Tỉnh Quảng Nam

Tỉnh Quảng Nam hay gọi âm địa phương là “Quảng Nôm”, là một tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Việt Nam. Tên gọi Quảng Nam có nghĩa là mở rộng về phương Nam. Quảng Nam là vùng đất giàu truyền thống văn hóa ,với hai di sản văn hóa thế giới là phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn. Quảng Nam còn là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi sản sinh ra nhiều người con ưu tú cho đất nước.

Với diện tích 10,438 km2 và dân số trung bình hơn 1.480 triệu người (2015), Quảng Nam đứng thứ 6 về diện tích, thứ 19 về dân số trong số 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Mật độ dân số là 142 người/km2 (đứng thứ 45/63) so với 277 người/km2 của cả nước. Năm 2008, Quảng Nam là tỉnh đầu tiên của duyên hải Nam Trung Bộ có 2 thành phố trực thuộc tỉnh (Tam Kỳ, Hội An).

— theo Wikipedia —

Thống kê Tỉnh Quảng Nam

Bản đồ Tỉnh Quảng Nam

Quốc gia : Việt Nam
Vùng : Nam Trung Bộ
Diện tích :  10.438,4 km²
Dân số :  1.505.000
Mật độ :  144 người/km²
Mã hành chính : VN-27
Mã bưu chính : 56xxxx
Mã điện thoại : 235
Biển số xe : 92
Số lượng mã bưu chính 2 047

 

  Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Tỉnh Quảng Nam

  TênSL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ Dân số (người/km²)
  Thành phố Hội An
  205
  89.716 61,51.459
  Thành phố Tam Kỳ
  308
  107.924 92,61.165
  Huyện Bắc Trà My
  77
  38.218825,546
  Huyện Đại Lộc
  159
  145.935587,1249
  Huyện Điện Bàn
  188
  197.830214,7921
  Huyện Đông Giang
  95
  23.428812,629
  Huyện Duy Xuyên
  94
  120.948 299,1404
  Huyện Hiệp Đức
  70
  38.001494,277
  Huyện Nam Giang
  65
  22.990 1.842,886712
  Huyện Nam Trà My
  44
  25.464 825,531
  Huyện Nông Sơn
  32
  31.470455,9 69
  Huyện Núi Thành
  139
  137.481534257
  Huyện Phú Ninh
  87
  84.863251,47337
  Huyện Phước Sơn
  66
  22.5861.141,320
  Huyện Quế Sơn
  109
  82.216250,8 328
  Huyện Tây Giang
  70
  16.53490318
  Huyện Thăng Bình
  131
  176.783385,6458
  Huyện Tiên Phước
  10868.877454,4152


  (*) Vì sự thay đổi phân chia giữa các đơn vị hành chính cấp huyện , xã , thôn thường diễn ra dẫn đến khoảng biên độ mã bưu chính rất phức tạp . Nhưng mã bưu chính của từ khu vực dân cư là cố định  , nên để tra cứu chính xác tôi sẽ thể hiện ở cấp này  số lượng mã bưu chính . 

   

  Danh sách các đơn vị hành chính cùng thuộc Nam Trung Bộ

  TênMã bưu chínhMã điện thoạiBiển số xeMã hành chínhDân sốDiện tíchMật độ dân số
  Thành phố Đà Nẵng55xxxx23643VN-601.046.8761.285,4 km²892 người/km²
  Tỉnh Bình Định59xxxx5677VN-311.962.2666850,6 km²286 người/km²
  Tỉnh Khánh Hoà65xxxx5879VN-341.192.5005.217,7 km²229 người/km²
  Tỉnh Phú Yên62xxxx5778VN-32883.2005.060,5 km²175 người/km²
  Tỉnh Quảng Nam56xxxx23592VN-271.505.00010.438,4 km²144 người/km²
  Tỉnh Quảng Ngãi57xxxx5576VN-291.221.6005.153,0 km²237 người/km²

  Các bạn có thể tra cứu thông tin của các cấp đơn vị hành chính bằng cách bấm vào tên đơn vị trong từng bảng hoặc quay lại trang Thông tin tổng quan Việt Nam hoặc trang thông tin vùng  Nam Trung Bộ

  New Post