Một ngày như mọi ngày , làm việc và làm việc , rồi một lúc trống trải nhớ vài thứ đã trôi qua , nhớ vài người đã qua và sắp qua…
Tâm sự với ngừi lạ , một ý tưởng hay và đây là một câu chuyện của cô ấy , thật sự làm mình bồi hồi.
Lưu lại để hậu bối mai sau bớt tơ tưởng vào những điều viển vông – Rằng tay và tay sẽ nắm lấy nhau tận cuối cuộc đời

=))

 

note : đây là ngừi thực vịt thực và đã xin phép diễn giá lưu trữ mục đích lưu hành nội bộ :))

New Post