Phường Tương Mai – Hoàng Mai cung cấp nội dung các thông tin, dữ liệu thống kê liên quan đến đơn vị hành chính này và các địa phương cùng chung khu vực Hoàng Mai , thuộc Thành phố Hà Nội , vùng Đồng Bằng Sông Hồng

 

Danh mục

Thông tin zip code /postal code Phường Tương Mai – Hoàng Mai

Bản đồ Phường Tương Mai – Hoàng Mai

Đường Lương Khánh Thiện, Ngõ 12, Ngách 211-33, 2-30127420
Khu chế xuất Trương ĐịnhDãy nhà Q7127539
Khu tập thể Nhà Tình NghĩaDãy nhà A127415
Khu tập thể Nhà Tình NghĩaDãy nhà B127416
Khu tập thể Nhà Tình NghĩaDãy nhà C127417
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà A127424
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà B127425
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà C127426
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà C1127557
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà C10127566
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà C2127558
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà C3127559
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà C4127560
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà C5127561
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà C6127562
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà C7127563
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà C8127564
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà C9127565
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà D127427
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà E127428
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà H1127429
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà H2127430
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà H3127431
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà H4127432
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà H5127433
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà K1127441
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà K10127447
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà K15127448
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà K16127536
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà K17127449
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà K18127450
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà K19127451
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà K2127442
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà K20127452
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà K21127453
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà K22127454
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà K23127455
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà K24127456
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà K25127457
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà K26127458
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà K27127459
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà K28127460
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà K29127461
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà K29b127462
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà K4127443
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà K5127444
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà K7127445
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà K8127446
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà M1127463
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà M10127473
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà M11127474
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà M12127475
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà M13127476
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà M14127477
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà M15127478
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà M16127435, 127554
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà M17127555
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà M18127436, 127556
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà M1b127464
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà M2127465
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà M3127466
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà M4127467
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà M5127468
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà M6127469
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà M7127470
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà M8127471
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà M9127472
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà P1127505
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà P10127514
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà P11127515
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà P12127516
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà P13127517
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà P14127518
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà P15127519
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà P16127520
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà P17127521
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà P18127522
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà P19127523
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà P2127506
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà P20127524
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà P21127525
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà P22127526
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà P23127527
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà P24127528
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà P25127529
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà P26127530
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà P27127531
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà P3127507
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà P4127508
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà P5127509
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà P6127510
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà P7127511
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà P8127512
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà P9127513
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà Q1127479
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà Q10127542
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà Q100127504
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà Q11127543
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà Q12127544
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà Q13127545
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà Q14127546
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà Q15127547
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà Q16127548
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà Q17127549
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà Q18127550
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà Q19127551
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà Q2127480
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà Q20127552
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà Q21127553
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà Q22127484
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà Q23127485
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà Q24127486
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà Q25127487
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà Q26127488
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà Q27127489
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà Q28127490
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà Q29127491
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà Q2b127537
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà Q3127482
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà Q30127492
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà Q31127493
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà Q32127494
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà Q33127495
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà Q34127496
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà Q35127497
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà Q36127498
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà Q37127499
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà Q38127500
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà Q39127501
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà Q4127483
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà Q40127502
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà Q41127503
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà Q5127481
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà Q6127538
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà Q8127540
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà Q9127541
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà X1127438
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà X2127439
Khu tập thể Trương ĐịnhDãy nhà X3127440
Phố Hoàng Mai, Ngõ 1901-79, 2-80127567
Phố Hoàng Mai, Ngõ 190, Ngách 81-63, 2-70127568
Phố Lương Khánh Thiện1-79, 2-86127408
Phố Lương Khánh Thiện, Ngõ 121-101, 2-64127419
Phố Lương Khánh Thiện, Ngõ 151-15, 2-18127409
Phố Lương Khánh Thiện, Ngõ 191-25, 2-20127410
Phố Lương Khánh Thiện, Ngõ 221-85, 2-86127413
Phố Lương Khánh Thiện, Ngõ 251-19, 2-48127532
Phố Lương Khánh Thiện, Ngõ 311-45, 2-40127411
Phố Lương Khánh Thiện, Ngõ 431-37, 2-24127412
Phố Lương Khánh Thiện, Ngõ 511-35, 2-46127414
Phố Lương Khánh Thiện, Ngõ 791-13, 2-20127418
Phố Nguyễn An Ninh1-147, 2-160127434
Phố Nguyễn An Ninh, Ngõ 111-27, 2-8127535
Phố Nguyễn An Ninh, Ngõ 351-69, 2-70127437
Phố Nguyễn Đức Cảnh1-229, 2-164127406
Phố Nguyễn Đức Cảnh, Ngõ 131-17, 2-28127534
Phố Nguyễn Đức Cảnh, Ngõ 1511-79, 2-80127407
Phố Nguyễn Đức Cảnh, Ngõ 471-9, 2-8127422
Phố Nguyễn Đức Cảnh, Ngõ 611-27, 2-28127421
Phố Nguyễn Đức Cảnh, Ngõ 91-11, 2-12127533
Phố Trương Định183-389, 190-410127400
Phố Trương Địnhi, Ngõ 2071-57, 2-68127402
Phố Trương Định, Ngõ 2061-39, 2-54127401
Phố Trương Định, Ngõ 2161-15, 2-16127403
Phố Trương Định, Ngõ 2741-113, 2-118127404
Phố Trương Định, Ngõ 2811-119, 2-200127405
Phố Trương Định, Ngõ 3961-89, 2-86127423
Phố Tuong Mai1-39, 2-32127573

