Thông tin truyện

LIÊU TRAI CHÍ DỊ

Tác giả:

Bồ Tùng Linh

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

9065

LIÊU TRAI CHÍ DỊ

 
 

Liêu trai chí dị (chữ Hán: 聊齋志異), với ý nghĩa là những chuyện quái dị chép ở căn nhà tạm, là tập truyện ngắn gồm 431 thiên, ra đời vào đầu đời nhà Thanh (cuối thế kỷ 17) của nhà văn Trung Quốc Bồ Tùng Linh. Bộ truyện này được coi là một kì thư và được đánh giá là đỉnh cao của tiểu thuyết văn ngôn thời cổ đại.

Có thể chia tập truyện thành 3 cụm đề tài chính:
- Đả kích chế độ chính trị tàn bạo, vạch mặt bọn tham quan, cường hào ác bá.
- Phơi bày những tệ lậu của chế độ khoa cử, đả kích việc dùng văn bát cổ để chọn nhân tài.
- Nguyện vọng đập tan những trói buộc của chế độ hôn nhân phong kiến, giành lấy quyền tự do yêu đương của nam nữ thanh niên.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 001: Khảo Thành Hoàng 14/07/2017
2 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 002: Đồng Nhân Ngữ 14/07/2017
3 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 003: Họa Bích 14/07/2017
4 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 004: Chủng Lê 14/07/2017
5 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 005: Lao Sơn Đạo Sĩ 14/07/2017
6 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 006: Trường Thanh Tăng 14/07/2017
7 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 007: Hồ Giá Nữ 14/07/2017
8 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 008: Kiều Na 14/07/2017
9 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 009: Yêu Thuật 14/07/2017
10 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 010: Diệp Sinh 14/07/2017
11 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 011 : Thành Tiên 15/07/2017
12 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 012 : Vương Thành 15/07/2017
13 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 013 : Thanh Phượng 15/07/2017
14 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 014 : Họa Bì 15/07/2017
15 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 016 : Đổng Sinh 15/07/2017
16 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 015 : Cổ Nhi 15/07/2017
17 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 017 : Lục Phán 15/07/2017
18 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 018 : Anh Ninh 15/07/2017
19 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 019 : Nhiếp Tiểu Thiến 15/07/2017
20 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 020 : Thủy Mãng Thảo 15/07/2017
21 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 021 : Phượng Dương Sĩ Nhân 15/07/2017
22 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 022 : Châu Nhi 15/07/2017
23 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 023 : Tiểu Quan Nhân 15/07/2017
24 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 024 : Hồ Tứ Thư 15/07/2017
25 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 025 : Chúc Ông 15/07/2017
26 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 026 : Hiệp Nữ 15/07/2017
27 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 027 : Tửu Hữu 15/07/2017
28 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 028 : Liên Hương 15/07/2017
29 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 029 : A Bảo 15/07/2017
30 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 030 : Nhiệm Tú 15/07/2017
31 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 031 : Trương Thành 15/07/2017
32 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 032 : Xảo Nương 15/07/2017
33 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 033 : Phục Hồ 15/07/2017
34 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 034 : Tam Tiên 15/07/2017
35 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 035 : Oa Khúc 15/07/2017
36 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 036 : Thử Hý 15/07/2017
37 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 037 : Triệu Thành Hổ 15/07/2017
38 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 038 : Tiểu Nhân 15/07/2017
39 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 039 : Lương Ngạn 15/07/2017
40 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 040 : Hồng Ngọc 15/07/2017
41 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 041 : Lâm Tứ Nương 15/07/2017
42 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 042 : Lỗ Công Nữ 15/07/2017
43 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 043 : Đạo Sĩ 15/07/2017
44 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 044 : Hồ Thị 15/07/2017
45 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 045 : Vương Giả 15/07/2017
46 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 046 : Trần Vân Thê 15/07/2017
47 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 047 : Chúc Thành 15/07/2017
48 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 048 : Trúc Thanh 15/07/2017
49 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 049 : Nhạc Trọng 15/07/2017
50 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 050 : Hương Ngọc 15/07/2017
51 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 051 : Đại Nam 15/07/2017
52 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 052 : Thạch Thanh Hư 15/07/2017
53 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 053 : Tăng Hữu Vu 15/07/2017
54 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 054 : Gia Bình Công Tử 15/07/2017
55 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 055 : Miêu Sinh 15/07/2017
56 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 056 : Tỷ Muội Dịch Giá 15/07/2017
57 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 057 : Phiên Tăng 15/07/2017
58 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 058 : Lý Tư Giám 15/07/2017
59 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 059 : Bảo Trú 15/07/2017
60 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 060 : Thủy Tai 15/07/2017
61 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 061 : Chư Thành Mỗ Giáp 15/07/2017
62 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 062 : Hý ải 15/07/2017
63 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 063 : A Tiêm 15/07/2017
