Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ

40. Bất thức Trương lang thị Trương langTrương lang nào phải Trương lang,
Người xưa em nhớ chẳng màng người nay.
Có thì có tự mảy may,
Không thì cả thế gian này cũng không.[1]
Sáng hôm sau Trương Vô Kỵ tỉnh dậy nhảy lên trên cây cao nhìn ra thấy dưới
chân núi quân địch cờ quạt phất phới, người ngựa chạy qua chạy lại, trong
quân tiếng tù và nổi lên đây đó, quả đang điều binh khiển tướng rất là gấp rút.
Chàng liền gọi: -Mẫn muội!
Triệu Mẫn đáp lời: -Em đây, chuyện gì thế?
Trương Vô Kỵ hơi chần chừ, nói: -Không có chuyện gì, anh chỉ thuận miệng gọi
em đấy thôi.
Chàng vốn dĩ muốn bàn với Triệu Mẫn cách thức đánh bại quân Nguyên vì
nàng túc trí đa mưu hẳn sẽ có kế sách hay nhưng nghĩ lại “Nàng vốn là quận
chúa trong triều đình, bỏ cha bỏ anh đi theo ta, lại bảo nàng tính kế giết chính
người Mông Cổ chẳng ép uổng nàng quá lắm hay sao?. Thành thử lời đã đến
cửa miệng lại cố nhịn không nói ra. Triệu Mẫn nhìn mặt chàng hiểu ngay tâm
sự, thở dài một tiếng nói: -Vô Kỵ ca ca, mong chàng hiểu được nỗi khổ tâm
của em, thiếp chẳng cần nói ra làm gì.
Trương Vô Kỵ quay trở vào phòng, bàng hoàng không biết tính sao, tiện tay lấy
ra hai xấp giấy Triệu Mẫn lấy được tối hôm qua, đọc vài chương Cửu Âm Chân
Kinh rồi lại quay sang đọc Vũ Mục Di Thư, lướt qua vài đoạn vô tình đọc đến
lúc?Binh Khốn Ngưu Đầu Sơn? trong lòng chợt động, đọc kỹ lại thấy đó Nhạc
Phi thuật lại chuyện năm xưa bị quân Kim bao vây thế nào rồi thoát được nguy
khốn ra sao, làm thế nào đột xuất kỳ binh, nội ngoại giáp công đi đến toàn
thắng, các phương lược đều nói rõ.
Trương Vô Kỵ vỗ bàn kêu lên: -Đúng là trời giúp mình!
Chàng gập sách lại ngồi suy tính, tình thế trên ngọn Thiếu Thất ngày hôm nay
tuy khác hẳn việc Nhạc Phi bị vây tại núi Ngưu Đầu, nhưng cái ý người xưa
truyền lại trong phép dụng binh là làm sao xuất kỳ bất ý đánh thắng địch
quân. Chàng càng nghĩ càng thêm khâm phục Nhạc Vũ Mục quả là thiên tài,
trong khi nguy nan nào có ai nghĩ ra được, lại xem ra dụng binh và võ công
cũng cùng một đường, nếu như chưa được cao nhân chỉ điểm, cao thấp khéo
vụng thì thật khó mà có thể nghĩ ra được kế này.
Chàng nhúng ngón tay vào nước trà, vẽ lên bàn các địa hình, tuy thấy là làm
như thế thật nguy hiểm, không khỏi cầu may nhưng nghĩ bụng lấy ít chống
nhiều không thể đường đường chính chính đánh một trận mà thắng được.
Tính toán xong xuôi chàng bèn đi qua Đại Hùng Bảo Điện nhờ Không Văn
phương trượng chiêu tập quần hùng.
Chỉ giây lát mọi người đã tề tựu đến đầy đủ, Trương Vô Kỵ đứng giữa sảnh nói:
-Hiện nay binh mã Thát tử đã tập trung dưới chân núi, ắt là chẳng bao lâu sẽ
tấn công lên. Chúng ta hôm qua tuy thắng được một trận nhỏ, làm nhụt nhuệ
khí của quân Nguyên nhưng nếu chúng bất kể sống chết đánh ùa lên thì thật
khó mà chống đỡ. Tại hạ bất tài được chúng vị anh hùng cử ra tạm giữ công
việc chủ soái. Hôm nay cùng chung kẻ địch mong các vị nghe lệnh tại hạ.
Mọi người cùng hô to: -Nếu có lệnh gì nhất nhất tuân theo không dám vi
phạm.
Trương Vô Kỵ đáp: -Hay lắm, Ngô kỳ sứ nghe đây!
Chưởng kỳ sứ Nhuệ Kim Kỳ Ngô Kình Thảo hiên ngang bước ra, khom lưng
nói: -Thuộc hạ nghe lệnh.
Y trong bụng nghĩ thầm “Giáo chủ ra lệnh, người đầu tiên sai ngay đến ta,
thực là vinh dự biết mấy. Bất kể bảo ta làm gì nguy nan đến đâu, ta nhất
quyết xả mệnh thi hành?.
Trương Vô Kỵ nói tiếp: -Ngô huynh tất lãnh các anh em trong kỳ, chấp chưởng
quân pháp, bất kể vị nào không tuân theo hiệu lệnh, trường thương đoản phủ
trong kỳ sẽ nhắm ngay người đó mà phóng tới. Dẫu người đó là bậc kỳ túc
trong bản giáo, trưởng bối trong võ lâm cũng không ngoại lệ.
Ngô Kình Thảo dõng dạc đáp: -Đắc lệnh!
Y móc trong bọc ra một lá cờ trắng nhỏ, cầm sẵn trên tay. Võ công tiếng tăm
Ngô Kình Thảo vốn dĩ không phải là loại hạng nhất trên giang hồ, người ngoài
không coi y vào đâu. Thế nhưng từ hôm Ngũ Hành Kỳ đại hiển thần uy trên
bãi đất, mọi người ai ai cũng biết rằng lá cờ trắng trong tay y ném tới đâu lập
tức nơi đó sẽ có năm trăm mũi tên, năm trăm chiếc giáo, năm trăm cái búa
ngắn đồng loạt tấn công tới, dẫu có bản lãnh thông thiên thì chỉ chớp mắt
cũng thành một đống thịt nát thành thử trông thấy lá cờ đó phất phới ai cũng
rùng mình.
Thì ra Trương Vô Kỵ đọc trong Vũ Mục Di Thư thấy điều đầu tiên có chép “Đạo
trị quân, trước hết là lệnh lạc phải nghiêm?. Chàng biết giới giang hồ hào sĩ
vốn dĩ tự phụ, muốn làm gì là làm tuy ai ai cũng võ công cao cường nhưng tụ
lại cũng chỉ là một bầy ô hợp, nếu không có quân lệnh ước thúc để mọi người
tuân theo thì không cách nào kháng cự được với quân Mông Cổ thành thử việc
đầu tiên phải làm là sai Nhuệ Kim Kỳ giám lệnh chấp pháp.
Trương Vô Kỵ chỉ vào một bức tường ngang ngay trước điện, nói: -Các vị anh
hùng, những ai khinh công cao cường nhảy một cái lên được trên tường kia thì
xin biểu diễn.
Trong số quần hùng không ít người lộ vẻ bất mãn, nghĩ thầm “Không biết làm
trò gì mà lại bảo mình ra nhảy lên hụp xuống, việc chẳng hề liên can đến khẩn
cấp cả?” Một số tiền bối cao thủ thì lại nghĩ chàng coi thường mọi người nên
không khỏi bực mình.
Trương Tùng Khê vượt mọi người bước ra, nói: -Tôi có thể nhảy được.
Ông nhảy lên trên tường rồi nhẹ nhàng nhảy qua phía bên kia. Công phu Thê
Vân Túng của phái Võ Đương nổi danh thiên hạ, với tài nghệ của Trương Tùng
Khê thì nhảy qua bức tường ngang kia thật dễ như thổi tro trong bếp thế
nhưng ông không khoe khoang chỉ theo đúng lệnh nhảy qua một cách thật
tầm thường.
Kế đó Du Liên Châu, Dương Tiêu, Phạm Dao, Vi Nhất Tiếu, Ân Dã Vương các
cao thủ cũng tuân lệnh thi hành. Chỉ thấy quần hùng như bướm vờn hoa, hết
người này đến người khác nhảy qua tường, có người thi triển khinh công trên
lưng chừng còn biểu diễn những thức ngoạn mục. Sau khi hơn bốn trăm người
nhảy rồi những người còn lại không ai ra thử nữa.
Bức tường chắn đó không phải thấp, nếu như khinh công không cao cường
không phải dễ dàng nhảy lên được. Trong số người ở đây mỗi người tập luyện
một cách, có người chuyên luyện binh khí quyền cước, khinh công chỉ bình
bình. Những nhân vật thành danh ai cũng biết người biết ta, không dại gì lộ
cái sở đoản trước mặt mọi người.
Trương Vô Kỵ thấy trong số hơn bốn trăm người đó, tăng chúng Thiếu Lâm
chiếm đến tám chín phần mười, nghĩ thầm “Thiếu Lâm là đệ nhất đại môn phái
trong võ lâm, quả thực danh bất hư truyền. Chỉ cần luận riêng khinh công thôi
hảo thủ đã đông hơn các môn phái khác?. Chàng bèn truyền lệnh: -Du nhị bá,
Trương tứ bá, Ân lục thúc xin ba vị dẫn các vị khinh công khá trên đây, hư
trương thanh thế, giả vờ làm người trong chùa rủ nhau đào tẩu, dụ cho chúng
đuổi theo, qua đến hậu sơn rồi cứ như thế như thế.
Du Trương Ân tam hiệp của phái Võ Đương cùng lên tiếng nhận lệnh. Trương
Vô Kỵ từng nhóm từng nhóm phân phái, ai mai phục, ai đoạn hậu, ai tấn công,
ai đánh vào ngang hông sắp xếp thật rõ ràng.
Bọn Dương Tiêu thấy chàng bày kế thật khôn khéo, lại dàn binh ngự địch xem
ra có phép tắc đâu ra đấy những ai mưu lược đều không khỏi cảm phục, có
biết đâu chàng bắt chước theo Vũ Mục Di Thư chỉ nhân địa hình khác biệt, bộ
thuộc không giống nên hơi cải biến chút đỉnh cho thích hợp.
Trương Vô Kỵ điều động xong rồi, sau cùng mới nói: -Không Văn phương
trượng, Không Trí thần tăng hai vị xin cùng các vị trong phái Nga Mi, cứu chữa
săn sóc cho những người bị thương.
Chu Chỉ Nhược không có mặt trên núi, phái Nga Mi không người dẫn đầu,
Trương Vô Kỵ biết mình có hiềm khích rất sâu với phái Nga Mi không tiện chỉ
huy nên nhờ hai vị thần tăng đức cao vọng trọng tất lãnh, chắc hẳn các đệ tử
phái Nga Mi không dám phản đối. Lệnh đưa ra quả nhiên nam nữ đệ tử phái
Nga Mi lẳng lặng thi hành không nói nửa câu.
Trương Vô Kỵ dõng dạc nói: -Hôm nay các chí sĩ trung nguyên đồng tâm hiệp
lực nhất quyết một phen sống mái với quân Thát tử. Các vị sư phụ của phái
Thiếu Lâm lo việc chiêng trống, xin đánh trống gióng chuông cho.
Quần hùng nghe thế đều hoan hô vang dậy, rút đao tuốt kiếm, khí thế bừng
bừng. Liệt Hỏa Kỳ đem củi cỏ tích chứa ra xếp thành đống trước cửa chùa,
châm lửa đốt lên, chả mấy chốc khói bốc lên thấu trời xanh. Còn Hậu Thổ Kỳ
thì đem bùn đất trét lên các nóc chùa sau đó Liệt Hỏa Kỳ mới xếp củi, lấy dầu
đổ lên trên mặt bùn, châm lửa lên tuy không cháy các điện nhưng ở dưới chân
núi và các nơi xa xa nhìn vào, thấy mấy trăm gian tự viện chỗ nào cũng khói
lửa bốc lên ngùn ngụt.
Quân Nguyên dưới chân núi mới đầu thấy chiêng trống vang lừng đã chuẩn bị
canh phòng, đến khi lửa bốc lên đều bàn nhau: -Không xong, bọn man tử nổi
lửa đốt chùa, chắc toan đào tẩu.
Du Liên Châu dẫn trên một trăm năm mươi người khinh công trác tuyệt, từ
phía bên trái núi Thiếu Thất chạy xuống. Chạy đến lưng chừng núi thì đã nghe
quân Nguyên quát tháo reo hò, dàn thành trận đuổi theo. Mọi người chạy tứ
tán thành thử quân Nguyên không sao có thể tập trung cung tên mà bắn
được. Nhóm thứ hai do Trương Tùng Khê dẫn đầu, nhóm thứ ba do Ân Lê Đình
chỉ huy, người nào trên lưng cũng mang một cái bọc to, bên trong nếu không
là thanh gỗ thì cũng là quần áo. Quân Nguyên trông thấy lại tưởng bọn họ bỏ
chùa chạy thục mạng, tên bắn trúng những bao đó không xuyên qua được.
Trong khói lửa mịt mù quân Mông Cổ không biết rõ có bao nhiêu người nên
chia ra một vạn quân đuổi theo còn hơn một vạn nữa vẫn đóng tại chỗ đề
phòng biến cố.
Trương Vô Kỵ nói với Dương Tiêu: -Dương tả sứ, tướng chỉ huy Thát tử điều
binh khá giỏi, không dùng toàn quân truy kích, thế mới thật phiền.
Dương Tiêu đáp: -Đúng thế, quả là đáng lo.
Bỗng nghe dưới chân núi tiếng tù và vang động, hai nghìn quân Nguyên hai
bên sườn núi đánh lên, đường núi gập ghềnh hiểm trở vậy mà những con
ngựa nhỏ bé của người Mông Cổ vẫn chạy như bay, trường mâu thiết giáp, thế
quân thật uy mãnh. Đợi cho quân tiên phong Mông Cổ tới sát bên sơn đình ở
ngang núi, Trương Vô Kỵ phất tay một cái, người trong Liệt Hỏa Kỳ hai bên liền
xông ra, nằm phục dưới đám cỏ. Đến khi quân Nguyên tiến thêm chừng hơn
trăm trượng nữa, Tân Nhiên huýt một tiếng còi, dầu thô trong các ống phun
liền phụt ra, lửa bùng lên, cháy lem lém ngay vào những con ngựa. Đoàn ngựa
đau quá kinh hãi hí vang lên, hơn một nửa lăn xuống dưới núi, lập tức trận thế
loạn cả lên.
Quân Nguyên kỷ luật nghiêm minh, tiền đội tuy thua nhưng hậu đội không vì
thế mà tan vỡ, lại ra lệnh hơn ba nghìn binh sĩ bỏ ngựa chạy bộ tấn công lên.
Liệt Hỏa Kỳ lại phun lửa ra lại đốt cháy mấy trăm người, những người còn lại
vẫn tiếp tục ùa tới. Chưởng kỳ sứ Hồng Thủy Kỳ là Đường Dương vẫy chiếc cờ
đen, nước độc phun ra, kế đó Hậu Thổ Kỳ ném độc sa xuống đánh cho quân
Nguyên tan tác. Tuy cũng có mấy trăm tên quân Mông Cổ lên được trên núi
nhưng đều bị Nhuệ Kim, Cự Mộc Kỳ tiêu diệt.
Bỗng nghe dưới chân núi tiếng trống đánh thật gấp gáp, năm nghìn người
giương lá chắn lên, dàn hàng ngang như một bức tường sắt từ từ tiến lên.
Việc như thế khiến cho lửa nóng, nước độc, cát độc không làm gì được nên Cự
Mộc Kỳ vội tiến lên giao chiến, xem ra chỉ phá vỡ được vài lỗ thủng không ăn
thua gì.
Không Văn phương trượng thấy sự tình khẩn cấp nói: -Trương giáo chủ, xin
các vị mau rút đi để bảo tồn nguyên khí võ lâm Trung Nguyên. Hôm nay có
thua thì mai sau còn có cơ phản công trở lại.
Trong cơn hoảng hốt, bỗng nghe dưới chân núi tiếng chiêng vang dội, một hỏa
tiễn bắn vọt lên trời, kế đến tiếng hò hét chém giết bốn bề nổi lên. Dương Tiêu
mừng lắm, nói: -Giáo chủ, viện binh của ta đến rồi.
Từ trên đỉnh núi nhìn xuống không thấy rõ tình hình bên dưới nhưng thấy khói
bụi mù mịt, quân reo ngựa hí, hiển nhiên quân cứu viện tới rất đông. Trương
Vô Kỵ lớn tiếng ra lệnh: -Quân cứu viện đến rồi, tất cả cùng xông ra.
Quần hùng trên núi ai nấy rút binh khí ra, xông xuống chém giết. Trương Vô
Kỵ lại kêu lên: -Các vị anh hùng, giết quan trước, giết lính sau.
