Phường Đông Vĩnh – Vinh cung cấp nội dung các thông tin, dữ liệu thống kê liên quan đến đơn vị hành chính này và các địa phương cùng chung khu vực Vinh , thuộc Tỉnh Nghệ An , vùng Bắc Trung Bộ

 

Danh mục

Thông tin zip code /postal code Phường Đông Vĩnh – Vinh

Bản đồ Phường Đông Vĩnh – Vinh

Đường 5-K.Đại lợi, Ngõ 5-K.Đại lợi, Ngách 182-10477916
Đường 5-K.Đại lợi, Ngõ 5-K.Đại lợi, Ngách 22-8477915
Đường Hồ Phi Tích1-55, 2-62461899
Đường Hồ Phi TíchNgõ 39-K.Vĩnh yên477856
Đường Hồ Phi Tích, Ngõ 11-K.Vĩnh thịnh1-7, 2-6477850
Đường Hồ Phi Tích, Ngõ 16-K.Vĩnh thịnh1-17, 2-26477853
Đường Hồ Phi Tích, Ngõ 19-K.Vĩnh thịnh1-3477849
Đường Hồ Phi Tích, Ngõ 33-K.Vĩnh yên2-4477857
Đường Hồ Phi Tích, Ngõ 36-K.Vĩnh thịnh1-25, 2-10477854
Đường Hồ Phi Tích, Ngõ 44-K.Vĩnh thịnh1-11, 2-12477851
Đường Hồ Phi Tích, Ngõ 45-K.Vĩnh thành, Ngách 141-25, 2-10477878
Đường Hồ Phi Tích, Ngõ 45-K.Vĩnh yên1-29, 2-10477855
Đường Hồ Phi Tích, Ngõ 48-K.Vĩnh thịnh1-3, 2-8477852
Đường Hồ Phi Tích, Ngõ 49-K.Vĩnh thành1-5, 2-8477874
Đường Hồ Phi Tích, Ngõ 55-K.Vĩnh thành1-9, 2-6477873
Đường Hồ Phi Tích, Ngõ 5-K.Vĩnh thành2-10477875
Đường Khối Yên duệ1-21, 2-34477920
Đường Nguyễn Hiền461902
Đường Nguyễn Hiền, Ngõ 132-K.Yên duệ1-9, 2-10477918
Đường Nguyễn Hiền, Ngõ 135-K.Yên duệ2-6477917
Đường Nguyễn Tiềm1-55, 72-86461898
Đường Nguyễn TiềmNgõ 11-K.Vĩnh lâm477831
Đường Nguyễn Tiềm, Hẻm 53-K.Vĩnh xuân, Ngách 151-13, 2-24477836
Đường Nguyễn Tiềm, Ngõ 31-K.Vĩnh lâm1-11, 2-6477830
Đường Nguyễn Tiềm, Ngõ 43-K.Vĩnh lâm2-6461909
Đường Nguyễn Tiềm, Ngõ 45-K.Vĩnh xuân1-23, 2-30477833
Đường Nguyễn Tiềm, Ngõ 51-K.Vĩnh xuân1-7, 2-22477835
Đường Nguyễn Tiềm, Ngõ 53-K.Vĩnh xuân1-29, 2-94477832
Đường Nguyễn Tiềm, Ngõ 53-K.Vĩnh xuân, Ngách 61-7477837
Đường Nguyễn Tiềm, Ngõ 73-K.Vĩnh lâm11-55, 2-58461908
Đường Nguyễn Tiềm, Ngõ 74-K.Vĩnh xuân1-3477834
Đường Nguyễn Trường Tộ2-230, 29-197461896
Đường Nguyễn Trường Tộ, Hẻm 32-k13, Ngách A1-29, 2-12477880
Đường Nguyễn Trường Tộ, Ngõ 122-k132-6477886
Đường Nguyễn Trường Tộ, Ngõ 144A-k141-27, 2-8477894
Đường Nguyễn Trường Tộ, Ngõ 144B-k141-31477893
Đường Nguyễn Trường Tộ, Ngõ 152-k141-29, 2-24477892
Đường Nguyễn Trường Tộ, Ngõ 160-k141-23, 2-16477891
Đường Nguyễn Trường Tộ, Ngõ 162-k141-33477890
Đường Nguyễn Trường Tộ, Ngõ 1-K.Vĩnh thành, Ngách 11-11, 2-18477876
Đường Nguyễn Trường Tộ, Ngõ 1-K.Vĩnh thành, Ngách 31-11, 2-18477877
Đường Nguyễn Trường Tộ, Ngõ 32-k131-31, 2-6477879
Đường Nguyễn Trường Tộ, Ngõ 32-k13, Ngách B2-4477881
Đường Nguyễn Trường Tộ, Ngõ 44-k131-7477885
Đường Nguyễn Trường Tộ, Ngõ 52-k131-11477887
Đường Nguyễn Trường Tộ, Ngõ 62-k131-15, 2-10477883
Đường Nguyễn Trường Tộ, Ngõ 80-k131-33, 2-14477882
Đường Nguyễn Trường Tộ, Ngõ 98-k131-9477884
Đường Nguyễn Xuân Linh1-259, 2-150461901
Đường Nguyễn Xuân Linh, Ngõ 144-K.Yên duệ1-7, 2-4477919
Đường Phan Thúc Trực1-15, 2-20461905
Đường Phan Thúc Trực, Ngõ 11-k141-17, 2-10477889
Đường Phan Thúc Trực, Ngõ 11-k191-17, 2-10477899
Đường Phan Thúc Trực, Ngõ 1-k191, 2-477896
Đường Phan Thúc Trực, Ngõ 25-K.Trung nghĩa1-15, 2-20477900