64 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 064 : Thụy Vân 15/07/2017
65 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 065 : Long Phi Tướng Công 15/07/2017
66 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 066 : San Hô 15/07/2017
67 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 067 : Ngũ Thông 15/07/2017
68 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 068 : Thân Thị 15/07/2017
69 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 069 : Hằng Nương 15/07/2017
70 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 070 : Cát Cân 15/07/2017
71 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 071 : Hoàng Anh 15/07/2017
72 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 072 : Thư Si 15/07/2017
73 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 073 : Tề Thiên Đại Thánh 15/07/2017
74 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 074 : Thanh Oa Thần 15/07/2017
75 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 075 : Vãn Hà 15/07/2017
76 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 076 : Bạch Thu Luyện 15/07/2017
77 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 077 : Kim Hòa Thượng 15/07/2017
78 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 078 : Cái Tăng 15/07/2017
79 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 079 : Chí Long 15/07/2017
80 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 080 : Tiểu Kết 15/07/2017
81 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 081 : Hoắc Sinh 15/07/2017
82 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 082 : Hồ Hài 15/07/2017
83 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 083 : Tục Hoàng Lương 15/07/2017
84 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 084 : Tiểu Lạp Khuyển 15/07/2017
85 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 085 : Tân Thập Tứ Nương 15/07/2017
86 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 086 : Bạch Liên Giáo 15/07/2017
87 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 087 : Hồ Tứ Tướng Công 15/07/2017
88 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 088 : Cừu Đại Nương 15/07/2017
89 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 089 : Lý Bá Ngôn 15/07/2017
90 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 090 : Hoàng Cửu Lang 15/07/2017
91 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 091 : Kim Lăng Nữ Tử 15/07/2017
92 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 092 : Liên Tỏa 15/07/2017
93 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 093 : Bạch Vu Ngọc 15/07/2017
94 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 094 : Dạ Xoa Quốc 15/07/2017
95 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 095 : Lão Hào 15/07/2017
96 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 096 : Cơ Sinh 15/07/2017
97 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 097 : Đại Lực Tướng Quân 15/07/2017
98 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 098 : Lưu Hải Thạch 15/07/2017
99 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 099 : Khuyển Đăng 15/07/2017
100 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 100 : Liên Thành 15/07/2017
101 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 101 : Uông Sĩ Tú 15/07/2017
102 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 102 : Tiểu Nhị 15/07/2017
103 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 103 : Canh Nương 15/07/2017
104 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 104 : Cung Mộng Bật 15/07/2017
105 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 105 : Hồ Thiếp 15/07/2017
106 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 106 : Lôi Tào 15/07/2017
107 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 107 : Đổ Phù 15/07/2017
108 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 108 : A Hà 15/07/2017
109 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 109 : Mao Hồ 15/07/2017
110 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 110 : Thanh Mai 15/07/2017
111 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 111 : Điền Thất Lang 15/07/2017
112 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 112 : La Sát Hải Thị 15/07/2017
113 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 113 : Công Tôn Cửu Nương 15/07/2017
114 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 114 : Hồ Liên 15/07/2017
115 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 115 : Phiên Phiên 15/07/2017
116 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 116 : Xúc Chức 15/07/2017
117 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 117 : Hướng Cảo 15/07/2017
118 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 118 : Cáp Dị 15/07/2017
119 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 119 : Giang Thành 15/07/2017
120 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 120 : Bát Đại Vương 15/07/2017
121 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 121 : Thiệu Nữ 15/07/2017
122 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 122 : Củng Tiên 15/07/2017
123 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 123 : Mai Nữ 15/07/2017
124 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 124 : Quách Tú Tài 15/07/2017
125 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 125 : A Anh 15/07/2017
126 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 126 : Ngưu Thành Chương 15/07/2017
127 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 127 : Thanh Nga 15/07/2017
128 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 128 : Nha Đầu 15/07/2017
129 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 129 : Dư Đức 15/07/2017
130 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 130 : Phong Tam Nương 15/07/2017
131 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 131 : Hồ Mộng 15/07/2017
132 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 132 : Chương A Đoan 15/07/2017
133 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 133 : Hoa Cô Tử 15/07/2017
134 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 134 : Tây Hồ Chủ 15/07/2017
