Xã Đồng Tiến – Ứng Hoà cung cấp nội dung các thông tin, dữ liệu thống kê liên quan đến đơn vị hành chính này và các địa phương cùng chung khu vực Ứng Hoà , thuộc Thành phố Hà Nội , vùng Đồng Bằng Sông Hồng

 

Thông tin zip code /postal code Xã Đồng Tiến – Ứng Hoà

Bản đồ Xã Đồng Tiến – Ứng Hoà

Thôn Giang Đường157442
Thôn Giang Làng157444
Thôn Giang Soi157443
Thôn Thành Vật157441

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Ứng Hoà

[Bảng id = 286 /]

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Thành phố Hà Nội

[Bảng id = HaNoi /]

(*) Vì sự thay đổi phân chia giữa các đơn vị hành chính cấp huyện , xã , thôn thường diễn ra dẫn đến khoảng biên độ mã bưu chính rất phức tạp . Nhưng mã bưu chính của từ khu vực dân cư là cố định , nên để tra cứu chính xác tôi sẽ thể hiện ở cấp này số lượng mã bưu chính

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Đồng Bằng Sông Hồng

[Bảng id = DongBangSongHong /]

Các bạn có thể tra cứu thông tin của các cấp đơn vị hành chính bằng cách bấm vào tên đơn vị trong từng bảng hoặc quay lại trang Thông tin tổng quan Việt Nam hoặc trang thông tin vùng Vùng Đông Bắc

New Post