Tất cả mọi người cùng reo lên: -Giết quan trước, giết lính sau.
Quân Mông Cổ cứ mười người làm thành một đội, do một thập trưởng cai
quản, lên trên có đội trăm người, đội nghìn người, đội vạn người, cứ từng lớp
từng lớp, khi ra trận trên truyền xuống dưới chẳng khác thân thể chỉ huy cánh
tay, cánh tay chỉ huy bàn tay, bàn tay chỉ huy ngón tay. Trương Vô Kỵ truyền
lệnh giết các quan trưởng Mông Cổ, nếu như hai bên đối trận thì phép này khó
mà thi hành nhưng hiện nay quân Mông Cổ đang dàn rộng trên sườn núi,
quân địch tuy tinh nhuệ thật nhưng quan trưởng võ công làm sao bì được với
những nhân vật võ lâm Trung Nguyên, nên chỉ chốc lát mấy tên thiên phu
trưởng, bách phu trưởng đã bị giết chết. Một nhánh quân Mông Cổ lập tức
loạn cả lên.
Bọn Trương Vô Kỵ xông tới lưng chừng núi, thấy dưới núi cờ xí bay tung, lá cờ
phía nam trên có một chữ?Từ?, lá cờ phía bắc có một chữ?Thường? biết ngay
là Từ Đạt và Thường Ngộ Xuân đã tới. Từ Thường hai người vốn ở đất Hoài
Tứ, lúc đó may sao lại đang ở Dự Nam vừa nghe Bố Đại hòa thượng Thuyết
Bất Đắc truyền tin giáo chủ và quần hùng bị vây trên núi Thiếu Thất liền đem
hết bộ thuộc, ngày đêm chạy tới cứu. Khi đó một dải từ Dự Nam cho chí Ngạc
Bắc, quân Minh Giáo và quân Nguyên hỗn chiến đã nhiều năm, đất đai hai bên
tranh nhau thành thế cài răng lược nên muốn đến là đến được ngay, thật là
gần gũi nên chưa đầy hai ngày đã tới rồi. Quân sĩ theo Từ Đạt và Thường Ngộ
Xuân đều là những người chinh chiến lâu năm nhiều kinh nghiệm, lại đông hơn
nhiều nên liền ép quân Nguyên phải lùi về hướng tây.
Còn một vạn quân Nguyên đuổi theo đám hào sĩ giả vờ bỏ chùa mà chạy mãi
đến tận sơn cốc. Du Liên Châu, Trương Tùng Khê, Ân Lê Đình dẫn theo mấy
trăm hảo hán khinh công trác tuyệt, vừa đánh vừa chạy vào trong thung lũng.
Tên vạn phu trưởng quân Mông Cổ thấy trong sơn cốc ba mặt là vách đá dựng
đứng, địa thế hung hiểm nhưng thấy bên địch nhân số chẳng bao nhiêu, dẫu
bên trong thung lũng có mai phục chăng nữa thì cũng thừa sức đối phó nên
liền xua quân đuổi cho nhanh.
Bọn Du Liên Châu chạy đến dưới chân vách đá, từ trên cao có sẵn mấy chục
sợi dây thòng xuống từ bao giờ mọi người vội vàng trèo lên. Tên vạn phu
trưởng thấy bị trúng kế vội ra lệnh lùi lại, ngờ đâu ngoài cửa thung lũng đã bị
liệt hỏa, độc sa, vũ tiễn, độc thủy bắn tới như mưa, Cự Mộc Kỳ lại từng súc,
từng súc gỗ đẩy lăn xuống, chặn mất đường đi rồi.
Ngay khi đó, lộ quân thứ hai của quân Nguyên thua chạy tới nơi thấy đường đi
đằng trước đã bị chặn mất rồi liền tứ tán trèo lên các triền núi chung quanh
đào tẩu. Trương Vô Kỵ và Từ Đạt trước sau tới nơi đều kêu lên: -Tiếc quá!
Nếu như đã liên lạc được với nhau từ trước thì cứ để đạo quân thứ hai của
Mông Cổ xua luôn vào trong thung lũng thì chỉ một chuyến là xong. Trương Vô
Kỵ cũng không ngờ quân Nguyên chỉ chia ra một nửa đuổi theo, cũng không
ngờ quân tiếp viện đến nhanh như thế. Dẫu sao thì chỉ huy quân chiến đấu
không phải là sở trường của chàng, chiến pháp trong Vũ Mục Di Thư tuy hay
thật nhưng vừa học đem ra ứng dụng ngay dù sao cũng còn nhiều chỗ chưa
hiểu rõ, nếu như Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân không kịp thời tới nơi thì kiếp số
chùa Thiếu Lâm cũng khó tránh khỏi, còn một vạn quân Nguyên bị chặn trong
sơn cốc cũng sẽ được lộ quân kia cứu thoát.
Từ Đạt liền sai quân vần đá chặn thêm ở cửa thung lũng, các đội cung tiễn
trèo lên những mỏm đá, từ cao bắn xuống. Quân Nguyên lâm vào tuyệt địa,
không có cách gì chống trả chỉ còn nước trốn sau những tảng đá. Chẳng mấy
chốc Thường Ngộ Xuân cũng đem binh tới nơi, hội kiến với Trương Vô Kỵ, lâu
ngày xa nhau nay gặp lại hai người hết sức vui mừng. Thường Ngộ Xuân oang
oang nói: -Mau giỡ đá ra, mình xông vào giết sạch bọn Thát tử.
Từ Đạt cười: -Trong sơn cốc không gạo không nước, chỉ bảy tám ngày, Thát tử
cũng chết khát, chết đói việc gì phải để các cách em mất công ra tay?
Thường Ngộ Xuân cũng cười: -Thế nhưng tự tay mình giết vẫn thích hơn.
Y tuổi tác tuy hơi lớn hơn Từ Đạt nhưng bình thời vẫn phục Từ Đạt mưu trí, lại
thấy Trương Vô Kỵ phụ họa với Từ Đạt nên không bàn thêm gì nữa.
Từ Thường hai người chinh chiến lâu năm nên lệnh lạc gì cũng đều chu đáo
đâu ra đấy. Trương Vô Kỵ biết mình kém xa nên mời Từ Thường hai người chỉ
huy, tìm kiếm giết sạch những quân Nguyên bỏ chạy.
Đêm hôm đó tiếng reo hò vang động chân núi Thiếu Thất, nghĩa quân Minh
Giáo cùng anh hùng tứ xứ ăn mừng chiến thắng. Quần hùng mấy hôm liền ở
trong chùa Thiếu Lâm ăn toàn đồ chay, mồm miệng thấy nhạt thếch, nay được
rượu thịt no nê, ai nấy ăn đến căng cả bụng.
Trong tiệc Trương Vô Kỵ hỏi lại Thường Ngộ Xuân thân thể độ này thế nào, có
theo những toa thuốc chàng cắt mà chữa trị không. Thường Ngộ Xuân cười ha
hả nói: -Giáo chủ chớ có lo lắng, lão Thường này khỏe như trâu, mỗi bữa ăn ba
cân thịt, sáu chén cơm, đi đánh trận ba ngày ba đêm liền không ngủ cũng
chẳng hề hấn gì.
Nói như thế ý bảo chẳng cần phải thuốc thang cho thêm phiền. Trương Vô Kỵ
nghĩ đến lời Hồ Thanh Ngưu năm xưa nói, khẩn khoản khuyên ông ta nên
uống thuốc, giữ gìn sức khỏe. Thường Ngộ Xuân chỉ ậm ừ vâng dạ nhưng
trong bụng chẳng coi vào đâu.
Từ Đạt rót đầy một chén rượu bưng đến trước mặt Trương Vô Kỵ, nói: -Chúc
mừng giáo chủ, xin cạn chén rượu này.
Trương Vô Kỵ cầm lấy uống cạn, Từ Đạt nói tiếp: -Thuộc hạ vẫn thường khâm
phục giáo chủ can đảm hơn người, võ công tuyệt luân ngờ đâu dùng binh lại
thần diệu đến thế, thực là phúc của bản giáo, là cái may của dân đen.
Trương Vô Kỵ cười ha hả nói: -Từ đại ca, đại ca chẳng nên khen ngợi tôi làm
gì. Chiến thắng hôm nay, trước là Từ Thường hai vị đại ca đến thật thần tốc,
thứ đến nhờ lời dậy bảo để lại của Nhạc Vũ Mục, tiểu đệ hoàn toàn chẳng có
chút công lao nào.
Từ Đạt ngạc nhiên hỏi: -Di giáo của Nhạc Vũ Mục là sao? Xin giáo chủ giảng rõ
cho.
Trương Vô Kỵ móc trong túi ra một cuộn giấy mỏng màu vàng, chính là Vũ Mục
Di Thư giấu trong thanh đao Đồ Long, lật đến tiết Binh Khốn Ngưu Đầu Sơn
[2] đưa cho Từ Đạt coi. Từ Đạt hai tay cầm lấy, đọc kỹ một lượt, không khỏi
vừa kinh hoàng, vừa bội phục, thở dài nói: -Vũ Mục dụng binh như thần,
người đời sau thật không sao theo kịp. Nếu như Nhạc Vũ Mục còn sống đến
hôm nay, tất lãnh hào kiệt trung nguyên, lo gì không đuổi được quân Thát tử
trở về sa mạc phía bắc.
Nói xong cung kính giao lại di thư. Trương Vô Kỵ không cầm nói: -Võ lâm chí
tôn, Bảo đao Đồ Long, Hiệu lệnh thiên hạ, Mạc cảm bất tòng. Nghĩa thực sự
của mười sáu chữ đó đến nay ta mới hiểu. Gọi là “võ lâm chí tôn” không phải là
bản thân thanh đao mà là ở di thư giấu trong thanh đao này. Nếu dùng binh
pháp này đối phó với địch đánh thể nào cũng đánh đâu được đó nên mới gọi
là?hiệu lệnh thiên hạ, mạc cảm bất tòng?. Còn như chỉ riêng một thanh đao
mà thôi thì làm thế nào mà hiệu lệnh được thiên hạ? Từ đại ca, bộ binh thư
này ta tặng cho đại ca đó, mong đại ca nối chí Nhạc Vũ Mục, đường mây
thẳng tiến, thu phục giang sơn.
Từ Đạt giật mình kinh hãi, vội nói: -Thuộc hạ có tài đức gì mà dám nhận món
quà hậu hĩ như thế của giáo chủ?
Trương Vô Kỵ nói: -Từ đại ca chớ có từ chối. Ta vì trăm họ mà giao binh thư
này lại cho đại ca.
Từ Đạt tay run run cầm lấy binh thư. Trương Vô Kỵ nói tiếp: -Trong võ lâm
truyền ngôn còn hai câu nữa “Ỷ Thiên bất xuất, thùy dữ tranh phong?”. Nay
kiếm Ỷ Thiên gãy làm hai rồi nhưng về sau thể nào cũng nối lại được. Bên
trong kiếm có giấu một bộ võ công bí cập thật là ghê gớm, ta cũng hiểu được
chân ý của hai câu này là binh thư để đuổi quân Thát tử thế nhưng nếu có
người nào sau này chấp chưởng đại quyền nhưng rồi tác oai tác phúc, lấy bạo
ngược thay bạo ngược, bách tính lại chịu lầm than thì thể nào cũng có một vị
anh hùng tay cầm kiếm Ỷ Thiên đến lấy đầu bạo chúa. Kẻ thống lãnh bách vạn
hùng binh quyền khuynh thiên hạ nhưng chưa chắc đã chống đỡ nổi một cái
đánh của kiếm Ỷ Thiên, câu đó mong đại ca ghi nhớ.
Từ Đạt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên lưng không dám từ chối nữa nói: –
Thuộc hạ cẩn tuân lệnh chỉ của giáo chủ.
Y cầm Vũ Mục Di Thư để trên bàn, cung kính lạy bốn lạy rồi bái tạ Trương Vô
Kỵ đã ban tặng cho quyển sách. Quả nhiên từ đó Từ Đạt dụng binh như thần,
liên tiếp đánh bại quân Nguyên, sau cùng thống lãnh quân đội đánh lên
phương bắc, đuổi được người Mông Cổ ra ngoài biên ải, uy chấn vùng mạc
bắc lập nên công nghiệp hiển hách một thời.
Từ đó anh hùng Trung Nguyên đều nức lòng qui phục Minh Giáo, hiệu lệnh của
Trương Vô Kỵ đến đâu không ai không theo. Mấy trăm năm qua Minh Giáo bị
người đời chê trách, coi như yêu ma dâm tà, kể từ đại biến long trời lở đất này
trở nên thủ lãnh quần hùng, trung hưng được cơ nghiệp của con cháu Hán
tộc. Tuy về sau Chu Nguyên Chương thay lòng đổi dạ, thi hành gian mưu lên
ngôi hoàng đế nhưng những người phò tá y đều là người trong Minh Giáo cho
nên quốc hiệu không thể không xưng là nhà Minh. Minh triều từ Hồng Võ
nguyên niên Mậu Thân cho tới Sùng Trinh năm thứ mười tám Giáp Thân[3],
tổng cộng hai trăm bảy mươi bảy năm cũng nhờ Minh Giáo mà có.
¤
Quần hùng vui say đến tận sáng, ai nấy túy lúy mới thôi. Đến quá trưa, mọi
người lục tục cáo từ hai vị thần tăng Không Văn, Không Trí. Trương Vô Kỵ thấy
đệ tử phái Nga Mi tả tơi tan tác, trong lòng thương hại, thấy Tống Thanh Thư
vẫn còn nằm trên cáng, không biết sống chết ra sao, đến gần nói với Tĩnh Tuệ:
-Để tôi xem thương thế Tống đại ca thế nào!
Tĩnh Tuệ lạnh lùng đáp: -Rõ khéo mèo khóc chuột, đừng có giả nhân giả nghĩa.
Chu Điên đứng gần ngay đó, nhịn không nổi chửi lại ngay: -Giáo chủ ta chỉ vì
chút tình cũ với chưởng môn các ngươi cho nên mới trị thương cho họ Tống
kia, chứ cái thứ khi sư phản phụ này, ai cũng chỉ muốn đem giết quách cho
xong. Con mụ ác ni cô kia còn lèm bèm cái gì?
Tĩnh Tuệ muốn cãi lại vài câu nhưng thấy Chu Điên mặt mày hung ác, thần sắc
bặm trợn, chỉ sợ y không biết phải quấy ra tay đánh mình thì thiệt vào thân,
nên cố nén lòng, cười khẩy nói: -Phái Nga Mi ta đời này truyền đời khác,
chưởng môn nhân đều là phận nữ nhi băng thanh ngọc khiết. Chu chưởng
môn nếu không phải là hoàng hoa khuê nữ giữ mình như ngọc thì làm chưởng
môn bản phái làm sao được? Hừ, Tống Thanh Thư tên gian tặc đó ở trong bản
phái chỉ làm ô danh cho Chu chưởng môn. Lý sư điệt, Long sư điệt, mau đem
gã này trả lại cho phái Võ Đương.
Hai tên đệ tử Nga Mi liền đáp lời, khiêng cái cáng đến trước mặt Du Liên Châu,
bỏ đó rồi đi về.
Ai nấy ngạc nhiên khôn xiết, Du Liên Châu nói: -Cái … cái gì? Y không phải là
trượng phu của chưởng môn các ngươi sao?
Tĩnh Tuệ hậm hực đáp: -Hừ, chưởng môn chúng ta có coi cái gã này vào đâu?
Chưởng môn bực mình chuyện Trương Vô Kỵ thay lòng đổi dạ, đang hôn lễ bỏ
đi làm nhục bản phái trước mặt anh hùng thiên hạ nên giả vờ gọi tên tiểu tử
này là chồng. Nếu biết … nếu biết … hừ hừ, nếu sớm biết thế, chưởng môn
chúng ta việc gì phải chịu cái tiếng xấu làm chi? Xem ra … xem ra …
Trương Vô Kỵ đứng bên nghe mà sững sờ, nhịn không nổi tiến lên hỏi: -Sư thái
nói Tống phu nhân … nàng … nàng thực ra không phải Tống phu nhân sao?
Tĩnh Tuệ quay đầu sang chỗ khác, hậm hực nói: -Ta không thèm nói chuyện
với ngươi.
Ngay lúc đó, Tống Thanh Thư nằm trên cáng khẽ động đậy, rên lên mấy tiếng:
-Giết … giết được Trương Vô Kỵ chưa?
Tĩnh Tuệ cười nhạt: -Thôi đừng mơ ngủ. Chết đến nơi rồi còn ham chuyện viển
vông.
Ân Lê Đình thấy Tĩnh Tuệ giận bừng bừng, nói năng không rõ ràng nên hỏi nhỏ
một nữ đệ tử của phái Nga Mi là Bối Cẩm Nghi: -Bối sư muội, đầu đuôi ra thế
nào?
