video viral Hotdeal – Cám ơn cuộc đời

Concept : HOTDEAL – ĐỒNG HÀNH VÌ TƯƠNG LAI NỮ SINH VIỆT NAM

Nội dung : Chương trình gây quỹ hỗ trợ nữ sinh vùng nông thôn bước vào ngưỡng của đại học

thông điệp : Với mỗi đơn hàng từ 300.000 đồng được mua tại hotdeal.vn bạn đã đóng góp 5.000 đồng

     

      New Post

      Same Tags Post