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Hoàng Mai

TênSL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ Dân số (người/km²)
Phường Đại Kim37
Phường Định Công63
Phường Giáp Bát70
Phường Hoàng Liệt33
Phường Hoàng Văn Thụ42
Phường Lĩnh Nam31
Phường Mai Động87
Phường Tân Mai149
Phường Thanh Trì56
Phường Thịnh Liệt37
Phường Trần Phú25
Phường Tương Mai170
Phường Vĩnh Hưng35
Phường Yên Sở14

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Thành phố Hà Nội

TênMã bưu chính vn 5 số
(cập nhật 2020)
SL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ Dân số (người/km²)
Thị xã Sơn Tây
127xx364125.749113,51.108
Quận Ba Đình
111xx545225.9109,324.291
Quận Cầu Giấy
113xx677225.6431218.804
Quận Đống Đa115xx954370.11710,236.286
Quận Hà Đông
121xx1080233.12647,94.867
Quận Hai Bà Trưng
116xx920295.72610,129.280
Quận Hoàng Mai
117xx849335.50940,28.844
Quận Hoàn Kiếm110xx318147.3345,327.799
Quận Long Biên
117xx677276.91360,44.500
Quận Tây Hồ
112xx376130.639245.443
Quận Thanh Xuân
114xx504223.6949,124.582
Huyện Ba Vì
126xx198246.120425,3579
Huyện Chương Mỹ
134xx271286.359232,31.233
Huyện Đan Phượng
130xx108142.48076,61.860
Huyện Đông Anh
123xx273333.337182,11.831
Huyện Gia Lâm
124xx317251.7351142.208
Huyện Hoài Đức
132xx128191.10682,42.319
Huyện Mê Linh129xx105191.490141,61.352
Huyện Mỹ Đức
137xx120169.999230739
Huyện Phúc Thọ128xx102159.484117,11.362
Huyện Phú Xuyên
139xx189181.388171,11.060
Huyện Quốc Oai
133xx140160.1901471.090
Huyện Sóc Sơn
122xx194282.536306,5922
Huyện Thạch Thất
131xx196177.545202,5877
Huyện Thanh Oai
135xx109167.250123,81.351
Huyện Thanh Trì
125xx136198.70663,173.146
Huyện Thường Tín136xx153219.246127,71.717
Huyện Ứng Hoà
138xx146182.008183,7991
Huyện Bắc Từ Liêm
119xx444320.41443,47.391
Huyện Nam Từ Liêm120xx232.89432,277.216

(*) Vì sự thay đổi phân chia giữa các đơn vị hành chính cấp huyện , xã , thôn thường diễn ra dẫn đến khoảng biên độ mã bưu chính rất phức tạp . Nhưng mã bưu chính của từ khu vực dân cư là cố định , nên để tra cứu chính xác tôi sẽ thể hiện ở cấp này số lượng mã bưu chính

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Đồng Bằng Sông Hồng

TênMã bưu chính vn 5 số
(cập nhật 2020)
Mã bưu chínhMã điện thoạiBiển số xeDân sốDiện tíchMật độ dân số
Thành phố Hà Nội10xxx - 14xxx10429,30,31
32,33,(40)
7.588.150 3.328,9 km²2.279 người/km²
Thành phố Hải Phòng04xxx - 05xxx18xxxx22515, 16 2.103.500 1.527,4 km²1.377 người/km²
Tỉnh Bắc Ninh16xxx22xxxx22299 1.214.000 822,7 km²1.545 người/km²
Tỉnh Hải Dương03xxx17xxxx32034 2.463.890 1656,0 km²1488 người/km²
Tỉnh Hà Nam18xxx40xxxx22690794.300 860,5 km²923 người/km²
Tỉnh Hưng Yên17xxx16xxxx22189 1.380.000 926,0 km²1.476 người/km²
Tỉnh Nam Định07xxx42xxxx22818 1.839.900 1.652,6 km²1.113 người/km²
Tỉnh Ninh Bình08xxx43xxxx22935 927.000 1.378,1 km²673 người/km²
Tỉnh Thái Bình06xxx41xxxx22717 1.788.400 1.570,5 km²1.139 người/km²
Tỉnh Vĩnh Phúc15xxx28xxxx211881.029.400 1.238,6 km²831 người/km²

Các bạn có thể tra cứu thông tin của các cấp đơn vị hành chính bằng cách bấm vào tên đơn vị trong từng bảng hoặc quay lại trang Thông tin tổng quan Việt Nam hoặc trang thông tin vùng Vùng Đông Bắc

New Post