Huyện Đắk Hà

Huyện Đắk Hà là huyện nằm ở khu vực trung tâm của tỉnh Kontum. Bắc và Tây Bắc giáp huyện Đắktô. Tây Nam giáp huyện Sa Thầy. Nam giáp thị xã Kontum. Đông giáp huyện Kon Rẫy và Konplong.
Bao gồm thị trấn Đắk Hà và 9 xã là: Đăk Pxi, Đăk Hring, Đăk Mar, Đăk Uy, Đăk Hà, Hà Mòn, Đăk La, Ngọc Wang, Ngọc Réo.

Sưu Tầm

Tổng quan Huyện Đắk Hà

Bản đồ Huyện Đắk Hà

Huyện Đăk Hà được thành lập năm 1994. Đây là một huyện nông nghiệp thuần tuý của tỉnh. Thổ nhưỡng rất phong phú và đa dạng với 7 loại đất chính phù hợp cho việc phát triển đa dạng hoá nông nghiệp. Song địa hình chính bị chia cắt mạnh, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn nhất là trong mùa mưa, ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân.

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Huyện Đắk Hà

TênSL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ Dân số (người/km²)
Thị trấn Đắk Hà15
Xã Đắk HRing13
Xã Đắk La11
Xã Đắk Mar9
Xã Đắk PXi8
Xã Đắk Ui14
Xã Hà Mòn5
Xã Ngọk Réo8
Xã Ngọk Wang9

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc  tỉnh Kon Tum

TênMã bưu chính vn 5 số
(cập nhật 2020)
SL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ Dân số (người/km²)
Thành phố Kon Tum
601xx377
155.214432,1249359
Huyện Đắk Glei
604xx109
38.8631.495,326
Huyện Đắk Hà
6060x - 6064x92
65.206845,777
Huyện Đắk Tô
6065x - 6069x67
37.440506,474
Huyện Kon PLông
6025x - 6029x8920.8901.381,215
Huyện Kon Rẫy
6020x - 6024x5522.622911,325
Huyện Ngọc Hồi
605xx7741.828844,550
Huyện Sa Thầy
607xx6642.7031.43530
Huyện Tu Mơ Rông
603xx9222.498861,726
Huyện Ia H'Drai608xx10.210980,1310

 (*) Vì sự thay đổi phân chia giữa các đơn vị hành chính cấp huyện , xã , thôn thường diễn ra dẫn đến khoảng biên độ mã bưu chính rất phức tạp . Nhưng mã bưu chính của từ khu vực dân cư là cố định  , nên để tra cứu chính xác tôi sẽ thể hiện ở cấp này  số lượng mã bưu chính

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Tây Nguyên

TênMã bưu chính vn 5 số
(cập nhật 2020)
Mã bưu chínhMã điện thoạiBiển số xeDân sốDiện tíchMật độ dân số
Tỉnh Đắk Lăk63xxx - 64xxx63xxxx50047 1.827.800 13.125,4 km² 139 người/km²
Tỉnh Đắk Nông65xxx64xxxx50148 553.200 6.515,6 km² 85 người/km²
Tỉnh Gia Lai61xxx - 62xxx60xxxx5981 1.359.900 15.536,9 km² 88 người/km²
Tỉnh Kon Tum60xxx58xxxx6082 473.300 9.689,6 km² 49 người/km²
Tỉnh Lâm Đồng66xxx67xxxx6349 1.246.200 9.773,5 km² 128 người/km²

 

New Post