Thông tin truyện

Bước Đường Cùng

Thể loại:

Sách văn học

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

2303

Bước Đường Cùng

Bước đường cùng là tác phẩm mà tác giả hoàn thành trong thời gian ngắn kỷ lục: 2 tuần. Tiểu thuyết gắn liền với số phận của anh Pha. Một người Mỹ đọc tác phẩm này đã nói rằng “Tôi rất thích những nhân vật nông dân Việt Nam như anh Pha trong Bước đường cùng của Nguyễn Công Hoan. Đọc Bước đường cùng tôi rất xúc động. Tôi hiểu hơn về những khó khăn chồng chất của người nông dân”.

Bước đường cùng đánh dấu đỉnh cao về tư tưởng của nhà văn Nguyễn Công Hoan và là một trong những tác phẩm tiêu biểu của văn học hiện thực phê phán Việt Nam trước Cách mạng.

Pha, một nông dân nghèo bị Trương Thi – người hàng xóm không tốt bỏ bã rượu vào ruộng rồi báo Tây đoan về bắt. Nhưng Thi bỏ lầm vào ruộng Nghị Lại, một địa chủ lớn trong vùng. Pha thoát nạn.
Nghị Lại xúi Trương Thi kiện Pha, rồi lại xúi Pha kiện Trương Thi, hứa cho cả hai người vay tiền lo kiện và nói lót với quan cho cả hai! Pha lên huyện hầu kiện, bị lính lệ hạch sách, đánh đấm, cướp giật, lại bị quan ra lệnh tống giam vì không mang tiền “lễ”.

Đến khi vợ đem tiền đến, anh mới được tha về. Nghị Lại đến dụ dỗ, Pha lại phải vay thêm lão hai chục để “tạ quan”! Bá Tân, người anh vợ có chữ nghĩa của Pha, bàn với Pha tìm cách trả kỳ được món nợ của Nghị Lại. Nhưng lão đã có chủ ý, nhất định chưa nhận.

Vụ thuế đến, lính cơ về làng, tróc nã, bắt trói, cùm kẹp; Quan huyện về đốc thuế, đem lính vào từng nhà, cướp trâu, vơ vét đồ đạc, tiền bạc…! Sau vụ thuế, nhiều gia đình nông dân khánh kiệt, trong khi Nghị Lại và bọn kỳ hào kiếm hàng trăm. Vợ chồng Pha phải đến làm thuê cho Nghị Lại, vất vả quần quật mà cơm độn cà thiu không đủ no.
Chị Pha về ốm nặng, Pha lại phải đến vay thóc Nghị Lại để ăn. Vợ anh vẫn ốm, không có tiền mua thuốc, chỉ uống mấy thứ lá linh tinh, rồi lễ bái, chạy mồ… Anh phải đến phục dịch nhà Nghị Lại, rồi bị đòn, bị đuổi oan ức.

Nước sông lên to, Pha và hàng trăm nông dân phải đi hộ đê, trong khi vợ con nhịn đói. Rồi nạn dịch tả. Chị Pha chỉ vì không chịu tiêm chủng đã chết về dịch. Đã thế, Pha còn bị “làng” bắt vạ vì cho rằng anh “hỗn xược với thần” để làng bị dịch! Đứa con của anh cũng chết nốt, chỉ còn mình anh trơ trọi, túng đói…

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Bước Đường Cùng – Chương 1 03/11/2017
2 Bước Đường Cùng – Chương 2 03/11/2017
3 Bước Đường Cùng – Chương 3 03/11/2017
4 Bước Đường Cùng – Chương 4 04/11/2017
5 Bước Đường Cùng – Chương 5 04/11/2017
6 Bước Đường Cùng – Chương 6 04/11/2017
7 Bước Đường Cùng – Chương 7 04/11/2017
8 Bước Đường Cùng – Chương 8 04/11/2017
9 Bước Đường Cùng – Chương 9 04/11/2017
10 Bước Đường Cùng – Chương 10 04/11/2017
11 Bước Đường Cùng – Chương 11 04/11/2017
12 Bước Đường Cùng – Chương 12 04/11/2017
13 Bước Đường Cùng – Chương 13 04/11/2017
14 Bước Đường Cùng – Chương 14 04/11/2017
15 Bước Đường Cùng – Chương 15 04/11/2017
16 Bước Đường Cùng – Chương 16 04/11/2017
17 Bước Đường Cùng – Chương 17 04/11/2017
18 Bước Đường Cùng – Chương 18 04/11/2017
19 Bước Đường Cùng – Chương 19 04/11/2017
20 Bước Đường Cùng – Chương 20 04/11/2017
21 Bước Đường Cùng – Chương 21 04/11/2017
22 Bước Đường Cùng – Chương 22 04/11/2017
23 Bước Đường Cùng – Chương 23 04/11/2017
24 Bước Đường Cùng – Chương 24 04/11/2017
25 Bước Đường Cùng – Chương 25 04/11/2017
26 Bước Đường Cùng – Chương 26 04/11/2017
27 Bước Đường Cùng – Chương 27 04/11/2017
28 Bước Đường Cùng – Chương 28 04/11/2017
29 Bước Đường Cùng – Chương 29 04/11/2017
30 Bước Đường Cùng – Chương 30 04/11/2017

Bình luận