Phường Tây Lộc – Huế cung cấp nội dung các thông tin, dữ liệu thống kê liên quan đến đơn vị hành chính này và các địa phương cùng chung khu vực Huế , thuộc Tỉnh Thừa Thiên Huế , vùng Bắc Trung Bộ

 

Danh mục

Thông tin zip code /postal code Phường Tây Lộc – Huế

Bản đồ Phường Tây Lộc – Huế

Đường Chu Mạnh Trinh1-9532446
Đường Đạm Phương1-59, 2-532411
Đường Đặng Nguyên Cẩn2-6532447
Đường Dã Tượng1-27, 2-532440
Đường Dương Hoà1-67, 2-60532444
Đường Hoà Mỹ1-69, 2-66532443
Đường Hoàng Diệu1-107, 2-136532400
Đường Hoàng DiệuKiệt 18532495
Đường Hoàng Diệu, Hẻm 1362-8532401
Đường Hoàng Diệu, Hẻm 151-13, 2-14532410
Đường Hoàng Diệu, Hẻm 191-29, 2-24532409
Đường Hoàng Diệu, Hẻm 201-15, 2-38532408
Đường Hoàng Diệu, Hẻm 261-19, 2-26532405
Đường Hoàng Diệu, Hẻm 351-23, 2-22532406
Đường Hoàng Diệu, Hẻm 35, Ngách 101-11, 2-6532407
Đường Hoàng Diệu, Hẻm 381-29, 2-30532404
Đường Hoàng Diệu, Hẻm 641-23, 2-20532403
Đường Hoàng Diệu, Hẻm 841-5, 2-8532402
Đường La Sơn Phu Tỉư, Hẻm 101-7, 2-6532378
Đường La Sơn Phu Tử1-71, 2-56532373
Đường La Sơn Phu Tử, Hẻm 12-22532375
Đường La Sơn Phu Tử, Hẻm 141-15, 2-20532379
Đường La Sơn Phu Tử, Hẻm 21-17, 2-10532374
Đường La Sơn Phu Tử, Hẻm 201-31, 2-38532380
Đường La Sơn Phu Tử, Hẻm 242-8532381
Đường La Sơn Phu Tử, Hẻm 261-35532382
Đường La Sơn Phu Tử, Hẻm 271-39, 2-30532383
Đường La Sơn Phu Tử, Hẻm 41, 2-532376
Đường La Sơn Phu Tử, Hẻm 541-15532384
Đường La Sơn Phu Tử, Hẻm 72-12532377
Đường Lê Đại Hành1-89, 2-132532413
Đường Lê Đại Hành, Hẻm 772-18532414
Đường Lê Đại Hành, Hẻm 791-19, 2-16532415
Đường Lê Đại Hành, Hẻm 851, 2-532416
Đường Lê Đại Hành, Hẻm 871, 2-6532417
Đường Lê Đại Hành, Hẻm 921, 2-26532418
Đường Lê Hữu Trác1-21, 2-18532459
Đường Lê Hữu Trác, Hẻm 151-11, 2-10532461
Đường Lê Hữu Trác, Hẻm 191-11, 2-4532460
Đường Lê Hữu Trác, Hẻm 51-7, 2-8532463
Đường Lê Hữu Trác, Hẻm 91-7, 2-8532462
Đường Lê Ngọc Hân1-29, 2-30532428
Đường Lê Ngọc Hân, Hẻm 131-7, 2-8532429
Đường Lê Ngọc Hân, Hẻm 171-5, 2-6532430
Đường Lê Ngọc Hân, Hẻm 231-5, 2-532431
Đường Lê Văn Miến1-31, 2-28532471
Đường Lương Ngọc Quyến1-117, 2-188532465
Đường Lương Ngọc QuyếnKiệt 48532494
Đường Lương Ngọc QuyếnKiệt 70532493
Đường Mai An Tiêm1-27, 2-28532432
Đường Ngô Thế Lân1-131, 2-68532351
Đường Ngô Thế Lân 103, Hẻm 1031-13532361
Đường Ngô Thế Lân, Hẻm 1111-25, 2-14532362
Đường Ngô Thế Lân, Hẻm 311-7, 2-8532352
Đường Ngô Thế Lân, Hẻm 371-9, 2-8532353
Đường Ngô Thế Lân, Hẻm 591-9, 2-6532354
Đường Ngô Thế Lân, Hẻm 631-9, 2-4532355
Đường Ngô Thế Lân, Hẻm 671-27, 2-6532356
Đường Ngô Thế Lân, Hẻm 67, Ngách 61-7532357
Đường Ngô Thế Lân, Hẻm 711-11, 2-14532358
Đường Ngô Thế Lân, Hẻm 71, Ngách 52-6532359
Đường Ngô Thế Lân, Hẻm 871-11, 2-14532360
Đường Nguyễn Hữu Huân1-27, 2-46532496
Đường Nguyễn Hữu Huân, Kiệt 11-7, 2-8532497
Đường Nguyễn Hữu Huân, Kiệt 21-7, 2-8532498
Đường Nguyễn Hữu Huân, Kiệt 31-7, 2-8532499
Đường Nguyễn Hữu Huân, Kiệt 41-7, 2-8532500
Đường Nguyễn Quanbg Bích1-37, 2-34532419
Đường Nguyễn Quanbg Bích, Hẻm 251-7, 2-6532420
Đường Nguyễn Quyền1-15532458
Đường Nguyễn Thượng Hiền1-27532441
