Phường 9 – Quận 10  cung cấp nội dung các thông tin, dữ liệu thống kê liên quan đến đơn vị hành chính này và các địa phương cùng chung khu vực Quận 10  , thuộc Thành phố Hồ Chí Minh , vùng Đông Nam Bộ

 

Danh mục

Thông tin zip code /postal code Phường 9 – Quận 10 

Bản đồ Phường 9 – Quận 10 

Đường Bà Hạt11-123742042
Đường Bà Hạt138-376742059
Đường Bà Hạt193-217742128
Đường Bà Hạt2-134742048
Đường Bà HạtHẻm 111742045
Đường Bà HạtHẻm 75742149
Đường Bà Hạt, Hẻm 1191-5, 2-4742046
Đường Bà Hạt, Hẻm 1231-15, 2-4742047
Đường Bà Hạt, Hẻm 1581-25, 2-24742060
Đường Bà Hạt, Hẻm 158, Ngách 121-3, -2742140
Đường Bà Hạt, Hẻm 158, Ngách 158/111-31, 2-30742061
Đường Bà Hạt, Hẻm 158, Ngách 21-3, 2-4742139
Đường Bà Hạt, Hẻm 1931-15, 2-16742129
Đường Bà Hạt, Hẻm 193, Ngách 61742148
Đường Bà Hạt, Hẻm 1971-3, 2-4742151
Đường Bà Hạt, Hẻm 2081-3, 2-12742062
Đường Bà Hạt, Hẻm 208, Ngách 208/101-5, 2-10742063
Đường Bà Hạt, Hẻm 221, -2742050
Đường Bà Hạt, Hẻm 2221-17, 2-4742064
Đường Bà Hạt, Hẻm 222, Ngách 21-9, 2-8742141
Đường Bà Hạt, Hẻm 222, Ngách 222/41-7, 2-6742065
Đường Bà Hạt, Hẻm 2321-11, 2-8742066
Đường Bà Hạt, Hẻm 232, Ngách 232/11-7, 2-8742068
Đường Bà Hạt, Hẻm 232, Ngách 232/51-17, 2-6742069
Đường Bà Hạt, Hẻm 232, Ngách 232/81-15, 2-12742067
Đường Bà Hạt, Hẻm 232, Ngách 31, -2742142
Đường Bà Hạt, Hẻm 2501, -2742150
Đường Bà Hạt, Hẻm 2601-3, 2-30742070
Đường Bà Hạt, Hẻm 260, Ngách 161, -2742143
Đường Bà Hạt, Hẻm 260, Ngách 260/11-11, 2-14742072
Đường Bà Hạt, Hẻm 260, Ngách 260/141-3, -2742071
Đường Bà Hạt, Hẻm 2781-5, 2-6742073
Đường Bà Hạt, Hẻm 2921-73, 2-68742074
Đường Bà Hạt, Hẻm 292, Ngách 292/111-23, 2-18742080
Đường Bà Hạt, Hẻm 292, Ngách 292/171-9, 2-8742079
Đường Bà Hạt, Hẻm 292, Ngách 292/21-17, 2-20742075
Đường Bà Hạt, Hẻm 292, Ngách 292/271-15, 2-16742078
Đường Bà Hạt, Hẻm 292, Ngách 292/421-3, 2-8742076
Đường Bà Hạt, Hẻm 292, Ngách 292/481-5, 2-6742077
Đường Bà Hạt, Hẻm 292, Ngách 431742145
Đường Bà Hạt, Hẻm 292, Ngách 531-9, 2-8742146
Đường Bà Hạt, Hẻm 292, Ngách 641742144
Đường Bà Hạt, Hẻm 3021-9, 2-8742082
Đường Bà Hạt, Hẻm 3181-25, 2-18742081
Đường Bà Hạt, Hẻm 3361-11, 2-14742083
Đường Bà Hạt, Hẻm 3421-5, 2-6742084
Đường Bà Hạt, Hẻm 356-2742147
Đường Bà Hạt, Hẻm 631-23, 2-12742043
Đường Bà Hạt, Hẻm 661-15, 2-20742051
Đường Bà Hạt, Hẻm 81-3, 2-4742049
Đường Bà Hạt, Hẻm 831-3, 2-6742044
Đường Bà Hạt, Hẻm 921-19, 2-18742052
Đường Bà Hạt, Ngách 5Hẻm 63742138
Đường Ba Tháng Hai191-221742097
Đường Ba Tháng Hai, Hẻm 2031-15742099
Đường Ba Tháng Hai, Hẻm 2171-19, 2-18742098
