Phường 1 – Tây Ninh cung cấp nội dung các thông tin, dữ liệu thống kê liên quan đến đơn vị hành chính này và các địa phương cùng chung khu vực Tây Ninh , thuộc Tỉnh Tây Ninh , vùng Đông Nam Bộ

 

Danh mục

Thông tin zip code /postal code Phường 1 – Tây Ninh

Bản đồ Phường 1 – Tây Ninh

Đường 30/4227-521841412
Đường 30/4Hẻm 9841414
Đường 30/4, Hẻm 2301-55, 02-60841415
Đường 30/4, Hẻm 2501-95, 02-110841416
Đường 30/4, Hẻm 2701-91, 02-106841417
Đường 30/4, Hẻm 2901-53, 02-50841418
Đường 30/4, Hẻm 3101-65, 02-60841419
Đường 30/4, Hẻm 3301-109, 02-112841420
Đường 30/4, Hẻm 3502-20841421
Đường 30/4, Hẻm 3702-04841413
Đường 786115-167, 150-226841510
Đường 786, Hẻm 1101-91, 02-86841525
Đường 786, Hẻm 1301-81, 02-78841526
Đường 786, Hẻm 1501-89, 02-90841527
Đường Cách Mạng Tháng 801-227, 02-154841496
Đường Dầu02-100, 1-99841507
Đường Huỳnh Công Nghệ01-401, 02-398841511
Đường Nguyễn Văn Tốt01-123, 02-198841505
Đường Nguyễn Văn TốtHẻm 5841535
Đường Nguyễn Văn Tốt, Hẻm 201-67, 02-68841516
Đường Nguyễn Văn Tốt, Hẻm 401-53, 02-56841517
Đường Nguyễn Văn Tốt, Hẻm 601-47, 02-58841518
Đường Phan Chu Trinh02-100, 25-121841504
Đường Phan Chu Trinh, Hẻm 0501-89, 02-90841514
Đường Phan Chu Trinh, Hẻm 101-81, 02-86841512
Đường Phan Chu Trinh, Hẻm 301-77, 02-78841513
Đường Phan Chu Trinh, Hẻm 701-85, 02-86841515
Đường Quốc lộ 22B841508
Đường Quốc lộ 22B, Hẻm 201-57, 02-46841522
Đường Quốc lộ 22B, Hẻm 401-45, 02-38841523
Đường Quốc lộ 22B, Hẻm 601-41, 02-42841524
Đường Trần Hưng Đạo136-384, 145-347841497
Đường Trần Hưng ĐạoHẻm 10841426
Đường Trần Hưng ĐạoHẻm 8841432
Đường Trần Hưng Đạo, Hẻm 101-25, 02-24841422
Đường Trần Hưng Đạo, Hẻm 1101-75, 02-80841427
Đường Trần Hưng Đạo, Hẻm 1301-43, 02-42841428
Đường Trần Hưng Đạo, Hẻm 1501-37, 02-36841429
Đường Trần Hưng Đạo, Hẻm 1701-35, 02-96841435
Đường Trần Hưng Đạo, Hẻm 1901-45, 02-50841434
Đường Trần Hưng Đạo, Hẻm 2101-51, 02-46841430
Đường Trần Hưng Đạo, Hẻm 2301-85, 02-80841436
Đường Trần Hưng Đạo, Hẻm 2501-67, 02-60841437
Đường Trần Hưng Đạo, Hẻm 2701-89, 02-90841438
Đường Trần Hưng Đạo, Hẻm 2901-91, 02-96841439
Đường Trần Hưng Đạo, Hẻm 301-23, 02-30841423
Đường Trần Hưng Đạo, Hẻm 3101-89, 02-84841431
Đường Trần Hưng Đạo, Hẻm 501-59, 02-60841424
Đường Trần Hưng Đạo, Hẻm 701-59, 02-42841425
Đường Trần Hưng Đạo, Hẻm 901-73, 02-76841433
Đường Trần Văn Trà108-290841506
Đường Trần Văn Trà, Hẻm 201-75, 02-78841519
Đường Trần Văn Trà, Hẻm 401-95, 02-100841520
Đường Trần Văn Trà, Hẻm 601-91, 02-94841521
Đường Trưng Nữ Vương841534
Đường Trưng Nữ Vương, Hẻm 0501-61, 02-60841528
Đường Trưng Nữ Vương, Hẻm 1148-274, 21-319841499
Đường Trưng Nữ Vương, Hẻm 1101-39, 02-50841531
Đường Trưng Nữ Vương, Hẻm 701-99, 02-98841529
Đường Trưng Nữ Vương, Hẻm 801-95, 02-96841532
Đường Trưng Nữ Vương, Hẻm 901-79, 02-76841530
Đường Trương Quyền02-148841509
Đường Trương Quyền, Hẻm 201-100, 01-99841533
Đường Tua Hai01-379, 02-342841498
Khu phố 1841503
Khu phố 2Tổ 20841458
Khu phố 2Tổ 21841459
Khu phố 2Tổ 22841460
Khu phố 2Tổ 23841461
Khu phố 2Tổ 24841462
Khu phố 2Tổ 25841463
Khu phố 2Tổ 26841464
Khu phố 2Tổ 27841465
Khu phố 2Tổ A1841440
Khu phố 2Tổ A11841447
Khu phố 2Tổ A17841455
Khu phố 2Tổ A2841441
Khu phố 2Tổ A3841442
Khu phố 2Tổ A4841443
Khu phố 2Tổ A5841444
Khu phố 2Tổ A6841452
Khu phố 2Tổ A7841445
Khu phố 2Tổ A8841446
Khu phố 2Tổ B12841449
Khu phố 2Tổ B13841450
Khu phố 2Tổ B14841451
Khu phố 2Tổ B15841453
Khu phố 2Tổ B16841454
Khu phố 2Tổ B9841448
Khu phố 2Tổ C18841456
Khu phố 2Tổ C19841457
Khu phố 3Tổ 3a841495
Khu phố 3Tổ A1841466
Khu phố 3Tổ A2841467
Khu phố 3Tổ A3841468
Khu phố 3Tổ A4841469
Khu phố 3Tổ A5841470
Khu phố 3Tổ B6841473
Khu phố 3Tổ B7841472
Khu phố 3Tổ B8841471
Khu phố 3Tổ C1841474
Khu phố 3Tổ C2841475
Khu phố 4Tổ 2a841491
Khu phố 4Tổ 3b841489
Khu phố 4Tổ 4a841492
Khu phố 4Tổ 4b841490
Khu phố 4Tổ A3841493
Khu phố 5Tổ 10b841485
Khu phố 5Tổ 11b841486
Khu phố 5Tổ 12b841487
Khu phố 5Tổ 13b841488
Khu phố 5Tổ 1a841476
Khu phố 5Tổ 2a841477
Khu phố 5Tổ 3a841478
Khu phố 5Tổ 4a841479
Khu phố 5Tổ 5a841480
Khu phố 5Tổ 6841494
Khu phố 5Tổ 6a841481
Khu phố 5Tổ 7a841482
Khu phố 5Tổ 8a841483
Khu phố 5Tổ 9b841484