135 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 135 : Ngũ Thu Nguyệt 15/07/2017
136 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 136 : Liên Hoa Công Chúa 15/07/2017
137 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 137 : Lục Y Nữ 15/07/2017
138 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 138 : Hà Hoa Tam Nương Tử 15/07/2017
139 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 139 : Kim Sinh Sắc 15/07/2017
140 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 140 : Bành Hải Thu 15/07/2017
141 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 141 : Tân Lang 15/07/2017
142 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 142 : Tiên Nhân Đảo 15/07/2017
143 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 143 : Hồ Tứ Nương 15/07/2017
144 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 144 : Tăng Thuật 15/07/2017
145 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 145 : Liễu Sinh 15/07/2017
146 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 146 : Nhiếp Chính 15/07/2017
147 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 147 : Nhị Thương 15/07/2017
148 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 148 : Lộc Số 15/07/2017
149 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 149 : Nhị Thương 15/07/2017
150 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 150 : Chân Hậu 15/07/2017
151 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 151 : Hoạn Nương 15/07/2017
152 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 152 : A Tú 15/07/2017
153 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 153 : Tiểu Thúy 15/07/2017
154 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 154 : Tế Liễu 15/07/2017
155 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 155 : Chung Sinh 15/07/2017
156 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 156 : Mộng Lang 15/07/2017
157 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 157 : Thiên Cung 15/07/2017
158 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 158 : Oan Ngục 15/07/2017
159 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 159 : Lưu Phu Nhân 15/07/2017
160 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 160 : Thần Nữ 15/07/2017
161 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 161 : Tương Quần 15/07/2017
162 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 162 : La Tổ 15/07/2017
163 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 163 : Quất Thụ 15/07/2017
164 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 164 : Mộc Điêu Mỹ Nhân 15/07/2017
165 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 165 : Kim Vĩnh Niên 15/07/2017
166 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 166 : Hiếu Tử 15/07/2017
167 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 167 : Sư Tử 15/07/2017
168 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 168 : Tử Chàng Lệnh 15/07/2017
169 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 169 : Giả Phụng Trĩ 15/07/2017
170 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 170 : Tam Sinh 15/07/2017
171 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 171 : Trường Đình 15/07/2017
172 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 172 : Tịch Phương Bình 15/07/2017
173 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 173 : Tố Thu 15/07/2017
174 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 174 : Kiều Nữ 15/07/2017
175 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 175 : Mã Giới Phủ 15/07/2017
176 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 176 : Vân Thúy Tiên 15/07/2017
177 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 177 : Nhan Thị 15/07/2017
178 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 178 : Tiểu Tạ 15/07/2017
179 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 179 : Huệ Phương 15/07/2017
180 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 180 : Tiêu Thất 15/07/2017
181 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 181 : Cố Sinh 15/07/2017
182 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 182 : Chu Khắc Xương 15/07/2017
183 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 183 : Phiên Dương Thần 15/07/2017
184 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 184 : Tiền Lưu 15/07/2017
185 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 185 : Dương Ba Nhãn 15/07/2017
186 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 186 : Long Hý Thù 15/07/2017
187 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 187 : Dịch Quỷ 15/07/2017
188 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 188 : Tam Triều Nguyên Lão 15/07/2017
189 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 189 : Dạ Minh 15/07/2017
190 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 190 : Điểu Ngữ 15/07/2017
191 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 191 : Lăng Giác 15/07/2017
192 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 192 : Hình Tử Nghi 15/07/2017
193 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 193 : Lục Áp Quan 15/07/2017
194 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 194 : Trần Tích Củu 15/07/2017
195 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 195 : Vu Khử Ác 15/07/2017
196 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 196 : Phượng Tiên 15/07/2017
197 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 197 : Đồng Khách 15/07/2017
198 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 198 : Ái Nô 15/07/2017
199 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 199 : Tiểu Mai 15/07/2017
200 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 200 : Tích Nữ 15/07/2017
201 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 201 : Trương Hồng Tiệm 16/07/2017
202 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 202 : Thường Nga 16/07/2017
203 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 203 : Chử Sinh 16/07/2017
204 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 204 : Hoắc Nữ 16/07/2017
205 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 205 : Bố Thương 16/07/2017
