Huyện Cam Lộ

Huyện Cam Lộ thuộc tỉnh Quảng Trị. Phía Bắc và Tây Bắc giáp huyện Gio Linh, phía Đông Bắc giáp thị xã Đông Hà, phía Đông Nam giáp huyện Triệu Phong, phía Nam và Tây Nam giáp huyện Đa Krông.

Sưu Tầm

Tổng quan Huyện Cam Lộ

Bản đồ Huyện Cam Lộ

Cam Lộ xưa là Phủ Cam Lộ, vào đời Trần là nguồn Cam Lộ gồm hai châu: Thuận Bình và Sa Lôi. Nhà Lê đổi châu Thuận Bình thành châu Tĩnh An. Đến đời Gia Long đặt là châu Cam Lộ, đến năm 1831 đổi thành phủ Cam Lộ thuộc tỉnh Quảng Trị.
.

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Huyện Cam Lộ

TênSL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ Dân số (người/km²)
Thị trấn Cam Lộ14
Xã Cam An12
Xã Cam Chính12
Xã Cam Hiếu10
Xã Cam Nghĩa13
Xã Cam Thanh4
Xã Cam Thành17
Xã Cam Thủy11
Xã Cam Tuyền12

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc  tỉnh Quảng Trị

TênSL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ Dân số (người/km²)
Thị xã Đông Hà
182
93.75673,11.283
Thị xã Quảng Trị
75
22.29474301
Huyện Cam Lộ
105
44.731346,9129
Huyện cồn cỏ
4
832,238
Huyện Đa KRông
106
36.4371.223,330
Huyện Gio Linh128
72.083 473152
Huyện Hải Lăng133
86.335423,7204
Huyện Hướng Hóa
192
74.2161.150,964
Huyện Triệu Phong
142
94.610353268
Huyện Vĩnh Linh
190
85.584623,7137

 

 (*) Vì sự thay đổi phân chia giữa các đơn vị hành chính cấp huyện , xã , thôn thường diễn ra dẫn đến khoảng biên độ mã bưu chính rất phức tạp . Nhưng mã bưu chính của từ khu vực dân cư là cố định  , nên để tra cứu chính xác tôi sẽ thể hiện ở cấp này  số lượng mã bưu chính

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Bắc Trung Bộ

TênMã bưu chínhMã điện thoạiBiển số xeMã hành chínhDân sốDiện tíchMật độ dân số
Tỉnh Hà Tĩnh48xxxx23938VN-23 1.242.700 5.997,3 km² 207 người/km²
Tỉnh Nghệ An46xxxx –
47xxxx
23837VN-22 2.978.700 16.493,7km² 108người/km²
Tỉnh Quảng Bình51xxxx23273VN-24 863.400 8.065,3 km² 107 người/km²
Tỉnh Quảng Trị52xxxx23374VN-25 612.500 4.739,8 km² 129 người/km²
Tỉnh Thanh Hoá44xxxx –
45xxxx
23736VN-21 3.712.600 11.130,2 km² 332 người/km²
Tỉnh Thừa Thiên Huế53xxxx23475VN-26 1.143.572 5.033,2 km² 228 người/km²

 

New Post