Bối Cẩm Nghi năm xưa giao tình rất thân với Kỷ Hiểu Phù, nghe ông ta hỏi,
trầm ngâm giây lát rồi nói: -Tĩnh Tuệ sư tỉ, Ân lục hiệp không phải người ngoài,
tiểu muội nói cho ông ta nghe có được không?
Tĩnh Tuệ đáp: -Cái gì mà người ngoài với chẳng người trong? Không phải
người ngoài cũng nói, người ngoài lại càng nên nói. Chu chưởng môn của
chúng ta thanh bạch, không có liên hệ gì đến tên gian đồ họ Tống kia. Các
ngươi thấy rõ thủ cung sa[4] trên cánh tay chưởng môn rồi, chuyện này cần
phải cho đồng đạo võ lâm khắp thiên hạ biết, để khỏi làm tổn hại đến qui củ
của phái Nga Mi chúng ta hơn trăm năm nay …
Ân Lê Đình nghĩ thầm “Vị Tĩnh Tuệ sư thái này đầu óc xem ra không được minh
bạch cho lắm, nói năng chẳng có đầu có đuôi gì cả?. Ông quay sang nói với
Bối Cẩm Nghi: -Bối sư muội, nếu đã như thế vậy nói cho rõ ràng. Tống sư điệt
của ta vì sao lại gia nhập quí phái, có can hệ thế nào với quí chưởng môn để
cho tiểu huynh mai này bẩm lại với sư phụ. Việc này có quan hệ hai phái Nga
Mi và Võ Đương, nếu không tổn thương hòa khí hai phái thì thật hay.
Bối Cẩm Nghi thở dài nói: -Cứ như võ công, nhân phẩm của vị Tống thiếu hiệp
này, trong võ lâm quả thật hiếm có, nhưng cũng chỉ vì si tình mà rơi vào
nghiệp chướng. Dường như chưởng môn nhân có hẹn, đợi đến khi giết được
Trương Vô Kỵ rồi, rửa được cái nhục bỏ ngày cưới mà đi thì sẽ thành hôn với y.
Vì thế y cam tâm đầu nhập bản phái, để được chưởng môn dạy cho võ công kỳ
diệu. Hôm trước ngay giữa anh hùng đại hội, chưởng môn đột nhiên tự xưng
mình Tống phu nhân, là vợ của Tống thiếu hiệp, mọi người trong bản phái đều
thật ngạc nhiên. Hôm đó chưởng môn uy chấn quần hùng, nhiếp phục các
môn phái …
Chu Điên liền chen vào: -Đó là giáo chủ chúng ta cố ý nhường đấy thôi có gì
mà khoe khoang.
Bối Cẩm Nghi không thèm để ý đến y, nói tiếp: -Tuy đệ tử bản phái ai nấy hết
sức cao hứng nhưng đến tối hôm đó, mọi người mới hỏi ba chữ Tống phu
nhân đó là như thế nào mà ra. Chưởng môn nhân mới lộ cánh tay trái ra, thản
nhiên nói “Mọi người hãy nhìn đây?. Chúng tôi ai ai cũng thấy rõ, trên cánh tay
điểm thủ cung sa vẫn đỏ chon chót như xưa, quả nhiên vẫn là một xử nữ giữ
mình trong trắng. Chưởng môn nhân nói rằng “Ta tự xưng Tống phu nhân,
chẳng qua chỉ là cái kế quyền nghi nhất thời, cốt để chọc tức tiểu tử Trương
Vô Kỵ, khiến cho y tâm thần bất định, khi tỉ võ mới thừa cơ mà thắng được y.
Tên tiểu tử đó võ công trác tuyệt, ta xem ra không sao bằng y được. Nếu so
với anh danh của bản phái thì cái tiếng của ta nào có sá gì?”.
Mấy câu đó nàng ta nói oang oang, cố ý để mọi người chung quanh ai cũng
nghe rõ, rồi tiếp: -Nam nữ đệ tử bản phái, nếu không xuất gia tu đạo, vốn
không cấm lấy vợ lấy chồng, có điều từ sáng phái Quách tổ sư cho tới nay,
những võ công tối cao thâm thì chỉ truyền cho con gái đồng trinh giữ mình
như ngọc. Mỗi nữ đệ tử khi bái sư, sư phụ đều điểm một chấm thủ cung sa
trên cánh tay. Hàng năm vào ngày giỗ Quách tổ sư, tiên sư đều kiểm soát,
năm đó Kỷ sư tỉ … vì chuyện đó …
Nàng ta nói tới đây ậm ậm ừ ừ không nói tiếp nữa. Bọn Ân Lê Đình ai cũng
hiểu rằng Bối Cẩm Nghi muốn nói tới việc Kỷ Hiểu Phù bị thất thân với Dương
Tiêu nên thủ cung sa biến mất mới bị Diệt Tuyệt sư thái phát giác. Ân Lê Đình
cùng Dương Bất Hối thành hôn rồi, vợ chồng ái tình nồng thắm nhưng lúc này
nghĩ đến chuyện Kỷ Hiểu Phù trong lòng không khỏi bồi hồi, nhịn không nổi
đưa mắt liếc Dương Tiêu một cái, thấy ông ta mắt rưng rưng quay đầu sang
chỗ khác.
Bối Cẩm Nghi nói tiếp: -Ân lục hiệp, chưởng môn chúng tôi có ý muốn chọc
tức Minh Giáo Trương giáo chủ, khéo thay vị Tống thiếu hiệp kia lại si mê
chưởng môn theo đuổi không rời khiến xẩy ra bao nhiêu chuyện. Đợi đến khi
nào Tống thiếu hiệp khỏi bệnh, xin Ân lục hiệp lựa lời bẩm lại với Trương chân
nhân và Tống đại hiệp vài câu để cho quí phái và chúng tôi khỏi gây hiềm
khích.
Ân Lê Đình gật đầu nói: -Hẳn là như thế. Gã sư điệt của tôi phạm thượng phản
nghịch, có chết cũng đáng, quả là một điều xấu hổ cho tệ phái, tôi chỉ mong
nó chết cho xong.
Ông vốn yếu lòng, nghĩ đến Tống Thanh Thư giết chết Mạc Thanh Cốc trong
bụng càng thêm thống hận. Còn đang nói chuyện, bỗng nghe từ xa vẳng tới
một tiếng thét lanh lảnh, dường như giọng Chu Chỉ Nhược sợ hãi xem ra đang
gặp chuyện gì hết sức nguy hiểm. Mọi người nghe thấy thế không khỏi nổi gai
ốc, đang lúc trời trong mây tạnh, trước mặt sau lưng đầy người nhưng nghe
tiếng kêu đó tưởng chừng ác quỉ xuất hiện không bằng. Mọi người không hẹn
mà cùng quay sang nhìn về phía có tiếng kêu. Trương Vô Kỵ, Tĩnh Tuệ, Bối
Cẩm Nghi cả bọn vội chạy về hướng đó.
Trương Vô Kỵ sợ Chu Chỉ Nhược gặp phải địch nhân nào ghê gớm nên ra sức
thật nhanh, chỉ nhô lên hụp xuống mấy cái đã vượt qua được rừng cây, thấy
một bóng xanh đang ra chạy chính là Chu Chỉ Nhược. Chàng vội vàng chặn
nàng lại hỏi: -Chỉ Nhược, chuyện gì thế?
Chu Chỉ Nhược mặt hết sức kinh khiếp, kêu lên: -Ma, ma, có ma đuổi em!
Nàng nhảy vào ôm chặt lấy Trương Vô Kỵ nhưng người vẫn còn run bần bật.
Trương Vô Kỵ thấy nàng sợ đến mất hết hồn vía, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai, an
ủi: -Đừng sợ! Đừng sợ! Làm gì có ma. Em nhìn thấy gì thế?
Chàng thấy áo nàng bị gai cứa rách tả tơi, trên mặt cũng có mấy đường xước
rướm máu, một nửa tay áo bên trái bị rách, để hở cánh tay trắng như ngọc,
trên da có một điểm đỏ chót như san hô, bóng như hồng ngọc, chính là dấu
thủ cung sa của người xử nữ.
Trương Vô Kỵ tinh thông y dược biết rằng con gái điểm thủ cung sa rồi, nếu
chưa thất thân hay lập gia thất thì sẽ suốt đời không phai. Lúc nãy chàng
nghe Tĩnh Tuệ và Bối Cẩm Nghi nói vẫn còn bán tín bán nghi, bây giờ chính
mắt trông thấy nên không còn ngờ gì nữa, nhất thời trong đầu qua lại bao
nhiêu ý nghĩ “Nàng bảo nàng lấy Tống Thanh Thư gì gì đó chỉ toàn là chuyện
giả, thế nhưng tại sao nàng lại muốn đánh lừa ta? Sao nàng lại muốn chọc cho
ta bực tức? Chẳng lẽ nàng tham cái danh vị?đương thế võ công đệ nhất? thực
hay sao? Hay là muốn thử xem mình đối với nàng như thế nào?”. Chàng lại
nghĩ thêm “Trương Vô Kỵ ơi là Trương Vô Kỵ, Chu cô nương là người đã giết
biểu muội của ngươi, nàng còn là con gái cũng thế, mà nàng có đi lấy người
khác thì cũng thế, có còn liên hệ gì đến ngươi nữa đâu?”. Thế nhưng chàng
thấy Chu Chỉ Nhược sợ đến khiếp vía, không nỡ đẩy nàng ra.
Chu Chỉ Nhược nằm gục trong lòng Trương Vô Kỵ, cảm thấy bộ ngực ấm áp
rắn chắc của chàng, mũi ngửi thấy mùi đàn ông nồng nàn dần dần trấn tĩnh lại
hỏi: -Vô Kỵ ca ca, có phải chàng đấy chăng?
Trương Vô Kỵ đáp: -Chính anh đây. Em cảm thấy thế nào? Có gì mà sợ đến
như thế?
Chu Chỉ Nhược lại đột nhiên kinh hoảng, òa lên một tiếng, nước mắt trào ra,
gục vào vai chàng khóc thút thít không ngừng. Lúc đó Dương Tiêu, Vi Nhất
Tiếu, Tĩnh Tuệ, Ân Lê Đình tất cả đã chạy đến, thấy cảnh tượng đó, người nọ
đưa mắt nhìn người kia, ai nấy rón rén quay trở lại. Mọi người vẫn chưa quên
được mối thù ngày nào với Triệu Mẫn, lại nghĩ thầm dẫu sao Triệu Mẫn cũng là
con nhà quyền quí người Mông Cổ, nếu như Trương Vô Kỵ lấy nàng làm vợ e
rằng sẽ trở ngại cho công cuộc phục hưng đại nghiệp.
Chu Chỉ Nhược khóc một hồi đột nhiên nói: -Vô Kỵ ca ca, có ai đuổi theo
không?
Trương Vô Kỵ đáp: -Không có ai cả! Thế ai đuổi em vậy? Có phải Huyền Minh
nhị lão chăng?
Chu Chỉ Nhược đáp: -Không, không phải đâu! Anh có nhìn rõ chưa, không có
ai thật … không, không phải người … không có gì đuổi theo chứ?
Trương Vô Kỵ mỉm cười nói: -Giữa thanh thiên bạch nhật không lẽ lại còn nhìn
không rõ.
Giọng chàng trở nên dịu dàng: -Chỉ Nhược, chắc mấy ngày liền em sử lực quá
độ nên mệt mỏi thành ra váng đầu hoa mắt nhìn lầm chứ gì?
Chu Chỉ Nhược đáp: -Không phải đâu, nhất định không phải. Em thấy nó ba
lần, liên tiếp ba lần mà!
Giọng nàng run run dường như cơn khiếp sợ vẫn chưa hết hẳn. Trương Vô Kỵ
hỏi: -Em ba lần thấy cái gì?
Chu Chỉ Nhược vịn vào vai chàng, lẩy bẩy đứng lên, quay lại nhìn khắp lượt.
Nàng xem ra phải thu hết can đảm nhìn xong vội quay lại ngay, nhìn Trương
Vô Kỵ thấy sắc mặt chàng đầy vẻ quan hoài trìu mến, trong lòng chua xót, bao
nhiêu sức lực trong người mất hết, lại khuỵu xuống nói: -Vô Kỵ ca ca, em …
mọi việc … em đều lừa dối chàng. Kiếm Ỷ Thiên và đao Đồ Long chính em lấy
cắp … Ân … Ân … cô nương cũng do tay em giết …, Tạ đại hiệp chính tay em
điểm huyệt, em … em cũng chẳng lấy Tống Thanh Thư. Trong tim em chỉ …
trước sau lúc nào cũng chỉ có một hình bóng chàng thôi.
Trương Vô Kỵ thở dài nói: -Những việc đó anh đều biết cả rồi. Có điều … có
điều sao em lại làm khổ em như thế?
Chu Chỉ Nhược khóc nói: -Chàng chưa biết sư phụ em ở trên tháp chùa Vạn
An đã nói với em những gì. Sư phụ nói cho em nghe bí mật trong đao Đồ Long
và kiếm Ỷ Thiên, bắt em phải thề lấy được đao kiếm này làm rạng rỡ cho phái
Nga Mi. Sư phụ bắt em phải thề độc giả vờ yêu anh nhưng không được thực
lòng …
Trương Vô Kỵ nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay nàng, nghĩ đến năm xưa chính mắt
trông thấy Diệt Tuyệt sư thái đánh chết Kỷ Hiểu Phù, rồi nghe bà ta trên sa
mạc thề quyết tiêu diệt Minh Giáo, tay cầm kiếm Ỷ Thiên loạn sát giáo chúng
trong Nhuệ Kim Kỳ, sau này nơi tháp chùa Vạn An thà chịu chết chứ không
nhờ mình giúp đỡ mới thấy bà ta oán hận Minh Giáo biết chừng nào. Chu Chỉ
Nhược kế thừa y bát, nhận di mệnh của sư phụ nên bao nhiêu hành vi tàn ác
độc địa kia cũng đều do Diệt Tuyệt sư thái trối trăn cả. Chàng vốn tính tình dễ
tha thứ người khác, xưa nay không ghi nhớ hận thù, nghĩ lại năm xưa trên
dòng Hán Thủy nàng đút cơm cho mình ăn, trên Quang Minh Đính ác đấu với
vợ chồng Hà Thái Xung và Hoa Sơn nhị lão, nếu không có nàng đứng bên chỉ
điểm không chừng mình đã chết tại đương trường; nghĩ cho sâu xa, những
hành vi giảo trá tàn ác của nàng cũng chỉ vì mối thâm tình với mình, lúc này
nàng thật yếu đuối đáng thương, nằm gục trong lòng không khỏi ngậm ngùi,
bèn dịu dàng nói: -Chỉ Nhược, em thấy cái gì mà lại sợ hãi đến vậy?
Chu Chỉ Nhược đứng bật dậy nói: -Em không nói. Cái hồn ma đó quấn quít em,
bản thân em làm nhiều điều tàn ác cho nên nó mới báo oán. Em nói thật cho
chàng hay … chắc em … chắc em không sống được bao lâu nữa đâu …
Nói xong nàng ôm mặt chạy vụt về phía núi. Trương Vô Kỵ chẳng hiểu đầu
đuôi, nghĩ thầm “Cái gì mà lại hồn ma báo oán, theo đuổi quấn quít nàng?
Không lẽ bang chúng Cái Bang trả thù, làm ma làm quỉ dọa nàng hay sao?”.
Chàng lững thững đi theo thấy nàng chạy vào trong đám đệ tử phái Nga Mi,
Bối Cẩm Nghi đem một chiếc áo khoác đắp lên cho nàng. Chu Chỉ Nhược nói
nhỏ mấy câu gì đó, mọi người khom lưng nghe lệnh.
Khi đó trên núi Thiếu Thất quần hùng một số đông đang chuẩn bị về, Không
Văn, Không Trí hai người đang chào từ giã. Dương Tiêu, Phạm Dao cả bọn
cũng đến tụ tập chung quanh Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ nói: -Thôi mình
cũng sắp sửa về đi thôi.
Chàng thấy Chu Chỉ Nhược đến trước mặt Không Văn nói nhỏ mấy câu gì đó,
sắc mặt nhà sư đại biến, sững sờ một hồi, rồi cương quyết lắc đầu dường như
không tin. Chu Chỉ Nhược lại nói mấy câu, đột nhiên quì xuống, chắp hai tay,
lẩm bẩm nói gì đó. Không Văn thần sắc trang nghiêm, miệng tụng nam mô.
Chu Điên nói: -Giáo chủ, giáo chủ phải ngăn lại ngay mới được, không thì
không xong.
Trương Vô Kỵ nói: -Ngăn cái gì?
Chu Điên nói: -Chu cô nương định xuất gia làm hòa thượng, cô ta … cô ta vào
cửa không rồi thì thật hỏng hết.
