video viral Hotdeal – Cám ơn cuộc đời

Bài Liên Quan Top

Concept : HOTDEAL – ĐỒNG HÀNH VÌ TƯƠNG LAI NỮ SINH VIỆT NAM

Nội dung : Chương trình gây quỹ hỗ trợ nữ sinh vùng nông thôn bước vào ngưỡng của đại học

thông điệp : Với mỗi đơn hàng từ 300.000 đồng được mua tại hotdeal.vn bạn đã đóng góp 5.000 đồng

 

Bài Liên Quan Bottom

New Post

Same Tags Post