Đường Phan Thúc Trực, Ngõ 2-k191-17, 2-20477897
Đường Phan Thúc Trực, Ngõ 3-k191-17, 2-8477895
Đường Phan Thúc Trực, Ngõ 9-k142-6477888
Đường Phan Thúc Trực, Ngõ 9-k192-6477898
Đường Phan Vân1-35, 2-44461904
Đường Phan Vân, Ngõ 48-K.Vĩnh thành1-35, 2-44477871
Đường Phan Vân, Ngõ 48-K.Vĩnh thành, Ngách 241-15477872
Đường Trần Bình Trọng461897
Đường Trần Bình Trọng, Hẻm 26A-K.Trung nghĩa1-31, 2-42477906
Đường Trần Bình Trọng, Ngõ 14-K.Trung nghĩa1-9477905
Đường Trần Bình Trọng, Ngõ 26B-K.Trung nghĩa1-13, 2-18477907
Đường Trần Bình Trọng, Ngõ 26C-K.Trung nghĩa1-19477908
Đường Trần Bình Trọng, Ngõ 29-K.Đại lợi1-3, 2-22477912
Đường Trần Bình Trọng, Ngõ 33B-K.Trung nghĩa2-12477904
Đường Trần Bình Trọng, Ngõ 34-K.Trung nghĩa1-3, 2-8477910
Đường Trần Bình Trọng, Ngõ 35-K.Đại lợi1-11477911
Đường Trần Bình Trọng, Ngõ 36-K.Trung nghĩa2-12477909
Đường Trần Bình Trọng, Ngõ 5-K.Đại lợi1-19, 2-32477913
Đường Trần Bình Trọng, Ngõ 5-K.Đại lợi, Ngách 11-9, 2-4477914
Đường Trần Bình Trọng, Ngõ 71-K.Trung nghĩa1-39, 2-24477903
Đường Trần Bình Trọng, Ngõ 73-K.Trung nghĩa1-9, 2-28477902
Đường Trần Bình Trọng, Ngõ 79-K.Trung nghĩa1-33, 2-26477901
Đường Trần Đình Phong1-33, 2-34461906
Đường Trần Đình Phong, Ngõ 31-K.Mỹ thành2-10477922
Đường Trần Đình Phong, Ngõ 36-K.Mỹ thành1-7, 2-8477921
Đường Trần Nguyên Hãn1-17, 2-22461903
Đường Trần Nguyên Hãn, Hẻm 15-K.Vĩnh yên1-5, 2-12477868
Đường Trần Nguyên Hãn, Ngõ 11-K.Vĩnh yên1-9, 2-12477867
Đường Trần Nguyên Hãn, Ngõ 12-K.Vĩnh yên1-7, 2-4477864
Đường Trần Nguyên Hãn, Ngõ 18-K.Vĩnh yên1-13, 2-16477858
Đường Trần Nguyên Hãn, Ngõ 18-K.Vĩnh yên1-3, 2-6477865
Đường Trần Nguyên Hãn, Ngõ 1-K.Vĩnh yên, Ngách 21-5, 2-8477863
Đường Trần Nguyên Hãn, Ngõ 1-K.Vĩnh yên, Ngách 271-5477862
Đường Trần Nguyên Hãn, Ngõ 20-K.Vĩnh yên2-6477859
Đường Trần Nguyên Hãn, Ngõ 30-K.Vĩnh yên1-9, 2-12477870
Đường Trần Nguyên Hãn, Ngõ 32-K.Vĩnh yên1-35, 2-38477869
Đường Trần Nguyên Hãn, Ngõ 6-K.Vĩnh yên1-3, 2-6477861
Đường Trần Nguyên Hãn, Ngõ 9-K.Vĩnh yên1-9, 2-4477866
Đường Trần Nguyên H, Ngõ 1-K.Vĩnh yên1-17, 2-22477860
Đường Trần Nhật Duật1-49, 2-24461900
Đường Trần Nhật DuậtNgõ 49-K.Vĩnh quang477846
Đường Trần Nhật Duật, Hẻm 49-K.Vĩnh quang, Ngách 122-16477848
Đường Trần Nhật duật, Ngách 6Ngõ 2A-K.Vĩnh quang477842
Đường Trần Nhật Duật, Ngõ 24-K.Vĩnh quang1-11, 2-24477843
Đường Trần Nhật Duật, Ngõ 24-K.Vĩnh quang, Ngách 32-10477845
Đường Trần Nhật Duật, Ngõ 2A-K.Vĩnh quang1-15, 2-14477839
Đường Trần Nhật Duật, Ngõ 2A-K.Vĩnh quang, Ngách 11-3, 2-4477841
Đường Trần Nhật Duật, Ngõ 2A-K.Vĩnh quang, Ngách 31-5, 2-8477840
Đường Trần Nhật Duật, Ngõ 49-K.Vĩnh quang, Ngách 131-3, 2-14477847
Đường Trần Nhật Duật, Ngõ 8-K.Vĩnh quang1-49, 2-24477838
Đường Trần Nhật Duật, Ngõ 8-K.Vĩnh quang, Ngách 161-9477844
Khối 13461887
Khối 14461895
Khối 19461888
Khối Đại Lợi461884
Khối Mỹ Thành461886
Khối Trung Nghĩa461885
Khối Vĩnh Lâm461893
Khối Vĩnh Quang461892
Khối Vĩnh Thành461889
Khối Vĩnh Thịnh461891
Khối Vĩnh Xuân461894
Khối Vĩnh yênTổ Khu CN nhỏ461907
Khối Vĩnh Yên461890
Khối Yên Duệ461883
Khối Yên Giang461882