206 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 206 : Bành Nhị Tranh 16/07/2017
207 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 207 : Khiêu Thần 16/07/2017
208 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 208 : Thiết Bố Sam Pháp 16/07/2017
209 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 209 : Mỹ Nhân Thủ 16/07/2017
210 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 210 : Sơn Thần 16/07/2017
211 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 211 : Khố Tướng Quân 16/07/2017
212 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 212 : Tư Văn Lang 16/07/2017
213 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 213 : Lữ Vô Bệnh 16/07/2017
214 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 214 : Thôi Mãnh 16/07/2017
215 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 215 : An Kỳ Đảo 16/07/2017
216 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 216 : Tiết Ủy Nương 16/07/2017
217 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 217 : Điền Tử Thành 16/07/2017
218 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 218 : Vương Quế Am 16/07/2017
219 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 219 : Chử Toại Lương 16/07/2017
220 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 220 : Công Tôn Hạ 16/07/2017
221 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 221 : Nân Châm 16/07/2017
222 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 222 : Hoàn Hầu 16/07/2017
223 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 223 : Phấn Điệp 16/07/2017
224 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 224 : Cẩm Sắt 16/07/2017
225 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 225 : Phòng Văn Thục 16/07/2017
226 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 226 : Khoán Xà 16/07/2017
227 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 227 : Cuồng Sinh 16/07/2017
228 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 228 : Tôn Tất Chấn 16/07/2017
229 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 229 : Trương Bất Lượng 16/07/2017
230 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 230 : Hồng Mao Chiên 16/07/2017
231 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 231 : Phụ Thi 16/07/2017
232 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 232 : Cúc Dược Như 16/07/2017
233 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 233 : Đạo Hộ 16/07/2017
234 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 234 : Thâu Đào 16/07/2017
235 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 235 : Khẩu Kỹ 16/07/2017
236 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 236 : Vương Lan 16/07/2017
237 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 237 : Hải Công Tử 16/07/2017
238 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 238 : Đinh Tiền Khê 16/07/2017
239 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 239 : Nghĩa Thử 16/07/2017
240 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 240 : Thi Biến 16/07/2017
241 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 241 : Phún Thủy 16/07/2017
242 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 242 : Sơn Tiêu 16/07/2017
243 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 243 : Thu Trung Quái 16/07/2017
244 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 244 : Vương Lục Lang 16/07/2017
245 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 245 : Xà Nhân 16/07/2017
246 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 246 : Bộc Thần 16/07/2017
247 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 247 : Tăng Nghiệt 16/07/2017
248 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 248 : Tam Sinh 16/07/2017
249 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 249 : Cảnh Thập Bát 16/07/2017
250 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 250 : Trạch Yêu 16/07/2017
251 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 251 : Tứ Thập Thiên 16/07/2017
252 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 252 : Cửu Sơn Vương 16/07/2017
253 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 253 : Duy Thủy Hồ 16/07/2017
254 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 254 : Thiểm Hữu Mỗ Công 16/07/2017
255 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 255 : Tư Trát Lại 16/07/2017
256 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 256 : Tư Huấn 16/07/2017
257 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 257 : Đoàn Thị 16/07/2017
258 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 258 : Hồ Nữ 16/07/2017
259 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 259 : Vương Đại 16/07/2017
260 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 260 : Nam Thiếp 16/07/2017
261 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 261 : Uông Khả Thụ 16/07/2017
262 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 262 : Vương Thập 16/07/2017
263 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 263 : Nhị Ban 16/07/2017
264 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 264 : Mộ Duyên 16/07/2017
265 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 265 : Phùng Mộc Tượng 16/07/2017
266 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 266 : Kê Tiên 16/07/2017
267 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 267 : Nê Thư Sinh 16/07/2017
268 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 268 : Kiển Thường Trái 16/07/2017
269 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 269 : Khu Quái 16/07/2017
270 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 270 : Tần Sinh 16/07/2017
271 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 271 : Cục Trá 16/07/2017
272 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 272 : Tào Thào Trủng 16/07/2017
273 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 273 : Mạ Áp 16/07/2017
274 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 274 : Nhân Yêu 16/07/2017
275 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 275 : Vi Công Tử 16/07/2017
276 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 276 : Đỗ Tiểu Lôi 16/07/2017