Đường Lý Thái Tổ145-497742100
Đường Lý Thái TổHẻm 195742165
Đường Lý Thái Tổ, Hẻm 1671-5, 2-4742126
Đường Lý Thái Tổ, Hẻm 1891-19, 2-26742125
Đường Lý Thái Tổ, Hẻm 2071-5, 2-12742124
Đường Lý Thái Tổ, Hẻm 2131-7, 2-10742123
Đường Lý Thái Tổ, Hẻm 2271-19, 2-24742122
Đường Lý Thái Tổ, Hẻm 2351-3, 2-4742121
Đường Lý Thái Tổ, Hẻm 2491-31, 2-14742120
Đường Lý Thái Tổ, Hẻm 2891-17, 2-8742119
Đường Lý Thái Tổ, Hẻm 2971742166
Đường Lý Thái Tổ, Hẻm 3051-5, 2-4742118
Đường Lý Thái Tổ, Hẻm 3211-7, 2-8742117
Đường Lý Thái Tổ, Hẻm 3331-25, 2-42742114
Đường Lý Thái Tổ, Hẻm 333, Ngách 333/101-19, 2-10742115
Đường Lý Thái Tổ, Hẻm 333, Ngách 333/111-25, 2-28742116
Đường Lý Thái Tổ, Hẻm 3411-3, 2-4742167
Đường Lý Thái Tổ, Hẻm 3511-5, 2-4742168
Đường Lý Thái Tổ, Hẻm 3691-51, 2-48742109
Đường Lý Thái Tổ, Hẻm 369, Ngách 369/201-9, 2-10742110
Đường Lý Thái Tổ, Hẻm 369, Ngách 369/251-29, 2-30742113
Đường Lý Thái Tổ, Hẻm 369, Ngách 369/381-5, 2-12742111
Đường Lý Thái Tổ, Hẻm 369, Ngách 369/481-7, 2-6742112
Đường Lý Thái Tổ, Hẻm 3831-3, 2-4742169
Đường Lý Thái Tổ, Hẻm 3991-31, 2-50742106
Đường Lý Thái Tổ, Hẻm 399, Ngách 141, -2742162
Đường Lý Thái Tổ, Hẻm 399, Ngách 361, -2742163
Đường Lý Thái Tổ, Hẻm 399, Ngách 399/161-23, 2-24742107
Đường Lý Thái Tổ, Hẻm 399, Ngách 399/211-15, 2-10742108
Đường Lý Thái Tổ, Hẻm 399, Ngách 71-3, 2-4742164
Đường Lý Thái Tổ, Hẻm 4073-11, 4-12742105
Đường Lý Thái Tổ, Hẻm 4151-9, 2-18742104
Đường Lý Thái Tổ, Hẻm 4332-48742102
Đường Lý Thái Tổ, Hẻm 433, Ngách 261-3, -2742159
Đường Lý Thái Tổ, Hẻm 433, Ngách 321-3, 2-4742160
Đường Lý Thái Tổ, Hẻm 433, Ngách 433/401-43, 2-44742103
Đường Lý Thái Tổ, Hẻm 433, Ngách 441-5, 2-4742161
Đường Lý Thái Tổ, Hẻm 4591-7, 4-6742101
Đường Ngô Gia Tự158-182742023
Đường Ngô Gia Tự2-18742127
Đường Ngô Gia Tự26-68742014
Đường Ngô Gia Tự72-86742016
Đường Ngô Gia Tự90-110742019
Đường Ngô Gia Tự, Hẻm 1121-17, 2-26742020
Đường Ngô Gia Tự, Hẻm 112, Ngách 112/11-13, 2-14742021
Đường Ngô Gia Tự, Hẻm 142-2, -3742134
Đường Ngô Gia Tự, Hẻm 1561-15, 2-18742022
Đường Ngô Gia Tự, Hẻm 701-19, 2-26742015
Đường Ngô Gia Tự, Hẻm 881-19, 2-20742017
Đường Ngô Gia Tự, Hẻm 88, Ngách 88/11-3, 2-4742018
Đường Ngô Gia Tự, Ngách 1Hẻm 156742135
Đường Nguyễn Duy Dương312-404742130
Đường Nguyễn Duy Dương, Hẻm 3441-9, 2-8742131
Đường Nguyễn Duy Dương, Hẻm 3641-3, -2742170
Đường Nguyễn Duy Dương, Hẻm 3821-9, 2-8742132
Đường Nguyễn Duy Dương, Hẻm 3921, -2742171
Đường Nguyễn Duy Dương, Hẻm 3941-5, 2-6742172
Đường Nguyễn Duy Dương, Hẻm 4041, -2742173