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Vinh

TênSL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ Dân số (người/km²)
Phường Bến Thủy254
Phường Cửa Nam52
Phường Đội Cung56
Phường Đông Vĩnh121
Phường Hà Huy Tập249
Phường Hồng Sơn106
Phường Hưng Bình132
Phường Hưng Dũng188
Phường Hưng Phúc38
Phường Lê Lợi152
Phường Lê Mao216
Phường Quán Bàu133
Phường Quang Trung64
Phường Trung Đô106
Phường Trường Thi158
Phường Vinh Tân42
Xã Hưng Chính9
Xã Hưng Đông21
Xã Hưng Hoà24
Xã Hưng Lộc93
Xã Nghi Ân14
Xã Nghi Đức23
Xã Nghi Kim34
Xã Nghi Liên19
Xã Nghi Phú37

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Tỉnh Nghệ An

TênMã bưu chính vn 5 số
(cập nhật 2020)
SL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ Dân số (người/km²)
Thành phố Vinh431xx2341303.7141052.893
Thị xã Cửa Lò
432xx90
70.39827,82.531
Thị xã Thái Hoà
448xx127
59.962135,1444
Huyện Anh Sơn
442xx246
99.358603165
Huyện Con Cuông
4430x - 4434x127
64.2401.744,537
Huyện Diễn Châu
434xx458
266.447305,9871
Huyện Đô Lương
441xx371
183.584354,3518
Huyện Hưng Nguyên445xx255
110.451159,2694
Huyện Kỳ Sơn
444xx192
69.5242.095,133
Huyện Nam Đàn
446xx329
149.826293,9510
Huyện Nghĩa Đàn
437xx321
130.140617,848211
Huyện Nghi Lộc
433xx458
184.148348,1529
Huyện Quế Phong
4405x - 4409x162
62.1291.895,433
Huyện Quỳ Châu
4400x - 4404x137
53.1791.057,656350
Huyện Quỳ Hợp
439xx278
116.554941,7124
Huyện Quỳnh Lưu
435xx533
279.977437,6287640
Huyện Tân Kỳ
438xx290
129.031725,6178
Huyện Thanh Chương447xx519
248.9521.128,9065220
Huyện Tương Dương
4435x - 4439152
72.4052.811,926
Huyện Yên Thành
436xx489

(*) Vì sự thay đổi phân chia giữa các đơn vị hành chính cấp huyện , xã , thôn thường diễn ra dẫn đến khoảng biên độ mã bưu chính rất phức tạp . Nhưng mã bưu chính của từ khu vực dân cư là cố định , nên để tra cứu chính xác tôi sẽ thể hiện ở cấp này số lượng mã bưu chính

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Bắc Trung Bộ

TênMã bưu chính vn 5 số
(cập nhật 2020)
Mã bưu chínhMã điện thoạiBiển số xeDân sốDiện tíchMật độ dân số
Tỉnh Hà Tĩnh45xxx - 46xxx48xxxx23938 1.242.700 5.997,3 km² 207 người/km²
Tỉnh Nghệ An43xxx - 44xxx46xxxx –
47xxxx
23837 2.978.700 16.493,7km² 108người/km²
Tỉnh Quảng Bình47xxx51xxxx23273 863.400 8.065,3 km² 107 người/km²
Tỉnh Quảng Trị48xxx52xxxx23374 612.500 4.739,8 km² 129 người/km²
Tỉnh Thanh Hoá40xxx - 42xxx44xxxx –
45xxxx
23736 3.712.600 11.130,2 km² 332 người/km²
Tỉnh Thừa Thiên Huế49xxx53xxxx23475 1.143.572 5.033,2 km² 228 người/km²

Các bạn có thể tra cứu thông tin của các cấp đơn vị hành chính bằng cách bấm vào tên đơn vị trong từng bảng hoặc quay lại trang Thông tin tổng quan Việt Nam hoặc trang thông tin vùng Bắc Trung Bộ

New Post