Dương Tiêu cười khẩy nói: -Nếu Chu cô nương muốn xuất gia thì chỉ có thể
làm ni cô chứ sao lại làm hòa thượng được? Có lẽ nào lại bái nhà sư chùa
Thiếu Lâm làm thầy?
Chu Điên lấy tay cốc lên đầu mìn một cái nói: -Đúng lắm, đúng lắm! Ta quả là
hồ đồ. Thế Chu cô nương cầu khẩn Không Văn đại sư cái gì thế này? Một
người là chưởng môn phái Thiếu Lâm, một người là chưởng môn phái Nga Mi,
việc gì phải quì?
Lại thấy Chu Chỉ Nhược đứng thẳng lên, trên mặt tỏ ra thoải mái hơn. Trương
Vô Kỵ thở dài: -Thôi chuyện của người khác, mình chẳng nên xen vào làm gì.
Chàng quay lại nói: -Mẫn muội, thôi mình cũng đi cho xong.
Ngờ đâu chàng nhìn quanh không thấy bóng dáng Triệu Mẫn đâu cả. Trong
mấy hôm nay, Triệu Mẫn lúc nào cũng ở bên cạnh chàng như hình với bóng,
Trương Vô Kỵ chột dạ, hỏi: -Triệu cô nương đâu?
Trong bụng kêu thầm “Hỏng rồi, chắc là lúc Chỉ Nhược nằm trong lòng ta, Mẫn
muội trông thấy, tưởng mình chưa quên tình xưa nghĩa cũ nên bỏ ta mà đi
chăng?”. Chàng vội vàng chen vào đám đông tìm kiếm. Chưởng kỳ sứ Liệt Hỏa
Kỳ Tân Nhiên nói: -Khải bẩm giáo chủ, thuộc hạ trông thấy Triệu cô nương
xuống núi rồi.
Trương Vô Kỵ lòng đau như cắt “Mẫn muội bỏ hết mọi thứ để theo ta, cùng
nhau trải qua bao nhiêu hoạn nạn, tạ phụ nàng sao đành?”. Chàng bèn quay
sang nói với Dương Tiêu: -Dương huynh, việc ở đây nhờ ông thay mặt giải
quyết, tôi phải đi trước một chút.
Chàng quay sang Không Văn, Không Trí cáo từ, rồi chào Du Liên Châu, Trương
Tùng Khê, Ân Lê Đình mọi người, sau cùng nói với Chu Chỉ Nhược: -Chỉ
Nhược, em cố bảo trọng, mình sẽ gặp lại sau.
Chu Chỉ Nhược cúi đầu không trả lời, chỉ nhè nhẹ gật đầu, từ khóe mắt mấy
giọt lệ long lanh rơi xuống.
¤ Trương Vô Kỵ thi triển khinh công chạy như bay xuống chân núi. Suốt mấy
dặm đâu đâu cũng thấy anh hùng hào khách từ chùa Thiếu Lâm trên đường
về, chàng không muốn chào hỏi ai, nên lẻn theo ngang hông họ mà chạy
nhưng trước sau vẫn không thấy bòng dáng Triệu Mẫn đâu. Chàng chạy một
mạch đến ba chục dặm, trời đã về chiều, người đi trên đường mỗi lúc một
vắng, bỗng nghĩ ra “Mẫn muội mưu kế sâu xa, nếu quả như nàng muốn tránh
mặt ta hẳn không theo đường lớn mà đi. Nếu không cước trình ta nhanh như
vậy hẳn đã phải gặp rồi. Không lẽ nàng trốn trong núi Thiếu Thất, đợi ta đi
qua rồi mới đi ngược trở lại?” Chàng bụng nóng như lửa đốt, chẳng quản đói
khát, lại chạy trở vào trong các ngọn núi, thỉnh thoảng lại nhảy lên ngọn cây
hay gò đống, nhìn dáo dác chung quanh. Trong núi tịch mịch chỉ thấy những
đàn quạ bay về tổ.
Chàng vòng trở lại núi Thiếu Thất rồi vẫn không thấy bóng dáng Triệu Mẫn đâu
bụng nhủ thầm “Dù gì chăng nữa, ta đối với em cũng chẳng thay lòng đổi dạ,
dẫu phải đến chân trời góc biển cũng phải tìm cho ra được nàng mới thôi?.
Bụng đã quyết như thế, lòng cũng thấy bình tĩnh lại, thấy nơi thung lũng phía
đông bắc có hai cây hòe lớn đứng song song bèn nhảy lên ngọn cây, kiếm một
cành đâm ngang, nằm xuống. Chàng qua một ngày trải bao nhiêu chuyện,
người mỏi mệt nên đặt mình chẳng mấy chốc đã thiu thiu ngủ.
Chàng ngủ đến nửa đêm, bỗng nghe tiếng bước chân ai đó ở cách chừng vài
mươi trượng nên lập tức tỉnh dậy. Khi đó vầng trăng đã ngả về hướng tây,
dưới ánh sáng thấy một bóng người đang di hành trên sườn núi cực nhanh
nhẹn chạy về hướng nam. Người đó dáng thon thả, thắt đáy lưng ong là một
thiếu nữ thân hình mảnh dẻ. Chàng mừng rỡ, đang toan mở miệng kêu lên?
Mẫn muội? nhưng lập tức biết là mình nhìn lầm, người con gái đó so với Triệu
Mẫn hơi cao hơn một tí, thân pháp khinh công lại khác hẳn, bước chân nhẹ
nhàng hơn Triệu Mẫn nhưng dáng phiêu hốt xem chừng chưa bằng Chu Chỉ
Nhược.
Lòng hiếu kỳ của chàng nổi lên “Cô gái này canh khuya dặm trường, không
hiểu có chuyện gì thế?”. Chuyện này vốn dĩ chẳng liên quan gì đến chàng,
cũng chẳng muốn đi rình mò chuyện con gái nhà người ta nhưng bỗng nghĩ
đến “Biết đâu từ cô gái này mình kiếm được Mẫn muội không chừng. Nếu như
nàng ta không liên quan gì đến Mẫn muội thì ta cứ len lén bỏ đi là xong, cũng
chẳng có gì đáng ngại. Mình không nên bỏ lỡ bất cứ dịp nào?. Chàng tính thế
bèn đánh đu vào cành cây nhẹ nhàng nhảy xuống.
Trương Vô Kỵ sợ bị thiếu nữ kia phát giác nên không dám đến gần, nghĩ thầm
canh khuya mình lẻn đi theo một người con gái không quen biết, chẳng khỏi bị
nghi là có tính khinh bạc, thấy cô ta mặc một bộ đồ đen, chính là đang đi đến
phía chùa Thiếu Lâm. Chàng tự hỏi “Nếu như nàng ta không có liên quan gì
đến Mẫn muội thì cũng có chuyện gì với phái Thiếu Lâm. Nếu như cô ta có ý
không tốt với nhà chùa thì việc này ta phải ra tay mới được?. Chàng dừng
bước lắng nghe, bốn bề không thấy có ai, biết cô gái này không có ai tương
trợ.
Đi được chừng thời gian ăn một bữa cơm, người con gái không hề ngoái cổ lại.
Trương Vô Kỵ thấy sau lưng nàng có chiều quen thuộc, dường như trước đây
đã từng nhìn qua nghĩ thầm “Là Võ Thanh Anh cô nương chăng? Hay là một
nữ đệ tử nào của phái Nga Mi?”. Đi thêm mấy dặm nữa, chùa Thiếu Lâm đã ở
ngay trước mặt, thiếu nữ kia chuyển qua sườn núi đến bên hông chùa. Nàng
đi chậm lại, lấp ló trốn sau những tàn cây, khe đá, hiển nhiên sợ người ta nhìn
thấy tung tích.
Bỗng nghe từ đại điện trong chùa truyền ra mấy tiếng khánh, kế đến là tiếng
tụng kinh bằng tiếng phạn của khoảng mấy trăm nhà sư. Trương Vô Kỵ lấy làm
lạ “Sao nửa đêm khuya khoắt các nhà sư lại tụng kinh, mà sao đông người đến
thế, không lẽ có một đàn tràng nào thật lớn chăng?”.
Thiếu nữ kia càng di chuyển kỹ lưỡng hơn, tiến lên vài chục trượng đã đến bên
đại điện. Bỗng nghe có bước chân nhẹ nhàng, thiếu nữ vội nằm phục xuống
đám cỏ, kế đến có bốn nhà sư Thiếu Lâm tay cầm giới đao thiền trượng đi
tuần đến. Cô gái đợi cho những nhà sư đi qua mới nhỏm dậy, nhảy một cái đã
đến bên cửa sổ của đại điện. Cái nhảy đó thân hình nhẹ nhàng như bay, quả là
khinh công của một cao thủ bậc nhất trong võ lâm.
Trương Vô Kỵ thấy cô ta không mang binh khí, chỉ có một thân một mình, xem
ra không phải là người đến sinh sự, muốn xem cho kỹ là người nào, mình có
từng quen biết hay không nên khom người xuống rón rén đi qua phía sau lưng
tới góc tây bắc của đại điện. Chàng tự biết lúc này hết sức khó ăn khó nói, ví
thử những nhà sư Thiếu Lâm phát giác được, với địa vị thân phận như mình,
đêm hôm đến chùa dòm dỏ nếu như không thông cảm thì thật là mất mặt cho
nên càng thêm cẩn thận, từng bước đi từng hành động nhẹ nhàng như mèo
vờn chuột.
Lúc đó trong đại điện tiếng tụng kinh lại nổi lên, chàng ghé mắt qua khe cửa
nhìn vào, thấy trong đó có tới mấy trăm tăng nhân, từng hàng từng hàng ngồi
trên bồ đoàn, ai nấy khoác hoàng bào, bên ngoài lại thêm đại hồng kim tuyến
cà sa, có người tay cầm pháp khí, có người chắp tay cúi đầu tụng niệm, chính
là một buổi lễ cầu cho vong hồn được siêu thăng tịnh độ. Chàng lúc ấy hiểu ra
“Kỳ anh hùng đại hội này có biết bao nhiêu người chết, khi quân Nguyên đánh
lên, hai bên tử thương lại càng nhiều. Tăng lữ trong chùa ngày đêm cầu siêu
cho người tử nạn, nguyện cho những người đó vãng sinh cực lạc?. Chàng thấy
Không Văn đại sư đứng ngay trước nơi bàn thờ đích thân chủ tế, nhưng đứng
phía bên phải lại là một thiếu nữ.
Trương Vô Kỵ vừa nhìn thấy, hơi lạ lùng. Người con gái đó chính là Chu Chỉ
Nhược, tuy chỉ nhìn ngang nhưng thấy rõ thần sắc nàng bất định, đôi lông
mày hơi nhíu lại, dường như có chiều lo lắng, nghĩ thầm “Đúng rồi, ban ngày
Chỉ Nhược quì trước mặt Không Văn đại sư, chính là cầu xin ông lập đàn tràng,
có lẽ nàng sám hối những gì đã làm, dưới tay giết chết nhiều người vô tội?.
Chàng nhìn kỹ trên bàn thấy ngay chính giữa là một bài vị trên viết bảy chữ?
Nữ hiệp Ân Ly chi linh vị?.
Trương Vô Kỵ đau lòng, nghĩ đến biểu muội cuộc đời khổ sở, đối với mình thật
một mối thâm tình, không khỏi bùi ngùi chảy nước mắt. Trong tiếng chuông
tiếng mõ, Chu Chỉ Nhược sì sụp lạy, miệng mấp máy, cúi đầu khấn nguyện.
Trương Vô Kỵ vận thần công tập trung tinh thần nghe ngóng dường như: -Ân
cô nương …ở trên trời linh thiêng, xin được an nghỉ … đừng hiện về phá tôi …
Chàng vịn vào tường trong đầu rộn lên bao ý nghĩ “Biểu muội chết vì tay nàng,
cố nhiên tội nghiệp thật, thế nhưng trong lòng Chỉ Nhược nỗi ray rứt chắc gì
đã ít hơn cô em họ của mình?. Trong đầu chàng bỗng nhớ lại năm xưa trên
Quang Minh Đính nghe giáo chúng Minh Giáo hát mấy câu:
Khi sống có gì vui,
Thì chết có gì khổ?
Thương thay cho con người,
Lo buồn sao lắm vậy.
Thương thay cho con người,
Lo buồn sao lắm vậy.
Chu Chỉ Nhược từ từ đứng lên, hơi nghiêng người, quay đầu sang phía đông,
đột nhiên mặt hoảng hốt: -Ngươi … ngươi … ngươi … lại đến kìa.
Giọng nàng rú lên át hẳn tiếng chuông tiếng khánh trong điện. Trương Vô Kỵ
theo hướng mắt nàng nhìn theo, thấy khung giấy dán trên cửa đã bị rách từ
bao giờ, nơi vết thủng hiện lên một khuôn mặt con gái, mặt đầy vết sẹo ngang
dọc khiến chàng run bần bật, nhịn không nổi phải kêu lên một tiếng.
Thiếu nữ đó trên mặt loang lổ, tuy không còn nổi u từng cục như xưa nhưng
rõ ràng chính là người đã chết Ân Ly. Chàng toan tiến lên gọi nhưng chân như
dính xuống đất, người chết sững không cách nào cử động được. Chỉ thấy
khuôn mặt đó biến ngay mất, trong điện nghe bình một tiếng, Chu Chỉ Nhược
đã ngã lăn ra.
Trương Vô Kỵ lúc đó không muốn để cho phái Thiếu Lâm hiềm nghi, lớn tiếng
kêu lên: -Châu Nhi! Châu Nhi! Em đấy ư?
Thế nhưng không nghe tiếng trả lời. Chàng hơi định thần, phi thân theo
đường cũ đuổi theo, chỉ thấy trăng lạnh treo lơ lửng, những cây là cây, người
con gái áo đen kia không biết đi nơi nào. Chàng vốn không tin ma quỉ nhưng
gặp phải cảnh thế này không khỏi toát mồ hôi lạnh, người nổi da gà, đứng lại
lẩm bẩm: -Đúng nàng rồi! Đúng nàng rồi! Thảo nào sau lưng thấy quen quá,
hóa ra là Châu Nhi. Chắc hồn nàng biết được cao tăng Thiếu Lâm tụng kinh
siêu độ cho mình nên mới đến nghe kinh chăng? Hay là nàng chết oan chết
uổng nên hồn không tan đi được?
Những nhà sư Thiếu Lâm nghe tiếng động đã có mấy người chạy ra xem
chuyện gì, thấy Trương Vô Kỵ không khỏi ngạc nhiên. Một tăng nhân lớn tuổi
tiến lên hành lễ nói: -Không biết Trương giáo chủ đêm khuya giáng lâm nên
chưa kịp ra đón, xin thứ tội cho.
Trương Vô Kỵ cũng chắp tay chào nói: -Không dám.
Chàng tiến vào trong điện, thấy Chu Chỉ Nhược hai mắt nhắm nghiền, mặt
xanh mét không còn chút máu vẫn chưa tỉnh lại. Chàng lại gần, dùng sức day
nhân trung nàng mấy cái lại xoa bóp ở sau lưng.
Chu Chỉ Nhược từ từ tỉnh lại, vừa trông thấy Trương Vô Kỵ liền sà ngay vào
lòng ôm chặt lấy chàng, kêu lên: -Có ma! Có ma!
Trương Vô Kỵ đáp: -Việc này quả cũng lạ thật, cô đừng sợ. Chung quanh đây
có rất nhiều cao tăng, thể nào cũng giải được mối oan nghiệt này.
Chu Chỉ Nhược trước nay đoan trang ổn trọng, lúc này vì quá sợ nên trước mặt
mọi người mà vẫn cứ níu chặt lấy chàng, nghe nói thế mặt đỏ lên vội vàng
buông Trương Vô Kỵ ra, đứng lên nhưng người vẫn còn run rẩy không thôi,
nắm chặt tay chàng không chịu rời.
Trương Vô Kỵ tiến lại chào Không Văn, kể lại chuyện có kẻ ở bên ngoài coi
trộm. Không Văn và quần tăng tuy không ai thấy nhưng vết rách trên giấy dán
cửa sổ vẫn còn đó. Chu Chỉ Nhược nói: -Vô Kỵ ca … Trương giáo chủ, tôi thấy
rồi, đúng là cô ta.
Trương Vô Kỵ gật đầu, Chu Chỉ Nhược run rẩy hỏi: -Thế anh … anh … thấy ai?
Trương Vô Kỵ đáp: -Thấy Ân cô nương, cô em họ tôi Ân Ly.
Chu Chỉ Nhược kêu khẽ lên một tiếng, lại ngất đi. Lần này Trương Vô Kỵ đang
nắm tay nàng nên Chu Chỉ Nhược không ngã, thành thử vừa xỉu là tỉnh lại
ngay. Trương Vô Kỵ nói: -Tôi trông thấy biểu muội, nhưng cô ta là … người chứ
không phải là ma.