Đường Nguyễn Tri Phương458-510742085
Đường Nguyễn Tri Phương, Hẻm 4621-47, 2-60742086
Đường Nguyễn Tri Phương, Hẻm 462, Ngách 462/321-9, 2-8742087
Đường Nguyễn Tri Phương, Hẻm 462, Ngách 462/411-7, 2-6742088
Đường Nguyễn Tri Phương, Hẻm 462, Ngách 462/561-3, 2-4742089
Đường Nguyễn Tri Phương, Hẻm 4681-21, 2-32742090
Đường Nguyễn Tri Phương, Hẻm 468, Ngách 321-11, 2-12742152
Đường Nguyễn Tri Phương, Hẻm 4741-81, 2-64742091
Đường Nguyễn Tri Phương, Hẻm 474, Ngách 221-3, -2742154
Đường Nguyễn Tri Phương, Hẻm 474, Ngách 474/231-5, 2-4742092
Đường Nguyễn Tri Phương, Hẻm 474, Ngách 691, -2742153
Đường Nguyễn Tri Phương, Hẻm 4801-67, 2-74742093
Đường Nguyễn Tri Phương, Hẻm 480, Ngách 480/461-21, 2-8742094
Đường Nguyễn Tri Phương, Hẻm 480, Ngách 480/622-8742095
Đường Nguyễn Tri Phương, Hẻm 480, Ngách 721742155
Đường Nguyễn Tri Phương, Hẻm 480, Ngách 741, -2742156
Đường Nguyễn Tri Phương, Hẻm 4901-55, 2-20742096
Đường Nguyễn Tri Phương, Hẻm 490, Ngách 11-3, -2742157
Đường Nguyễn Tri Phương, Hẻm 490, Ngách 291-11, 2-12742158
Đường Nhật Tảo1, -2742133
Đường Sư Vạn Hạnh189-205742038
Đường Sư Vạn Hạnh209-235742036
Đường Sư Vạn Hạnh243-257742033
Đường Sư Vạn Hạnh261-287742031
Đường Sư Vạn Hạnh291-339742056
Đường Sư Vạn Hạnh396-440742024
Đường Sư Vạn Hạnh444-450742026
Đường Sư Vạn Hạnh456-472742028
Đường Sư Vạn Hạnh476-486742030
Đường Sư Vạn Hạnh492-536742053
Đường Sư Vạn HạnhHẻm 191742137
Đường Sư Vạn Hạnh, Hẻm 2071-21, 2-8742037
Đường Sư Vạn Hạnh, Hẻm 2371-11, 2-6742034
Đường Sư Vạn Hạnh, Hẻm 237, Ngách 237/31-9, 2-10742035
Đường Sư Vạn Hạnh, Hẻm 2591-9, 2-10742032
Đường Sư Vạn Hạnh, Hẻm 3091-5, 2-4742057
Đường Sư Vạn Hạnh, Hẻm 3271-53, 2-74742058
Đường Sư Vạn Hạnh, Hẻm 4421-31, 2-52742025
Đường Sư Vạn Hạnh, Hẻm 4541-19, 2-22742027
Đường Sư Vạn Hạnh, Hẻm 4741-15, 2-18742029
Đường Sư Vạn Hạnh, Hẻm 4961-21, 2-10742054
Đường Sư Vạn Hạnh, Hẻm 5181-17, 2-18742055
Đường Sư Vạn Hạnh, Ngách 1Hẻm 327742136
Đường Vĩnh Viễn110-142742003
Đường Vĩnh Viễn146-152742005
Đường Vĩnh Viễn162-188742039
Đường Vĩnh Viễn192-200742041
Đường Vĩnh Viễn98-106742001
Đường Vĩnh ViễnHẻm 190742040
Đường Vĩnh Viễn, Hẻm 1081-21, 2-12742002
Đường Vĩnh Viễn, Hẻm 1341742174
Đường Vĩnh Viễn, Hẻm 1441-15, 2-14742004
Đường Vĩnh Viễn, Hẻm 1522-28742006
Đường Vĩnh Viễn, Hẻm 152, Ngách 152/221, -2742007
Khu chung cư Ấn Quang, Lô nhà A742013
Khu chung cư Ấn Quang, Lô nhà B742012
Khu chung cư Ấn Quang, Lô nhà C742011
Khu chung cư Ấn Quang, Lô nhà D742010
Khu chung cư Ấn Quang, Lô nhà E742009
Khu chung cư Ấn Quang, Lô nhà F742008

