Phường Thắng Nhất – Vũng Tàu cung cấp nội dung các thông tin, dữ liệu thống kê liên quan đến đơn vị hành chính này và các địa phương cùng chung khu vực Vũng Tàu , thuộc Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu , vùng Đông Nam Bộ

 

Danh mục

Thông tin zip code /postal code Phường Thắng Nhất – Vũng Tàu

Bản đồ Phường Thắng Nhất – Vũng Tàu

Đường 30/4792826
Đường 30/447-229, 48-168792827
Đường Bình Giã447-745792883
Đường Bình Giã, Hẻm 4931-17, 2-16792884
Đường Bình Giã, Hẻm 4992-6792885
Đường Bình Giã, Hẻm 5731-25, 2-20792886
Đường Bình Giã, Hẻm 6431-17, 2-12792887
Đường Bình Giã, Hẻm 6971-13, 2-12792888
Đường Lê Quang Định1-339792828
Đường Lê Quang Định, Hẻm 135, Ngách 135/11-19, 2-16792836
Đường Lê Quang Định, Hẻm 135, Ngách 135/21-43, 2-24792835
Đường Lê Quang Định, Hẻm 1931-13792839
Đường Lê Quang Định, Hẻm 2251-19, 2-20792837
Đường Lê Quang Định, Hẻm 2351-9, 2-6792838
Đường Lê Quang Định, Hẻm 531-7, 2-26792829
Đường Lê Quang Định, Hẻm 931-61792830
Đường Lê Thánh Tông1-101, 2-62792859
Đường Lê Thánh Tông, Hẻm 291-13, 2-16792861
Đường Lê Thánh Tông, Hẻm 491-15, 2-22792862
Đường Lê Thánh Tông, Hẻm 601-19, 2-16792863
Đường Lê Thánh Tông, Hẻm 91-17, 2-16792860
Đường Lưu Chí Hiếu38-196792889
Đường Lưu Chí Hiếu, Hẻm 1681-3, 2-6792890
Đường Nguyễn Hữu Cảnh1-305, 2-334792891
Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Hẻm 101-19, 2-24792907
Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Hẻm 1001-29, 2-28792900
Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Hẻm 1121-19, 2-32792903
Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Hẻm 112, Ngách 112/111-13, 2-18792904
Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Hẻm 1311-15, 2-16792915
Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Hẻm 1321-15, 2-24792906
Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Hẻm 1431-13, 2-18792916
Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Hẻm 1541-7, 2-6792909
Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Hẻm 1571-13, 2-16792917
Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Hẻm 1751-9, 2-6792930
Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Hẻm 1821-33, 2-8792911
Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Hẻm 182, Ngách 182/11-23, 2-20792912
Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Hẻm 182, Ngách 182/21-23, 2-26792913
Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Hẻm 182, Ngách 182/32-36792914
Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Hẻm 2171-19, 2-8792940
Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Hẻm 217, Ngách 217/82-32792941
Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Hẻm 2401-4, 2-792938
Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Hẻm 240, Ngách 240/21-47, 2-22792939
Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Hẻm 2441-9, 2-18792945
Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Hẻm 244, Ngách 244/11-9, 2-14792946
Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Hẻm 251-45, 2-64792894
Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Hẻm 2591-25792947
Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Hẻm 25, Ngách 25/221-9, 2-24792895
Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Hẻm 25, Ngách 25/301-21, 2-18792896
Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Hẻm 25, Ngách 25/421-31, 2-28792897
Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Hẻm 25, Ngách 25/501-27, 2-22792898
Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Hẻm 25, Ngách 25/601-17, 2-20792899
Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Hẻm 2601-5, 2-14792949
Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Hẻm 2611-25, 2-36792948
Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Hẻm 2901-13, 2-42792950
Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Hẻm 290, Ngách 290/101-13, 2-10792951
Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Hẻm 290, Ngách 290/221-21, 2-18792952
Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Hẻm 290, Ngách 290/301-11, 2-14792953
Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Hẻm 451-7, 2-6792901
Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Hẻm 471-27, 2-6792902
Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Hẻm 571-11, 2-18792905
Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Hẻm 711-7, 2-26792908
Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Hẻm 761-33, 2-34792892
Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Hẻm 881-27, 2-76792893
Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Hẻm 991-11, 2-12792910
Đường Nguyễn Thiện Thuật1-79, 2-252792846
Đường Nguyễn Thiện Thuật30-30792847
Đường Phạm Văn Dinh1-47, 2-58792875
Đường Phạm Văn DinhHẻm 2792876
Đường Phạm Văn Dinh, Hẻm 261-11, 2-8792878
Đường Phạm Văn Dinh, Hẻm 271-27, 2-24792880
Đường Phạm Văn Dinh, Hẻm 291-19, 2-10792881
Đường Phạm Văn Dinh, Hẻm 411-19, 2-8792882
Đường Phạm Văn Dinh, Hẻm 421-17, 2-18792879
Đường Phạm Văn Dinh, Hẻm 81-7, 2-8792877
Đường Phạm Văn Nghị1-15, 2-32792840
Đường Phạm Văn Nghị, Hẻm 111-11, 2-18792841
Đường Phạm Văn Nghị, Hẻm 321-15, 2-10792842
Đường Phạm Văn Nghị, Hẻm 32, Ngách 32/21-11, 2-10792843
Đường Tiền Cảng1-59, 2-48792864
Đường Tiền Cảng, Hẻm 201-15, 2-10792866
Đường Tiền Cảng, Hẻm 411-31, 2-14792869
Đường Tiền Cảng, Hẻm 451-13, 2-82792870
Đường Tiền Cảng, Hẻm 481-19, 2-18792867
Đường Tiền Cảng, Hẻm 48, Ngách 48/21-17, 2-30792868
Đường Tiền Cảng, Hẻm 491-5, 2-8792871
Đường Tiền Cảng, Hẻm 81-21, 2-18792865
Đường Trần Anh Tông1-17, 2-22792872
Đường Trần Anh Tông, Hẻm 111-5, 2-6792874
Đường Trần Anh Tông, Hẻm 121-17792873
Đường Trần Nguyên Đán1-33, 2-46792844
Đường Trần Nguyên Đán, Hẻm 51-21, 2-18792845
Đường Võ Văn Tần1-135, 2-118792848
Đường Võ Văn Tần, Hẻm 1011-19, 2-18792857
Đường Võ Văn Tần, Hẻm 121-27, 2-14792850
Đường Võ Văn Tần, Hẻm 1351-43, 2-24792858
Đường Võ Văn Tần, Hẻm 171-27, 2-10792854
Đường Võ Văn Tần, Hẻm 17, Ngách 17/11-31, 2-16792855
Đường Võ Văn Tần, Hẻm 31-29, 2-28792853
Đường Võ Văn Tần, Hẻm 41-15, 2-18792849
Đường Võ Văn Tần, Hẻm 511-9, 2-8792856
Đường Võ Văn Tần, Hẻm 641-17, 2-32792851
Đường Võ Văn Tần, Hẻm 961-11, 2-6792852
Khu chế xuất Dầu KhíDãy nhà G Từ Số 1-27792923
Khu dân cư Số 30 Nguyễn Thiện Thuật, Dãy nhà C1102-504792954
Khu dân cư Số 31 Nguyễn Thiện Thuật, Dãy nhà C2102-504792955
Khu tập thể Dầu KhíDãy nhà A Từ Số 2-12792918
Khu tập thể Dầu KhíDãy nhà B Từ Số1-29792919
Khu tập thể Dầu KhíDãy nhà C Từ Số 1-20792920
Khu tập thể Dầu KhíDãy nhà D Từ Số 1-19792921
Khu tập thể Dầu KhíDãy nhà E Từ Số 1-22792922
Khu tập thể Dầu KhíDãy nhà F Từ Số 1-12792924
Khu tập thể Dầu KhíDãy nhà H Từ Số 1-40792925
Khu tập thể Dầu KhíDãy nhà I Từ Số 1-12792928
Khu tập thể Dầu KhíDãy nhà K Từ Số 1-12792927
Khu tập thể Dầu KhíDãy nhà L Từ Số 1-16792926
Khu tập thể Dầu KhíDãy nhà N Từ Số 1-30792929
Khu tập thể PtscDãy nhà A Từ Số 2-8792931
Khu tập thể PtscDãy nhà B Từ B1-B8792831
Khu tập thể PtscDãy nhà B Từ Số 101-112792942
Khu tập thể PtscDãy nhà B Từ Số 1-18792932
Khu tập thể PtscDãy nhà C Từ C1-C10792832
Khu tập thể PtscDãy nhà C Từ Số 101-118792943
Khu tập thể PtscDãy nhà C Từ Số 1-18792933
Khu tập thể PtscDãy nhà Đ Từ Đ1-Đ15792833
Khu tập thể PtscDãy nhà D Từ Số 102-126792944
Khu tập thể PtscDãy nhà D Từ Số 1-14792934
Khu tập thể PtscDãy nhà E Từ E1-E35792834
Khu tập thể PtscDãy nhà E Từ Số 1-10792935
Khu tập thể PtscDãy nhà F Từ Số 1-10792937
Khu tập thể PtscDãy nhà G Từ Số 1-8792936

