Phường 1 – Vĩnh Long cung cấp nội dung các thông tin, dữ liệu thống kê liên quan đến đơn vị hành chính này và các địa phương cùng chung khu vực Vĩnh Long , thuộc Tỉnh Vĩnh Long , vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

 

Danh mục

Thông tin mã bưu chính zip code /postal code Phường 1 – Vĩnh Long

Bản đồ Phường 1 – Vĩnh Long

Đường 1/5, Hẻm 811-7891048
Đường 1/5, Hẻm 911-22891049
Đường 18 Tháng 91-11, 2-58891019
Đường 1 Tháng 51-93, 2-108891009
Đường 2/9, Hẻm 131-6894296
Đường 2/9, Hẻm 241-12894303
Đường 2/9, Hẻm 331-18894297
Đường 2/9, Hẻm 341-5894304
Đường 2/9, Hẻm 372-16894298
Đường 2/9, Hẻm 422-10894305
Đường 2/9, Hẻm 431-34894299
Đường 2/9, Hẻm 48,50,522 -24894306
Đường 2/9, Hẻm 571-21894300
Đường 2/9, Hẻm 621-10894307
Đường 2/9, Hẻm 66, 682-14894308
Đường 2/9, Hẻm 731-9894301
Đường 2/9, Hẻm 802-10894309
Đường 2/9, Hẻm 962-10894310
Đường 2/9, Hẻm 991-9894302
Đường 2 Tháng 913-135, 2-134891024
Đường 30/4Khu trung tâm thương mại 1891040
Đường 30/4, Hẻm 22-10891041
Đường 30/4, Hẻm 251-35891042
Đường 30/4, Hẻm 25, Ngách 25/21-10, 2-10891043
Đường 30/4, Hẻm 571-24891044
Đường 30/4, Hẻm 751-24891045
Đường 30/4, Hẻm 791-48891046
Đường 30/4, Hẻm 861-9891047
Đường 30 Tháng 41-107, 2-106891007
Đường 3/2, Hẻm 71-4894270
Đường 3 Tháng 222-102, 31-103891026
Đường Bạch Đằng1-55891010
Đường Chi Lăng2-12891012
Đường Đoàn Thị Điểm2-18891015
Đường Hoàng Thái Hiếu1-3, 2-12891001
Đường Hoàng Thái Hiếu, Hẻm 221-12894345
Đường Hoàng Thái Hiếu, Hẻm 91-16894346
Đường Hưng Đạo Vương1-33, 2-64891030
Đường Hưng Đạo VươngKhu tập thể 7 Cục Thống Kê Vĩnh Long894367
Đường Hưng Đạo Vương, Hẻm 131-9894368
Đường Hưng Đạo Vương, Hẻm 161-67894363
Đường Hưng Đạo Vương, Hẻm 16, Ngách 16/201-10894364
Đường Hưng Đạo Vương, Hẻm 16, Ngách 16/291-15894365
Đường Hưng Đạo Vương, Hẻm 16, Ngách 16/371-19894366
Đường Hưng Đạo Vương, Hẻm 191-6894369
Đường Hưng Đạo Vương, Hẻm 251-10894370
Đường Hưng Đạo Vương, Hẻm 271-7894371
Đường Hưng Đạo Vương, Hẻm 291-30894372
Đường Hưng Đạo Vương, Hẻm 341-15894373
Đường Hưng Đạo Vương, Hẻm 34, Ngách 34/22-9894374
Đường Hưng Đạo Vương, Hẻm 461-18894375
Đường Hùng Vương1-19, 2-30891002
Đường Hùng Vương, Hẻm 121-10891033
Đường Hùng Vương, Hẻm 81-8891032
Đường Lê Lợi891029
Đường Lên Văn Tám, Hẻm 551-19894342
Đường Lê Văn Tám2-78, 3-103891028
Đường Lê Văn Tám, Hẻm 171-31894339
Đường Lê Văn Tám, Hẻm 22-23894335
Đường Lê Văn Tám, Hẻm 231-25894340
Đường Lê Văn Tám, Hẻm 31-11894338
Đường Lê Văn Tám, Hẻm 41-29894336
Đường Lê Văn Tám, Hẻm 471-17894341
Đường Lê Văn Tám, Hẻm 631-22894343
Đường Lê Văn Tám, Hẻm 81-5894337
Đường Lê Văn Tám, Hẻm 912-8894344
Đường Lý Thường Kiệt1-61, 2-74891003
Đường Lý Thường Kiệt, Hẻm 301-7891034
Đường Lý Thường Kiệt, Hẻm 351-14891035
Đường Lý Thường Kiệt, Hẻm 702-18891036
Đường Mé Sông Chợ1-55891031
Đường Nguyễn Đình Chiểu2-78891023
Đường Nguyễn Đình Chiểu, Hẻm 42-12894295
Đường Nguyễn Du1-97, 2-72891016
Đường Nguyễn Du, Hẻm 231-7894271
Đường Nguyễn Du, Hẻm 971-5894272
Đường Nguyễn Huỳnh Đức1-41891011
Đường Nguyễn Thái Học1-47, 2-20891018
Đường Nguyễn Thái Học, Hẻm 151-36894279
Đường Nguyễn Thái Học, Hẻm 161-9894280
Đường Nguyễn Thái Học, Hẻm 213-19894281
Đường Nguyễn Thái Học, Hẻm 371-9894282
Đường Nguyễn Thái Học, Hẻm 51-43894278
Đường Nguyễn Thị Minh Khai1-17, 2-48891006
Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hẻm 101-3891038
Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hẻm 1421-18894350
Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hẻm 1591-96894353
Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hẻm 159, Ngách 159/121-16894355
Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hẻm 159, Ngách 159/221-20894356
Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hẻm 159, Ngách 159/321-18894357
Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hẻm 159, Ngách 159/421-15894358
Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hẻm 159, Ngách 159/521-17894359
Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hẻm 159, Ngách 159/62-10894354
Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hẻm 159, Ngách 159/621-15894360
Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hẻm 159, Ngách 159/721-11894361
Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hẻm 159, Ngách 159/821-18894362
Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hẻm 341-8891039
Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hẻm 431-5891037
Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hẻm 602-10894347
Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hẻm 772-5894351
Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hẻm 802-14894348
Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hẻm 842-14894349
Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hẻm 991-10894352
Đường Nguyễn Thị Út2-80, 3-31891021
Đường Nguyễn Thị Út, Hẻm 152-10894293
Đường Nguyễn Thị Út, Hẻm 31-6894291
Đường Nguyễn Thị Út, Hẻm 482-14894294
Đường Nguyễn Thị Út, Hẻm 91-7894292
Đường Nguyễn Trãi1-13891013
Đường Nguyễn Văn Bé1-9, 2-42891027
Đường Nguyễn Văn Bé, Hẻm 122-6894334
Đường Nguyễn Văn Bé, Hẻm 33-26894331
Đường Nguyễn Văn Bé, Hẻm 422-6894333
Đường Nguyễn Văn Bé, Hẻm 71-28894332
Đường Nguyễn Văn Nhã891014
Đường Nguyễn Văn Trổi1-13891005
Đường Nguyễn Việt Hồng1-5, 2-6891004
Đường Phan Bội Châu1-1891008
Đường Tô Thị Huỳnh1-41891022
Đường Trần Văn Ơn1-117, 4-130891020
Đường Trần Văn Ơn, Hẻm 132-10894289
Đường Trần Văn Ơn, Hẻm 232-16894290
Đường Trần Văn Ơn, Hẻm 41-14894283
Đường Trần Văn Ơn, Hẻm 462-12894284
Đường Trấn Văn Ơn, Hẻm 481-11894285
Đường Trần Văn Ơn, Hẻm 501-4894286
Đường Trần Văn Ơn, Hẻm 762-8894287
Đường Trần Văn Ơn, Hẻm 782-24894288
Đường Trưng Njữ Vương, Hẻm 821-7894315
Đường Trưng Nữ Vương1-95, 2-176891025
Đường Trưng Nữ Vương, Hẻm 1021-9894317
Đường Trưng Nữ Vương, Hẻm 1041-9894318
Đường Trưng Nữ Vương, Hẻm 1121-15894319
Đường Trưng Nữ Vương, Hẻm 1421-20894320
Đường Trưng Nữ Vương, Hẻm 1701-5894324
Đường Trưng Nữ Vương, Hẻm 183-7894311
Đường Trưng Nữ Vương, Hẻm 281-8894312
Đường Trưng Nữ Vương, Hẻm 411-59894325
Đường Trưng Nữ Vương, Hẻm 481-25894313
Đường Trưng Nữ Vương, Hẻm 621-6894314
Đường Trưng Nữ Vương, Hẻm 771-3894330
Đường Trưng Nữ Vương, Hẻm 901-10894316
Đường Trưng Nữ Vương, Hẻm 931-4894328
Đường Trưng Nữ Vương, Hẻm 951-5894329
Đường Trưng Nữ Vương, Ngách 146/10, Hẻm 1461-11, 1-12894321
Đường Trưng Nữ Vương, Ngách 146/5, Hẻm 1461-37894323
Đường Trưng Nữ Vương, Ngách 146/6, Hẻm 1461-15, 1-6894322
Đường Trưng Nữ Vương, Ngách 41/20, Hẻm 411-10894326
Đường Trưng Nữ Vương, Ngách 41/26, Hẻm 411-10894327
Đường Võ Thị Sáu1-59, 2-90891017
Đường Võ Thị Sáu, Hẻm 11-4894276
Đường Võ Thị Sáu, Hẻm 232-12894277
Đường Võ Thị Sáu, Hẻm 382-6894274
Đường Võ Thị Sáu, Hẻm 41-4894273
Đường Võ Thị Sáu, Hẻm 721-12894275