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Quận 10

TênSL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ Dân số (người/km²)
Phường 159136910,2165195
Phường 1062121690,1964047
Phường 11117129620,2258918
Phường 1216126.0001,2920.100
Phường 13118246770,4752504
Phường 141491.57
Phường 1515226110,773391
Phường 286186430,293215
Phường 34212.0730,1120.730
Phường 4135133650,1683531
Phường 5101117290,1673306
Phường 65885300,2238773
Phường 730112870,1112870
Phường 89612760,158507
Phường 9174192100,19101105

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh

TênMã bưu chính vn 5 số
(cập nhật 2020)
SL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ Dân số (người/km²)
Quận Bình Tân
719xx1442
572.13251,911.026
Quận Bình Thạnh
723xx887
457.36220,822.031
Quận Gò Vấp
714xx291
522.69019,7426.478
Quận Phú Nhuận
722xx523
174.5354,8835.765
Quận 1
710xx1383180.2257,7323.315
Quận 10
725xx1540
230.3455,7240.270
Quận 11
726xx1412
226.8545,1444.135
Quận 12
715xx70
405.36052,787.680
Quận 2
711xx361
147.49049,742.965
Quận 3 
724xx900
190.5534,9238.730
Quận 4 
728xx634
180.9804,1843.297
Quận 5 
727xx1266
171.4524,2740.152
Quận 6 
731xx683
249.3297,1934.677
Quận 7 
729xx236
244.27635,696.844
Quận 8 
730xx971
408.77219,1821.312
Quận 9 
712xx632
256.257114,012.248
Quận Tân Bình 
721xx639
421.72422,3818.843
Quận Tân Phú 
720xx528
398.10216,0824.758
Quận Thủ Đức 
713xx554
442.17747,769.258
Huyện Bình Chánh 
718xx144
420.109252,71.663
Huyện Cần Giờ
733xx33
68.846704,298
Huyện Củ Chi 
716xx177
343.155434,5790
Huyện Hóc Môn 
717xx79
349.065109,183.197
Huyện Nhà Bè 
732xx46
101.074100,411.007

(*) Vì sự thay đổi phân chia giữa các đơn vị hành chính cấp huyện , xã , thôn thường diễn ra dẫn đến khoảng biên độ mã bưu chính rất phức tạp . Nhưng mã bưu chính của từ khu vực dân cư là cố định , nên để tra cứu chính xác tôi sẽ thể hiện ở cấp này số lượng mã bưu chính

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Đông Nam Bộ

TênMã bưu chính vn 5 số
(cập nhật 2020)
Mã bưu chínhMã điện thoạiBiển số xeDân sốDiện tíchMật độ dân số
Thành phố Hồ Chí Minh70xxx - 74xxx70xxxx – 76xxxx841
50 → 59
8.146.300 2095,5 km² 3.888 người/km²
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu78xxx79xxxx6472 1.150.200 1.989,5 km² 529 người/km²
Tỉnh Bình Dương75xxx82xxxx65061 1.802.500 2.694,43 km² 670 người/km²
Tỉnh Bình Phước67xxx83xxxx65193 932.000 6.871,5 km² 136 người/km²
Tỉnh Bình Thuận77xxx80xxxx6286 1.266.228 7.812,8 km² 162 người/km²
Tỉnh Đồng Nai76xxx81xxxx6160, 39 2.839.000 5.907,2 km² 439 người/km²
Tỉnh Ninh Thuận59xxx66xxxx6885 569.000 3.358,3 km² 169 người/km²
Tỉnh Tây Ninh80xxx84xxxx6670 1.112.000 4.032,6 km² 276 người/km²

Các bạn có thể tra cứu thông tin của các cấp đơn vị hành chính bằng cách bấm vào tên đơn vị trong từng bảng hoặc quay lại trang Thông tin tổng quan Việt Nam hoặc trang thông tin vùng Đông Nam Bộ

 

New Post