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Vũng Tàu

TênSL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ Dân số (người/km²)
Phường Nguyễn An Ninh65
Phường 1102
Phường 1070
Phường 1130
Phường 1284
Phường 2151
Phường 3172
Phường 4172
Phường 572
Phường 6164
Phường 7282
Phường 8124
Phường 971
Phường Rạch Dừa99
Phường Thắng Nhất130
Phường Thắng Tam61
Xã Long Sơn11

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

TênMã bưu chính vn 5 số
(cập nhật 2020)
SL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ Dân số (người/km²)
Thành phố Vũng Tàu
782xx1 860296.237140,32.111
Thành phố Bà Rịa
781xx182122.42491,51.338
Huyện Châu Đức
786xx102143.306420,6341
Huyện Đất Đỏ
783xx3769.502189,6367
Huyện Long Điền
784xx75125.179771.626
Huyện Tân Thành (Thị xã Phú Mỹ)
787xx64128.205337,6380
Huyện Xuyên Mộc
785xx90134.401642,2214
huyện đảo Côn Đảo788xx335.12775,268

(*) Vì sự thay đổi phân chia giữa các đơn vị hành chính cấp huyện , xã , thôn thường diễn ra dẫn đến khoảng biên độ mã bưu chính rất phức tạp . Nhưng mã bưu chính của từ khu vực dân cư là cố định , nên để tra cứu chính xác tôi sẽ thể hiện ở cấp này số lượng mã bưu chính

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Đông Nam Bộ

TênMã bưu chính vn 5 số
(cập nhật 2020)
Mã bưu chínhMã điện thoạiBiển số xeDân sốDiện tíchMật độ dân số
Thành phố Hồ Chí Minh70xxx - 74xxx70xxxx – 76xxxx841
50 → 59
8.146.300 2095,5 km² 3.888 người/km²
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu78xxx79xxxx6472 1.150.200 1.989,5 km² 529 người/km²
Tỉnh Bình Dương75xxx82xxxx65061 1.802.500 2.694,43 km² 670 người/km²
Tỉnh Bình Phước67xxx83xxxx65193 932.000 6.871,5 km² 136 người/km²
Tỉnh Bình Thuận77xxx80xxxx6286 1.266.228 7.812,8 km² 162 người/km²
Tỉnh Đồng Nai76xxx81xxxx6160, 39 2.839.000 5.907,2 km² 439 người/km²
Tỉnh Ninh Thuận59xxx66xxxx6885 569.000 3.358,3 km² 169 người/km²
Tỉnh Tây Ninh80xxx84xxxx6670 1.112.000 4.032,6 km² 276 người/km²

Các bạn có thể tra cứu thông tin của các cấp đơn vị hành chính bằng cách bấm vào tên đơn vị trong từng bảng hoặc quay lại trang Thông tin tổng quan Việt Nam hoặc trang thông tin vùng Đông Nam Bộ

 

New Post