Thông tin truyện

Buổi Hẹn Cuối Cùng

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

198

Buổi Hẹn Cuối Cùng

James Hadley Chase là bút danh của tác giả người Anh - René Lodge Brabazon Raymond (24/12/1906 – 6/2/1985), Ông cũng đã viết dưới tên James L. Docherty, Ambrose Grant và Raymond Marshall.Ông được sinh ra ở Luân Đôn, là con của một đại tá người Anh phục vụ trong quân đội thuộc địa Ấn Độ, người dự định cho con trai mình có một sự nghiệp khoa học, bước đầu đã cho học tại trường học Hoàng gia, Rochester, Kent và sau đó học ở Calcutta.Ông rời gia đình ở tuổi 18 và làm nhiều công việc khác nhau, một nhà môi giới trong nhà sách, nhân viên bán sách bách khoa toàn thư của trẻ em, ông cũng từng là một giám đốc điều hành cho một người bán buôn sách trước khi tập trung vào sự nghiệp viết lách và đã xuất bản hơn 80 cuốn sách và 50 cuốn sách của ông đã được thực hiện thành phim.Năm 1933, ông đã cưới Chase Sylvia Ray và có một con trai. Ông chuyển đến Pháp năm 1956 và sau đó đến Thụy Sĩ vào năm 1961, sống một cuộc sống ẩn dật ở Corseaux-Sur-Vevey, phía bắc của hồ Geneva, từ năm 1974. Ông qua đời yên bình vào ngày 6/2/1985.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Buổi Hẹn Cuối Cùng – CHƯƠNG 1 – 27/04/2018
2 Buổi Hẹn Cuối Cùng – CHƯƠNG 2 – 27/04/2018
3 Buổi Hẹn Cuối Cùng – CHƯƠNG 3 – 27/04/2018
4 Buổi Hẹn Cuối Cùng – CHƯƠNG 4 – 27/04/2018
5 Buổi Hẹn Cuối Cùng – CHƯƠNG 5 – 27/04/2018
6 Buổi Hẹn Cuối Cùng – CHƯƠNG 6 – 27/04/2018
7 Buổi Hẹn Cuối Cùng – CHƯƠNG 7 – 27/04/2018
8 Buổi Hẹn Cuối Cùng – CHƯƠNG 8 – 27/04/2018
9 Buổi Hẹn Cuối Cùng – CHƯƠNG 9 – 27/04/2018
10 Buổi Hẹn Cuối Cùng – CHƯƠNG 10 – 27/04/2018
11 Buổi Hẹn Cuối Cùng – CHƯƠNG 11 – 27/04/2018
12 Buổi Hẹn Cuối Cùng – CHƯƠNG 12 – 27/04/2018
13 Buổi Hẹn Cuối Cùng – CHƯƠNG 13 – 27/04/2018
14 Buổi Hẹn Cuối Cùng – CHƯƠNG 14 – 27/04/2018
15 Buổi Hẹn Cuối Cùng – CHƯƠNG 15 – 27/04/2018
16 Buổi Hẹn Cuối Cùng – CHƯƠNG 16 – 27/04/2018
17 Buổi Hẹn Cuối Cùng – CHƯƠNG 17 – 27/04/2018
18 Buổi Hẹn Cuối Cùng – CHƯƠNG 18 – 27/04/2018
19 Buổi Hẹn Cuối Cùng – CHƯƠNG 19 – 27/04/2018
20 Buổi Hẹn Cuối Cùng – CHƯƠNG 20 – 27/04/2018
21 Buổi Hẹn Cuối Cùng – CHƯƠNG 21 – 27/04/2018
22 Buổi Hẹn Cuối Cùng – CHƯƠNG 22 – 27/04/2018
23 Buổi Hẹn Cuối Cùng – CHƯƠNG 23 – 27/04/2018
24 Buổi Hẹn Cuối Cùng – CHƯƠNG 24 – 27/04/2018
25 Buổi Hẹn Cuối Cùng – CHƯƠNG 25 – 27/04/2018
26 Buổi Hẹn Cuối Cùng – CHƯƠNG 26 – 27/04/2018
27 Buổi Hẹn Cuối Cùng – CHƯƠNG 27 – 27/04/2018
28 Buổi Hẹn Cuối Cùng – CHƯƠNG 28 – 27/04/2018
29 Buổi Hẹn Cuối Cùng – CHƯƠNG 29 – 27/04/2018
30 Buổi Hẹn Cuối Cùng – CHƯƠNG 30 – 27/04/2018

Bình luận