Chu Chỉ Nhược run run hỏi: -Cô ta không phải ma sao?
Trương Vô Kỵ đáp: -Tôi theo cô ta tới chùa Thiếu Lâm, thấy cô ta đi đứng bình
thường, nhất định không thể là ma được.
Mấy câu đó chẳng qua chỉ để an ủi Chu Chỉ Nhược chứ trong bụng chàng,
Trương Vô Kỵ cũng không dám chắc. Chu Chỉ Nhược hỏi thêm: -Có thực anh
thấy cô ta đi đứng bình thường, không phải là ma chứ?
Trương Vô Kỵ nhớ lại quãng đường đuổi theo thiếu nữ áo đen kia đến đây, lại
thấy nàng náu mình sau cửa sổ nhìn vào, nhất cử nhất động đều đúng là một
cô nương biết võ công, không có gì khác lạ bèn quay sang hỏi Không Văn đại
sư: -Phương trượng, tại hạ có một điều không rõ, mong được thỉnh giáo.
Người chết đi rồi, có thật còn hồn ma hay chăng?
Không Văn trầm ngâm một hồi nói: -Chuyện cõi u minh, quả thực khó nói.
Trương Vô Kỵ hỏi tiếp: -Thế thì vì cớ gì phương trượng lại thành kính tụng
niệm để siêu độ cho các u hồn?
Không Văn nói: -Thiện tai! Thiện tai! U hồn không thể siêu độ được, người
chết đi rồi nhưng nghiệp vẫn còn, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Nhà
Phật lập đàn tràng tụng niệm là để cho người sống được an tâm, siêu độ là để
người còn sống được siêu độ.
Trương Vô Kỵ bấy giờ mới hiểu, chắp tay nói: -Đa tạ phương trượng chỉ điểm.
Tại hạ canh khuya đến làm rộn, quả thật không an, mong đại sư thứ tội cho.
Không Văn mỉm cười: -Giáo chủ là đại ân nhân của tệ phái, mấy lần ra tay cứu
giúp phái Thiếu Lâm khỏi tai nạn, sao còn khách sáo thế.
Trương Vô Kỵ liền cùng các nhà sư cáo từ rồi quay sang nói với Chu Chỉ
Nhược: -Thôi mình đi chứ.
Chu Chỉ Nhược hơi có vẻ ngần ngừ không dám ra khỏi Phật điện. Trương Vô Kỵ
không tiện ép uổng, chắp tay nói: -Nếu như thế thì mình từ biệt nơi đây.
Nói xong chàng xoay mình đi ra cửa điện. Chu Chỉ Nhược nhìn sau lưng chàng,
đột nhiên gọi: -Vô Kỵ ca ca, anh có còn gặp em nữa không? Để em … em đi với
anh vậy.
Nàng chạy đến bên chàng, hai người sánh vai đi ra khỏi chùa Thiếu Lâm một
quãng xa, Chu Chỉ Nhược liền nép mình vào Trương Vô Kỵ cầm tay chàng.
Trương Vô Kỵ biết nàng vẫn còn sợ, cũng nắm chặt bàn tay mềm mại, ngửi
thấy bên mình mùi thơm ngây ngất, trong lòng bỗng thấy phiêu phiêu.
Hai người yên lặng một lúc lâu, bỗng nhiên Chu Chỉ Nhược thở dài một tiếng
nói: -Vô Kỵ ca ca, ngày nào hai đứa mình lần đầu gặp nhau nơi sông Hán
Thủy, em được Trương chân nhân cứu thoát, nếu biết sau này phải chịu biết
bao nhiêu khổ sở thì giá như chết ngay lúc đó, có phải thoải mái hơn không.
Trương Vô Kỵ không trả lời, nghĩ đến câu hát của giáo đồ Minh Giáo, buột
miệng ngâm nga:
Sinh diệc hà hoan?
Tử diệc hà khổ?
Lân ngã thế nhân,
Ưu hoạn thực đa.
(Khi sống có gì vui,
Thì chết có gì khổ?
Thương thay cho con người,
Lo buồn sao lắm vậy)
Chu Chỉ Nhược nghe khúc ca chàng đọc, bàn tay nắm lấy chàng hơi run run.
Nàng hạ giọng nói nhỏ: -Trương chân nhân đưa em lên núi Nga Mi là để cho
em được sung sướng, thế nhưng nếu như lão nhân gia giữ em ở lại núi Võ
Đương, cho em gia nhập môn hạ phái Võ Đương thì mọi sự hôm nay đã khác
hẳn. Ôi! Ân sư đối với em có gì không tốt đâu? Có điều … có điều sư phụ bắt
em phải lập độc thệ, ép em phải hận thù Minh Giáo, ép em phải hận chàng,
hại chàng, nhưng trong lòng em … quả thực …
Trương Vô Kỵ nghe nàng nói thật chân thành, lòng hơi cảm động, biết nàng có
nhiều điều khó khăn, bao nhiêu những chuyện tàn độc đều do tuân hành di
mệnh Diệt Tuyệt sư thái mà làm, nay thấy nàng sợ hãi đến độ lại càng thương
xót hơn.
Trên con đường gió núi vù vù, từng chập thổi tới hương thơm các loài hoa cỏ,
lúc này đang đầu mùa hạ, đêm thanh vắng sương mát mẻ, tai nghe một thiếu
nữ xinh tươi thổ lộ tâm tình, Trương Vô Kỵ không khỏi bồi hồi man mác. Huống
chi ở nơi hoang đảo khi chàng giúp nàng đẩy chất độc ra ngoài, hai người đã
từng đụng chạm xác thịt, trước kia nàng lại có ơn với mình, cùng nàng ước
định hôn nhân làm sao chàng không khỏi đê mê.
Chu Chỉ Nhược nói: -Vô Kỵ ca ca, hôm đó ở Hào Châu chàng đang cùng em
bái đường thành thân, sao Triệu cô nương vừa tới gọi, chàng đã chạy theo cô
ta là sao? Trong lòng chàng yêu cô ta đến thế ư?
Trương Vô Kỵ đáp: -Anh đang muốn giãi bày chuyện đó với em đây, mình ngồi
xuống nói chuyện nhé.
Nói rồi chàng chỉ một tảng đá lớn bên vệ đường. Chu Chỉ Nhược đáp: -Không
đâu, trong lúc này lòng em đang rối như tơ vò, không nghe vào tai được, đi
thêm một lát cho lòng em lắng xuống rồi hãy nói.
Trương Vô Kỵ gật đầu, đưa tay nắm tay nàng, thủng thẳng bước đi. Chu Chỉ
Nhược cầm tay chàng vào một con đường mòn, đi đến bốn năm dặm rồi mới
nói: -Được rồi, chàng nói cho em nghe đi.
Nàng đi đến một khối sơn thạch, trước một bụi cây rậm rạp hai người sánh vai
ngồi xuống. Trương Vô Kỵ mới đem việc Triệu Mẫn nắm trong tay một nắm tóc
vàng của Tạ Tốn khiến chàng không thể nào không chạy theo kể lại đầu đuôi.
Chu Chỉ Nhược nghe xong ngồi thừ ra hồi lâu không nói năng gì. Trương Vô Kỵ
nói: -Chỉ Nhược, em có trách anh không?
Chu Chỉ Nhược nghẹn ngào đáp: -Em làm biết bao nhiêu chuyện sai lầm, chỉ
trách mình thôi, lẽ nào lại trách chàng?
Trương Vô Kỵ vỗ nhè nhẹ lên vai nàng, dịu dàng nói: -Trên đời này mọi chuyện
đưa đẩy tới làm sao liệu trước được, em cũng đừng quá đau lòng.
Chu Chỉ Nhược ngẩng mặt lên nói: -Vô Kỵ ca ca, thiếp có một câu hỏi, chàng
phải thật lòng trả lời, không được che đậy chút nào.
Trương Vô Kỵ nói: -Được, anh sẽ không giấu gì em.
Chu Chỉ Nhược nói: -Thiếp biết được trên đời này có bốn người con gái thực
lòng yêu chàng. Một người là Tiểu Siêu nay đã đi qua Ba Tư, một người là
Triệu cô nương, còn một người là … là … cô ta …
Nàng định nói Ân cô nương nhưng không dám nói ra lời, ngừng lại một chút
rồi tiếp: -Nếu như cả bốn người con gái, tất cả đều còn sống lại ở ngay bên
cạnh chàng, thì trong lòng chàng thực sự yêu thương là ai?
Trương Vô Kỵ trong lòng mê loạn, ấp úng: -Cái đó …ồ … cái đó …
Hôm xưa, Trương Vô Kỵ cùng Chu Chỉ Nhược, Triệu Mẫn, Ân Ly, Tiểu Siêu bốn
người cùng trên một con thuyền lênh đênh trên biển chàng đã từng nghĩ ngợi
nhiều lần “Cả bốn nàng này ai đối với ta cũng tình sâu nghĩa nặng, ta phải đối
xử thế nào cho phải đây? Dù ta thành hôn với bất cứ người nào thì cũng làm
cho ba người còn lại hết sức đau thương. Ở sâu thẳm trong lòng ta, người nào
là người ta yêu nhất?”.
Chàng cho đến nay vẫn bàng hoàng không sao quyết định được thành thử cố
tránh né không nghĩ tới, khi thì nghĩ rằng “Thát tử chưa đuổi được, giang sơn
chưa khôi phục, Hung Nô chưa diệt thì đâu màng tới chuyện gia đình. Làm trai
lẽ nào chỉ vấn vương những chuyện thường tình nhi nữ?.
Cũng có khi chàng nghĩ “Ta thân làm giáo chủ Minh Giáo, một lời nói một cử
động đều có quan hệ đến hưng suy của bản giáo và đồng đạo võ lâm. Ta tự
nhủ sẽ không làm điều gì sằng bậy hại đến phẩm giá, lẽ nào rơi vào vòng nữ
sắc để anh hùng thiên hạ sỉ tiếu, làm hại thanh danh của bản giáo hay sao?”.
Có lúc thì chàng lại nghĩ “Mẹ ta lúc lâm chung đã từng căn dặn ta rằng, con
gái xinh đẹp rất giỏi lừa dối người, bảo ta trên đời phải hết sức đề phòng, di
ngôn của má má lẽ nào lại bỏ ngoài tai?”.
Thực ra chàng đã nhiều lần biện giải, chẳng qua là để tự dối mình đấy thôi,
chứ nếu quả thực chuyên tâm yêu một người con gái thì có gì là hại đến việc
quang phục đại nghiệp, cũng có gì mà hại đến thanh danh Minh Giáo. Nói
đúng ra chàng thấy cô này cũng tốt, cô kia cũng tốt, thành ra không dám nghĩ
ngợi nhiều. Vô Kỵ võ công cao siêu thật nhưng tính tình có chiều hơi nhu
nhược, thiếu quyết đoán, việc gì đến cũng để thuận theo tự nhiên, nếu như
không được thì cũng không dám làm nghịch ý người khác, thà chịu bỏ mình
mà theo người. Tập Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp cũng là do Tiểu Siêu yêu
cầu; làm giáo chủ Minh Giáo cũng do tình thế bức bách, rồi cũng do Ân Thiên
Chính, Ân Dã Vương khơi dậy cảm tình, đính hôn với Chu Chỉ Nhược là do lệnh
của Tạ Tốn; còn không bái đường thành thân với Chu Chỉ Nhược thì lại do
Triệu Mẫn ép buộc.
Năm xưa giá như Kim Hoa bà bà và Ân Ly không hiếp đáp, dùng võ lực cưỡng
bách, chỉ dịu ngọt bảo chàng theo ra đảo Linh Xà, chắc hẳn cũng đi theo.
Cũng có khi sâu kín trong nội tâm chàng cũng nghĩ đến “Giá như ta được cùng
với cả bốn nàng sống chung, tất cả hòa thuận thì thật sung sướng biết là
bao?”. Thời đó là cuối đời Nguyên, dẫu nho sĩ, thương gia hay giang hồ hào
khách, việc năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình, người một vợ một chồng
mới là khó kiếm. Có điều Minh Giáo phát xuất từ Ba Tư, giáo chúng xưa nay
tiết kiệm khắc khổ, ngoài vợ chính ra ít ai có nàng hầu vợ lẽ.
Trương Vô Kỵ tính tình vốn khiêm hòa, biết rằng trong bốn người lấy được ai
thì cũng đã là có phúc lắm rồi, nếu như còn thêm cơ thiếp thì quả là không
phải nên cái ý nghĩ lấy được cả bốn cô chỉ thoảng qua rồi biến đi, chưa bao giờ
dám nghĩ ngợi lâu, nếu có đôi khi chợt đến liền tự trách mình “Làm người phải
biết thế nào là đủ, nếu như ta còn cái ý đó chẳng hóa ra hèn hạ thấp kém lắm
hay sao?”.
Đến sau Tiểu Siêu đi Ba Tư, Ân Ly từ trần, lại nghĩ biểu muội do Triệu Mẫn giết
hại, bốn người không còn ai khác ngoài Chu Chỉ Nhược. Ngờ đâu việc lại không
đúng như thế, sinh ra việc nọ chuyện kia, dần dà chân tướng lộ ra, hai nàng
Triệu Chu ai thiện ai ác lúc thế này lúc thế khác, lại thấy cũng may mình chưa
thành hôn với Chu Chỉ Nhược để thành lầm lỡ, còn Triệu Mẫn công nhiên
chống lại cha anh, chẳng còn gì phải khó nghĩ nữa. Ngờ đâu Triệu Mẫn không
từ biệt mà ra đi, nay Chu Chỉ Nhược lại đặt câu hỏi như thế này.
Chu Chỉ Nhược thấy chàng trầm ngâm không đáp, nói: -Thiếp hỏi chàng chẳng
qua chỉ là câu chuyện mộng huyễn. Tiểu Siêu nay đã là xử nữ giáo chủ của
Minh Giáo Ba Tư, còn thiếp … thiếp lại sát hại Ân cô nương. Trong bốn người
nay chỉ còn một mình cô nương họ Triệu. Thiếp hỏi chàng nếu như cả bốn
người đều bình yên vô sự ở bên cạnh thì chàng tính sao?
Trương Vô Kỵ nói: -Chỉ Nhược, việc này anh đã nghĩ ngợi nhiều lắm rồi, dường
như không thể nào quyết định được, nhưng đến hôm nay thì anh biết người ai
thực lòng yêu hơn cả là ai rồi.
Chu Chỉ Nhược hỏi dồn: -Ai thế? Có … có phải là Triệu cô nương không?
Trương Vô Kỵ đáp: -Quả là như thế. Hôm nay anh tìm nàng không ra, thật chỉ
mong chết quách cho xong. Nếu như từ nay không còn gặp lại nàng thì chắc
anh cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Tiểu Siêu xa anh mà đi, lòng anh biết
bao đau khổ. Biểu muội từ trần anh cũng thật xót xa, em … em rồi ra như thế,
anh lòng càng chua chát lại thêm tiếc nuối dày vò. Thế nhưng, Chỉ Nhược, anh
cũng chẳng dối em làm gì, nếu đời này anh không còn gặp lại Triệu cô nương,
thì thà anh chết còn hơn. Cái tâm ý đó trước nay anh chưa từng có với ai bao
giờ.
Chàng đối với Ân Ly, Chu Chỉ Nhược, Tiểu Siêu, Triệu Mẫn bốn người vẫn
tưởng không ai hơn kém, nhưng hôm nay khi Triệu Mẫn bỏ đi chàng mới hiểu
được rằng, chính nàng là người trong lòng chàng coi nặng hơn cả, so với ba
nàng kia có khác hơn.
Chu Chỉ Nhược nghe chàng nói như thế, u uất nói: -Hôm đó ở Đại Đô, em thấy
chàng đến quán rượu gặp cô ta đã biết ngay trong tim chàng ai là người sâu
nặng hơn cả. Có điều em vẫn si tâm vọng tưởng, nếu như cùng chàng … nếu
như cùng chàng thành thân rồi, sẽ … sẽ khiến chàng hồi tâm chuyển ý, ai ngờ
… ai ngờ … lại cũng chẳng đến đâu.
Trương Vô Kỵ buồn rầu: -Chỉ Nhược, anh đối với em trước sau một niềm kính
trọng, đối với biểu muội Ân gia thật là cảm kích sâu xa, đối với Tiểu Siêu tội
nghiệp thương xót, còn như với Triệu cô nương thì … thì trong lòng … trong
lòng quả là ghi xương tạc dạ hết bụng yêu thương.
Chu Chỉ Nhược lẩm bẩm nhắc lại: -Ghi xương tạc dạ hết bụng yêu thương, ghi
xương tạc dạ hết bụng yêu thương.
Nàng ngừng lại một hồi rồi nói nhỏ: -Vô Kỵ ca ca … thiếp đối với chàng cũng
hết bụng thương yêu ghi xương tạc dạ, chàng có biết nỗi niềm đó hay chăng?