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Tây Ninh

TênSL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ Dân số (người/km²)
Phường Hiệp Ninh43
Phường 1121
Phường 247
Phường 3127
Phường 448
Xã Bình Minh12
Xã Ninh Sơn4
Xã Ninh Thạnh17
Xã Tân Bình4
Xã Thạnh Tân4

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Tỉnh Tây Ninh

TênMã bưu chính vn 5 số
(cập nhật 2020)
SL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ Dân số (người/km²)
Thành phố Tây Ninh
801xx427
153.537140,00811.097
Huyện Bến Cầu
808xx40
62.934233,3270
Huyện Châu Thành
805xx74
130.101571,3228
Huyện Dương Minh Châu
802xx57
104.300452,8230
Huyện Gò Dầu
807xx52
137.019250,5547
Huyện Hòa Thành
806xx33
139.01181,81.699
Huyện Tân Biên
804xx52
93.813853110
Huyện Tân Châu
803xx74
121.3931.110,4109
Huyện Trảng Bàng
809xx99
152.339337,8451

(*) Vì sự thay đổi phân chia giữa các đơn vị hành chính cấp huyện , xã , thôn thường diễn ra dẫn đến khoảng biên độ mã bưu chính rất phức tạp . Nhưng mã bưu chính của từ khu vực dân cư là cố định , nên để tra cứu chính xác tôi sẽ thể hiện ở cấp này số lượng mã bưu chính

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Đông Nam Bộ

TênMã bưu chính vn 5 số
(cập nhật 2020)
Mã bưu chínhMã điện thoạiBiển số xeDân sốDiện tíchMật độ dân số
Thành phố Hồ Chí Minh70xxx - 74xxx70xxxx – 76xxxx841
50 → 59
8.146.300 2095,5 km² 3.888 người/km²
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu78xxx79xxxx6472 1.150.200 1.989,5 km² 529 người/km²
Tỉnh Bình Dương75xxx82xxxx65061 1.802.500 2.694,43 km² 670 người/km²
Tỉnh Bình Phước67xxx83xxxx65193 932.000 6.871,5 km² 136 người/km²
Tỉnh Bình Thuận77xxx80xxxx6286 1.266.228 7.812,8 km² 162 người/km²
Tỉnh Đồng Nai76xxx81xxxx6160, 39 2.839.000 5.907,2 km² 439 người/km²
Tỉnh Ninh Thuận59xxx66xxxx6885 569.000 3.358,3 km² 169 người/km²
Tỉnh Tây Ninh80xxx84xxxx6670 1.112.000 4.032,6 km² 276 người/km²

Các bạn có thể tra cứu thông tin của các cấp đơn vị hành chính bằng cách bấm vào tên đơn vị trong từng bảng hoặc quay lại trang Thông tin tổng quan Việt Nam hoặc trang thông tin vùng Đông Nam Bộ

 

New Post