277 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 277 : Cổ Bình 16/07/2017
278 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 278 : Tần Cối 16/07/2017
279 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 279 : Yên Chi 16/07/2017
280 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 280 : Vũ Tiền 16/07/2017
281 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 281 : Song Đăng 16/07/2017
282 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 282 : Thiếp Kích Tặc 16/07/2017
283 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 283 : Tróc Hồ Xạ Quỷ 16/07/2017
284 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 284 : Quỷ Tác Diên 16/07/2017
285 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 285 : Diêm La 16/07/2017
286 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 286 : Hàn Nguyệt Phù Dung 16/07/2017
287 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 287 : Dương Vũ Hầu 16/07/2017
288 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 288 : Tửu Cuồng 16/07/2017
289 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 289 : Vũ Kỹ 16/07/2017
290 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 290 : Cù Dục 16/07/2017
291 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 291 : Thương Tam Quan 16/07/2017
292 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 292 : Tây Tăng 16/07/2017
293 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 293 : Nê Quỷ 16/07/2017
294 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 294 : Mộng Biệt 16/07/2017
295 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 295 : Tô Tiên 16/07/2017
296 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 296 : Đơn Đạo Sĩ 16/07/2017
297 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 297 : Ngũ Cổ Đại Phu 16/07/2017
298 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 298 : Hắc Thú 16/07/2017
299 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 299 : Phong Đô Ngự Sử 16/07/2017
300 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 300 : Đại Nhân 16/07/2017
301 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 301 : Liễu Tú Tài 20/07/2017
302 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 302 : Đổng Công Tử 20/07/2017
303 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 303 : Lãnh Sinh 20/07/2017
304 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 304 : Hồ Trừng Dâm 20/07/2017
305 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 305 : Sơn Thị 20/07/2017
306 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 306 : Tôn Sinh 20/07/2017
307 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 307 : Nghi Thủy Tú Tài 20/07/2017
308 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 308 : Tử Tăng 20/07/2017
309 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 309 : Ngưu Phi 20/07/2017
310 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 310 : Kính Thính 20/07/2017
311 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 311 : Ngưu Hoàng 20/07/2017
312 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 312 : Chu Tam 20/07/2017
313 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 313 : Họ Lưu 20/07/2017
314 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 314 : Khố Quan 20/07/2017
315 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 315 : Kim Cô Phu 20/07/2017
316 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 316 : Tửu Trùng 20/07/2017
317 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 317 : Nghĩa Khuyển 20/07/2017
318 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 318 : Nhạc Thần 20/07/2017
319 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 319 : Ưng Hổ Thần 20/07/2017
320 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 320 : Hột Thạch 20/07/2017
321 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 321 : Miếu Quỷ 20/07/2017
322 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 322 : Địa Chấn 20/07/2017
323 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 323 : Trương Lão Tướng Công 20/07/2017
324 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 324 : Tạo Súc 20/07/2017
325 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 325 : Khoái Đao 20/07/2017
326 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 326 : Phần Châu Hồ 20/07/2017
327 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 327 : Long Tam Tắc 20/07/2017
328 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 328 : Giang Trung 20/07/2017
329 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 329 : Hý Thuật Nhị Tắc 20/07/2017
330 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 330 : Mỗ Giáp 20/07/2017
331 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 331 : Cù Châu Tam Quái 20/07/2017
332 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 332 : Chiết Lâu Nhân 20/07/2017
333 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 333 : Đại Yết 20/07/2017
334 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 334 : Hắc Quỷ 20/07/2017
335 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 335 : Xa Phu 20/07/2017
336 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 336 : Kỳ Quỷ 20/07/2017
337 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 337 : Đầu Cổn 20/07/2017
338 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 338 : Quả Báo Nhị Tắc 20/07/2017
339 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 339 : Long Nhục 20/07/2017
340 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 340 : Niệm Ương 20/07/2017
341 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 341 : Cử Nhân Võ 20/07/2017
342 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 342 : Diêm Vương 20/07/2017
343 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 343 : Bố Khách 20/07/2017
344 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 344 : Nông Nhân 20/07/2017
345 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 345 : Trường Trị Nữ Tử 20/07/2017
346 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 346 : Thổ Ngẫu 20/07/2017
347 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 347 : Lê Thị 20/07/2017
348 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 348 : Liễu Thị Tử 20/07/2017