Đường Nguyễn Trãi140-322, 167-351532385
Đường Nguyễn Trãi, Hẻm 1442-18532386
Đường Nguyễn Trãi, Hẻm 1721-41532388
Đường Nguyễn Trãi, Hẻm 1951-37, 2-26532387
Đường Nguyễn Trãi, Hẻm 2181-21, 2-12532390
Đường Nguyễn Trãi, Hẻm 2211-9532389
Đường Nguyễn Trãi, Hẻm 2241-11, 2-8532391
Đường Nguyễn Trãi, Hẻm 2321-15, 2-8532392
Đường Nguyễn Trãi, Hẻm 2401-23, 2-18532393
Đường Nguyễn Trãi, Hẻm 2461-5, 2-18532394
Đường Nguyễn Trãi, Hẻm 3081-5, 2-6532395
Đường Nguyễn Trãi, Hẻm 3121-11, 2-6532396
Đường Nguyễn Trãi, Hẻm 3141-9, 2-6532397
Đường Nguyễn Trãi, Hẻm 3331-5, 2-4532398
Đường Nguyễn Trãi, Hẻm 3411-9, 2-10532399
Đường Nguyễn Văn Trỗi1-25, 2-32532421
Đường Nguyễn Văn TrỗiKiệt 3532492
Đường Nguyễn Văn Trỗi, Hẻm 191-3, 2-8532423
Đường Nguyễn Văn Trỗi, Hẻm 251-13, 2-532424
Đường Nguyễn Văn Trỗi, Hẻm 302-8532425
Đường Nguyễn Văn Trỗi, Hẻm 91-11, 2-18532422
Đường Phan Huy Chú1-23, 2-8532453
Đường Phan Huy Chú, Hẻm 11-7, 2-8532454
Đường Phan Huy Chú, Hẻm 21-7, 2-8532455
Đường Phan Huy Chú, Hẻm 31-7, 2-8532456
Đường Phan Huy Chú, Hẻm 41-7, 2-8532457
Đường Phan Văn Trị1-7, 2-12532501
Đường Thái Phiên15-133, 8-116532449
Đường Thái PhiênKiệt 72532491
Đường Thái Phiên, Hẻm 441, 2-16532452
Đường Thái Phiên, Hẻm 511-17, 2-22532450
Đường Thái Phiên, Hẻm 561-11, 2-8532451
Đường Thánh Gióng1-55, 2-50532464
Đường Thánh Gióng, Hẻm 11-7532470
Đường Thánh Gióng, Hẻm 141-9, 2-10532468
Đường Thánh Gióng, Hẻm 181-21, 2-20532467
Đường Thánh Gióng, Hẻm 211-27, 2-24532466
Đường Thánh Gióng, Hẻm 51-15, 2-8532469
Đường Thanh Lam Bồ1-71, 2-60532442
Đường Thân Trọng Một2-52532412
Đường Tôn Thất Thiệp108-270, 51-127532474
Đường Tôn Thất Thiệp110-270, 51-125532448
Đường Tôn Thất ThiệpKiệt 118532487
Đường Tôn Thất ThiệpKiệt 158532482
Đường Tôn Thất ThiệpKiệt 162532483
Đường Tôn Thất ThiệpKiệt 188532484
Đường Tôn Thất ThiệpKiệt 258532481
Đường Tôn Thất ThiệpKiệt 55532475
Đường Tôn Thất ThiệpKiệt 59532476
Đường Tôn Thất ThiệpKiệt 61532477
Đường Tôn Thất ThiệpKiệt 63532478
Đường Tôn Thất ThiệpKiệt 71532479
Đường Tôn Thất ThiệpKiệt 79532480
Đường Tôn Thất ThiệpKiệt 85532488
Đường Tôn Thất ThiệpKiệt 91532486
Đường Tôn Thất ThiệpKiệt 93532485
Đường Tôn Thất ThiệpKiệt 97532489
Đường Tôn Thất ThiệpKiệt 99532490
Đường Trần Khánh Dư1-47, 2-66532445
Đường Trần Nhân Tông1-69, 2-24532426
Đường Trần Nhân Tông, Hẻm 371-9, 2-8532427
Đường Trần Quốc Toản1-129, 2-166532433
Đường Trần Quỗc Toản, Hẻm 1191-15, 2-10532434
Đường Trần Quốc Toản, Hẻm 1291-9532435
Đường Trần Quỗc Toản, Hẻm 1421-5, 2-532436
Đường Trần Quỗc Toản, Hẻm 1461-27, 2-532437
Đường Trần Quỗc Toản, Hẻm 146, Ngách 51-9, 2-8532438
Đường Trần Quỗc Toản, Hẻm 1561-5532439
Đường Trần Văn Kỷ1-47, 2-20532363
Đường Trần Văn Kỷ, Hẻm 132-4532364
Đường Trần Văn Kỷ, Hẻm 192-14532365
Đường Trần Văn Kỷ, Hẻm 312-8532366
Đường Trần Văn Kỷ, Hẻm 352-18532367
Đường Tú Xương2-26532472
Đường Tú Xương, Hẻm 241-9, 2-16532473
Khu tập thể Đại Học Nông LâmDãy nhà A532368
Khu tập thể Đại Học Nông LâmDãy nhà B532369
Khu tập thể Đại Học Nông LâmDãy nhà C532370
Khu tập thể Đại Học Nông LâmDãy nhà D532371
Khu tập thể Đại Học Nông LâmDãy nhà E532372

