Thông tin truyện

Sử Ký Tư Mã Thiên

Tác giả:

Tư Mã Thiên

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

14913

Sử Ký Tư Mã Thiên

Đối với văn hóa thế giới, quyển Sử ký Tư Mã Thiên chiếm một địa vị đặc biệt. Nó là một công trình sử học lớn nhất của Trung Quốc và là một trong những quyển sử có tiếng nhất của thế giới.

Tư Mã Thiên (145 TCN – 86 TCN), tên tự là Tử Trường, là tác giả bộ Sử ký (史記); với bộ sử đó, ông được tôn là Sử thánh, một trong Mười vị thánh trong lịch sử Trung Quốc. Ông làm chức Thái sử lệnh (太史令) rồi Trung thư lệnh, đời nhà Hán.

Nhưng một điều còn làm chúng ta ngạc nhiên hơn là công trình khoa học lớn lao ấy đồng thời lại là một trong những tác phẩm văn học ưu tú của nhân loại. Người Trung Hoa xem nó là tác phẩm lớn nhất về văn xuôi trong nền văn học cổ Trung Quốc, là tác phẩm cổ điển ngang hàng với thơ của Đỗ Phủ.
Sử ký là cả một thế giới. Nó làm thỏa mãn tất cả mọi người. Người nghiên cứu sử thì tìm thấy ở đấy một kho tài liệu vô giá, chính xác, với một giá trị tổng hợp rất cao. Nhà nghiên cứu tư tưởng tìm thấy qua Sử ký một trong những nhà tư tưởng vĩ đại nhất của thời cổ đại. Người bình thường tìm thấy vô số những hình tượng điển hình, những câu chuyện hấp dẫn, những con người đầy sức sống mãnh liệt.

