nói Lí Lẽ 27/09/2019
6 Xử Thế Trí Tuệ Toàn Thư - Thuật Nói Chuyện – Chương 4: Hãy Lùi Để Tiến 27/09/2019
7 Xử Thế Trí Tuệ Toàn Thư - Thuật Nói Chuyện – Chương 5: Vận Dụng Con Số Để Nói Lí Lẽ 27/09/2019
8 Xử Thế Trí Tuệ Toàn Thư - Thuật Nói Chuyện – Chương 6: Khéo Dùng Con Số Để Hùng Biện 27/09/2019
9 Xử Thế Trí Tuệ Toàn Thư - Thuật Nói Chuyện – Chương 7: Sự Uyên Bác Của Việc Xoa Trước Đánh Sau 27/09/2019
10 Xử Thế Trí Tuệ Toàn Thư - Thuật Nói Chuyện – Phần II – Ứng Đối Nhanh Trí 27/09/2019
11 Xử Thế Trí Tuệ Toàn Thư - Thuật Nói Chuyện – Chương 1 : Chuyển Đề Tài Câu Chuyện 27/09/2019
12 Xử Thế Trí Tuệ Toàn Thư - Thuật Nói Chuyện – Chương 2: Gió Chiều Nào Che Chiều Đấy 27/09/2019
13 Xử Thế Trí Tuệ Toàn Thư - Thuật Nói Chuyện – Chương 3: Giữ Thể Diện Bằng Cách Tự Cười Nhạo Mình (Tự Trào) 27/09/2019
14 Xử Thế Trí Tuệ Toàn Thư - Thuật Nói Chuyện – Chương 4 : Gán Ghép Để Tránh Gặp Chuyện Khó Xử 27/09/2019
15 Xử Thế Trí Tuệ Toàn Thư - Thuật Nói Chuyện – Chương 5: Lấy Đạo Của Người Để Trị Lại Người 27/09/2019
16 Xử Thế Trí Tuệ Toàn Thư - Thuật Nói Chuyện – Chương 6: Dùng Lời Nói Hoang Đường Tạm Thích Ứng 27/09/2019
17 Xử Thế Trí Tuệ Toàn Thư - Thuật Nói Chuyện – Chương 7: Hiểu Rõ Kỹ Xảo Của Lối Nói Dối 27/09/2019
18 Xử Thế Trí Tuệ Toàn Thư - Thuật Nói Chuyện – Chương 8: Đặt Vào Chỗ Chết Mà Vẫn Sống 27/09/2019
19 Xử Thế Trí Tuệ Toàn Thư - Thuật Nói Chuyện – Chương 9: Chuyển Phép Phản Chứng Thoát Khỏi Cảnh Khó Xử 27/09/2019
20 Xử Thế Trí Tuệ Toàn Thư - Thuật Nói Chuyện – Phần III – Chiến Thuật Đánh Vào Tâm Lý 27/09/2019
21 Xử Thế Trí Tuệ Toàn Thư - Thuật Nói Chuyện – Chương 1: Tình Cảm Thật Sự Phải Phù Hợp Với Hoàn Cảnh Tương Ứng 27/09/2019
22 Xử Thế Trí Tuệ Toàn Thư - Thuật Nói Chuyện – Chương 2: Tấn Công Không Bằng Khéo Khích 27/09/2019
23 Xử Thế Trí Tuệ Toàn Thư - Thuật Nói Chuyện – Chương 3: Lời Nói Phải Trúng Vào Điểm Mấu Chốt 27/09/2019
24 Xử Thế Trí Tuệ Toàn Thư - Thuật Nói Chuyện – Chương 4: Tìm Sự Tương Đồng Bằng Cách Quan Tâm Đến Những Sở Thích Của Người Khác 27/09/2019
25 Xử Thế Trí Tuệ Toàn Thư - Thuật Nói Chuyện – Chương 5: Học Vấn Uyên Thâm Về Định Thế Tâm Lý 27/09/2019
26 Xử Thế Trí Tuệ Toàn Thư - Thuật Nói Chuyện – Chương 6: Hư Trương Thanh Thế Để Tạo Áp Lực 27/09/2019
27 Xử Thế Trí Tuệ Toàn Thư - Thuật Nói Chuyện – Chương 7: Dựa Vào Những Điều Không Có Để Tạo Mâu Thuẫn Giả 27/09/2019
28 Xử Thế Trí Tuệ Toàn Thư - Thuật Nói Chuyện – Chương 8: Hình Thức Độc Đáo Tạo Ấn Tượng Sâu 27/09/2019
29 Xử Thế Trí Tuệ Toàn Thư - Thuật Nói Chuyện – Phần IV – Sáng Suốt Giữ Mình 27/09/2019
30 Xử Thế Trí Tuệ Toàn Thư - Thuật Nói Chuyện – Chương 1 : Có Thể Khéo Léo Vận Dụng Những Lời Nói Mơ Hồ 27/09/2019
31 Xử Thế Trí Tuệ Toàn Thư - Thuật Nói Chuyện – Chương 2: NỊNH 27/09/2019
32 Xử Thế Trí Tuệ Toàn Thư - Thuật Nói Chuyện – Chương 3: Không Nên Tuỳ Tiện Chạm Vẩy Rồng 27/09/2019
33 Xử Thế Trí Tuệ Toàn Thư - Thuật Nói Chuyện – Chương 4: Áp Đảo Đối Phương Trước Là Sách Lược Hay 27/09/2019
34 Xử Thế Trí Tuệ Toàn Thư - Thuật Nói Chuyện – Chương 5: Điều Tra Dò Hỏi Tâm Tư Người Khác 27/09/2019
35 Xử Thế Trí Tuệ Toàn Thư - Thuật Nói Chuyện – Chương 6: Phải Có Ý Đề Phòng Người Khác 27/09/2019
36 Xử Thế Trí Tuệ Toàn Thư - Thuật Nói Chuyện – Chương 7: Không Bị Mắc Hoạ Từ Miệng 27/09/2019
37 Xử Thế Trí Tuệ Toàn Thư - Thuật Nói Chuyện – Phần V – Sự Kỳ Ảo Của Ngôn Ngữ 27/09/2019
38 Xử Thế Trí Tuệ Toàn Thư - Thuật Nói Chuyện – Chương 1: Sự Tuyệt Diệu Của Cách Dùng Đồng Âm Khác Nghĩa 27/09/2019
39 Xử Thế Trí Tuệ Toàn Thư - Thuật Nói Chuyện – Chương 2: Xây Dựng Và Phòng Tránh Những Cái Bẫy Trong Ngôn Ngữ 27/09/2019
40 Xử Thế Trí Tuệ Toàn Thư - Thuật Nói Chuyện – Chương 3: Khéo Dùng Nghĩa Khác Nhau Và Cách Ngừng Ngắt Câu 27/09/2019
41 Xử Thế Trí Tuệ Toàn Thư - Thuật Nói Chuyện – Chương 4: Phép Loại Suy Đối Ngẫu Thể Hiện Tác Dụng Thần Kì 27/09/2019
42 Xử Thế Trí Tuệ Toàn Thư - Thuật Nói Chuyện – Chương 5: Câu Chữ Tùy Người Mà Tách Hay Hợp 27/09/2019

Bình luận