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Huế

TênSL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ Dân số (người/km²)
Phường An Cựu101
Phường An Đông116
Phường An Hoà48
Phường An Tây60
Phường Đúc81
Phường Hương Long46
Phường Hương Sơ13
Phường Kim Long100
Phường Phú Bình52
Phường Phú Cát68
Phường Phú Hậu59
Phường Phú Hiệp82
Phường Phú Hoà26
Phường Phú Hội98
Phường Phú Nhuận90
Phường Phước Vĩnh137
Phường Phú Thuận60
Phường Tây Lộc151
Phường Thuận Hoà125
Phường Thuận Lộc89
Phường Thuận Thành126
Phường Thủy Biều73
Phường Thủy Xuân41
Phường Trường An149
Phường Vĩ Dạ84
Phường Vĩnh Ninh99
Phường Xuân Phú73

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Tỉnh Thừa Thiên Huế

TênMã bưu chính vn 5 số
(cập nhật 2020)
SL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ Dân số (người/km²)
Thành phố Huế491xx2247339.82270,994.787
Huyện A Lưới
495xx134
42.5211.232,734
Thị xã Hương Thủy496xx225
96.525458,1749211
Thị xã Hương Trà
494xx154
118.354518,534228
Huyện Nam Đông497xx70
22.56665235
Huyện Phong Điền
493xx149
88.090955,792
Huyện Phú Lộc
498xx166
134.322729,6184
Huyện Phú Vang
499xx157
171.231280,31611
Huyện Quảng Điền
492xx157
82.811163,3514

(*) Vì sự thay đổi phân chia giữa các đơn vị hành chính cấp huyện , xã , thôn thường diễn ra dẫn đến khoảng biên độ mã bưu chính rất phức tạp . Nhưng mã bưu chính của từ khu vực dân cư là cố định , nên để tra cứu chính xác tôi sẽ thể hiện ở cấp này số lượng mã bưu chính

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Bắc Trung Bộ

TênMã bưu chính vn 5 số
(cập nhật 2020)
Mã bưu chínhMã điện thoạiBiển số xeDân sốDiện tíchMật độ dân số
Tỉnh Hà Tĩnh45xxx - 46xxx48xxxx23938 1.242.700 5.997,3 km² 207 người/km²
Tỉnh Nghệ An43xxx - 44xxx46xxxx –
47xxxx
23837 2.978.700 16.493,7km² 108người/km²
Tỉnh Quảng Bình47xxx51xxxx23273 863.400 8.065,3 km² 107 người/km²
Tỉnh Quảng Trị48xxx52xxxx23374 612.500 4.739,8 km² 129 người/km²
Tỉnh Thanh Hoá40xxx - 42xxx44xxxx –
45xxxx
23736 3.712.600 11.130,2 km² 332 người/km²
Tỉnh Thừa Thiên Huế49xxx53xxxx23475 1.143.572 5.033,2 km² 228 người/km²

Các bạn có thể tra cứu thông tin của các cấp đơn vị hành chính bằng cách bấm vào tên đơn vị trong từng bảng hoặc quay lại trang Thông tin tổng quan Việt Nam hoặc trang thông tin vùng Bắc Trung Bộ

New Post