Huyện Thọ Xuân

Huyện Thọ Xuân của tỉnh Thanh Hoá. Đông giáp huyện Thiệu Hoá. Tây giáp huyện Ngọc Lặc. Nam giáp huyện Triệu Sơn và Thường Xuân. Bắc giáp huyện Yên Định.

Sưu Tầm

Tổng quan Huyện Thọ Xuân

Bản đồ Huyện Thọ Xuân

Ngay từ thời tiền sử, vùng đất Thọ Xuân ngày nay đã có người cư trú. Dấu ấn về thời kỳ dựng nước còn lại khá đậm nét. Ở vùng tả ngạn sông Chu, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy nhiều trống đồng, thạp đồng và công cụ sản xuất.
Từ thế kỷ thứ X, Thọ Xuân đã là vùng đất phát triển. Ðến thế kỷ XV, Thọ Xuân là căn cứ của nghĩa quân Lam Sơn. Là huyện có truyền thống yêu nước, cách mạng, Thọ Xuân là nơi sinh dưỡng nhiều vị vua sáng, tôi hiền như: Lê Ðại Hành, Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông; Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn, Lê Văn Linh, Trịnh Khắc Phục,… đã làm rạng danh quê hương.
.

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Huyện Thọ Xuân

TênSL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ Dân số (người/km²)
Thị trấn Lam Sơn9
Thị trấn Sao Vàng3
Thị trấn Thọ Xuân9
Xã Bắc Lương13
Xã Hạnh Phúc9
Xã Nam Giang4
Xã Phú Yên10
Xã Quảng Phú17
Xã Tây Hồ3
Xã Thọ Diên5
Xã Thọ Hải9
Xã Thọ Lâm10
Xã Thọ Lập8
Xã Thọ Lộc12
Xã Thọ Minh10
Xã Thọ Nguyên10
Xã Thọ Thắng4
Xã Thọ Trường9
Xã Thọ Xương12
Xã Xuân Bái12
Xã Xuân Châu12
Xã Xuân Giang5
Xã Xuân Hoà10
Xã Xuân Hưng8
Xã Xuân Khánh6
Xã Xuân Lai10
Xã Xuân Lam4
Xã Xuân Lập4
Xã Xuân Minh6
Xã Xuân Phong9
Xã Xuân Phú11
Xã Xuân Quang10
Xã Xuân Sơn8
Xã Xuân Tân6
Xã Xuân Thắng10
Xã Xuân Thành8
Xã Xuân Thiên10
Xã Xuân Tín17
Xã Xuân Trường9
Xã Xuân Vinh6
Xã Xuân Yên11

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc  tỉnh Thanh Hoá

TênSL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ Dân số (người/km²)
Thành phố Thanh Hóa
635
393.294146,77072.680
Thị xã Bỉm Sơn
110
59.74766,9893
Thị xã Sầm Sơn49
60.913451.354
Huyện Bá Thước
221
96.360777,2124
Huyện Cẩm Thủy
204
111.999424,1264
Huyện Đông Sơn148
74.21782,41901
Huyện Hà Trung
169
108.049244,5442
Huyện Hậu Lộc
222
165.742143,71.153
Huyện Hoằng Hóa
324
250.534224,841.114
Huyện Lang Chánh
97
45.346586,677
Huyện Mường Lát
84
33.182808,741
Huyện Nga Sơn
228
135.832158,3858
Huyện Ngọc Lặc278
132.870485,2815274
Huyện Như Thanh
176
84.763567,1149
Huyện Như Xuân162
64.319717,490
Huyện Nông Cống
301
182.898286,7638
Huyện Quảng Xương
337
227.9711711.333
Huyện Quan Hóa
117
43.789996,544
Huyện Quan Sơn
88
35.435943,538
Huyện Thạch Thành
225
136.221558,9244
Huyện Thiệu Hoá
197
152.782160,68951
Huyện Thọ Xuân
358
233.752295,885790
Huyện Thường Xuân137
83.2181.113,275
Huyện Tĩnh Gia269
214.665458,3468
Huyện Triệu Sơn
386
195.566292,3669
Huyện Vĩnh Lộc
96
80.348158508
Huyện Yên Định
178
171.235227,8309752

 (*) Vì sự thay đổi phân chia giữa các đơn vị hành chính cấp huyện , xã , thôn thường diễn ra dẫn đến khoảng biên độ mã bưu chính rất phức tạp . Nhưng mã bưu chính của từ khu vực dân cư là cố định  , nên để tra cứu chính xác tôi sẽ thể hiện ở cấp này  số lượng mã bưu chính

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Bắc Trung Bộ

TênMã bưu chính vn 5 số
(cập nhật 2020)
Mã bưu chínhMã điện thoạiBiển số xeDân sốDiện tíchMật độ dân số
Tỉnh Hà Tĩnh45xxx - 46xxx48xxxx23938 1.242.700 5.997,3 km² 207 người/km²
Tỉnh Nghệ An43xxx - 44xxx46xxxx –
47xxxx
23837 2.978.700 16.493,7km² 108người/km²
Tỉnh Quảng Bình47xxx51xxxx23273 863.400 8.065,3 km² 107 người/km²
Tỉnh Quảng Trị48xxx52xxxx23374 612.500 4.739,8 km² 129 người/km²
Tỉnh Thanh Hoá40xxx - 42xxx44xxxx –
45xxxx
23736 3.712.600 11.130,2 km² 332 người/km²
Tỉnh Thừa Thiên Huế49xxx53xxxx23475 1.143.572 5.033,2 km² 228 người/km²

 

New Post