349 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 349 : Thượng Tiên 20/07/2017
350 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 350 : Hầu Tĩnh Sơn 20/07/2017
351 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 351 : Quách Sinh 20/07/2017
352 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 352 : Thiệu Sĩ Mai 20/07/2017
353 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 353 : Thiệu Lâm Tri 20/07/2017
354 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 354 : Đơn Phụ Tễ 20/07/2017
355 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 355 : Diêm La Hoăng 20/07/2017
356 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 356 : Điên Đạo Nhân 20/07/2017
357 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 357 : Quỷ Lệnh 20/07/2017
358 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 358 : Diêm La Yến 20/07/2017
359 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 359 : Họa Mã 20/07/2017
360 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 360 : Phóng Điệp 20/07/2017
361 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 361 : Quỷ Thê 20/07/2017
362 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 362 : Y Thuật 20/07/2017
363 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 363 : Hạ Tuyết Nhị Tắc 20/07/2017
364 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 364 : Hà Tiên 20/07/2017
365 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 365 : Lộ Lệnh 20/07/2017
366 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 366 : Hà Gian Sinh 20/07/2017
367 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 367 : Đỗ Ông 20/07/2017
368 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 368 : Lâm Thị 20/07/2017
369 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 369 : Đại Thử 20/07/2017
370 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 370 : Hồ Đại Cô 20/07/2017
371 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 371 : Lang Tam Tắc 20/07/2017
372 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 372 : Dược Tăng 20/07/2017
373 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 373 : Thái Y 20/07/2017
374 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 374 : Nông Phụ 20/07/2017
375 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 375 : Quách An 20/07/2017
376 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 376 : Tra Nha Sơn Động 20/07/2017
377 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 377 : Nghĩa Khuyển 20/07/2017
378 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 378 : Dương Đại Hồng 20/07/2017
379 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 379 : Cống Sĩ Họ Trương 20/07/2017
380 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 380 : Cái Tiên 20/07/2017
381 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 381 : Nhĩ Trung Nhân 22/07/2017
382 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 382 : Giảo Quỷ 22/07/2017
383 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 383 : Tróc Hồ 22/07/2017
384 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 384 : Trảm Mãng 22/07/2017
385 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 385 : Dã Cẩu 22/07/2017
386 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 386 : Hồ Nhập Bình 22/07/2017
387 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 387 : Vu Giang 22/07/2017
388 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 388 : Chân Định Nữ 22/07/2017
389 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 389 : Tiêu Minh 22/07/2017
390 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 390 : Trạch Yêu 22/07/2017
391 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 391 : Linh Quan 22/07/2017
392 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 392 : Tế Hầu 22/07/2017
393 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 393 : Chân Sinh 22/07/2017
394 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 394 : Thang Công 22/07/2017
395 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 395 : Vương Hóa Lang 22/07/2017
396 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 396 : Kham Dư 22/07/2017
397 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 397 : Đậu Thị 22/07/2017
398 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 398 : Lưu Lượng Thái 22/07/2017
399 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 399 : Ngã Quỷ 22/07/2017
400 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 400 : Ty Khảo Tệ 22/07/2017
401 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 401 : Lý Sinh 22/07/2017
402 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 402 : Tưởng Thái Sử 22/07/2017
403 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 403 : Ấp Nhân 22/07/2017
404 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 404 : Vu Trung Thừa 22/07/2017
405 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 405 : Vương Tử An 22/07/2017
406 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 406 : Mục Nhụ 22/07/2017
407 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 407 : Kim Lăng Ất 22/07/2017
408 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 408 : Chiết Ngục Nhị Tắc 22/07/2017
409 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 409 : Cầm Hiệp 22/07/2017
410 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 410 : Hồng 22/07/2017
411 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 411 : Tượng 22/07/2017
412 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 412 : Tử Hoa Hòa Thượng 22/07/2017
413 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 413 : Mỗ Ất 22/07/2017
414 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 414 : Xú Hồ 22/07/2017
415 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 415 : Tiền Bốc Vu 22/07/2017
416 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 416 : Diêu An 22/07/2017
417 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 417 : Thái Vi Ông 22/07/2017
418 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 418 : Thi Nghiệt 22/07/2017
419 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 419 : Mao Đại Phúc 22/07/2017