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Vĩnh Long

TênSL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ Dân số (người/km²)
Phường 1155
Phường 267
Phường 32
Phường 475
Phường 53
Phường 826
Phường 927
Xã Tân Hoà5
Xã Tân Hội5
Xã Tân Ngãi6
Xã Trường An4

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Tỉnh Vĩnh Long

TênMã bưu chính vn 5 số
(cập nhật 2020)
SL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ Dân số (người/km²)
Thành phố Vĩnh Long
851xx375
136.594482.846
Huyện Bình Minh
855xx63
95.28293,61018
Huyện Bình Tân
854xx84
93.142152,9609
Huyện Long Hồ
852xx120
160.537193,2831
Huyện Mang Thít
858xx110
99.201159,9620
Huyện Tam Bình
853xx132
153.805280549
Huyện Trà Ôn
856xx125
134.787259520
Huyện Vũng Liêm
857xx171
159.183294541

(*) Vì sự thay đổi phân chia giữa các đơn vị hành chính cấp huyện , xã , thôn thường diễn ra dẫn đến khoảng biên độ mã bưu chính rất phức tạp . Nhưng mã bưu chính của từ khu vực dân cư là cố định , nên để tra cứu chính xác tôi sẽ thể hiện ở cấp này số lượng mã bưu chính

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Đồng Bằng Sông Cửu Long

TênMã bưu chính vn 5 số
(cập nhật 2020)
Mã bưu chínhMã điện thoạiBiển số xeDân sốDiện tíchMật độ dân số
Thành phố Cần Thơ94xxx90xxxx292651.603.5431.409,0 km²1138 người/km²
Tỉnh An Giang90xxx88xxxx296672.155.3003.536,7 km²609 người/km²
Tỉnh Bạc Liêu97xxx96xxxx29194876.8002.526 km²355 người/km²
Tỉnh Bến Tre86xxx93xxxx75711.262.0002359,5 km²535 người/km²
Tỉnh Cà Mau98xxx97xxxx290691.219.9005.294,9 km²230 người/km²
Tỉnh Đồng Tháp81xxx81xxxx67661.680.3003.378,8 km²497 người/km²
Tỉnh Hậu Giang95xxx91xxxx29395773.8001.602,4 km²483 người/km²
Tỉnh Kiên Giang91xxx - 92xxx92xxxx297681.738.8006.348,5 km²274 người/km²
Tỉnh Long An82xxx - 83xxx85xxxx72621.469.9004491,9km²327 người/km²
Tỉnh Sóc Trăng6xxx95xxxx299831.308.3003.311,6 km²395 người/km²
Tỉnh Tiền Giang84xxx86xxxx73631.703.4002508,6 km²679 người/km²
Tỉnh Trà Vinh87xxx94xxxx294841.012.6002.341,2 km²433 người/km²
Tỉnh Vĩnh Long85xxx89xxxx70641.092.7301.475 km²740 người/km²

Các bạn có thể tra cứu thông tin của các cấp đơn vị hành chính bằng cách bấm vào tên đơn vị trong từng bảng hoặc quay lại trang Thông tin tổng quan Việt Nam hoặc trang thông tin vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

 

New Post