Sitemap subdirectory là vấn đề bạn sẽ gây nhiều khó khăn trong việc index nội dung của web  , đầu tiên các bạn cần hiểu định nghĩa sự khác nhau của subdirectory và subdomain :

Cấu trúc subdirectory : www.abc.com/source1/ – www.abc.com/source2/

Cấu trúc subdomain : www.source1.abc.com/ – www.source2.abc.com/

Mỗi sự lựa chọn đều có ưu điểm và nhược điểm khác nhau , các bạn phải tự tìm hiểu thôi vì trình bày sẽ rất dài. Trong khuôn khổ post tôi chỉ note lại hướng dẫn để index site map trên dạng subdirectory của wordpress sử dụng yoast seo sitemap

1 – thư mục cần chỉnh sửa là functions.php

sitemap subdirectory

sitemap subdirectory

2 – add code này vào ở vị trí cuối cùng : 

 

add_filter( ‘wpseo_sitemap_index’, ‘add_sitemap_custom_items’ );add_filter( ‘wpseo_sitemap_index’, ‘add_sitemap_custom_items’ );

function add_sitemap_custom_items(){

$sitemap_custom_items = ‘

<sitemap>

<loc> DUONG DAN SITEMAP</loc>

<lastmod>2017-05-22T23:12:27+00:00</lastmod>

</sitemap>’;

return $sitemap_custom_items;

}

3 – lưu ý :

a – Trong gooogle webmaster tools , sitemap của subdirectory sẽ hiện đấu “?” ở dạng cột type nhưng đừng bận tâm , không ảnh hưởng gì cả

b – Trong vòng 48h hay có tình trạng 1 trong 2 sitemap bị pending , hoặc cả 2 bị pending , cũng không sao cả đâu bạn ạ , mọi việc sẽ ổn sau 48h

c – trong vòng 72h thời gian index nội dung của source phụ sẽ khá chậm nhưng sẽ nhanh lên từ từ , sẽ index theo thứ tự , page->category->post

LinhTD

New Post
Same Tags Post