Huyện Như Xuân

Huyện Như Xuân của tỉnh Thanh Hoá. Đông giáp huyện Như Thanh. Tây và Nam giáp tỉnh Nghệ An. Bắc giáp huyện Thường Xuân. Huyện được thành lập tháng 1-1997 trên cơ sở 17 xã của huyện Như Xuân cũ. Tốc độ phát triển kinh tế của huyện

Sưu Tầm

Tổng quan Huyện Như Xuân

Bản đồ Huyện Như Xuân

Bao gồm thị trấn Yên Cát và 17 xã: Thanh Quân, Thanh Sơn, Thanh Xuân, Thanh Phong, Cát Văn, Cát Tân, Thượng Ninh, Yên Lễ, Hoá Quỳ, Thanh Lâm, Xuân Quỳ, Thanh Hoa, Tân Bình, Bình Lương, Xuân Hoá, Xuân Bình và Bãi Trành.
Huyện được thành lập tháng 1-1997 trên cơ sở 17 xã của huyện cũ. Tốc độ phát triển kinh tế của huyện vào diện trung bình so với các huyện vùng cao trong tỉnh (7,6%/năm). Cơ cấu kinh tế gồm nông – lâm nghiệp, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ, trong đó nông – lâm nghiệp giữ vai trò chủ đạo.
.

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Huyện Như Xuân

TênSL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ Dân số (người/km²)
Thị trấn Yên Cát6
Xã Bãi Trành11
Xã Bình Lương10
Xã Cát Tân5
Xã Cát Vân9
Xã Hóa Quỳ12
Xã Tân Bình11
Xã Thanh Hoà4
Xã Thanh Lâm11
Xã Thanh Phong6
Xã Thanh Quân11
Xã Thanh Sơn10
Xã Thanh Xuân7
Xã Thượng Ninh15
Xã Xuân Bình12
Xã Xuân Hòa7
Xã Xuân Quỳ4
Xã Yên Lễ11

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc  tỉnh Thanh Hoá

TênSL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ Dân số (người/km²)
Thành phố Thanh Hóa
635
393.294146,77072.680
Thị xã Bỉm Sơn
110
59.74766,9893
Thị xã Sầm Sơn49
60.913451.354
Huyện Bá Thước
221
96.360777,2124
Huyện Cẩm Thủy
204
111.999424,1264
Huyện Đông Sơn148
74.21782,41901
Huyện Hà Trung
169
108.049244,5442
Huyện Hậu Lộc
222
165.742143,71.153
Huyện Hoằng Hóa
324
250.534224,841.114
Huyện Lang Chánh
97
45.346586,677
Huyện Mường Lát
84
33.182808,741
Huyện Nga Sơn
228
135.832158,3858
Huyện Ngọc Lặc278
132.870485,2815274
Huyện Như Thanh
176
84.763567,1149
Huyện Như Xuân162
64.319717,490
Huyện Nông Cống
301
182.898286,7638
Huyện Quảng Xương
337
227.9711711.333
Huyện Quan Hóa
117
43.789996,544
Huyện Quan Sơn
88
35.435943,538
Huyện Thạch Thành
225
136.221558,9244
Huyện Thiệu Hoá
197
152.782160,68951
Huyện Thọ Xuân
358
233.752295,885790
Huyện Thường Xuân137
83.2181.113,275
Huyện Tĩnh Gia269
214.665458,3468
Huyện Triệu Sơn
386
195.566292,3669
Huyện Vĩnh Lộc
96
80.348158508
Huyện Yên Định
178
171.235227,8309752

 (*) Vì sự thay đổi phân chia giữa các đơn vị hành chính cấp huyện , xã , thôn thường diễn ra dẫn đến khoảng biên độ mã bưu chính rất phức tạp . Nhưng mã bưu chính của từ khu vực dân cư là cố định  , nên để tra cứu chính xác tôi sẽ thể hiện ở cấp này  số lượng mã bưu chính

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Bắc Trung Bộ

TênMã bưu chính vn 5 số
(cập nhật 2020)
Mã bưu chínhMã điện thoạiBiển số xeDân sốDiện tíchMật độ dân số
Tỉnh Hà Tĩnh45xxx - 46xxx48xxxx23938 1.242.700 5.997,3 km² 207 người/km²
Tỉnh Nghệ An43xxx - 44xxx46xxxx –
47xxxx
23837 2.978.700 16.493,7km² 108người/km²
Tỉnh Quảng Bình47xxx51xxxx23273 863.400 8.065,3 km² 107 người/km²
Tỉnh Quảng Trị48xxx52xxxx23374 612.500 4.739,8 km² 129 người/km²
Tỉnh Thanh Hoá40xxx - 42xxx44xxxx –
45xxxx
23736 3.712.600 11.130,2 km² 332 người/km²
Tỉnh Thừa Thiên Huế49xxx53xxxx23475 1.143.572 5.033,2 km² 228 người/km²

 

New Post