Trương Vô Kỵ hết sức cảm động, nắm chặt tay nàng dịu dàng nói: -Chỉ Nhược,
sao anh lại không biết? Tấm lòng của em đối với anh, đời này kiếp này anh
chẳng biết làm sao báo đáp. Anh … anh thật có lỗi với em.
Chu Chỉ Nhược nói: -Chàng chẳng có lỗi gì với em cả, chàng lúc nào cũng thật
tốt đối với em, chẳng lẽ em không biết hay sao? Em hỏi chàng: Nếu như Triệu
cô nương phen này không từ biệt ra đi chàng vĩnh viễn không bao giờ gặp lại,
ví như nàng bị kẻ gian giết chết rồi, ví như nàng thay lòng đổi dạ, chàng …
chàng sẽ ra sao?
Trương Vô Kỵ trong lòng đau khổ đã lâu nay nghe nói như thế, không còn nhịn
nổi nước mắt ứa ra, nghẹn ngào nói: -Anh … anh cũng không biết nữa. Nói cho
cùng, trên trời dưới đất, anh thể nào cũng phải tìm nàng cho bằng được mới
thôi.
Chu Chỉ Nhược thở dài nói: -Nàng ta chẳng thay lòng đổi dạ đâu, chàng muốn
kiếm Triệu cô nương cũng chẳng khó gì.
Trương Vô Kỵ vừa kinh hoàng vừa sung sướng, đứng phắt dậy hỏi: -Nàng đang
ở đâu? Chỉ Nhược, mau nói cho anh nghe.
Đôi mắt trong sáng của Chu Chỉ Nhược nhìn thẳng vào mặt Trương Vô Kỵ, thấy
chàng vui mừng như muốn phát điên, thủng thẳng nói: -Chàng đối với thiếp
chưa từng bao giờ quan tâm đến thế. Nếu chàng muốn biết Triệu cô nương
nay ở đâu thì phải bằng lòng làm cho em một điều, nếu không mãi mãi chàng
sẽ không gặp lại cô ta đâu.
Trương Vô Kỵ nói: -Em muốn anh làm cho em điều gì?
Chu Chỉ Nhược đáp: -Việc đó bây giờ thiếp chưa nghĩ ra, mai sau bao giờ nghĩ
được thì sẽ nói cho chàng hay. Nói chung việc đó không vi phạm đạo hiệp
nghĩa, cũng không ngăn trở đại nghiệp quang phục đất nước, cũng không làm
tổn thương đến thanh danh Minh Giáo hay bản thân chàng nhưng ắt là không
phải dễ dàng đâu.
Trương Vô Kỵ ngẩn ngơ, nghĩ thầm “Trước đây Mẫn muội bảo ta làm ba việc,
cũng nói là không vi phạm đạo hiệp nghĩa, tính cho đến nay nàng chỉ mới nói
ta làm hai điều. Hai việc đó quả thật không phải dễ, sao bây giờ Chỉ Nhược
cũng lại học cái mửng đó với ta?”.
Chu Chỉ Nhược nói: -Chàng bằng lòng hay không cũng ở mình. Có điều đại
trượng phu nói ra phải giữ lời, đã bằng lòng rồi thì khi việc đến không thể lần
khân được đâu.
Trương Vô Kỵ trầm ngâm nói: -Em nói việc đó không vi phạm đạo hiệp nghĩa,
cũng không ngăn trở việc quang phục, không tổn thương thanh danh Minh
Giáo và bản thân anh, phải không?
Chu Chỉ Nhược nói: -Đúng thế.
Trương Vô Kỵ đáp: -Vậy thì được, nếu quả không vi phạm đạo hiệp nghĩa,
không làm hỏng đại nghiệp quang phục, anh bằng lòng làm cho em.
Chu Chỉ Nhược nói: -Vậy thì mình vỗ tay lập lời thề.
Nàng đưa tay ra cho chàng đập vào. Trương Vô Kỵ biết rằng một khi mình đã
đập tay xuống lập lời thề rồi thì trên vai mình lại mang thêm một cái gông hết
sức nặng nề, nàng con gái họ Chu này bề ngoài hiền thục nho nhã nhưng
bụng dạ mưu mô, hành sự sắc sảo thật chẳng kém gì Triệu Mẫn, nên đưa tay
lên mà vẫn lừng chừng không dám đánh xuống.
Chu Chỉ Nhược mỉm cười nói: -Chàng chỉ nhận lời em làm một chuyện là trong
khoảnh khắc sẽ gặp lại người trong mộng ngay.
Trương Vô Kỵ lòng rộn ràng, không còn nghĩ ngợi gì thêm nữa, giơ tay đánh
xuống ba lần. Chu Chỉ Nhược mủm mỉm: -Chàng xem ai đây?
Nàng đưa tay vạch bụi cây phía sau, thấy đằng sau đám lá một người ngồi đó,
mặt như cười mà không ra cười, chẳng là Triệu Mẫn thì còn ai?
Trương Vô Kỵ vừa mừng vừa sợ kêu lên: -Mẫn muội!
Đột nhiên từ mấy trượng ở đằng xa, có tiếng con gái?Ồ? lên một tiếng, dường
như đột nhiên thấy Triệu Mẫn xuất hiện không khỏi ngạc nhiên kêu thất thanh.
Tiếng kêu đó tuy thật nhỏ nhưng Trương Vô Kỵ đã nghe thấy rõ ràng.
Chàng còn đang sững sờ, trong đầu xoay chuyển biết bao nhiêu ý nghĩ, chầm
chậm đưa tay ra nắm lấy tay Triệu Mẫn, hai bàn tay chạm nhau thấy tay nàng
dường như cứng đơ lập tức hiểu ra, hẳn là sáng này không từ biệt mà bỏ đi
chạy kiếm đâu cũng không thấy, hóa ra đã bị Chu Chỉ Nhược bắt giữ rồi, điểm
huyệt nàng giấu ở nơi đây. Chu Chỉ Nhược cố ý đưa chàng đến tận đây mới
ngồi nói chuyện, cốt để Triệu Mẫn nghe rõ từng câu. Nếu như chàng vì không
muốn Chu Chỉ Nhược phải đau lòng nên xuôi theo cho nàng vui, nói rằng đối
với nàng tình ý nồng thắm, hay cùng nàng ôm ấp một phen thì đã rơi vào kế
của cô ta, khiến cho Triệu Mẫn không thể không bỏ đi. Chàng nghĩ ra chuyện
ấy trong lòng không khỏi kêu thầm “Thật hú vía?, mồ hôi lạnh trên lưng chảy
ra đầm đìa, tiện tay bắt mạch cho Triệu Mẫn thấy khí huyết vận hành như
thường, không có triệu chứng gì là bị thương.
Dưới ánh trăng suông thấy nàng đầu mày cuối mắt tràn đầy vẻ tươi cười, quả
thật kiều mị khả ái không để đâu cho xiết, hẳn là những gì chàng đối đáp với
Chu Chỉ Nhược nàng đều nghe cả. Nàng tuy không cử động được, miệng
không nói được nhưng nghe chàng thổ lộ tâm sự ở sau lưng mình, đối với
nàng một lòng ghi xương tạc dạ thương yêu, tình ý nồng nàn trong lòng
không khỏi bừng lên rạng rỡ.
Chu Chỉ Nhược cúi xuống ghé tai nói nhỏ mấy câu với Trương Vô Kỵ, Trương
Vô Kỵ cũng thì thầm đáp lại mấy câu. Chu Chỉ Nhược nổi giận quát lớn: –
Trương Vô Kỵ, ngươi không coi ta vào đâu, thử xem lại coi nào? Triệu cô nương
trúng độc như thế này liệu có sống nổi hay không?
Trương Vô Kỵ kinh hoảng lắp bắp: -Nàng … nàng trúng độc sao? Cô hạ độc đấy
ư?
Chành cúi xuống xem xét, vạch mắt bên trái Triệu Mẫn ra coi bỗng thấy sau
lưng tê đi, đã bị điểm trúng huyệt đạo. Trương Vô Kỵ kêu lên?Ối chao? một
tiếng, thân hình lảo đảo. Chu Chỉ Nhược ra tay nhanh như gió, ngón tay thon
vận kình điểm luôn trên vai, bên hông, sau lưng năm nơi đại huyệt.
Trương Vô Kỵ ngã ngửa, chỉ thấy ánh sáng xanh lóe lên, Chu Chỉ Nhược đã rút
phắt trường kiếm đưa vào ngực chàng, quát lên: -Đã làm thì làm cho trót, hôm
nay lấy mạng ngươi cho xong. Nếu không hồn ma Ân Ly cứ quấn quí theo ta,
xem ra ta cũng không còn sống được nữa, tất cả cùng chết với nhau một lượt.
Nàng nói xong giơ kiếm lên toan đâm thẳng vào ngực Trương Vô Kỵ.
Bỗng nghe từ đằng sau có tiếng một thiếu nữ kêu lên: -Khoan đã! Chu Chỉ
Nhược, Ân Ly đã chết đâu.
Chu Chỉ Nhược quay đầu lại thấy một thiếu nữ áo đen từ trong đám cỏ chạy
vụt ra, vung tay điểm tới. Chu Chỉ Nhược nghiêng qua tránh được, người con
gái đó quay đầu lại, dưới ánh trăng xiên xiên, thấy nàng mặt mày hết sức xinh
xắn mặc dầu có mờ mờ mấy vết sẹo dài. Trương Vô Kỵ nhìn rõ, người đó chính
là biểu muội Ân Ly, những cục sưng trên mặt đã mất hết, tuy những vạch
ngang vạch dọc vẫn còn nhưng không giấu được vẻ xinh tươi, chẳng khác gì
cô bé con tú lệ đi theo Kim Hoa bà bà đến Hồ Điệp Cốc ngày nào.
Chu Chỉ Nhược lùi lại hai bước, tay trái che lên ngực, mũi kiếm trong tay vẫn
chỉ vào Trương Vô Kỵ, quát lên: -Ngươi còn tiến lên một bước nữa, ta sẽ một
kiếm đâm y chết trước.
Ân Ly không dám cử động vội nói: -Ngươi … ngươi làm bấy nhiêu chuyện ác
chưa đủ hay sao?
Chu Chỉ Nhược hỏi lại: -Thế ngươi là người hay là ma?
Ân Ly đáp: -Dĩ nhiên ta là người.
Trương Vô Kỵ đột nhiên kêu lên: -Châu Nhi!
Chàng nhảy vọt lên, ôm chặt lấy Ân Ly, lắp bắp: -Châu Nhi, em … em … nhớ
anh lắm phải không?
Biến cố đó xuất kỳ bất ý khiến Ân Ly sợ hãi đến kêu thét lên, bị Trương Vô Kỵ
ôm chặt trong vòng tay không sao cử động được. Chu Chỉ Nhược cười hì hì
nói: -Nếu không làm thế, cô đâu có chịu chui ra.
Nàng quay lại giải khai huyệt đạo cho Triệu Mẫn, giúp nàng xoa bóp gân cốt
cho máu chảy đều. Triệu Mẫn bị nàng bỏ nơi đây đã hơn nửa ngày, trong lòng
hết sức tức giận, nhưng cũng may được nghe Trương Vô Kỵ thổ lộ tâm tình
nên đổi giận làm vui. Có điều đột nhiên có thêm một nàng Ân Ly nên lại cũng
thêm biết bao nhiêu mối khúc mắc, hận cũ chưa qua, sầu mới đã tới.
Ân Ly hậm hực nói: -Anh làm gì mà ôm chặt lấy tôi? Triệu cô nương, Chu cô
nương có ở đây còn ra thể thống gì nữa?
Triệu Mẫn nói: -Thế nếu như tôi và Chu cô nương không có ở đây thì thành thể
thống hay sao?
Trương Vô Kỵ cười nói: -Anh thấy em chết rồi sống lại, quá đỗi vui mừng. Biểu
muội, em … em mọi sự đầu đuôi thế nào?
Ân Ly nắm lấy cánh tay chàng, xoay mặt chàng ra phía có ánh trăng, chăm
chú nhìn một hồi, đột nhiên nắm tai Trương Vô Kỵ, nghiến răng véo một cái.
Trương Vô Kỵ đau quá kêu lên: -Ối ối! Em làm gì thế?
Ân Ly đáp: -Ngươi đúng là một tên xú bát quái đáng phải lăng trì tùng xẻo.
Ngươi … ngươi sao lại đem chôn sống ta, khiến ta chịu biết bao nhiêu đắng cay
khổ sở.
Nói xong đấm luôn vào ngực chàng ba cái, nghe kêu bình bịch. Trương Vô Kỵ
không dám vận Cửu Dương thần công lên chống lại, cố chịu đựng ba quyền
của nàng, cười nói: -Châu Nhi! Anh quả là tưởng em … tưởng em chết rồi,
khiến anh đau lòng khóc lóc một phen. Em còn sống thật hay biết bao nhiêu,
quả đúng là trời xanh có mắt.
Ân Ly giận dữ nói: -Trời xanh có mắt, còn tên xú bát quái là ngươi quả là mù,
đến người chết hay sống cũng không biết. Ta không tin ngươi được, chắc
ngươi hiềm ta mặt mũi sưng húp xấu xí, chẳng thèm chờ cho tắt hơi đã đem
chôn ngay xuống đất. Ngươi là đứa vô lương tâm, là tên chết tiệt lang tâm
đoản mệnh.
Trương Vô Kỵ chỉ cười hì hì đứng nghe, gãi đầu nói: -Em cứ chửi đi, càng
nhiều càng tốt. Lúc đó anh quả là hồ đồ, thấy em mặt mũi đầu máu me, không
còn thở gì cả, tim cũng ngừng đập, lại tưởng rằng không còn đường cứu …
Ân Ly nhảy tới, giơ tay kéo tai chàng. Trương Vô Kỵ cười hềnh hệch tránh qua
một bên, chắp tay nói: -Hảo Châu Nhi, tha cho anh!
Ân Ly nói: -Ta không tha cho ngươi. Hôm đó chẳng hiểu sao ta tỉnh lại, thấy
bốn bề chung quanh toàn là đá lạnh như băng. Ngươi định chôn sống ta sao
lại chất lên người ta nào cành cây, nào đá cục? Sao không dùng đất mà vùi, ta
không thở được có phải chết luôn rồi không?
Trương Vô Kỵ nói: -Tạ trời tạ đất, may quá anh chỉ đắp lên người cô bằng cành
cây và đá cục.
Chàng nhịn không nổi liếc qua Chu Chỉ Nhược một cái. Ân Ly hậm hực nói: –
Người đó xấu xa lắm, tôi không muốn anh nhìn cô ta.
Trương Vô Kỵ nói: -Sao lại thế?
Ân Ly đáp: -Cô ta là hung thủ giết tôi, sao anh còn ngó ngàng đến cô ta làm
gì?
Triệu Mẫn chen vào: -Thế nhưng cô có chết đâu, cô ấy đâu có còn là hung thủ
giết cô được.
Ân Ly nói: -Nhưng tôi đã chết một lần, cô ta đã là hung thủ một lần rồi.
Trương Vô Kỵ khuyên nhủ: -Hảo Châu Nhi, em thoát hiểm trở về, bọn ta ai
cũng mừng hết sức. Em cứ thủng thẳng ngồi xuống đây, kể lại cho tất cả nghe
em đã chết đi sống lại như thế nào.
Ân Ly đáp: -Cái gì mà bọn ta hay không bọn ta. Tôi hỏi anh, anh nói bọn ta là
gồm những ai?
Trương Vô Kỵ cười nói: -Ở đây chỉ có bốn người, lẽ dĩ nhiên là gồm anh, Chu
cô nương và Triệu cô nương.
Ân Ly cười khẩy nói: -Hứ, tôi không chết chắc anh còn có đôi phần hoan hỉ,
chứ còn Chu cô nương và Triệu cô nương ư? Liệu họ có hoan hỉ hay không?
Chu Chỉ Nhược nói: -Ân cô nương, hôm đó tôi nổi lòng xấu xa, làm hại đến cô,
việc đó sau này thật hết sức ăn năn, ngay trong giấc ngủ cũng không yên ổn,
nếu không hôm nay đột nhiên gặp lại cô trong rừng đâu có sợ hãi đến mức đó.
Bây giờ thấy cô bình an không sao, miễn tội nghiệt cho tôi, có trời trên cao làm
chứng lòng tôi cực kỳ sung sướng.
Ân Ly nghiêng đầu ngẫm nghĩ một hồi, gật đầu nói: -Cái đó cũng có lý vài
phần. Ta vốn định tìm cô hỏi tội nếu đã như thế thì thôi vậy.
Chu Chỉ Nhược quì phục xuống, nghẹn ngào nói: -Tôi … tôi quả thực đối với cô
chẳng ra gì.