Và không phải chỉ có thế người nghiên cứu văn học còn tìm thấy ở đấy một tác phẩm văn học mãi mãi tươi trẻ như sự sống, họ thấy ở đấy một tâm hồn, một tâm sự đau xót đầy sức mạnh của thơ trữ tình, “một tập Ly tao không vần” như lời đánh giá của Lỗ Tấn.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Sử Ký Tư Mã Thiên – Lời giới thiệu 10/11/2017
2 Sử Ký Tư Mã Thiên – THÁI SỬ CÔNG TỰ ĐỀ TỰA 10/11/2017
3 Sử Ký Tư Mã Thiên – THƯ TRẢ LỜI NHÂM AN 10/11/2017
4 Sử Ký Tư Mã Thiên – TẦN THỦY HOÀNG BẢN KỶ 10/11/2017
5 Sử Ký Tư Mã Thiên – TẦN THỦY HOÀNG BẢN KỶ (tiếp theo) 10/11/2017
6 Sử Ký Tư Mã Thiên – HẠNG VŨ BẢN KỶ 10/11/2017
7 Sử Ký Tư Mã Thiên – HẠNG VŨ BẢN KỶ (tiếp theo) 10/11/2017
8 Sử Ký Tư Mã Thiên – CAO TỔ BẢN KỶ 10/11/2017
9 Sử Ký Tư Mã Thiên – CAO TỔ BẢN KỶ (tiếp theo) 10/11/2017
10 Sử Ký Tư Mã Thiên – LỮ HẬU BẢN KỶ 10/11/2017
11 Sử Ký Tư Mã Thiên – BÌNH CHUẨN (1) THƯ 10/11/2017
12 Sử Ký Tư Mã Thiên – KHỔNG TỬ THẾ GIA 10/11/2017
13 Sử Ký Tư Mã Thiên – KHỔNG TỬ THẾ GIA (tiếp theo) 10/11/2017
14 Sử Ký Tư Mã Thiên – VIỆT VƯƠNG CÂU TIỄN THẾ GIA 10/11/2017
15 Sử Ký Tư Mã Thiên – TRẦN THIỆP THẾ GIA 10/11/2017
16 Sử Ký Tư Mã Thiên – LƯU HẦU THẾ GIA 10/11/2017
17 Sử Ký Tư Mã Thiên – TRẦN THỪA TƯỚNG THẾ GIA 10/11/2017
18 Sử Ký Tư Mã Thiên – TÔN TỬ , NGÔ KHỞI LIỆT TRUYỆN 10/11/2017
19 Sử Ký Tư Mã Thiên – TRUYỆN LÃO TỬ 10/11/2017
20 Sử Ký Tư Mã Thiên – TRUYỆN TRANG TỬ 10/11/2017
21 Sử Ký Tư Mã Thiên – THÂN BẤT HẠI , HÀN PHI LIỆT TRUYỆN 10/11/2017
22 Sử Ký Tư Mã Thiên – TƯ MÃ NHƯƠNG THƯ LIỆT TRUYỆN 10/11/2017
23 Sử Ký Tư Mã Thiên – NGŨ TỬ TƯ LIỆT TRUYỆN 10/11/2017
24 Sử Ký Tư Mã Thiên – THƯƠNG QUÂN LIỆT TRUYỆN 10/11/2017
25 Sử Ký Tư Mã Thiên – Truyện Tô Tần 10/11/2017
26 Sử Ký Tư Mã Thiên – Truyện Trương Nghi 10/11/2017
27 Sử Ký Tư Mã Thiên – Mạnh Tử, Tuấn Khanh liệt truyện 10/11/2017
28 Sử Ký Tư Mã Thiên – Bình Nguyên Quân, Ngu Khanh liệt truyện 10/11/2017
29 Sử Ký Tư Mã Thiên – Ngụy Công Tử Liệt Truyện 10/11/2017
30 Sử Ký Tư Mã Thiên – Phạm Thư, Thái Trạch Liệt Truyện 10/11/2017
31 Sử Ký Tư Mã Thiên – Nhạc Nghị Liệt Truyện 10/11/2017
32 Sử Ký Tư Mã Thiên – Liêm Pha, Lạn Tương Như Liệt Truyện 10/11/2017
33 Sử Ký Tư Mã Thiên – Điền Đan Liệt Truyện 10/11/2017
34 Sử Ký Tư Mã Thiên – Khuất Nguyên liệt truyện 10/11/2017
35 Sử Ký Tư Mã Thiên – Truyện Lã Bất Vi 11/11/2017
36 Sử Ký Tư Mã Thiên – Thích khách liệt truyện 11/11/2017
37 Sử Ký Tư Mã Thiên – Lý Tư liệt truyện 11/11/2017
38 Sử Ký Tư Mã Thiên – Trương Nhĩ, Trần Dư liệt truyện 11/11/2017
39 Sử Ký Tư Mã Thiên – Kình Bố liệt truyện 11/11/2017
40 Sử Ký Tư Mã Thiên – Hoài Âm Hầu Liệt Truyện 11/11/2017
41 Sử Ký Tư Mã Thiên – Lịch Sinh, Lục Giả Liệt Truyện 11/11/2017
42 Sử Ký Tư Mã Thiên – Quý Bố, Loan Bố Liệt Truyện 11/11/2017
43 Sử Ký Tư Mã Thiên – Trương Thích Chi, Phùng Đường liệt truyện 11/11/2017
44 Sử Ký Tư Mã Thiên – Ngụy Kỳ, Vũ An Hầu liệt truyện 11/11/2017
45 Sử Ký Tư Mã Thiên – Lý Tướng Quân liệt truyện 11/11/2017
46 Sử Ký Tư Mã Thiên – Nam Việt Úy Đà liệt truyện 11/11/2017
47 Sử Ký Tư Mã Thiên – Cấp Ảm liệt truyện 11/11/2017
48 Sử Ký Tư Mã Thiên – Du Hiệp Liệt Truyện 11/11/2017
49 Sử Ký Tư Mã Thiên – Hoạt Kê Liệt Truyện 11/11/2017

Bình luận