Google +1 Button là extensions google nên dùng để social bookmarking các post của bạn 1 cách hiệu quả nhất , còn việc ảnh hưởng của social bookmarking đến website của bạn như thế nào thì chắc không cần phải giải thích thêm hé.

link download : https://chrome.google.com/webstore/detail/google-%201-button/jgoepmocgafhnchmokaimcmlojpnlkhp


+1 có thể giúp bạn bè, địa chỉ liên hệ của bạn và những người khác trên web tìm ra những thứ tốt nhất khi họ tìm kiếm. Bằng cách cài đặt tiện ích mở rộng +1, bạn có thể công khai +1 bất kỳ trang nào bạn đang truy cập bằng một cú nhấp chuột dễ dàng. Khi bạn làm vậy, hãy tìm tùy chọn “Chia sẻ trên Google+” để bắt đầu cuộc trò chuyện. Từ đó bạn có thể nhận xét, chọn một vòng kết nối và chia sẻ.
Bạn có thể quản lý +1 của mình trong một tab mới trên tiểu sử trên Google của bạn (https://profiles.google.com). Bạn có thể hiển thị tab +1 của mình với mọi người, hoặc giữ nó ở chế độ riêng tư và chỉ sử dụng nó để quản lý cá nhân bản ghi sự kiện mà bạn yêu thích trên web.

New Post