Ân Ly trước nay tính tình hay chấp nê nhưng nay thấy Chu Chỉ Nhược chịu lép
vế, trong lòng cũng thấy an ủi vội đỡ cô ta dậy nói: -Chu tỉ tỉ, chuyện đã qua
không ai nên để trong lòng, dẫu sao thì tôi cũng chưa chết.
Nàng cầm tay Chu Chỉ Nhược, hai người cùng ngồi xuống. Ân Ly vuốt lại mái
tóc kể tiếp: -Cô lấy kiếm vạch trên mặt tôi mấy nhát cũng không phải là không
tốt. Mặt tôi vốn sưng vù, trúng kiếm rồi bao nhiêu máu độc chảy ra hết, vết
sưng trên mặt dần dần xẹp đi.
Chu Chỉ Nhược thấy thế lòng thật vui mừng không biết nói sao cho phải.
Trương Vô Kỵ đáp: -Anh và nghĩa phụ, Chỉ Nhược còn ở lại trên đảo rất lâu.
Châu Nhi, em ở trong mộ chui ra, sao không tìm đến bọn ta?
Ân Ly giận dữ đáp: -Tôi không muốn gặp anh. Anh và Chu cô nương lúc ấy
chàng chàng thiếp thiếp, nghe mà muốn lộn ruột. Hừ, Từ nay trở đi anh chỉ có
yêu em hơn, chiều em hơn thôi. Hai đứa mình vợ chồng là một, lẽ nào anh lại
còn chọc giận em?.
Nàng bắt chước giọng Trương Vô Kỵ nói mấy câu đó, rồi lại bắt chước Chu Chỉ
Nhược trả lời: -Nếu như em có làm điều gì sai lầm, đắc tội với anh, anh có
đánh em, mắng em, giết em không? Em từ nhỏ không được cha mẹ dạy dỗ,
không khỏi có lúc hồ đồ.
Ân Ly tằng hắng một tiếng, lại bắt chước giọng nam ồm ồm nói: -?Chỉ Nhược,
em là vợ yêu quí của anh dẫu có sai sót điều gì anh cũng không nói nặng em
nửa câu đâu.?
Nàng chỉ tay lên vầng trăng đang ở phía tây nói: -?Có vầng trăng kia làm
chứng cho đôi ta?.
Thì ra đêm hôm đó Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược sau khi đã đính ước rồi nói
với nhau những gì, Ân Ly đều nghe thấy hết, lúc này kể lại một lượt khiến cho
Chu Chỉ Nhược mặt đỏ bừng, Trương Vô Kỵ cũng sượng sùng ngượng nghịu.
Chàng lén liếc Triệu Mẫn một cái, thấy nàng giận đến mặt trắng bệch nên đưa
tay sang nắm cổ tay nàng. Triệu Mẫn lật tay một cái, hai móng tay dài cấu vào
lưng bàn tay chàng. Trương Vô Kỵ đau điếng nhưng không dám kêu lên thành
tiếng, cũng không dám động đậy.
Ân Ly đưa tay vào bọc, lấy ra một thanh gỗ, vứt vào trước mặt Trương Vô Kỵ
nói: -Anh nhìn cho rõ xem đây là cái gì?
Trương Vô Kỵ vừa thoạt nhìn, thấy có khắc một hàng chữ “Ái thê Châu Nhi Ân
Ly chi mộ. Trương Vô Kỵ cẩn lập? chính là tấm bia gỗ chàng đã dựng nơi mộ
của Ân Ly. Ân Ly hậm hực nói: -Tôi từ trong một bò ra, thấy thanh gỗ này
chẳng hiểu ra sao? Tên lang tâm đoản mệnh Trương Vô Kỵ nào đây? Tôi suy
nghĩ mãi không hiểu được, mãi sau nghe lén hai người này nói chuyện?Vô Kỵ
ca ca? này,?Vô Kỵ ca ca? nọ mới chợt hiểu ra. Thì ra Trương Vô Kỵ chính là
Tăng A Ngưu, Tăng A Ngưu chính là Trương Vô Kỵ. Ngươi là tên vô lương tâm
lừa dối ta đến nỗi này!
Nói xong giơ thanh gỗ lên đánh mạnh xuống đầu Trương Vô Kỵ, nghe cạch
một tiếng gãy ra làm mấy mảnh văng tung tóe. Triệu Mẫn giận dữ nói: -Cái gì
mà cứ động một tí là đánh người ta?
Ân Ly cười khanh khách nói: -Tôi đánh y thì đã sao nào? Cô đau lòng lắm phải
không?
Triệu Mẫn mặt đỏ lên nói: -Đó là anh ấy nhường nhịn cô, cô đừng có lấn lướt.
Ân Ly cười nói: -Cái gì mà lấn lướt? Cô cứ yên tâm, tôi không có tranh giành
cái tên xú bát quái này với cô đâu, tôi chỉ một lòng một dạ thương yêu một
người, là thằng bé Trương Vô Kỵ đã cắn chảy máu tay tôi nơi Hồ Điệp Cốc. Còn
tên quái trước mặt tôi đây, gọi y là Tăng A Ngưu cũng thế, gọi y là Trương Vô
Kỵ cũng thế, tôi chẳng yêu thương một tí nào.
Nàng quay đầu qua nhỏ nhẹ nói với Trương Vô Kỵ: -A Ngưu ca ca, anh trước
sau đối với em thật tốt, em thật là cảm kích. Thế nhưng lòng em đã sớm trao
cho tên lang tâm hung ác tiểu Trương Vô Kỵ kia rồi. Anh không phải là y,
không, không phải là y …
Trương Vô Kỵ lấy làm lạ lùng nói: -Chính anh là Trương Vô Kỵ, sao lại … sao lại

Ân Ly dịu dàng nhìn chàng, ngơ ngẩn một hồi, ánh mắt thần tình biến đổi sau
cùng lắc đầu nói: -A Ngưu ca ca, anh không hiểu gì cả. Nơi sa mạc bên Tây
Vực, em với anh đồng sinh cộng tử, ở nơi hòn đảo trên biển cả, anh đối với em
hết lòng hết dạ. Anh là người tốt bụng nhưng em đã nói với anh rồi, lòng em
sớm trao cho tên Trương Vô Kỵ. Em sẽ đi tìm y, nếu em tìm được anh thử nghĩ
xem y có đánh em, chửi em, cắn em không?
Nàng nói xong không đợi cho Trương Vô Kỵ trả lời, quay mình lặng lẽ đi thẳng.
Trương Vô Kỵ bấy giờ mới biết, người mà nàng thực bụng yêu thương là một
tên Trương Vô Kỵ tưởng tượng trong tim, là tên Trương Vô Kỵ nàng nhớ trong
đầu từng gặp nơi Hồ Điệp Cốc, đã từng đánh nàng cắn nàng, một tên Trương
Vô Kỵ ngang bướng hung hăng, chứ không phải Trương Vô Kỵ đàng hoàng
chân chính, nhân hậu khoan thứ nay đã trưởng thành ngay trước mặt nàng.
Trong lòng chàng ba phần thương xót, ba phần lưu luyến, lại thêm ba phần an
ủi, nhìn theo bóng lưng nàng khuất dần trong bóng đêm. Chàng biết Ân Ly chỉ
nhớ tới đứa trẻ bạo tợn trong Hồ Điệp Cốc lúc nào cũng chỉ muốn đi tìm y. Lẽ
dĩ nhiên nàng làm sao tìm thấy được nhưng cũng có thể nói, nàng đã tìm ra rồi
vì thiếu niên đó đã mãi mãi nằm sâu trong đáy lòng. Người thực việc thực làm
sao có thể bằng được bóng hình đang ở trong tim?
Chu Chỉ Nhược thở dài một tiếng nói: -Cũng chẳng qua lỗi tại em, làm cho
nàng bây giờ thành khùng khùng điên điên như vậy.
Thế nhưng Trương Vô Kỵ lại nghĩ “Quả nàng có phần hơi dở hơi thật nhưng đó
chính là lỗi ở ta. Thế nhưng so với con người đầu óc tỉnh táo, chắc gì đã sướng
hơn nàng?”.
Triệu Mẫn trong đầu lại nghĩ đến một chuyện khác. Ân Ly đến rồi lại đi, còn
Chu Chỉ Nhược thì sao? Nếu Ân Ly không chết, Tạ Tốn cũng bình an vô sự, võ
công trong kiếm Ỷ Thiên, binh thư trong đao Đồ Long luôn cả thanh đao nữa
nay cũng đã thuộc về Trương Vô Kỵ rồi, những tội lỗi mà Chu Chỉ Nhược phạm
phải nay xem ra cũng chẳng có gì ghê gớm nữa. Dĩ nhiên Tống Thanh Thư vì
nàng mà giết chết Mạc Thanh Cốc nhưng đó là tội của riêng Tống Thanh Thư,
việc đó Chu Chỉ Nhược không dính líu tới, cũng chẳng xúi bẩy gì. Trương Vô Kỵ
đã từng có ước định hôn nhân với cô ta, mà chàng nào có phải là người không
giữ lời, tuyệt tình tuyệt nghĩa được.
Chu Chỉ Nhược đứng lên nói: -Thôi mình đi chứ?
Triệu Mẫn hỏi lại: -Đi đâu?
Chu Chỉ Nhược đáp: -Lúc tôi ở trong chùa Thiếu Lâm có thấy Bành Oánh Ngọc
hòa thượng lật đật đi kiếm anh, dường như có chuyện gì khẩn cấp trong Minh
Giáo.
Trương Vô Kỵ giật mình, nghĩ thầm “Ta không thể vì chuyện nhi nữ thường
tình làm hỏng đại sự của Minh Giáo?. Chàng vội nói: -Vậy mình mau đến coi.
Ba người liền rảo bước ra đi, chẳng mấy chốc đã đến nơi doanh trướng đóng
quân của Minh Giáo. Dương Tiêu, Phạm Dao, Bành Oánh Ngọc đang nóng ruột
sai người đi khắp nơi kiếm giáo chủ, thấy chàng trở về, ai nấy vui mừng,
nhưng lại thấy thêm Triệu Chu hai nàng cùng đi không khỏi ngạc nhiên.
Trương Vô Kỵ thấy mọi người mặt mày ủ rũ, xem chừng có chuyện không hay,
vội hỏi: -Bành đại sư, ông có chuyện kiếm tôi chăng?
Bành Oánh Ngọc chưa kịp trả lời, Chu Chỉ Nhược đã nắm tay Triệu Mẫn nói: –
Thôi mình ra bên kia ngồi chơi.
Triệu Mẫn biết nàng tránh không muốn nghe chuyện bí mật của Minh Giáo nên
hai người cùng sóng bước đi ra. Dương Tiêu, Phạm Dao cả bọn thấy vậy cũng
thật kỳ lạ, nghĩ thầm “Hôm làm lễ cưới ở Hào Châu, hai vị cô nương này đánh
nhau một trận thật là long trời lở đất, lúc này sao lại thân mật như chị với em,
không biết giáo chủ làm cách nào mà giảng hòa cho hai người được, đúng là
có tài thì làm gì cũng khéo, môn Càn Khôn Đại Na Di công phu này thật đáng
nể quá?.
Bành Oánh Ngọc đợi cho Triệu Chu hai nàng đi rồi mới nói: -Khải bẩm giáo
chủ, bên mình thua một trận lớn ở Hào Châu, Hàn Sơn Đồng Hàn huynh tuẫn
nạn rồi.
Trương Vô Kỵ đau đớn kêu lên: -Ối trời!
Bành Oánh Ngọc nói tiếp: -Hiện nay quân vụ nơi Hoài Tứ, do Chu Nguyên
Chương huynh đệ chỉ huy. Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân hai huynh đệ nghe được
tin đó, đã dẫn binh đến ứng viện, cả Hàn Lâm Nhi cũng đi theo. Việc khẩn cấp
quá nên không kịp đợi lệnh của giáo chủ.
Trương Vô Kỵ đáp: -Như thế là phải.
Đang lúc nghị luận tình hình, Ân Dã Vương hấp tấp chạy vào nói: -Khải bẩm
giáo chủ, Cái Bang có người đến báo tin đã tìm ra được tung tích của Trần
Hữu Lượng.
Trương Vô Kỵ hỏi: -Ở đâu thế?
Ân Dã Vương đáp: -Tên khốn kiếp đó trà trộn vào làm bộ hạ của Từ Thọ Huy
huynh đệ trong bản giáo, nghe nói Từ huynh đệ tin dùng y lắm.
Trương Vô Kỵ trầm ngâm nói: -Nếu quả như thế mình không nên hành sự một
cách vội vã. Thưa cậu, phiền cậu sai người thông tri cho Từ huynh, tên Trần
Hữu Lượng đó thâm độc giảo quyệt lắm, để y ở gần sẽ gây ra hậu hoạn, nhất
quyết không nên thân cận làm gì.
Ân Dã Vương tuân lời nhưng lại nói thêm: -Sao không một đao giết y đi cho
xong, cứ để ta lo liệu.
Trương Vô Kỵ còn đang suy nghĩ bỗng có giáo chúng đưa đến một lá thư khẩn
cấp của Từ Thọ Huy. Dương Tiêu nhíu màu nói: -Hỏng rồi! Hỏng rồi! Lại để y đi
trước một bước.
Trương Vô Kỵ mở thư ra coi qua, thì ra là tờ bẩm báo của Từ Thọ Huy nói rằng
Trần Hữu Lượng trước kia có tội với giáo chủ, biết là lầm lỗi nên rất hối hận,
hiện nay thành tâm gia nhập bản giáo, quyết ý đoái công chuộc tội xin giáo
chủ cho y một đường sống. Trương Vô Kỵ liền đưa cho Dương Tiêu, Ân Dã
Vương cả bọn cùng coi.
Ân Dã Vương nói: -Từ huynh đệ bị gã này lừa rồi thể nào về sau cũng có
chuyện.
Dương Tiêu thở dài: -Trần Hữu Lượng thật là âm hiểm nhưng nếu đem y giết
đi thì người ta sẽ bảo mình hẹp hòi, trong bụng vẫn nhớ oán thù cũ, không có
lượng bao dung khiến cho anh hùng thiên hạ e ngại.
Trương Vô Kỵ nói: -Lời Dương tả sứ chí phải. Bành đại sư, ông cùng Từ huynh
chơi thân với nhau, nhờ ông đến khuyên nhủ, cẩn thận đề phòng, đừng giao
binh mã đại quyền cho y.
Bành Oánh Ngọc vâng lời. Ngờ đâu Từ Thọ Huy không nghe lời khuyên, cực kỳ
tín nhiệm Trần Hữu Lượng, sau chết vì tay y. Trần Hữu Lượng thống suất bốn
lộ nghĩa quân của Minh Giáo, tự xưng là Hán Vương, tranh đoạt thiên hạ với
nghĩa quân Đông lộ, cho tới trận đại chiến nơi hồ Bà Dương[5] mới thua trận
chết. Trong mấy năm liền y gây ra biết bao nhiêu tội lỗi khiến cho anh hùng
hào kiệt trong Minh Giáo tử thương rất nhiều.
Đêm hôm đó Trương Vô Kỵ cùng bọn Dương Tiêu, Bành Oánh Ngọc bàn luận,
phân phối binh lính đi các nơi tiếp ứng. Đến khi hội nghị đã xong thì đã khuya.
Sáng hôm sau Triệu Mẫn nói: -Chu tỉ tỉ đêm hôm qua đã ra đi, không kịp từ
biệt chàng.
Trương Vô Kỵ bồi hồi, nghĩ lại đã lâu không về thăm Trương Tam Phong, bây
giờ nhớ nhung nên cùng Triệu Mẫn, Tống Thanh Thư, Du Liên Châu cùng về
núi Võ Đương.
Núi Thiếu Thất không xa núi Võ Đương bao nhiêu, chỉ vài ngày đã đến. Trương
Vô Kỵ theo Du Liên Châu, Trương Tùng Khê, Ân Lê Đình vào bái kiến Trương
Tam Phong, rồi qua thăm Tống Viễn Kiều và Du Đại Nham.
Tống Viễn Kiều nghe nói con mình đang ở bên ngoài, mặt tím lại, tay cầm
trường kiếm chạy vụt ra. Trương Vô Kỵ cả bọn biết có khuyên giải cũng không
xong, không khuyên cũng không được nên cùng theo ra ngoài đại sảnh.
Trương Tam Phong cũng ra theo.
Tống Viễn Kiều quát lớn: -Tên súc sinh bất hiếu khốn kiếp đâu rồi?
Ông trông thấy Tống Thanh Thư nằm trên cáng, đầu quấn đầy băng vải trắng,
đến mắt cũng che kín mít liền nhắm ngay người y đâm thẳng trường kiếm ra,
nhưng nửa chừng tay chùn lại không đâm nổi. Trong một thoáng, ông nghĩ
đến tình cha con, nghĩa đồng môn, trong lòng ngổn ngang trăm mối, xoay
kiếm lại đâm thẳng vào bụng mình.