420 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 420 : Bốc Thần 22/07/2017
421 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 421 : Lý Bát Hàng 22/07/2017
422 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 422 : Lão Long Thuyền Hộ 22/07/2017
423 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 423 : Nguyên Thiếu Tiên Sinh 22/07/2017
424 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 424 : Chu Sinh 22/07/2017
425 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 425 : Lưu Toàn 22/07/2017
426 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 426 : Hàn Phương 22/07/2017
427 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 427 : Thái Nguyên Ngục 22/07/2017
428 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 428 : Tân Trịnh Ngục 22/07/2017
429 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 429 : Chiết Đông Sinh 22/07/2017
430 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 430 : Bát Hưng Nữ 22/07/2017
431 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 431 : Nhất Viên Quan 22/07/2017
432 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 432 : Hoa Thần 22/07/2017
433 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 433 : Hoàng Tịnh Nam 22/07/2017
434 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 434 : Dụ Quỷ 22/07/2017
435 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 435 : Tấn Nhân 22/07/2017
436 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 436 : Nữ Quỷ 22/07/2017
437 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 437 : Nam Sinh Tử 22/07/2017
438 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 438 : Quỷ Tân 22/07/2017
439 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 439 : Xà Tịch 22/07/2017
440 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 440 : Kim Đầu Đà 22/07/2017
441 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 441 : Ái Tài 22/07/2017
442 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 442 : Thương Phụ 22/07/2017
443 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 443 : Long Ngũ Tắc 22/07/2017
444 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 444 : Bạch Liên Giáo 22/07/2017
445 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 445 : Quỷ Lại 22/07/2017
446 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 446 : Yết Khách 22/07/2017
447 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 447 : Tuân Hóa Thự Hồ 22/07/2017
448 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 448 : Ngô Lệnh 22/07/2017
449 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 449 : Đố Dịch 22/07/2017
450 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 450 : Tạo Lệ 22/07/2017
451 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 451 : Trư Bà Long 22/07/2017
452 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 452 : Nguyên Bảo 22/07/2017
453 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 453 : Vu Tử Du 22/07/2017
454 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 454 : Lý Tượng Tiên Đệ 22/07/2017
455 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 455 : Vũ Di 22/07/2017
456 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 456 : Huyền Âm Trì 22/07/2017
457 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 457 : Ngưu Độc 22/07/2017
458 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 458 : Trĩ Xuyên Ký 22/07/2017
459 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 459 : Ngoại Quốc Nhân 22/07/2017
460 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 470 : Trập Xà 22/07/2017
461 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 471 : Bao Thị Bộc 22/07/2017
462 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 472 : Huy Tục 22/07/2017
463 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 473 : Nguyên Tục 22/07/2017
464 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 474 : Nghĩa Mã 22/07/2017
465 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 475 : Vệ Sư Hồi 22/07/2017
466 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 476 : Lôi Công 22/07/2017
467 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 477 : Quỷ Trấp Tứ Tắc 22/07/2017
468 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 478 : Phú Ông 22/07/2017
469 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 479 : Bác Thác ẩu 22/07/2017
470 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 480 : Thạch Trung Xà Yết 22/07/2017
471 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 481 : Kinh Nương Mộ 22/07/2017
472 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 482 : Nhân Sinh Vĩ 22/07/2017
473 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 483 : Ngọc Nhi 22/07/2017
474 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 484 : Đường Lang 22/07/2017
475 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 485 : Ải Quỷ 22/07/2017
476 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 486 : Nịch Tử Quỷ 22/07/2017
477 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 487 : Vương Thị Kim Mã 22/07/2017
478 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 488 : Vương Vân Hạc 22/07/2017
479 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 489 : Trần Hy Di Linh Cốt 22/07/2017
480 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 490 : Hồ Nhị Tắc 22/07/2017
481 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 491 : Khôi Tinh 22/07/2017
482 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 492 : Tàng Sắt 22/07/2017
483 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 493 : Sắt Dị 22/07/2017
484 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 494 : Sưu Trường 22/07/2017
485 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 495 : Sơn Tiêu 22/07/2017
486 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 496 : Thiên Tứ Phu Nhân 22/07/2017
487 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 497 : Noãn Dị 22/07/2017
488 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 498 : Tam Cô Miếu 22/07/2017
489 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 499 : Ma Cô Khất Thụ 22/07/2017
490 LIÊU TRAI CHÍ DỊ – Chương 500 : Quan Tài Nhỏ 22/07/2017

Bình luận