Thông tin truyện

22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing

Tác giả:

Al Ries

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

1749

22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing

Sự thành công trong kinh doanh hay của một thương hiệu phụ thuộc rất lớn vào cách tiến hành công tác Marketing.

Một chương trình Marketing hiệu quả không phải chỉ cần đựơc lên kế hoạch đầy đủ, thực hiện đúng thời điểm và có nguồn tài chính thuận lợi mà còn phải tuân theo những qui luật Marketing.

22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing trình bày những qui luật cơ bản có khả năng chi phối , quyết định quan trọng đến sự thành bại trong kinh doanh. Đây cũng là công trình tâm huyết của hai tác giả Al Ries và Jack Trout với nhiều năm nghiên cứu và trải nghiệm thực tế. Những quy luật này mang giá trị thực tiễn cao, dễ nắm bắt, vận dụng và nhanh chóng đưa bạn đến thành công và toả sáng trong vai trò là một nhà Marketing hiệu quả.
Quy luật đầu tiên để đạt đựơc thành công trong Marketing là pải nắm bắt được những nội dung trình bày trong cuốn sách này. Với cách đặt vấn đề đơn giản và đều ứng dụng thực tiễn, đây thực sự là một cuốn cẩm nang hữu dụng, trong đó các quy luật marketing được chắt lọc một cách tinh tế, ngắn gọn và dễ hiểu.

22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing chính là cuốn sách kinh tế thuộc loại phải đọc cho những ai làm marketing và kinh doanh.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing – Lời mở đầu 27/11/2017
2 22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing – 1.Quy Luật Dẫn Đầu 27/11/2017
3 22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing – 2.Quy Luật Về Chủng Loại Sản Phẩm 27/11/2017
4 22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing – 3.Quy Luật Về Trí Nhớ 27/11/2017
5 22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing – 4.Quy Luật Về Nhận Thức 27/11/2017
6 22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing – 5. Quy Luật Về Trọng Tâm 27/11/2017
7 22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing – 6. Quy Luật Độc Quyền 27/11/2017
8 22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing – 7.Quy Luật Bậc Thang 27/11/2017
9 22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing – 8. Quy Luật Tay Đôi 27/11/2017
10 22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing – 9. Quy Luật Đối Nghịch 27/11/2017
11 22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing – 10. Quy Luật Phân Hóa 27/11/2017
12 22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing – 11: Quy Luật Triển Vọng 27/11/2017
13 22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing – 12. Quy Luật Mở Rộng 27/11/2017
14 22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing – 13. Quy Luật Hi Sinh 27/11/2017
15 22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing – 14.Quy Luật Về Thuộc Tính 27/11/2017
16 22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing – 15. Quy Luật Nói Thẳng 27/11/2017
17 22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing – 16. Quy Luật Đơn Nhất 27/11/2017
18 22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing – 17. Quy Luật Không Thể Dự Đoán 27/11/2017
19 22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing – 18. Quy Luật Về Thành Công 27/11/2017
20 22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing – 19. Quy Luật Về Thất Bại 27/11/2017
21 22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing – 20. Quy Luật Thổi Phồng 27/11/2017
22 22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing – 21. Quy Luật Gia Tăng 27/11/2017
23 22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing – 22. Không Có Tài Trợ Thích Hợp, Một Ý Tưởng Không Thực Hiện Được 27/11/2017

Bình luận