Trương Vô Kỵ vội vàng giơ tay ra đoạt thanh kiếm trong tay Tống Viễn Kiều,
khuyên: -Đại sư bá, chớ có như thế. Việc này giải quyết ra sao, để xin thái sư
phụ dạy bảo.
Trương Tam Phong thở dài: -Phái Võ Đương chúng ta có một đứa đệ tử chẳng
ra gì, Viễn Kiều, chẳng phải mình con bất hạnh. Cái thứ nghịch tử này, có
cũng như không!
Ông đẩy chưởng phải ra, nghe bộp một tiếng đánh ngay vào ngực Tống Thanh
Thư khiến cho tạng phủ vỡ nát chết ngay. Tống Viễn Kiều quì xuống khóc nói:
-Sư phụ, đệ tử không biết dạy con, để lụy thất đệ phải chết dưới tay y. Đệ tử
đối với lão nhân gia và thất đệ biết thế nào cho phải đây?
Trương Tam Phong giơ tay đỡ học trò dậy nói: -Việc này con quả có sai lầm,
chức vị chưởng môn bản phái, từ hôm nay do Du Liên Châu tiếp nhiệm. Con
chuyên tâm nghiên cứu cho tinh vi thái cực quyền pháp, còn tục vụ chưởng
môn không cần phải lo tới làm gì.
Tống Viễn Kiều bái tạ phụng mệnh. Du Liên Châu từ chối không nhận song
Trương Tam Phong cương quyết giao cho nên đành bái lãnh.
Mọi người thấy Trương Tam Phong đánh chết Tống Thanh Thư, cách chức
Tống Viễn Kiều, qui môn nghiêm nhặt như thế trong lòng ai nấy kinh hãi.
Trương Tam Phong lại hỏi tình hình anh hùng đại hội ra sao, nghĩa quân kháng
Nguyên thế nào, đối với Trương Vô Kỵ càng thêm ân cần.
Triệu Mẫn đi tới khấu đầu trước Trương Tam Phong, tạ tội năm xưa vô lễ.
Trương Tam Phong cười khà khà, tuyệt nhiên không để bụng. Du Đại Nham
tàn phế, Trương Thúy Sơn bỏ mình cũng toàn do những thủ hạ cũ của cô ta
như A Đại, A Nhị mà ra, nhưng khi đó Triệu Mẫn chưa ra đời, không thể nào
trách nàng được. Trương Tam Phong biết được nàng cam tâm chống lại cha
anh để đi theo Trương Vô Kỵ bèn cười: -Hay lắm, hay lắm! Thật khó lắm thay,
thật khó lắm thay.
Trương Vô Kỵ ở trên núi Võ Đương cùng Trương Tam Phong tụ hội mấy ngày
rồi cùng Triệu Mẫn trở về Hào Châu. Trên đường đi chỗ nào cũng nghe tin
quân bản giáo thắng trận, lại nghe đâu đâu cũng đang nổi lên, Cô Tô có
Trương Sĩ Thành, Đài Châu có Phương Quốc Trân, tuy không thuộc Minh Giáo
nhưng cũng đều là các lực lượng kháng Nguyên, Trương Vô Kỵ trong lòng rất
đỗi vui mừng, cùng Triệu Mẫn ngày đêm chạy về hướng đông, trước mắt sơn
hà chẳng mấy chốc khôi phục được, mong sao thiên hạ thái bình, trăm họ an
cư lạc nghiệp, không uổng mấy năm nay vào sinh ra tử, lo lắng ngược xuôi.
Chành không muốn kinh động anh em nên trên đường không gặp gỡ các
tướng lãnh nghĩa quân, chỉ ngầm dò hỏi thấy nghĩa quân kỷ luật nghiêm minh,
không quấy nhiễu bách tính đâu đâu cũng ca tụng nguyên soái Chu Nguyên
Chương và đại tướng quân Từ Đạt.
Hôm đó chàng đến bên ngoài thành Hào Châu, Chu Nguyên Chương được tin
liền sai Thang Hòa, Đặng Dũ hai tướng đem quân ra nghênh đón, mời vào tân
quán. Thanh Hòa bẩm: -Chu nguyên soái và Từ đại tướng quân, Thường
tướng quân đang lúc thương nghị quân tình khẩn cấp, nghe tin giáo chủ đến
nơi, thật mừng quá đỗi. Có điều quân vụ cần kíp, không tự mình ra đón được,
xin giáo chủ tha cho cái tội không cung kính.
Trương Vô Kỵ cười nói: -Chúng ta anh em cả, sao còn hiềm chuyện hư văn đón
đưa? Việc quân mới là quan trọng.
Tối hôm đó ở tân quán bày đại tiệc, hai tướng Thang Hòa, Đặng Dũ ngồi tiếp.
Rượu được ba tuần, Chu Nguyên Chương cùng đại tướng Hoa Vân lật đật chạy
đến, trước bàn quì phục xuống. Trương Vô Kỵ vội đỡ lên, Chu Nguyên Chương
tự mình rót rượu, cung kính mời Trương Vô Kỵ uống đủ ba chén, chàng liền
đưa lên uống cạn.
Chu Nguyên Chương lại mời Triệu Mẫn, Triệu Mẫn cũng uống ngay. Trên bàn
rượu nói chuyện quân tình các nơi, Chu Nguyên Chương bẩm lại việc đánh
thành chiếm đất các chiến tích thế nào, ngôn ngữ có phần đắc ý, Trương Vô
Kỵ hết sức khen ngợi.
Còn đang truyện trò, đại tướng Liêu Vĩnh Trung hùng hổ tiến vào trong phòng,
bái kiến giáo chủ xong ghé tai nói nhỏ với Chu Nguyên Chương: -Bắt được rồi!
Chu Nguyên Chương đáp: -Hay lắm!
Bỗng nghe ngoài cửa có tiếng người kêu lên: -Oan ta quá! Oan ta quá!
Trương Vô Kỵ nghe tiếng người kêu oan chính là Hàn Lâm Nhi, lạ lùng hỏi: -Có
phải Hàn huynh đệ đó chăng? Chuyện gì thế?
Chu Nguyên Chương đáp: -Khải bẩm giáo chủ, tên Hàn Lâm Nhi cấu kết với
Thát tử, toan tính chuyện nội ứng ngoại hợp, phản lại bản giáo.
Trương Vô Kỵ kinh hãi nói: -Hàn huynh đệ trung thành nhân nghĩa, làm sao có
chuyện đó được? Mau đem y vào đây, để chính ta hỏi y xem nào …
Nói chưa dứt lời, bỗng thấy đầu váng mắt hoa, trời đất như đổ sụp xuống, hôn
mê không còn biết gì nữa. Tới khi tỉnh lại, Trương Vô Kỵ thấy chân tay mình đã
bị trói chặt bằng dây thừng, nhìn ra chỉ thấy tối đen, chàng kinh hãi không để
đâu cho hết. Cũng may chàng còn thấy một thân hình mềm mại tựa vào ngực
mình, thì ra Triệu Mẫn và chàng bị trói chung một chỗ, nhưng nàng vẫn còn
chưa tỉnh.
Chàng suy nghĩ biết ngay Chu Nguyên Chương có gian ý, hẳn là y nghĩ Minh
Giáo mai sau thành công, Trương Vô Kỵ đương nhiên sẽ trở thành hoàng đế
thành thử bỏ thuốc mê cực mạnh vào trong rượu tìm cách ám hại chàng.
Trương Vô Kỵ thử vận khí thấy trong người không có gì khác lạ, công lực
không mất, trong bụng cười thầm “Mấy sợi dây này tưởng trói nổi ta sao, đâu
có dễ thế! Lúc này Mẫn muội chưa tỉnh, chưa cần đi vội. Đợi đến khi trời sáng,
trước mặt các giáo chúng ta sẽ nói huỵch toẹt gian mưu của y cho mọi người
hay?. Nghĩ như thế chàng lặng lẽ dưỡng thần.
Khoảng hơn một giờ sau, bỗng nghe tiếng mấy người đi đến phòng bên cạnh,
bắt đầu nói chuyện, nghe thanh âm thì là Chu Nguyên Chương, Từ Đạt và
Thường Ngộ Xuân ba người.
Chàng nghe Chu Nguyên Chương nói: -Người này bội phản bản giáo, đầu hàng
Nguyên triều, chứng cứ đã rành rành không còn nghi ngờ gì nữa khiến ai nấy
đều căm hận. Hai vị huynh đệ nghĩ xem mình phải làm thế nào?
Y không đợi Từ Thường hai người trả lời lại nói liền: -Người đó tai mắt nhiều
lắm, trong quân chỗ nào cũng có kẻ tâm phúc của y, mình chẳng nên nói đến
tên y làm gì.
Lại nghe Từ Đạt nói: -Chu đại ca, muốn thành đại sự không nên nề tiểu tiết,
đã nhổ cỏ thì phải nhổ cả rễ để khỏi sinh ra hậu hoạn.
Chu Nguyên Chương đáp: -Thế nhưng tên tiểu tặc này là thủ lãnh bọn ta,
chúng ta chớ có vong ân phụ nghĩa. Cơ nghiệp này nói đúng ra chính là của y.
Thường Ngộ Xuân đáp: -Nếu đại ca sợ giết y trong quân sẽ sinh biến thì mình
cứ lẳng lặng ra tay, khỏi phải mang tiếng cho đại ca.
Chu Nguyên Chương trầm ngâm một lát rồi nói: -Từ Thường hai huynh đệ đã
nói thế thì cứ thế mà làm. Có điều tiểu tặc này bình thời cũng có đôi chút ân
đức với anh em trong bản giáo, hai vị huynh đệ lại vốn thân thiết cùng y, việc
này chớ để tiết lộ ra ngoài. Ôi, hôm nay anh em mình định giết y, trong lòng
thật là đau đớn.
Từ Thường hai người cùng nói: -Vì phục quốc đại nghiệp, chuyện giao thiệp
bằng hữu riêng tư không thể chu toàn được.
Ba người nói chuyện xong cùng ra khỏi phòng. Trương Vô Kỵ hít một hơi, vận
thần công lên bứt đứt giây trói, ôm Triệu Mẫn lặng lẽ vượt tường mà ra. Chàng
đứng trên bờ thành trong lòng không khỏi mang mang “Gã Chu Nguyên
Chương kia vong ân phụ nghĩa thì đã đành. Từ Thường hai vị đại ca tình nghĩa
với mình như thế, cũng chỉ vì mưu đồ phú quí mà cũng phản ta. Ba người đó
đang nắm giữ nhiệm vụ quan trọng trong nghĩa quân, nếu ta đánh cho mỗi
người một chưởng giết họ, e rằng nghĩa quân sẽ tan vỡ. Trương Vô Kỵ này vốn
dĩ chẳng ham danh vị, Từ đại ca, Thường đại ca, hai người coi ta nhẹ quá?.
Chàng trầm ngâm một hồi ôm Triệu Mẫn lặng lẽ bỏ đi. Ra khỏi thành rồi, chàng
viết một phong thư, nhường chức vị giáo chủ Minh Giáo cho Dương Tiêu
nhưng không đề cập chút nào chuyện trong thành Hào Châu.
Trương Vô Kỵ nào có biết đâu, tên tiểu tặc mà Từ Đạt và Thường Ngộ Xuân đề
cập đến là để chỉ Hàn Lâm Nhi, việc Trương Vô Kỵ đến Hào Châu hai người
tuyệt nhiên không hay biết gì cả, mọi việc đều do Chu Nguyên Chương ngầm
sắp đặt, cốt để khích cho Trương Vô Kỵ chán chường, thất vọng. Chu Nguyên
Chương vốn dĩ e ngại thần dũng của Trương Vô Kỵ, lại thêm chàng là giáo chủ
bản giáo, ai nấy đều kính phục, muốn giết chàng thì không dám, thành sự thì
không nói gì, lỡ chuyện lộ ra hậu quả không biết thế nào. Y biết Trương Vô Kỵ
chỉ coi việc phục quốc đại sự là trọng, đối với Từ Thường hai người thật chẳng
khác gì anh em, chỉ cần để cho chàng nghe được câu chuyện ắt sẽ bỏ đi.
Quả nhiên mọi sự hoàn toàn như y tính toán, Trương Vô Kỵ võ công tuy vô
địch nhưng mưu trí thì kém Chu Nguyên Chương xa nên bị rơi vào gian mưu
của kẻ kiêu hùng. Mặc dù chàng chưa từng mơ tưởng được lên làm hoàng đế
nhưng mỗi lần nghĩ đến Từ Thường hai người coi ân nghĩa nhẹ như thế trong
lòng không khỏi uất ức khôn nguôi.
Còn như chuyện Hàn Lâm Nhi cấu kết với người Mông Cổ, đồ mưu phản bội
vân vân cũng đều do y vu hãm. Sau khi Hàn Sơn Đồng chết đi, trong quân tôn
Hàn Lâm Nhi lên làm chủ, Chu, Từ, Thường mọi người đều trở thành bộ thuộc
của y. Chu Nguyên Chương giả một lá thư do chính Hàn Lâm Nhi viết thông
đồng với địch, rồi đem tiền bạc đút lót cho người thân tín của y cáo mật cho
Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân. Từ Thường hai người tin tưởng ngay nhất định đòi
giết cho bằng được. Chu Nguyên Chương lại còn giả nhân giả nghĩa nhất định
không chịu mãi đến khi Từ Thường hai người nói đi nói lại mãi mới đành bằng
lòng.
Y đem Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn giam ngay ở phòng bên cạnh, liệu chừng võ
công như chàng muốn bứt đứt giây trói thật dễ như trở bàn tay, lại sợ chàng
thoát thân rồi sẽ tìm cách trả thù nên sau khi nói chuyện với Từ Thường hai
người xong liền trốn biệt. Trương Vô Kỵ đi rồi, Chu Nguyên Chương liền sai
Liêu Vĩnh Trung đem Hàn Lâm Nhi ra sông trấn nước chết, cái kế một mũi tên
bắn hai con chim đó không lộ chút sơ hở nào.
Về sau Dương Tiêu tuy kế nhiệm chức vụ giáo chủ Minh Giáo nhưng Chu
Nguyên Chương đã đủ lông đủ cánh, dưới tay có cả trăm vạn hùng binh,
Dương Tiêu tuổi già kém đức làm sao có thể tranh ngôi hoàng đế với y được.
Chu Nguyên Chương lên ngôi xong, lại giở thủ đoạn nghiêm cấm Minh Giáo,
đem tất cả những anh em trong Minh Giáo từng lập đại công giết cho kỳ hết.
Thường Ngộ Xuân bị bệnh chết sớm, còn Từ Đạt cũng không qua khỏi kiếp
nạn.
¤ Triệu Mẫn thấy Trương Vô Kỵ viết thư cho Dương Tiêu xong, tay còn cầm cây
bút lông chưa để xuống, vẻ mặt không vui liền nói: -Vô Kỵ ca ca, chàng đáp lời
làm cho em ba việc, việc thứ nhất là đi mượn thanh đao Đồ Long, việc thứ hai
là hôm đó ở Hào Châu không được thành hôn với Chu tỉ tỉ, hai việc coi như đã
xong rồi. Còn việc thứ ba, hừ, chàng không được nói rồi nuốt lời đấy nhé.
Trương Vô Kỵ hoảng hốt lắp bắp hỏi lại: -Em … em … em lại có trò tinh quái gì
bắt anh làm đây …
Triệu Mẫn cười tủm tỉm, nói: -Lông mày em nhạt quá, chàng vẽ lại cho em đi.
Chuyện này có gì vi phạm đạo hiệp nghĩa trong võ lâm chăng?
Trương Vô Kỵ cầm bút lên, cười nói: -Từ nay trở đi, anh sẽ ngày ngày vẽ lông
mày cho em.
Bỗng từ ngoài cửa sổ có tiếng ai đó cười khúc khích, nói: -Vô Kỵ ca ca, chàng
cũng đã bằng lòng làm cho em một chuyện nữa đó.
Chính là tiếng của Chu Chỉ Nhược. Trương Vô Kỵ chăm chú viết thư, đâu có
biết nàng đã ở ngoài song cửa từ bao giờ. Cánh cửa từ từ mở ra, khuôn mặt
xinh tươi cười nửa miệng của Chu Chỉ Nhược thấp thoáng dưới ánh đèn,
Trương Vô Kỵ giật mình: -Em … em … cũng lại đòi anh cái gì nữa đây?
Chu Chỉ Nhược mỉm cười: -Lúc này thiếp chưa nghĩ ra, biết đâu hôm chàng bái
đường thành thân với Triệu gia muội tử thiếp lại nghĩ ra không chừng.
Trương Vô Kỵ quay đầu lại nhìn Triệu Mẫn, lại quay sang nhìn Chu Chỉ Nhược,
trong đầu ngổn ngang trăm mối chẳng biết nên mừng hay lo, buông cây bút
rơi cạch xuống bàn.
HẾT.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.